Energetikai Technikum és Kollégium Paks

Skip to: site menu | section menu | main content

 

Csengetési rend

1. 07:50 - 08:35
2. 08:45 - 09:30
3. 09:40 - 10:25
4. 10:35 - 11:20
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:30 - 15:15
9. 15:20 - 16:05


VERSENY-EREDMÉNYEK

ESZI facebook ESZI youtube csatorna
ESZIgram ESZI TikTok

Energetikai Technikum és Kollégium

 

Hírarchívum

Felvételi jegyzék

► Szóbeli felvételi beosztása

Kedves Jelentkező!

Az alábbi táblázatokban az oktatási azonosítód, vagy a jelentkezési lapodon megadott jelige alapján kikeresheted, hogy március 9-én, a szóbeli felvételi vizsgán mely időpontra kerültél beosztásra.

Kérünk téged, hogy a táblázatban megjelölt időpont előtt negyed órával érkezz a helyszínre, és hozz magaddal személyazonosító, vagy arcképes igazolványt!

Ha a megadott időpontban alapos indokkal nem tudsz megjelenni, azt telefonon (75/519-312), és azt követően e-mailben (iskolatitkarsag@eszi.hu) közöld előre iskolánkkal!

Bővebben...

feltöltve: 2024. március 5.

▼ Szóbeli felvételi beosztása

Kedves Jelentkező!

Az alábbi táblázatokban az oktatási azonosítód, vagy a jelentkezési lapodon megadott jelige alapján kikeresheted, hogy március 9-én, a szóbeli felvételi vizsgán mely időpontra kerültél beosztásra.

Kérünk téged, hogy a táblázatban megjelölt időpont előtt negyed órával érkezz a helyszínre, és hozz magaddal személyazonosító, vagy arcképes igazolványt!

Ha a megadott időpontban alapos indokkal nem tudsz megjelenni, azt telefonon (75/519-312), és azt követően e-mailben (iskolatitkarsag@eszi.hu) közöld előre iskolánkkal!

8:00
72626337376 72626408781 72648451116 72648452427 72657626365
7266781187772673116262727201066977276943280372778400676
7277967560972779743727727838254357278625504172792370684
7279239485572795320372728117070557282341000172825825453
7282785999872856906495728664300767289342340872913640860
72913764563729162074477291718182872933920647kikkó2010
9:00
72661087408 72661366226 72672623199 72709662285 72717678922
7271771050072730367006727304650167273790861872777477452
7278696347172787020792727870456937279644919272801748250
7280179014772823400598728295715657283293875172857091301
7287146101972871464306728744943367287452186372879589100
7289106487672921128504729211330217293344788673119942635
Hat6kosárlabdaNERÓKASZ.NIMRÓDSZAVAI 09
Zalán11
10:00
72622780568 72641550471 72656802092 72659161811 72684410049
7269514517172705677860727111950617272516154872725217581
7272688411572731009762727332157797273871692772741055428
7274649547372770559805727733517487278483777172789952257
7279947084172808474149728088963267283287471672867582199
72871569012728726126737294168875973593107466bagoly16
11:00
72639031972 72645220151 72647897239 72661716351 72667478678
7272535338772732633246727472439807276374134772772886147
7277685878672785837426727858874557278842102572795032297
7280564243872808148026728083416347280859288672874428967
7287949935372884037260728842015727292003340672935525767
729358521707293585971673141399513DOKE07pikachu
12:30
72626344503 72626352283 72626370076 72626414715 72626416157
7262642475872626427580726576250547275776709972761201345
7277034747472770388673727719405507277802438072778216290
7277829454672785069112727862311017279022830972790235644
7279258619372797326061728050769077288443374672884469847
72913670313729177832447293177067673598117080Balint1005
13:30
72756618076 72768583278 72795395640 72857104965 72913607409
7261901277372626453212726264605027262646247272630103613
7265170069972665866713726974021987270241408972705703719
7270861547872767655739727848865247280329802072806765100
7280844626072832823486728332516517285851359572867429472
729186919427292294681472933053308CÉZÁR69Focista18117
FOLTISTEFI007
14:30
72620413318 72620432289 72620456280 72654626746 72655884351
7265841977672658421907726696492467272749208572727871523
7273012101572767460139727711162017278554836172786927279
7279506398172803232029728089642487282113856272826828066
7286533669772939392758BÁLNASAFIKA 444

feltöltve: 2024. március 5.

Szóbeli felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Kedves Vizsgázók!

Azokat a diákokat, akik az Energetikai Technikum és Kollégiumba jelentkeznek, és olyan ágazatot jelölnek meg, ahol elvárás a felvételi vizsga teljesítése, szóbeli meghallgatásra várjuk
2024. március 9-én, szombaton.

A szóbeli vizsga beosztásáról postai úton értesítő levelet küldünk az érintett jelentkezőknek.

Március 5-én honlapunkon elérhetővé tesszük a beosztást, ahol a tanulók oktatási azonosítójuk alapján láthatják majd, hogy mikorra kell érkezniük.

Kérjük, hogy a szóbeli felvételire minden diák hozzon magával fényképes személyazonosító igazolványt! A szóbeli felvételi vizsgára a Dózsa György út felől, a főbejáraton keresztül kell érkezni!

A szóbeli vizsga témakörei a www.eszi.hu/jelentkezes oldalon a „Felvételi a 9. évfolyamra / A szóbeli felvételi vizsga témakörei” menüpontban megtalálhatók.

Ha valaki ebben az időpontban alapos indok miatt nem tud megjelenni, azt telefonon (75/519-312), és azt követően e-mailben (iskolatitkarsag@eszi.hu) előzetesen közölni kell iskolánkkal!

Minden felvételizőnek sikeres felkészülést kívánunk!

feltöltve: 2024. február 27.

Technikumi rangsor 2024

feltöltve: 2024. január 11.

Felvételi írásbeli tájékoztató levél

Kedves Vizsgázó!

Jelentkezésedet megkaptuk a központi írásbeli vizsgára. Értesítünk, hogy a vizsga időpontja:
2024. január 20., szombat.

Kérjük, hogy az írásbeli vizsgára az iskola Dózsa György út felőli főbejáratán keresztül érkezzenek!

Az írásbeli vizsga menete:

írásbelire kijelölt hely elfoglalása:9:45–ig
magyar írásbeli:10:00 – 10:45
szünet:10:45 – 11:00
matematika írásbeli:11:00 – 11:45

A vizsgatermek beosztásáról pontos tájékoztatást 9:30-tól kapsz, érkezéskor, az iskola portáján. Ezt követően foglalhatod el a számodra kijelölt teremben a helyed.

Hozz magaddal személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány vagy személyi igazolvány).

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A dolgozatot kék vagy fekete színű tollal kell megírni, a rajzokat ceruzával is el lehet készíteni!

Mobiltelefont és egyéb digitális eszközöket a terembe bevinni tilos!

Ha a fenti időpontban nem tudsz megjelenni alapos indok miatt, akkor azt telefonon (75/519-312), és azt követően e-mailben (iskolatitkarsag@eszi.hu) is jelezd iskolánknak! Ebben az esetben, 2024. január 30-án, kedden 14 órára várunk a pótfelvételire.

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A 2024. január 20-án megírt írásbeli dolgozatok megtekinthetőek 2024. január 26-án, pénteken 8-16 óra között. Ha a dolgozat megírására 2024. január 30-án kerül sor, akkor a megtekintés napja 2024. február 2. A dolgozatokat kizárólag a diák, vagy a vele egy háztartásban élő gondviselő jogosult megtekinteni, minden más esetben meghatalmazás szükséges. Emiatt a megtekintésnél is szükség van fényképes igazolványra.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben. Amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választották, a programfelületen keresztül elektronikusan továbbíthatják közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja a korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező középfokú iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén, fellebbezést nyújthat be. Az elektronikusan jelentkező tanulóknak lehetőségük van arra is, hogy a programfelületen keresztül nyújtsanak be fellebbezést.

A fellebbezés kizárólag a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézményhez nyújtható be! A fellebbezést az ügyre vonatkozó összes dokumentummal (eredeti vizsgadolgozatok, értékelő lap, fellebbezés stb.) együtt a vizsgaszervező intézmény – egy munkanapon belül – továbbítja a Hivatalnak. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. A nem megfelelő helyre benyújtott fellebbezés, hátráltatja az elbírálás folyamatát és késlelteti a döntés meghozatalát.

A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint a postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

Várunk és sok sikert kívánunk!

Paks, 2023. december 20.

Csanádi Zoltán
igazgató

feltöltve: 2024. január 3.

Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kívánunk!

feltöltve: 2023. december 20.

Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása

Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány

Pályázati felhívás a 2023/2024. tanévre

A pályázat célja:
Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok részére az első diploma megszerzésének szociális támogatása, tanulmányi ösztöndíj nyújtása.

Pályázati feltételek:
A kérelmezést megelőzően legalább egy évig állandó paksi lakhellyel rendelkező, valamely okból hátrányos helyzetű fiatalok részére.

Pályázati dokumentumok (egy nyomtatott példányban kell beadni):

 • kitöltött pályázati adatlap és indoklás
 • kereseti igazolások (a család teljes jövedelméről)
 • a tanulmányok megkezdését (folytatását) bizonyító igazolás, amelyet a felsőfokú intézmény ad ki

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázat megküldése a Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány (7030 Paks, Dózsa György út 103.) címére, C. Szabóné Kocsiczki Ilona kuratóriumi elnök részére.
 • A pályázat leadható a Paksi Vak Bottyán Gimnázium titkárságán is (7030 Paks, Dózsa György út 103.), továbbá indokolt esetben elküldhető szkennelve a vbgimi@vbg.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 15.

feltöltve: 2023. november 16.

Nyílt nap

További információk...

feltöltve: 2023. november 10.

Szociális Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány szociális ösztöndíj pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik

Pályázati felhívás
Ösztöndíj általános szabályzat
Adatkezelési tájékoztató
Pályázati adatlap

feltöltve: 2023. október 9.

ESZI Előkészítő Tanfolyam

Felvételi előkészítő tanfolyam indul nyolcadikasoknak magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból!

Részletek

feltöltve: 2023. október 2.

Nyílt nap

feltöltve: 2023. szeptember 22.

Tanévnyitó ünnepség

A tanévnyitó ünnepséget 2023. szeptember 1-jén (pénteken) 8 órai kezdettel tartjuk iskolánk udvarán (rossz idő esetén az ESZI sportcsarnokában).

A diákoknak legkésőbb 7 óra 45 percre az osztálytermükben kell lenniük, ahonnan az osztályfőnök kíséretében közösen vonulnak át a tanévnyitó helyszínére.

A kollégiumi elhelyezésben részesülő tanulók 2023. augusztus 31-én (csütörtök) 13 órától foglalhatják el szobáikat. Ezen a napon 16 órai kezdettel kollégiumi szülői értekezletet tartunk a kollégiumi nevelők részvételével.

feltöltve: 2023. augusztus 25.

A tanév rendje

A 2023-2024-es tanév rendje a szakképzésben

feltöltve: 2023. augusztus 25.

A tanév rendjének tervezete

A tanév rendjének tervezete a szakképzésben

feltöltve: 2023. augusztus 16.

Beiratkozási tájékoztató

Pályázati felhívás

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány
Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát szerző diákok ösztöndíj pályázata

Pályázati felhívás
Bírálati szempontok

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik.

Adatkezelési tájékoztató
Pályázati adatlap

feltöltve: 2023. május 18.

Országos Solid Edge és Edgecam Verseny 2023

Idén 11. alkalommal vett részt iskolánk a középiskolák nappali tagozatán tanuló hallgatóknak rendezett XI. Országos Solid Edge Versenyen és Országos Edgecam Versenyen, melyet az Enterprise Communications Magyarország Kft. szervezett és az NCT Akadémia Nonprofit Kft. központi telephelyén bonyolítottak le Budapesten április 21-én.

A versenyre bejutás feltétele egy pályázati feladat beadása volt. A versenyen a szervező által biztosított Solid Edge tervező és Edgecam megmunkáló rendszert használták a résztvevő diákok.

A beküldött feladatok elbírálása után az ESZI-ből négy végzős gépgyártástechnológia szakon tanuló diák jutott be a verseny országos döntőjébe. Solid Edge-ből Szabó Bence Attila 13.G osztályos tanuló versenyzett, míg Edgecam-ből Csorba Andor, Gönczi Roland, és Simcsik Ákos 13.G osztályos tanuló képviselte iskolánkat.

A 180 perces döntő alatt a gyakorlatban előforduló feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek, melyhez minden segítséget igénybe vehettek. A versenyen a kreativitásé volt a fő szerep.

Az országos döntőben az első három helyezettet jutalmazták mindkét kategóriában. Solid Edge-ből II. helyezést ért el Szabó Bence Attila. A szervező Enterprise Communications Magyarország Kft. és a verseny további támogatói jóvoltából értékes ajándékokat kaptak a nyertes diákok. Azon diákok is kapnak ajándékcsomagot, akik a versenyen indultak, de nem értek el dobogós helyezést, sőt még egy különdíj is gazdára talált. Szakmailag mindenki nyertese a versenynek. A szervezők által írt összefoglaló az alábbi linken olvasható:

https://blog.eplm.hu/solid-edge-edgecam-orszagos-verseny/#msdynttrid=R73jGvOOERrAmNnwWCws3xnrZ_y2zZO_bAj3RTnqZrQ

Mindkét versenyre Barkovics Lajos oktató készítette fel diákjainkat.

A diákok munkájából ízelítőt láthatnak a melléklelt videók és képek alapján.

Csorba Andor: Esztergálás 1Csorba Andor: Esztergálás 2
Csorba Andor: Marás
Gönczi Roland: EsztergálásGönczi Roland: Marás

Képek az eseményről...

feltöltve: 2023. május 5.

OSZTV eredmények 2023

feltöltve: 2023. április 28.

Végleges felvételi jegyzék

A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával vagy ha adott meg jeligét, akkor jeligével szerepel.

Tovább a 2023/2024. tanév végleges felvételi jegyzékére...

feltöltve: 2023. április 24.

ÁSZÉV eredmények 2023

feltöltve: 2023. április 20.

Felvételi jegyzék

► Szóbeli felvételi beosztása

Kedves Jelentkező!

Az alábbi táblázatokban az oktatási azonosítód, vagy a jelentkezési lapodon megadott jelige alapján kikeresheted, hogy március 4-én, a szóbeli felvételi vizsgán mely időpontra kerültél beosztásra.

Kérünk téged, hogy a táblázatban megjelölt időpont előtt negyed órával érkezz a helyszínre, és hozz magaddal személyazonosító, vagy arcképes igazolványt!

Ha a megadott időpontban alapos indokkal nem tudsz megjelenni, azt telefonon (75/519-312), és azt követően e-mailben (iskolatitkarsag@eszi.hu) közöld előre iskolánkkal!

Ebben az esetben március 7-én várunk a pótló szóbeli vizsgára!

Bővebben...

feltöltve: 2023. február 27.

▼ Szóbeli felvételi beosztása

Kedves Jelentkező!

Az alábbi táblázatokban az oktatási azonosítód, vagy a jelentkezési lapodon megadott jelige alapján kikeresheted, hogy március 4-én, a szóbeli felvételi vizsgán mely időpontra kerültél beosztásra.

Kérünk téged, hogy a táblázatban megjelölt időpont előtt negyed órával érkezz a helyszínre, és hozz magaddal személyazonosító, vagy arcképes igazolványt!

Ha a megadott időpontban alapos indokkal nem tudsz megjelenni, azt telefonon (75/519-312), és azt követően e-mailben (iskolatitkarsag@eszi.hu) közöld előre iskolánkkal!

Ebben az esetben március 7-én várunk a pótló szóbeli vizsgára!

Tanuló azonosító számaIdőpontTanuló azonosító számaIdőpontTanuló azonosító számaIdőpont
726263518768:00726264468629:007262594014610:00
726263527108:00726264559889:007263010428110:00
726263584658:00726545890349:007266925575110:00
726263874118:00726556451009:007267002821910:00
726264805238:00726558792719:007269445195810:00
726601568058:00726576075939:007269451246310:00
726668882888:00726576172959:007269920343310:00
726804175248:00726576294569:007269978364710:00
727065488688:00726584246879:007270250126410:00
727403126478:00726667891279:007270787700010:00
727614151548:00726668309679:007270871760010:00
727616349658:00726668608689:007271104923210:00
727617178708:00726691738349:007271488816710:00
727620859488:00726720091149:007271566264710:00
727692807758:00726726139159:007271621111210:00
727697674208:00726788494249:007272721742810:00
727706944438:00726947662969:007272742065810:00
727713794278:00726982808959:007273759734910:00
727838463738:00727011147589:007276946910610:00
727840801428:00727019640839:007276990427010:00
727849353988:00727020256169:007277983698910:00
727849875098:00727022118729:007278053769710:00
727854868598:00727408492059:007278465981110:00
727856937568:00734943156499:007278607260410:00
727860487998:0044EPERKE449:007279430996010:00
727868325698:00EDOMINIK149:007279706289410:00
727886181478:00FOCI9:007280096602110:00
727901093808:00MARK339:007280491655610:00
727914595078:00REBEKA9:007280493864210:00
727928471648:00SKILLET9:007280502434810:00
727953156128:00TENNA9:00BERUS10:00
727954022628:00TOMIKA139:00booges2510:00
728933825578:00
CSANDALOR18:00
CSELLÓ8:00
Desert Eagle8:00
DOMINIK8:00
hunter2197028:00
K318:00
LENI798:00
Tanuló azonosító számaIdőpontTanuló azonosító számaIdőpontTanuló azonosító számaIdőpont
7264952736211:007260746322512:307260046763413:30
7266098509711:007261883137512:307262042957913:30
7266099038211:007262656613612:307262276363813:30
7266110251311:007263158685512:307262634251813:30
7266112803711:007263717979412:307262640573413:30
7266115563311:007265142316912:307263768502813:30
7266130623711:007265324035512:307270391080413:30
7266130784211:007267137979212:307270392780113:30
7268475220511:007268925729912:307270410531313:30
7269584522211:007270374633212:307271066610613:30
7270925205311:007270704945012:307271644984513:30
7271017821711:007270919990212:307271646671013:30
7271570647411:007271012076312:307276933930813:30
7272308860911:007271039757212:307277101316013:30
7272554273111:007271148795012:307279150452213:30
7272960167011:007272426448912:307279173168313:30
7273010364311:007272686858812:307279272998413:30
7273641751711:007272954812512:307279442628813:30
7273690870211:007273093799512:307279451955613:30
7274629577711:007273278374412:307279502344913:30
7277864600311:007274396074912:307280510239113:30
7279197529511:007274720467912:307280618720313:30
7279277262611:007274775087512:307280620714613:30
7279309894111:007275229039112:307280621773213:30
7280983836311:007276162902512:307283293159013:30
7291971083711:007276264229112:307290078036313:30
Csocso1711:007278143686812:307293311621013:30
DAISY200911:007279222913612:30MZS2413:30
Nefelejcs11:007279792310612:30ÓBERG200813:30
NICS200811:007280063454012:30UJVÁRIB.13:30
nokedli06911:007280568620912:30
WOLFRAM02211:007280840703912:30
7307135479912:30
7344072656812:30
jsoma00712:30
LAURA010612:30
Levi0812:30
pákos12:30
Piedone1512:30
SEBIZÉNÓ0912:30

feltöltve: 2023. február 27.

Szóbeli felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Kedves Vizsgázók!

Azokat a diákokat, akik az Energetikai Technikum és Kollégiumba jelentkeznek, és olyan ágazatot jelölnek meg,
ahol elvárás a felvételi vizsga teljesítése, szóbeli meghallgatásra várjuk 2023. március 4-én, szombaton.

A szóbeli vizsga beosztásáról postai úton értesítő levelet küldünk az érintett jelentkezőknek.

2023. február 28-án honlapunkon elérhetővé tesszük a beosztást,
ahol a tanulók oktatási azonosítójuk alapján láthatják majd, hogy mikorra kell érkezniük.

Kérjük, hogy a szóbeli felvételire minden diák hozzon magával fényképes személyazonosító igazolványt!
A szóbeli felvételi vizsgára a Dózsa György út felől, a főbejáraton keresztül kell érkezni!

Ha ebben az időpontban alapos indokkal nem tudsz megjelenni, azt telefonon (75/519-312),
és e-mailben (iskolatitkarsag@eszi.hu) közöld előre iskolánkkal.

Minden felvételizőnek sikeres felkészülést kívánunk!

feltöltve: 2023. február 16.

Technikumi rangsor 2023

Értesítő központi írásbeli felvételi vizsgáról

feltöltve: 2023. január 9.

Karácsonyi üdvözlet

feltöltve: 2022. december 21.

Természetfotó kiállítás

feltöltve: 2022. november 28.

Pályázati felhívás

Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány
Pályázati felhívás a 2022/2023. tanévre

A pályázat célja:

Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok részére az első diploma megszerzésének szociális támogatása, tanulmányi ösztöndíj nyújtása.

Pályázati feltételek:

A kérelmezést megelőzően legalább egy évig állandó paksi lakhellyel rendelkező, valamely okból hátrányos helyzetű fiatalok részére.

Pályázati dokumentumok (egy nyomtatott példányban kell beadni):

 • kitöltött pályázati adatlap és indoklás
 • kereseti igazolások (a család teljes jövedelméről)
 • a tanulmányok megkezdését (folytatását) bizonyító igazolás, amelyet a felsőfokú intézmény ad ki

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázat megküldése a Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány (7030 Paks, Dózsa György út 103.) címére, C. Szabóné Kocsiczki Ilona kuratóriumi elnök részére.
 • A pályázat leadható a Paksi Vak Bottyán Gimnázium titkárságán is (7030 Paks, Dózsa György út 103.), továbbá indokolt esetben elküldhető szkennelve a vbgimi@vbg.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 12.

feltöltve: 2022. november 7.

Nyílt nap

feltöltve: 2022. október 12.

Szociális Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány szociális ösztöndíj pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik

Pályázati felhívás
Ösztöndíj általános szabályzat
Adatkezelési tájékoztató
Pályázati adatlap

feltöltve: 2022. október 5.

Tájékoztató

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) Kormány rendelet alapján az őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki. Továbbá a 2022/2023. tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő) lesz. A téli szünet alatt végig zárva lesz majd az iskola.

Mivel az őszi szünet csak 3 munkanapos lett volna, a téli szünetet viszont 4 munkanappal hosszabbították meg, ezért a Kormány rendelet egy nappal későbbre 2023. június 16-ára (péntekre) helyezi át a tanév utolsó tanítási napját. A fentieknek megfelelően módosult az Energetikai Technikum és Kollégium 2022/2023-as tanévre vonatkozó munkaterve.

Üdvözlettel,

Csanádi Zoltán
igazgató

feltöltve: 2022. szeptember 30.

► Ösztöndíj pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány 2022. augusztus 31-én kiírt
Kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj pályázatára
142 pályázat érkezett, melyből az Ösztöndíj Bizottság a bírálati szempontok figyelembevételével 141 fő részére ítélte meg az egyszeri kifizetésre kerülő ösztöndíjat.

A kifizetett összegek maximális értéke 45.000 Ft, minimum értéke 22.000 Ft, összesen 4.789.000 Ft került kifizetésre, az alábbi oktatási azonosítóval rendelkező diákok részére.

Bővebben...

feltöltve: 2022. szeptember 29.

▼ Ösztöndíj pályázat

Az ösztöndíjban részesülő tanulók listája
72826735780 72560026183 72560014413 72425575995
72768307800 72562002313 72601397220 72444170407
72768925042 72577710220 72566181061 72433293866
72626390186 72581331332 72547838262 72433301411
72653909415 72562071562 72569762705 72434150071
72786501468 72547828382 72549934007 72444174747
72622777867 72556265776 72586790623 72429099960
72686289477 72556220881 72550163886 72431297801
72778602537 72547836482 72435395990 72427572179
72654725753 72581339985 72410266803 72330418187
72778696631 72601401305 72428208980 72334462755
72710547393 72563816774 72456724132 72363854751
72781346537 72579865887 72438896264 72331068664
72693915865 72577703324 72516643201 72357751300
72794322819 72550156587 72423935482 72347553679
72626392627 72569562894 72430086221 72379810355
72710839431 72594635738 72438901177 72352838025
72626439115 72596184645 72517489026 72365463050
72709523370 72449072356 72430086642 72340147533
72704278558 72590404106 73415060886 72392598237
72626374039 72594233212 72457740847 72387417288
72756332542 72550144370 72457693587 72366328239
72651085179 72550282439 72446992668 72347698021
72794818733 72564549183 72447210909 72346752373
72795155564 72575152238 72430448788 72339503681
72627710341 72577709918 72423944919 72326510811
72730110764 72556227238 72435423010 72347473729
72639829190 72603127485 72517455180 72338119934
72711191797 72561526962 72436761961 72337086795
72780813940 72547841796 72428386507 72365457080
72800406189 72560065655 72459325060 72349883118
72780780670 72547824964 72433303381 72141942683
72622291083 72550162987 72422126645 71759984122
72786206136 72594647701 72433306848
72626381472 72547823036 72438907994
72566159015 72547847735 72423925646
Az elutasításról az ESZI Alapítvány külön nem értesíti a tanulókat.

feltöltve: 2022. szeptember 29.

Nyílt nap

feltöltve: 2022. szeptember 26.

Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány a mai napon kiírta a kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj pályázatát.

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik.

A pályázatok leadásának határideje: 2022. szeptember 08.

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap
Adatkezelési tájékoztató
Ösztöndíj szabályzat

feltöltve: 2022. augusztus 31.

Tájékoztató javító- és osztályozó vizsgákról

Az osztályozó vizsga és a javítóvizsga időpontja 1, illetve 2 tárgy esetén 2022. augusztus 24., 3 tárgy esetén 2022. augusztus 24-25.

A felkészüléshez a diákoknak lehetőségük van kérni a szakoktató segítségét, konzultációs nap 2022. augusztus 23. (8:00-12:00). Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, mindenképpen szükséges, hogy előzetesen egyeztessenek az érintett szakoktatóval e-mailben a részletekről.

A javítóvizsgák tematikája megtalálható az iskola honlapján: http://www.eszi.hu/osztalyozo-javitovizsga

A tanulóknak a vizsgára magukkal kell hozniuk a személyazonosító igazolványukat, valamint a vizsgán használható írószereket. A vizsgázóknak a megadott napon 7:45-re kell megérkezniük az iskolába, az alkalomhoz illő öltözetben.

A javítóvizsga pontos beosztása megtekinthető 2022. augusztus 24-25-én reggel az iskola portáján. Eredményhirdetés a délutáni órákban várható. A bizonyítványba beírásra kerül a javítóvizsgán szerzett érdemjegy, ezért fontos, hogy a javítóvizsgára minden diák hozza magával a bizonyítványát!

feltöltve: 2022. augusztus 18.

► Ösztöndíj pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány 2022. május 16-án kiírt
Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát szerző diákok ösztöndíj pályázatára
111 pályázat érkezett, melyből az Ösztöndíj Bizottság a bírálati szempontok figyelembevételével 97 fő részére ítélte meg az egyszeri kifizetésre kerülő ösztöndíjat.

A kifizetett összegek maximális értéke 47.000 Ft, minimum értéke 13.000 Ft, összesen 2.163.000 Ft került kifizetésre, az alábbi oktatási azonosítóval rendelkező diákok részére.

Bővebben...

feltöltve: 2022. július 4.

▼ Ösztöndíj pályázat

Az ösztöndíjban részesülő tanulók listája
72410266563 72432988995 72781346537
72547823036 72444170407 72349244716
72425575995 72550144370 72517489026
72560014413 72142894929 72464773561
72596523006 72169961833 72374612928
72575152238 72671929855 72430086221
72550150064 72147103366 72365463050
71765697273 72162541194 72620412606
72425565110 72352811694 72703713378
72561526962 72601397220 72430086642
72430448788 72429632982 72334462755
72638752288 72557192173 72433306848
72433698739 72318553467 72423943170
72686289477 72438901177 72430083945
72673930247 72143114817 72341971608
72423935722 72440966778 72566181061
72423936541 72449061263 72172448602
72752416822 72699032013 72425561828
72550154546 72447210909 72768344555
72794181238 72435423010 72429463914
72794322819 72423924460 71761066418
72357751300 71634814747 72678638840
71764664400 71765713125 71763893006
72459325060 72423925646 72423944919
72435943360 72710547393 72783564535
72547841796 72330418187 72449073362
72339811115 72457740847 72339806895
72778602537 72339804012 72639829190
72794333812 72427572179 72449268022
72711191797 72153514545 72423932678
72547824964 72603127485 71765720890
72564549183 72422126645
72555360494 71768041125
Az elutasításról az ESZI Alapítvány külön nem értesíti a tanulókat.

feltöltve: 2022. július 4.

Nyári ügyelet

Iskolai ügyeleti napok a nyári szünetben
Szerdánként 9.00 és 12.00 között
2022.07.06.Bordácsné Papp Mónika
2022.07.13.Mittlerné Kövér Éva
2022.07.18. - 2022.07.29. között az iskola zárva lesz.
2022.08.03.Csanádi Zoltán
2022.08.10.Kószó Krisztina
2022.08.17.Bernhardt Krisztina

feltöltve: 2022. június 30.

Kompetenciamérés

feltöltve: 2022. június 17.

ESZI Kiválóságai

2022-ben ESZI Kiválósága Díjban részesültek: Zántó Réka Boglárka (12.D) és Kriskó Gábor (12.B)

A díjat Mittler István az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Kuratóriumának elnöke, illetve Horváthné Szűcs Marianna az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány ügyvezetője adta át 2022. április 29-én a 12. évfolyam ballagásán.

feltöltve: 2022. május 3.

ÁSZÉV eredmények 2022

feltöltve: 2022. május 2.

Végleges felvételi jegyzék

A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel.

Tovább a 2022/2023. tanév végleges felvételi jegyzékére...

feltöltve: 2022. április 25.

Országos Solid Edge és Edgecam Verseny 2022

Idén 10. alkalommal vett részt iskolánk a középiskolák nappali tagozatán tanuló hallgatóknak rendezett X. Országos Solid Edge Versenyen és Országos Edgecam Versenyen, melyet az Enterprise Communications Magyarország Kft. szervezett és az NCT Akadémia Nonprofit Kft. központi telephelyén bonyolítottak le Budapesten április 8-án.

A versenyre bejutás feltétele egy pályázati feladat beadása volt. A versenyen a szervező által biztosított Solid Edge tervező és Edgecam megmunkáló rendszert használták a résztvevő diákok.

Az ESZI csapata

A beküldött feladatok elbírálása után az ESZI-ből hét végzős gépgyártástechnológia szakon tanuló diák jutott be a verseny országos döntőjébe. Solid Edge-ből Lóki Dániel János és Mosonyi Szabolcs Balázs 13.G osztályos tanuló versenyzett, míg Edgecam-ből Felnagy László, Kovács Bence, Leták Zsolt, Pesti Ádám István és Tolnai Máté 13.G osztályos tanuló képviselte iskolánkat. Lóki Dániel 2020. után másodszor vett részt a versenyen.

A 180 perces döntő alatt a gyakorlatban előforduló feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek, melyhez minden segítséget igénybe vehettek. A versenyen a kreativitásé volt a fő szerep.

Az országos döntőben az első három helyezettet jutalmazták mindkét kategóriában. Solid Edge-ből II. helyezést ért el Lóki Dániel János, Edgecam-ből II. helyezést ért el Pesti Ádám István. A szervező Enterprise Communications Magyarország Kft. és a verseny további támogatói jóvoltából értékes ajándékokat kaptak nyertes diákjaink. Azon diákjaink is kapnak ajándékcsomagot, akik a versenyen indultak, de nem értek el dobogós helyezést, sőt még egy-egy különdíj és vigaszdíj is gazdára talált. Szakmailag mindenki nyertese a versenynek. Gratulálunk a versenyen résztvevőknek és felkészítő tanáruknak, további munkájukhoz sok sikereket kívánunk.

Mindkét versenyre Barkovics Lajos tanár úr készítette fel diákjainkat.

A diákok munkájából ízelítőt láthatnak a melléklelt videók és képek alapján.

feltöltve: 2022. április 13.

Felvételi jegyzék

► Szóbeli felvételi beosztása

Kedves Jelentkező!

Az alábbi táblázatban az oktatási azonosítód alapján kikeresheted, hogy a szóbeli felvételi vizsgán mely időpontra kerültél beosztásra.

Kérünk téged, hogy a táblázatban megjelölt időpont előtt negyed órával érkezz a helyszínre!

Bővebben...

feltöltve: 2022. február 23.

▼ Szóbeli felvételi beosztása

Kedves Jelentkező!

Az alábbi táblázatban az oktatási azonosítód alapján kikeresheted, hogy a szóbeli felvételi vizsgán mely időpontra kerültél beosztásra.

Kérünk téged, hogy a táblázatban megjelölt időpont előtt negyed órával érkezz a helyszínre!

Tanuló azonosító számaIdőpontTanuló azonosító számaIdőpontTanuló azonosító számaIdőpont
7261091555912:307267242283312:307273413185114:30
7261847701312:307267269246313:307273463223912:30
7261903300212:307267344550011:007273711878212:30
7262041784512:307267364247513:307274000399112:30
7262042500512:3072676699337 9:007274034100313:30
7262045230712:307268461281213:307274290892212:30
7262460293914:307268816860313:307274552990610:00
72625744743 8:007269106530312:307274599444112:30
72625941321 8:007269397218213:307274603270213:30
7262631985014:307269398347113:307274969591412:30
72626321652 8:007269404211511:007275260475111:00
72626323601 8:0072694116012 9:0072756234739 8:00
72626328733 8:007269455541510:007275881997713:30
72626330517 8:0072694610740 9:007275931476210:00
7262633656614:3072694679388 9:007275946143610:00
72626343266 8:0072694733384 9:007276023413611:00
7262634367814:3072694775624 9:007276049641611:00
72626347416 8:0072695576133 9:0072761115443 9:00
72626365764 8:007269645022513:307276174309310:00
72626379741 8:007269725344510:0072761965814 8:00
72626382872 8:007269822599111:0072762181757 8:00
72626384429 8:007269863261014:3072762390784 8:00
72626401412 8:007269891816212:3072762508543 8:00
7262641227414:3072700027676 9:007276839165312:30
7262641524914:307270051679613:307276929911313:30
7262641588414:307270068833312:307276983194211:00
72626423213 8:007270083556412:3072770056047 8:00
72626450373 8:007270102095611:0072771125309 9:00
72626452707 8:007270106519911:007277682853511:00
72626456967 8:007270113587410:007277826447614:30
7263708964113:307270120691111:0072778489260 8:00
7263709314313:307270145824910:007277873331413:30
7263905727110:0072701669501 9:0072779178185 8:00
7263905902413:3072701935626 9:0072779621715 8:00
7263906236013:3072702114672 9:0072779647435 8:00
7263906609213:3072702387259 9:0072779981335 9:00
72639461884 9:0072703002886 9:0072780152726 9:00
7263983666910:0072703328557 9:007278287766010:00
72639837011 9:007270339641212:307278423894511:00
7263983884110:007270345885611:007278463028813:30
7263984027810:0072703516548 9:007278508858414:30
7264454619612:3072703729378 9:0072786281284 8:00
7264455818812:3072703827860 9:007278631926513:30
7264456173710:007270428277510:007278637690410:00
7264459333812:3072704390932 8:0072786433573 8:00
7265026881710:0072704824255 9:007278671739814:30
7265027916910:0072705632027 9:0072788175066 8:00
72654586829 9:007270646618113:307279259490912:30
7265459341110:007270839413411:007279272368614:30
7265459361810:007270989607912:307279287695212:30
7265459944210:007270993950512:307279332216212:30
7265463085610:0072710257052 9:0072794290528 9:00
72654724916 9:007271198603913:3072794338327 8:00
7265511490212:307271478642513:3072794350054 8:00
7265564806910:007271554542612:307279440395314:30
7265564941313:307272173060812:3072794454193 8:00
72655652956 9:007272407935510:007279541267012:30
72657609874 8:007272489514714:307279544447812:30
72657611424 8:007272551797112:307279554013310:00
72657611774 8:007272742959111:007279555239514:30
72657613358 8:0072728389294 9:007279558523310:00
72660474309 9:0072729220496 9:007279659322014:30
7266105334813:3072729255230 9:007279706650711:00
7266115163413:307272937140911:0072798403002 9:00
7266119159613:307272943944312:307280178575510:00
7266130722513:3072730069031 9:007280262444512:30
7266133134713:307273019514412:307280489418110:00
7266198207110:007273107789814:3072804959965 9:00
7266198283010:007273111683313:307280512937710:00
7266402923914:307273125855211:007280938724411:00
7266725751412:307273181571811:007280953545411:00
7266790231812:307273187914312:3072858237616 9:00
7266816959713:307273298487812:307287156976511:00
7266849468513:3072733232573 8:0072942006853 9:00
72668638319 8:007273345966710:0073502092571 8:00
7266874060811:007273378990211:00

feltöltve: 2022. február 23.

Értesítő szóbeli felvételiről

Minden szóbeli felvételire jelentkező diáknak postáztuk vagy postázni fogjuk a szombati felvételi beosztását (Kérlek, érkezz a számodra megküldött időpont előtt legalább 15 perccel). RÖVIDESEN megjelenik egy táblázat a jelentkező diákok OM azonosítójával és felvételi beosztásukkal.

Az alábbi linken elérhető a szóbeli felvételiről szóló értesítő levél.

A szóbeli felvételire a Dózsa György út felől a főbejáraton keresztül kell érkezni!

feltöltve: 2022. február 22.

Értesítő központi írásbeli felvételi vizsgáról

Az alábbi linken elérhető a központi írásbeli felvételi vizsgáról szóló értesítő levél.

Kérjük, hogy a kérvényt benyújtók tájékozódjanak az iskolatitkárságon!

A központi írásbeli vizsgára a Dózsa György út felől a főbejáraton keresztül kell érkezni!

feltöltve: 2021. december 17.

Búcsúzunk...

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy az ESZI volt munkatársa,

Major Ferenc,
2021. december 12-én, 73 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt
.

Major Ferenc

Major Ferenc 1987 óta állt kapcsolatban az iskolával. Az első években óraadóként, majd 1989-től oktatásszervezőként dolgozott az ESZI-ben. 1991-től 2001-ig az egykori nevén menedzser asszisztens képzés (mai nevén gazdálkodás és menedzsment ágazat) szakvezetője volt. Nyugdíjasként is folyamatos maradt a kapcsolata az ESZI-vel, kifogyhatatlan ötleteivel és kreativitásával egészen 2014-ig segítette az intézmény munkáját.

Emlékét szívünkben őrizzük.

feltöltve: 2021. december 13.

Tájékoztatás

Tisztelt Érdeklődők!

A járványügyi helyzetre való tekintettel az Energetikai Technikum és Kollégium nem tart további személyes megjelenést lehetővé tevő nyílt napot.

Az érdeklődőknek javasoljuk, tekintsék meg online bemutatkozásainkat az alábbi linkeken:

http://www.eszi.hu/jelentkezes

https://sway.office.com/t0hZE45wFuBCY3YG

https://youtube.com/playlist?list=PLDPb6EbVMr0u0mHofBr_JBJMiLDFg3LC7

feltöltve: 2021. november 23.

Pályázati felhívás

Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány
Pályázati felhívás a 2021/2022. tanévre

A pályázat célja:

Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok részére az első diploma megszerzésének szociális támogatása, tanulmányi ösztöndíj nyújtása.

Pályázati feltételek:

A kérelmezést megelőzően legalább egy évig állandó paksi lakhellyel rendelkező, valamely okból hátrányos helyzetű fiatalok részére.

Pályázati dokumentumok (egy nyomtatott példányban kell beadni):

 • kitöltött pályázati adatlap és indoklás
 • kereseti igazolások (a család teljes jövedelméről)
 • a tanulmányok megkezdését (folytatását) bizonyító igazolás, amelyet a felsőfokú intézmény ad ki

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázat megküldése a Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány (7030 Paks, Dózsa György út 103.) címére, C. Szabóné Kocsiczki Ilona kuratóriumi elnök részére.
 • A pályázat leadható a Paksi Vak Bottyán Gimnázium titkárságán is (7030 Paks, Dózsa György út 103.), továbbá indokolt esetben elküldhető szkennelve a vbgimi@vbg.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

feltöltve: 2021. november 17.

Fogadóóra

Tisztelt Szülők!

Az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt a 2021. november 17-i fogadóórát és szülői értekezletet a Teams alkalmazás segítségével online tartjuk meg. Gyermekük iskolában alkalmazott belépésével tudnak csatlakozni a rendszerhez. A fogadóóra alatt (15 órától 17 óráig) hívás indításával tudják elérni az oktatókat. Kérjük, hogy amennyiben egy tanár más szülővel beszélget (ez látszik a programban), akkor próbálkozzanak későbbi időpontban, vagy kérjenek visszahívást üzenet formájában! A szülői értekezletek 17 órától kezdődnek, melyekre (a tavalyi évhez hasonlóan) online értekezletek formájában kerül majd sor.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

feltöltve: 2021. november 12.

Búcsúzunk...

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy az ESZI volt munkatársa,

Vörösné Lehr Borbála,
2021. november 4-én elhunyt
.

Vörösné Lehr Borbála

Vörösné Lehr Borbála 1996-tól 2017-es nyugdíjba vonulásáig 21 éven keresztül volt intézményünk dolgozója.

Emlékét szívünkben őrizzük.

feltöltve: 2021. november 4.

Környezetvédelmi vetélkedő feladatlap megoldása

feltöltve: 2021. október 22.

Szociális Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány szociális ösztöndíj pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik

Pályázati felhívás
Ösztöndíj általános szabályzat
Adatkezelési tájékoztató
Pályázati adatlap

feltöltve: 2021. október 5.

Környezetvédelmi vetélkedő feladatlap

Kedves Diákok!

A sikeres középiskolai tanulmányokhoz szükségesek az általános iskolában tanultak, és az a legjobb, ha alkalmazni is tudjátok a feladatok megoldásánál a tudásotokat.

Próbáljátok ki magatokat! Örömteli időtöltést kívánunk!

Válaszaitokat postai úton (Energetikai Technikum és Kollégium, 7030 Paks, Dózsa György út 95. (Pf. 103.), borítékra: Környezetvédelmi vetélkedő, Zsidi Mónika) vagy e-mailben (zsidi.monika@eszi.hu) scannelve küldjétek.

Beküldési határidő: 2021.10.20.

feltöltve: 2021. október 4.

Versenyfelhívás Környezetvédelmi vetélkedőre

Az Energetikai Technikum és Kollégium Környezetvédelmi és energetikai munkaközössége „Környezetvédelmi vetélkedő” címmel versenyt hirdet az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.

A vetélkedőre 3 fős csapatokat várunk, akik elkötelezettek a környezetvédelem iránt és természettudományos érdeklődésűek. Iskolánként maximum 6 csapat nevezését fogadjuk el. A feladatok a 7-8. osztályos biológia, kémia és környezetvédelmi ismeretanyagra épülnek.

feltöltve: 2021. szeptember 22.

Szülői értekezlet

Tisztelt Szülők!

2021. szeptember 28-án a 10.C, 12.A és 13.K osztályoknak, szeptember 29-én a többi osztálynak szülői értekezletet tartunk.

Mindkettő esetben a kezdés időpontja: 16:30.

feltöltve: 2021. szeptember 15.

Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány a mai napon kiírta a kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj pályázatát.

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik.

A pályázatok leadásának határideje: 2021. szeptember 10. (péntek)

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap
Adatkezelési tájékoztató

feltöltve: 2021. szeptember 1.

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők! Kedves diákok!

Az ESZI-s diákok oltására várhatóan 2021.09.02-án 12:30 és 14:30 között kerül majd sor a sportcsarnokban található orvosi szobában.

Részletes információval 2021.09.01-jén tudunk szolgálni.

Üdvözlettel,
Csanádi Zoltán

feltöltve: 2021. augusztus 27.

Iskolai oltás

Tisztelt Szülők!

Az a szülő, aki az iskolakezdésig szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben azt az internetes regisztrációval (www.vakcinainfo.gov.hu), majd az internetes időpontfoglalón (www.eeszt.gov.hu) keresztül teheti. Emellett az iskolákban is lehetőség lesz az oltásra, ha az internes regisztráció és időpontfoglalás bármilyen oknál fogva akadályba ütközik.

Az iskolai oltások napja:

 • augusztus 30-31. napja közül az egyik napon, előre meghatározott időszakban,
 • szeptember 2-3. napja közül az egyik napon, előre meghatározott időszakban.

Az oltás Pfizer-vakcinával történik.

Az iskolai oltásra a 12 év feletti (még oltatlan) diák jogosult.

Kérjük, hogy amennyiben az Ön gyermeke még nem kapott oltást, és azt szeretné, hogy azt az iskolában kapja meg, akkor ezt az igényét az jelentkezési lap (mely egyben regisztrációs lapként is szolgál) kitöltésével 2021. augusztus 25-ig jelezze vissza az oltasigen@eszi.hu e-mail címre.

Amennyiben nem kíván élni gyermeke számára a felkínált oltakozási lehetőséggel, vagy gyermeke egyéb módon már beoltásra került, akkor kérjük, hogy ennek tényét is szíveskedjen a jelentkezési lap megfelelő kitöltése útján jelezni 2021. augusztus 25-ig az oltasnem@eszi.hu e-mail címen.

Az oltásra jelentkező tanulók létszámának összesítése után, külön tájékoztatást fog arról kapni, hogy az Ön gyermeke pontosan mikor és hol kapja meg az oltást. A jelentkezők számától függően az oltás helyszíne lehet az iskola, ahol a gyermek tanul vagy egy másik közeli iskola is.

Fontos, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot minden érintett tanuló hozza magával az oltás helyszínére.

Tisztelettel:
Iskolavezetés

feltöltve: 2021. augusztus 18.

Érettségi utáni képzések

Tisztelt érdeklődők!

Érettségi utáni képzéseink jelentkezési határidejét meghosszabbítottuk 2021. augusztus 27-ig!

A jelentkezési lap elérhető: www.eszi.hu/erettsegivel#jelentkezes oldalon.

feltöltve: 2021. augusztus 13.

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A Tolna Megyei Kormányhivatal kérésének eleget téve, tájékoztatom Önöket az alábbiakról. A 12-18 éves korosztályhoz tartozók részére folyamatosan lehetőség van Tolna megyében Szekszárdon és Dombóváron a kórházi oltópontokon történő oltás-felvételre, melyre az eeszt.gov.hu oldalon lehet időpontot foglalni. Az időpontfoglalást megelőzően kérik a szülőket, hogy gyermekeik adataival a vakcinainfo.gov.hu oldalon az oltásra történő regisztrációt végezzék el. Az oltás az oltóponton szakszerű körülmények között, gyermekgyógyász szakorvos igénybevételével történik. Kérik, hogy a gyermeket minden esetben kísérje szülő az oltásra, magával hozva a kitöltött Szülői beleegyező nyilatkozatot, a gyermek TAJ kártyáját és lakcímkártyáját. A mielőbbi oltóponti oltási lehetőség igénybevételével a tanulóknak a 3 hét múlva esedékes 2. oltás felvételére is lehetőségük van még a tanév kezdete előtt, így védetten, járványügyi szempontból biztonságosabban mehetnek ősszel közösségbe.

Tisztelettel,
Csanádi Zoltán

feltöltve: 2021. július 29.

ÁSZÉV eredmények 2021

feltöltve: 2021. június 16.

Búcsúzunk...

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy az ESZI munkatársa,

Sztakó Imre (1961-2021) 2021. június 10-én elhunyt.

Sztakó Imre

2016-tól volt az ESZI kollégiumi nevelőtanára.

Emlékét szívünkben őrizzük.

feltöltve: 2021. június 11.

Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány a mai napon kiírta a tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíj pályázatát.

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik.

A pályázatok leadásának határideje: 2021. június 3.

Pályázati felhívás
Bírálati szempontok
Pályázati lap

feltöltve: 2021. május 17.

Búcsúzunk...

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy az ESZI volt munkatársa,

Szabóné Horváth Piroska Mária (1952-2021) 2021. május 4-én elhunyt.

Szabóné Horváth Piroska

1995.03.01-től volt az ESZI munkavállalója (főmunkatárs, titkársági előadó).

2011-es nyugdíjba vonulásáig az iskola szíve, motorja volt, „Pirit” mindenki szerette és ismerte.

Emlékét szívünkben őrizzük.

feltöltve: 2021. május 5.

Végleges felvételi jegyzék

Tájékoztató

Azon tanulók, akik nem nyertek felvételt az általuk megjelölt tanulmányi terület(ek)re, méltányossági kérelemmel élhetnek a kiküldött határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Ezt a tanuló törvényes képviselője az intézmény igazgatójának nyújthatja be, és az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítványnak (7030 Paks, Dózsa György út 95.) kell címeznie.

Tovább a 2021/2022. tanév végleges felvételi jegyzékére...

feltöltve: 2021. április 27.

Egyedi Miniszteri Határozat

a szakképzést folytató intézményekben szakmai oktatásban vagy kifutó rendszerű szakképzésben részt vevők szakmai vizsgája lebonyolításáról a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában...

feltöltve: 2021. április 16.

Tájékoztató

Tisztelt Szülők, kedves végzős Diákok!

A még mindig tomboló koronavírus-járvány miatt, ahogy az egész országban, úgy az Energetikai Technikum és Kollégiumban is elmaradnak a hagyományos tavaszi iskolai rendezvények (szerenád, bolondballagás, kollégiumi ballagás, ballagás és technikusi búcsúztató). Amennyiben a járványhelyzet engedi, akkor terveink szerint a vizsgák után rendezünk majd egy ünnepélyes bizonyítványosztást a végzősöknek.

A vizsgákra való felkészüléshez sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel
Csanádi Zoltán

feltöltve: 2021. április 10.

Felvételi jegyzék

► Szóbeli eredmények

A felvételi eljárás szóbeli meghallgatásának eredménye
2021. február 26., március 01-02.

Bővebben...

feltöltve: 2021. március 2.

▼ Szóbeli eredmények

A felvételi eljárás szóbeli meghallgatásának eredménye
2021. február 26., március 01-02.
Tanuló azonosító számapontszám
7256613120118
7259652300619
726004681129
7261158972418
7261428025218
7261486782518
7262040674318
7262041260620
7262108804418
726216986606
7262229718320
7262233324318
7262234298615
7262235121416
726227778677
7262287539420
7262632521214
7262632632720
7262633525518
7262633719817
7262635788912
7262636969213
7262637073713
7262637276913
7262637403910
7262637572412
7262638147219
7262639018619
7262639262720
7262642369917
7262642440813
726264292807
7262643911518
7262647852519
7262771034118
7262855885910
7262856016910
7262955857712
7263875228820
7263982919016
7264455133813
7264459223220
7265026719510
7265108517920
7265108716419
7265108899419
7265109641220
7265109678017
7265388818218
7265390941515
7265391647413
7265462396912
7265472575320
7265472642915
7265472913514
7265473309413
7265761218117
7265761373215
7265761794719
7265762413719
7265762744215
726580431999
726604753335
7266047571810
7266097018316
7266110324317
7266128935018
7266696248313
7266800965517
7266804890216
7266978911119
7267192985512
7267215469920
7267226048616
7267277926018
7267305891913
7267392570120
7267393024716
726739429722
7267863884014
7268628947720
7269088478314
7269391586517
726939777887
7269463093017
7269696441517
7269773978416
7269889005211
7269903201320
727003934628
7270088914411
7270180578412
7270264976419
727032309347
7270325115715
7270338261320
7270371337818
7270378241920
7270427855814
7270445838720
7270476378612
7270478591611
7270519665314
7270938167810
7270948392714
7270949843816
7270952337014
7271054739320
7271083943116
7271119179720
7271206541917
7271214111814
727146098327
7271476470415
7271481103615
7271539085020
7272001870910
7272213043018
7272261627915
7272775081314
7273011076415
7273110175012
7273145917618
7273151060818
7273179720818
7273219850118
7274278783612
7274393857916
7274763090113
7274875272013
7274910326312
7275055837320
7275241682218
7275479408315
7275611543314
7275633254213
7275714296317
7275739072919
727575925919
7275930877418
727624648799
7276830780012
7276834455520
7276892504215
7276973458216
7277197046019
7277422578320
7277714763514
7277799998514
7277814574218
7277824405218
7277855925816
7277860253719
7277869663120
7277946572813
7277992439313
7278078067020
7278081394010
7278110724214
7278134653716
7278283180320
7278312078013
7278335045918
7278349161716
7278356453518
7278454528512
7278459621013
7278538659520
7278563327519
7278620613619
7278647077317
7278647508116
7278650146820
7278653132220
727865828787
7279186401712
7279249174113
7279281542916
7279314445417
7279418123819
7279428296515
7279432281912
7279433381218
7279443889719
7279481873320
7279484975814
7279505396719
7279514136217
7279515556416
727951963069
7279521191215
7279522478813
7279612195420
7279689592911
7280040618917
7280343265618
7280348577618
7280349558514
7280512353316
7280513082314
7280607608011
728079925519
7281115927319
7282248698115
7282441812018
7282622086011
7282673376819
7282673578019
728281914369
730001090036
7305238076918
7314127637119
7317186630513

feltöltve: 2021. március 2.

► Szóbeli meghallgatás időbeosztása

2021. február 26.

Bővebben...

feltöltve: 2021. február 24.

▼ Szóbeli meghallgatás időbeosztása

2021. február 26.
Tanuló azonosító számaKezdés időpontja
7256613120113:30
7259652300611:00
7260046811212:30
7261158972410:00
7261428025213:30
7261486782510:00
7262040674313:30
7262041260615:30
7262108804414:30
7262169866012:30
7262229718314:30
7262233324311:00
7262234298614:30
7262235121414:30
7262277706114:30
7262277786714:30
7262287539411:00
7262593157713:30
7262593176410:00
726263252129:00
7262632632711:00
726263352559:00
726263371989:00
726263578899:00
7262636220711:00
726263696929:00
726263707379:00
726263727699:00
726263740399:00
726263757249:00
726263814729:00
726263901869:00
7262639262710:00
7262641782411:00
726264236999:00
7262642440812:30
7262642928011:00
726264334169:00
7262643911511:00
7262647852510:00
7262744948412:30
7262771034113:30
7262771186811:00
7262855885914:30
7262856016914:30
7262955857710:00
7263383474711:00
7263875228812:30
7263982919011:00
7264455133814:30
7264459223214:30
7265026719510:00
7265108517914:30
7265108562415:30
7265108716415:30
7265108899414:30
7265109641214:30
7265109678014:30
7265388818212:30
7265390941512:30
7265391647412:30
7265462396914:30
7265472575314:30
7265472642914:30
7265472913514:30
7265473309414:30
726576121819:00
726576137329:00
726576179479:00
726576241379:00
7265762744210:00
7265804319915:30
7266047533314:30
7266047571815:30
7266048110715:30
7266097018314:30
7266110324312:30
7266113155115:30
7266128935013:30
7266696248312:30
7266800965512:30
726680489029:00
7266978911111:00
7267192985512:30
7267196931312:30
7267215469914:30
726722604869:00
726727792609:00
7267305891915:30
7267392570110:00
7267393024714:30
7267394297214:30
7267863884010:00
7268628947714:30
7269088478314:30
7269391586514:30
7269397778813:30
7269463093010:00
7269696441510:00
7269773978410:00
7269889005211:00
7269903201311:00
7270039346213:30
7270088914414:30
7270180578413:30
7270264976413:30
727032309349:00
7270325115714:30
7270338261314:30
7270371337810:00
727037824199:00
7270427855810:00
7270445838712:30
7270476378613:30
7270478591612:30
7270519665314:30
7270938167810:00
7270948392710:00
7270949843810:00
7270952337010:00
7271054739310:00
7271083943110:00
7271119179712:30
7271206541912:30
7271214111815:30
7271460983213:30
7271476470413:30
7271481103612:30
7271539085011:00
7272001870914:30
7272213043013:30
7272261627913:30
7272479295410:00
7272775081311:00
7272984432913:30
7273011076413:30
7273110175011:00
7273145917613:30
7273151060815:30
7273179720813:30
7273219850110:00
7273458189113:30
7274278783611:00
7274393857913:30
7274763090111:00
7274875272013:30
7274910326313:30
7275055837312:30
7275241682210:00
7275277123010:00
7275333013211:00
7275479408312:30
7275611543314:30
7275633254210:00
7275714296310:00
7275739072912:30
7275759259110:00
7275902461913:30
7275930877414:30
727624648799:00
7276830780011:00
7276834455511:00
7276892504214:30
7276973458211:00
7277197046010:00
7277422578312:30
7277714763510:00
7277799998511:00
7277814574210:00
7277824405210:00
7277855925812:30
7277860253711:00
7277869663113:30
7277946572811:00
7277992439312:30
7278078067013:30
7278081394013:30
7278110724210:00
7278134653710:00
7278283180313:30
7278312078010:00
7278335045912:30
7278349161713:30
7278356453512:30
727845452859:00
7278459621011:00
7278538659510:00
727856332759:00
727862061369:00
7278647077314:30
7278647508111:00
7278650146811:00
7278653132211:00
7278658287810:00
7279186401713:30
7279200618613:30
727924917419:00
727928154299:00
7279314445413:30
7279418123813:30
7279428296512:30
7279432281912:30
7279433381212:30
7279443889712:30
7279481873312:30
727948497589:00
7279505396712:30
7279514136211:00
7279515556412:30
7279519630611:00
7279521191211:00
727952247889:00
7279612195411:00
7279689592911:00
7279690231710:00
7279745362711:00
7279806561111:00
7280020200810:00
7280040618915:30
7280343265613:30
7280348577613:30
7280349558513:30
7280512353311:00
7280513082313:30
7280607608013:30
7280799255115:30
7281115927311:00
7282248698110:00
728244181209:00
7282622086014:30
7282673376814:30
7282673578014:30
7282819143614:30
730001090039:00
7305238076913:30
7314127637111:00
7317186630513:30

feltöltve: 2021. február 24.

Szóbeli felvételi

Kedves Felvételizők!

Kedves Felvételizők! A szóbeli felvételit 2021.02.26-án (péntek) 9 órától rendezzük meg. A várható nagy létszám miatt a tanulókat különböző időpontokra hívjuk. A pontos időpontot és a szóbelivel kapcsolatos részletes információkat postai úton elküldtük a jelentkezőknek. Az írásbelihez hasonlóan szülő most sem jöhet majd be az épületbe.

A szóbeli vizsgarészen az előzetesen kiadott témakörök (www.eszi.hu/jelentkezes) alapján összeállított tételek lesznek. Magyar nyelv és irodalomból és matematikából is húzni kell majd 1-1 tételt. Felkészülési idő nem lesz, a tételen található feladaton keresztül kell az elméleti tudásról számot adni. A szóbeli időtartama a két tantárgyból összesen 10-15 perc lesz.

Eredményes felkészülést kívánunk!

feltöltve: 2021. február 2.

Központi felvételi

ESZI központi felvételi

feltöltve: 2021. január 24.

Írásbeli felvételi

Tisztelt Vizsgázók! Tisztelt Szülők!

Biztosítjuk, hogy 2021. január 23-án vizsgázóink a lehető legrövidebb időn belül léphessenek be iskolánkba, intézményünk mindkét bejáratát igénybe véve (főiskolai és középiskolai). Ez szervezett keretek között történik majd, alapja a vizsgázók ABC névsora:

 • A - Kor…. vezetéknév kezdőbetűvel rendelkezőket az ESZI főiskolai (déli, gimnázium felőli) bejáratánál,
 • Kov… - Zs kezdőbetűsöket a középiskola bejáratánál (fényújságnál) várjuk,

az időhosszabbítás iránti kérelmet benyújtó diákok a középiskolai bejáraton keresztül foglalják el majd a helyüket.

A személyazonosság gyors ellenőrzése érdekében, a vizsgázónál legyen kéznél egy fényképes igazolvány!

Maszk viselése az írásbeli vizsga helyének elfoglalásáig kötelező!

feltöltve: 2021. január 20.

Felvételi előkészítő eredmények

Kedves Felvételizők!

Kialakult a próbadolgozatok összesített eredménye. Gratulálunk minden beküldőnek, ügyesen megoldották a feladatokat. Az első három helyezett monogramjai és összesített pontszámai:

 1. B. B. B. 80 pont
 2. Ny. B. 80 pont
 3. K. K. 72 pont

A nyertesek egy-egy tudományos számológépet és ESZI-s emléktárgyakat kapnak.

Gratulálunk és eredményes felvételit kívánunk!

feltöltve: 2021. január 19.

Matematika próbadolgozat

Kedves Felvételizők!

Elérkezett a komplett próbadolgozat ideje matematikából, amely lezárja az online felkészítőnket. A leggyorsabb 10 beküldő közül a 3 legtöbb pontot elérő tanuló ajándékcsomagban részesül. Ezt postán küldjük el nekik.

A kitöltött próbadolgozatokat az eszi@eszi.hu e-mail címre várjuk!

Jó munkát és sok sikert kívánunk!

A próbadolgozat elérhető a jelentkezőknek menüpontban.

feltöltve: 2021. január 14.

Értesítő levél az írásbeli felvételiről

feltöltve: 2020. december 27.

Karácsonyi üdvözlet

ESZI karácsonyi üdvözlet

feltöltve: 2020. december 14.

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

2020.11.11-én tanítás nélküli munkanap lesz az iskolában.
2020.11.12-től digitális oktatás lesz. Minden diáknak órarend szerint, online formában, részt kell vennie az oktatásban! Kérem támogassák munkánkat, közös célunk, hogy hatékony legyen az oktatás!

Csanádi Zoltán
igazgató

feltöltve: 2020. november 10.

Pályázati felhívás

Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány

Pályázati felhívás a 2020/2021. tanévre

A pályázat célja: Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok részére az első diploma megszerzésének szociális támogatása, tanulmányi ösztöndíj nyújtása.

Pályázati feltételek A kérelmezést megelőzően legalább egy évig állandó paksi lakhellyel rendelkező, valamely okból hátrányos helyzetű fiatalok részére.

Pályázati dokumentumok (egy nyomtatott példányban kell beadni):

 • kitöltött pályázati adatlap és indoklás
 • kereseti igazolások (a család teljes jövedelméről)
 • a tanulmányok megkezdését (folytatását) bizonyító igazolás, amelyet a felsőfokú intézmény ad ki

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázat megküldése a Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány (7030 Paks, Dózsa György út 103.) címére, C. Szabóné Kocsiczki Ilona kuratóriumi elnök részére.

A pályázat leadható a Paksi Vak Bottyán Gimnázium titkárságán is (7030 Paks, Dózsa György út 103.), továbbá indokolt esetben elküldhető szkennelve a vbgimi@vbg.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 10.


Pályázati adatlap

feltöltve: 2020. november 9.

Szociális Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány szociális ösztöndíj pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik

Pályázati felhívás
Adatkezelési tájékoztató
Pályázati lap

feltöltve: 2020. október 5.

Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak!

feltöltve: 2020. október 4.

► Ösztöndíj pályázat

Az ESZI Alapítvány által a 10.-12. évf. és a végzős szakmai évfolyamos diákok számára kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázaton ösztöndíjban részesülő tanulók...

Bővebben...

feltöltve: 2020. szeptember 29.

▼ Ösztöndíj pályázat

Kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj
SorszámOsztályTanulói azonosító SorszámOsztályTanulói azonosító
1 10.A72435395990 61 11.C72347553679
2 10.A72428208980 62 11.C72357751300
3 10.A72429382549 63 11.C72383082722
4 10.A72423935482 64 11.C72331068664
5 10.A72516643201 65 11.C72338131358
6 10.A72464088163 66 11.C72365456261
7 10.A72464091937 67 11.D72339811115
8 10.B72517489026 68 11.D72162541194
9 10.B72430086642 69 11.D72318553467
1010.B72457693587 70 11.D72339806895
1110.B72430086221 71 11.D72338119934
1210.B72438901177 72 11.D72365457080
1310.B72449268022 73 11.D72337086795
1410.B72457740847 74 11.D71765720890
1510.B72447204877 75 12.A72160849064
1610.C72447210909 76 12.A72143111397
1710.C72430448788 77 12.A72172106624
1810.C72435423010 78 12.A72155801909
1910.C72464788018 79 12.A72143114817
2010.C72519915851 80 12.A71766507794
2110.C72440977637 81 12.A71634823497
2210.C72518404426 82 12.B71763041982
2310.D72438541564 83 12.B72172445683
2410.D72425575055 84 12.B71762203781
2510.D72428386507 85 12.B71659286556
2610.D72423935722 86 12.B71763890668
2710.D72423932678 87 12.B71765736504
2810.D72462188876 88 12.B72141997921
2910.D72440947478 89 12.B72147645158
3010.E72433293866 90 12.C72172448602
3110.E72444170407 91 12.C71634814747
3210.E72434150071 92 12.C72147651066
3310.E72427579957 93 12.C72147655225
3410.E72431297801 94 12.C72141367062
3510.E72444174747 95 12.C71761057150
3610.E72429463914 96 12.D71591447607
3710.E72429099960 97 12.D72153514545
3810.E72457741067 98 12.D71761066418
3911.A72340147533 99 12.D71763893006
4011.A72392598237 10012.D72147103366
4111.A72365463050 10112.D72159576939
4211.A72368250930 10212.D71761077743
4311.A72341456159 10312.D72145643207
4411.A72387417288 10412.D72169961833
4511.A72357760954 10512.D71768041125
4611.A72345044074 10613.E71619371803
4711.B72339503681 10713.E71587425022
4811.B72347698021 10813.E71592569159
4911.B72347473729 10913.K71589221685
5011.B72361096810 11013.K71599275895
5111.B72379121092 11113.K71591385068
5211.B72379227458 11213.K71591380938
5311.B72352811694 11313.I71599619379
5411.B72345042679 11413.I71591434814
5511.B72357979788 11513.I71595678952
5611.B72326510811 11613.I71598451129
5711.C72330418187 11713.I71619378214
5811.C72334462755 11813.P72983249743
5911.C72363854751 11913.P71587422521
6011.C72356823479 12013.P71598615230

feltöltve: 2020. szeptember 29.

Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány a mai napon kiírta a kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj pályázatát.

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik.

A pályázatok leadásának határideje: 2020. szeptember 10. (csütörtök)

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap

feltöltve: 2020. szeptember 2.

Pályázati felhívás

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány, mint az Energetikai Technikum és kollégium (7030 Paks, Dózsa György út 95.) fenntartója pályázatot tesz közzé iskolabüfé üzemeltetésére

pdf
Pályázati felhívás
pdf
1. számú melléklet
pdf
2. számú melléklet
(Adatok az Iskolabüféről)
pdf
3. számú melléklet
(Ajánlati adatlap)
pdf
3. számú melléklet
(Ajánlati adatlap)
pdf
4. számú melléklet
(Nyilatkozatok)
pdf
5. számú melléklet
(Szerződéstervezet)

feltöltve: 2020. szeptember 1.

Tájékoztatás

A COVID-19 vírusfertőzés terjedése miatt az Energetikai Technikum és Kollégium határozatlan ideig szállóvendéget nem fogad.

feltöltve: 2020. szeptember 1.

► A kollégiumi beköltözésre vonatkozó járványügyi előírások

Az első tanítási napot megelőző napon, 2020. augusztus 31-én 13:00-tól van lehetőségük a diákoknak beköltözni a kollégiumba. A járványügyi előírások miatt arra kérjük a diákjainkat, hogy a lent megadott időintervallumban érkezzenek a kollégiumba...

Bővebben...

feltöltve: 2020. augusztus 24.

▼ A kollégiumi beköltözésre vonatkozó járványügyi előírások

Az első tanítási napot megelőző napon, 2020. augusztus 31-én 13:00-tól van lehetőségük a diákoknak beköltözni a kollégiumba. A járványügyi előírások miatt arra kérjük a diákjainkat, hogy a lent megadott időintervallumban érkezzenek a kollégiumba:

13:00-14:00 10. évfolyam

14:00-15:00 9. évfolyam

15:00-16:00 11. évfolyam

16:00-17:00 szülői értekezlet a 9. évfolyam szüleinek (ekkor lehetőség szerint ne érkezzen senki)

17:00-18:00 12. évfolyam

18:00.19:00 13. évfolyam

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott járványügyi intézkedési tervben foglaltak alapján beköltöző diákjainkat és kísérőiket a következő előírások betartására kérjük:

 • az épületbe belépéskor, minden alkalommal használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket
 • a beköltözés ideje alatt próbálják meg tartani a 1,5 méteres védőtávolságot
 • a diákok kísérői számára javasolt a maszk viselése (hozzanak magukkal)
 • lehetőség szerint egy diákkal egy kísérő érkezzen
 • a 16:00-kor kezdődő (9. évfolyam szüleinek szervezett) szülői értekezleten kérjük, hogy minden érintett diák esetében egy szülő vegyen részt
 • a rendeletben foglaltaknak megfelelően a beköltöző diákoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy az új típusú koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutatják, magukat egészségesnek vallják
 • beköltözéskor a diákok testhőmérsékletét ellenőrzik és dokumentálják a nevelőtanárok
 • mindenkit arra kérünk, hogy a beköltözést a lehető legrövidebb idő alatt valósítsák meg

Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!

a kollégium oktatói testülete

feltöltve: 2020. augusztus 24.

► Tájékoztatás

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket...

Bővebben...

feltöltve: 2020. augusztus 24.

▼ Tájékoztatás

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 • köhögés;
 • nehézlégzés, légszomj;
 • láz;
 • hidegrázás;
 • izomfájdalom;
 • torokfájás;
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:

 • émelygés,
 • hányás és/vagy
 • hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

feltöltve: 2020. augusztus 24.

Tájékoztató

Kedves Diákok!

2020. szeptember 1-jén megkezdődik a 2020/2021-es tanév. Hagyományos tanévnyitó ünnepséget a járványügyi helyzet miatt nem tartunk. Az első tanítási napot osztályfőnöki órákkal kezdjük, ezért kérnénk minden tanulót, hogy legkésőbb 7 óra 45 percre legyen a kijelölt osztálytermében. Az egyes osztályok teremszáma az aulában elhelyezett tájékoztatókon megtalálható lesz.

Paks, 2020. augusztus 19.

Csanádi Zoltán
igazgató

feltöltve: 2020. augusztus 19.

Tájékoztató a 9. évfolyamos tanulók számára

1. Kollégium

A kollégiumi elhelyezésben részesülő tanulók 2020. augusztus 31-én (hétfő) 13:00-tól foglalhatják el szobáikat. Aznap 16:00-kor kollégiumi szülői értekezletet tartunk nevelőtanáraink részvételével. A diákotthon címe: Paks, Gagarin u. 3.

2. Tankönyvek kiosztása

A tanulók, a tankönyveket a tanítás első napján az osztálytermükben vehetik át.

3. Öltözködés

Hétköznapokon esztétikus öltözetet fogadunk el. Ünnepélyes alkalmakkor a következő öltözetet kell viselni (tanévnyitó, tanévzáró, október 23., szalagavató ünnepély, március 15., ballagás stb.):

fiúknak: sötétkék vagy fekete nadrág (nem farmer), fehér ing, fekete ünnepi cipő

lányoknak: sötét szoknya, fehér blúz, fekete ünnepi cipő

4. Tornafelszerelés

fiúknak: fehér atlétatrikó, vagy póló, kék rövid sportnadrág, fehér zokni, sportcipő, és úszónadrág

lányoknak: fehér atlétatrikó, vagy póló, kék rövid sportnadrág, fehér zokni, egyrészes úszódressz és tornacipő (amely utcán nem viselhető

5. Személyi adatok változása (FONTOS)

Tanulmányaid során, ha változás történik a személyi adataidban (pl. lakcím, gondviselő), kötelességed jelenteni osztályfőnöködnek és az iskolatitkárságon F19-es irodában.

feltöltve: 2020. augusztus 19.

Mindennapos testnevelés

Szülői tájékoztató a mindennapos testnevelés órákról

Kedves Szülők!

A 2020/2021-es tanévben a 10-12. évfolyamon a mindennapos testnevelés óra keretében a tanulóknak kötelezően heti 5 testnevelés órán kell részt venniük. Ezen órák egy részét a délutáni tanórákban (7-8. tanóra) tartjuk meg.

Tájékoztatom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény Nkt. 27.§ (11) szakasza és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 141. § (2) bekezdése alapján a tanuló dönthet arról, hogy a heti 4 testnevelésből 2 órát a testnevelés órán való részvétellel vagy más sportkörben, egyesületben történő sportolással, egyéb tevékenységgel kívánja-e teljesíteni.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ 11/c szakasza lehetővé teszi, hogy igazolt, egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói szerződéssel rendelkező tanuló a heti két testnevelés órát a sportszervezet által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet, egyesület edzéseivel, foglalkozásaival válthatja ki.

Amíg a fogadó szervezet részéről az aláírt igazolást a tanuló nem adja le szaktanárának, a mindennapos testnevelés órára be kell járnia!

Január hónapban a második félév megkezdése előtt újabb igazolás leadása szükséges!

A heti két óra kiváltása a mellékelt nyilatkozat leadása és az igazgatói engedély megszerzése után lehetséges.

A nyilatkozat leadásának határideje: 2020. szeptember 4. a testnevelő tanároknak!

Amennyiben évközben ezt a tevékenységet a tanuló abbahagyja, akkor ezt az iskola felé kötelező írásban jelezni. A tevékenység megszűnésével egy időben a tanuló heti 5 testnevelés órán köteles megjelenni, mert különben hiányzása igazolatlannak minősül.

Paks, 2020. július 13.

Csanádi Zoltán
igazgató

feltöltve: 2020. július 13.

ÁSZÉV eredményeink 2020

ESZI ÁSZÉV eredmények

feltöltve: 2020. július 2.

Beiratkozás

Tisztelt Szülők, kedves leendő Diákjaink!

Az idei járványhelyzet mindannyiunk életét megváltoztatta. Ez érinti a 9. évfolyamra történő beiratkozást is. Az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (V.29.) EMMI határozata lehetőséget ad a személyes beiratkozásra is, melynek időpontjai iskolánkban 2020. június 23-24.

Ekkor iskolaorvosunk a helyszínen elvégzi a kötelező orvosi vizsgálatot azon ágazatoknál, ahol ez szükséges, valamint minden beiratkozó diák nyelvi szintfelmérőt ír, ezáltal szeptemberben a tudásának megfelelő idegen nyelvi csoportba kerül.

A járványhelyzetre való tekintettel a megfelelő távolságtartás betartására, a gyakori fertőtlenítés lehetőségére, a csoportosulások elkerülésére teljes figyelmet fordítunk. Ezért is történik meghatározott időpontra a diákok behívása, melyről minden érintettet külön levélben értesítünk.

A beiratkozás során lehetőség nyílik az osztályfőnökökkel történő első személyes találkozásra, továbbá a szükséges adminisztráció gördülékeny elvégzésére.

feltöltve: 2020. június 5.

Étkezés a nyári gyakorlat alatt

Kedves diákok!

Azoknak, akik a nyári gyakorlatukat az ESZI-ben teljesítik, lehetőségük van a gyakorlat időtartamára étkezés igénybevételére.

Rendelni a megszokott módon, június hónapra 2020.06.10-ig, július hónapra pedig 2020. június 11. és 20. között lehet. Aki ezen időpontig elfelejt rendelni, de szeretne ebédelni, akkor a gazdasági irodában kérheti a rendelésánek pótolását a 75/519-316-os telefonszámon.

Ebédelni minden gyakorlati napon, 13:00-ig lehet.

Gazdasági csoport

feltöltve: 2020. június 2.

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A 2019/2020-as tanév utolsó tanítási napja az ESZI-ben 2020. június 11-én lesz. Eddig az időpontig változatlanul digitális munkarendben folyik az oktatás. 2020. június 12-én és 15-én tanítás nélküli munkanap lesz az intézményben, a diákok pihenhetnek.

Az érintett diákoknak 2020. június 16-ától megkezdődik az összefüggő szakmai gyakorlat (nyári gyakorlat), nappali munkarendben. Hagyományos tanévzáró ünnepély nem lesz, a bizonyítványok kiosztására osztályonként, előre egyeztetett időpontban kerül majd sor.

A tanév befejezéséhez kitartást és jó egészséget kívánok!

Csanádi Zoltán
igazgató

feltöltve: 2020. május 27.

Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány a mai napon kiírta a tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíj pályázatát.

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik.

A pályázatok leadásának határideje: 2020. június 5.

Pályázati felhívás
Bírálati szempontok
Pályázati lap

feltöltve: 2020. május 19.

Tájékoztató

Kedves érettségiző Diákok!

Az érettségi írásbeli vizsgák lebonyolítása során az alábbi egészségvédelemmel kapcsolatos szabályok lesznek érvényben 2020. május 13-tól a vizsgaidőszak végéig.

Az emelt szinten érettségizők a középiskola bejárata előtt gyülekeznek 7:10 és 7:20 között egymástól minimum 2 m távolságot tartva, a vizsgabehívójukat előkészítve. Innen, kézfertőtlenítés és maszk felvétele után, egyesével engedjük be a vizsgázókat az épület aulájába, ahonnan tanári kísérettel, egymástól biztonságos távolságot tartva foglalják el a kijelölt vizsgatermeket.

A középszinten érettségizők az iskola udvarán gyülekeznek 7:20 és 7:30 között egymástól minimum 2 m távolságot tartva, ahonnan egyesével engedjük be a vizsgázókat az épületbe. Az ajtón belépve, kézfertőtlenítés után, mindenki kötelezően felveszi a védőmaszkot. Ezután a vizsgázó felmegy a számára kijelölt tanterembe, és elfoglalja a helyét.

Az egészségügyi védőmaszkot csak a dolgozat írása közben szabad levenni, amint a vizsgázó bármilyen okból feláll a helyéről, köteles a maszkot felvenni. A vizsga befejeztével csak az épület elhagyása után lehet levenni a védőmaszkot, ami hazavihető, vagy a kijáratoknál a külön az erre a célra elhelyezett szemetesekbe kell dobni.

Eredményes vizsgázást kívánva,
Csanádi Zoltán
igazgató

feltöltve: 2020. május 8.

Tájékoztató

► Tájékoztató

Kedves érettségiző Diákok!

Az érettségi írásbeli vizsgák lebonyolítása során az alábbi egészségvédelemmel kapcsolatos szabályok lesznek érvényben 2020. május 4-től 2020. május 8-ig...

Bővebben...

feltöltve: 2020. április 27.

▼ Tájékoztató

Kedves érettségiző Diákok!

Az érettségi írásbeli vizsgák lebonyolítása során az alábbi egészségvédelemmel kapcsolatos szabályok lesznek érvényben 2020. május 4-től 2020. május 8-ig.

A 12.B osztály 8:10 és 8:15 között a középiskola bejárata előtt, míg a 12.C osztály ugyanebben az időben az iskola udvarán gyülekezik, egymástól minimum 2 méter távolságot tartva. Ezután az utca, illetve az udvar felőli bejáraton egyesével engedjük be a vizsgázókat az épületbe. Az ajtón belépve az első dolog a kézfertőtlenítés lesz, majd mindenki kötelezően felveszi a védőmaszkot, ami lehet saját tulajdonú is, vagy igény szerint az iskola is tud ilyet a helyszínen biztosítani. Ezután a vizsgázó felmegy a számára kijelölt tanterembe, és elfoglalja a helyét.

A 12.A osztály 8:25 és 8:30 között a középiskola bejárata előtt, míg a 12.D osztály és a 13. évfolyamosok ugyanebben az időben az iskola udvarán gyülekeznek egymástól minimum 2 méter távolságot tartva. A vizsgahely elfoglalásának protokollja megegyezik a fent leírtakkal.

Az emelt szinten érettségizők egységesen minden vizsganap reggelén 8:25 és 8:30 között a főiskola épülete előtt, illetve annak aulájában gyülekeznek egymástól minimum 2 méter távolságot tartva. Innen, kézfertőtlenítés és maszk felvétele után, egyesével engedjük fel a vizsgázókat a termekbe.

Az egészségügyi védőmaszkot csak a dolgozat írása közben szabad levenni, amint a vizsgázó bármilyen okból feláll a helyéről, köteles a maszkot felvenni. A vizsga befejeztével csak az épület elhagyása után lehet levenni a védőmaszkot, ami hazavihető, vagy a kijáratoknál a külön az erre a célra elhelyezett szemetesekbe kell dobni.

Eredményes vizsgázást kívánva,

Csanádi Zoltán
igazgató

feltöltve: 2020. április 27.

Végleges felvételi jegyzék

► PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi ösztöndíj pályázata a végzős szakképző évfolyamok számára

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik!

Bővebben...

feltöltve: 2020. április 21.

▼ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi ösztöndíj pályázata a végzős szakképző évfolyamok számára

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik!

Word
Pályázati felhívás
Word
Pályázati lap

feltöltve: 2020. április 21.

Tájékoztató

Tisztelt Szülők, kedves végzős Diákok!

A koronavírus-járvány folytán kialakult veszélyhelyzet és kijárási korlátozás miatt, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban 2020. április végén elmaradnak a hagyományos iskolai rendezvények (szerenád, bolondballagás, kollégiumi ballagás, ballagás és technikusi búcsúztató). A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete alapján 2020. május 4-én megkezdődnek az érettségi vizsgák az intézményben. Az iskola minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy azoknak, akik a vizsgán való megjelenés mellett döntenek, a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet előírásait betartva szervezzük meg, illetve bonyolítsuk le az érettségit.

Aki szeretne változtatni a korábban leadott jelentkezésén, az 2020. április 21-én éjfélig nyújthat be az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa

A vizsgákra való felkészüléshez sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánunk!

feltöltve: 2020. április 17.

Érettségi 2020

Megjelent a Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről.

feltöltve: 2020. április 17.

Tájákoztatás

Tisztelt Szülők, Kedves ESZI-s Diákok!

A Kormány döntése alapján iskolánkban a mai napon, 2020. március 16-án elindul a digitális oktatás. Az újonnan kialakult helyzet mindenkitől megkívánja a felelősségteljes és rugalmas gondolkodást, hozzáállást. Közös a cél, melyet együttes erővel tudunk csak elérni.

Iskolánk a mai napon megkezdte a digitális oktatásra való átállást, az új munkarend módszereinek és szabályainak kialakítását. Tudjuk, hogy a személyes találkozáson alapuló, tantermi oktatás hatékonyságát nem lehet ilyen módszerrel maradéktalanul helyettesíteni, de számos olyan lehetőséggel élhetünk, melyekkel biztosíthatjuk a tantermen kívüli oktatást, ezzel diákjaink további fejlődését, valamint végzős diákjain érettségi, illetve szakmai vizsgára való felkészítését. Ehhez viszont Önökre, szülőkre, és Rátok, diákokra is szükség lesz. Szeretnénk, ha ez az együttműködés a kialakult helyzethez mérten a legjobban működne.

Ehhez azt kérjük mindenkitől, hogy rendszeresen tanulmányozza üzeneteinket az iskola honlapján, facebook oldalunkon, a KRÉTA elektronikus naplóban, valamint az újonnan kialakított Microsoft Teams csoportokban.

A bizonytalan hosszúságú rendkívüli munkarend, nem szünet! A diákoknak továbbra is folyamatosan dolgozniuk, készülniük kell. A számonkérés és értékelés szintén továbbra is folytatódik.

Arra kérjük Önöket, arra kérünk Benneteket, hogy a rendkívüli munkarendet, az otthonról való munkavégzést és tanulást, mindenki a lehető legkomolyabban vegye, ezzel is biztosítva, hogy együttes erőfeszítéseink elérjék közös célunkat, a tanév sikeres teljesítését és az eredményes vizsgafelkészülést. Mindezt csak együttes felelősségvállalással érhetjük el. Vigyázzunk egymásra, segítsük egymást!

A mielőbbi viszontlátás reményében, jó egészséget és kitartást kívánok mindenkinek!

Csanádi Zoltán
Igazgató

feltöltve: 2020. március 16.

Tájékoztató digitális munkarendről

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

2020.03.16-tól minden tanuló megkapja a KRÉTA elektronikus naplón keresztül, házi feladat formájában, az egyes tantárgyakhoz tartozó tanulnivalót, illetve teendőket. Tehát minden tanulónak, minden nap kötelessége megnézni, minden órarend szerinti tantárgynál, milyen feladatot kapott a tanárától! Aki bizonytalan a KRÉTA használatában, az a https://tudasbazis.ekreta.hu/ oldalon tud tájékozódni.

A digitális kommunikáció másik alappillére az Office 365, és azon belül is elsősorban a Teams alkalmazás lesz. Amiről az alábbi oldalon található oktatóanyag: https://support.office.com/hu-hu/article/microsoft-teams-%E2%80%93-vide%C3%B3s-k%C3%A9pz%C3%A9s-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7

Az Office 365 online felületére a https://www.office.com/ oldalon, az iskolában a számítógépeken használt felhasználónév @eszi.hu-val kiegészítve és jelszóval lehet belépni. Tehát, ha valaki az iskolában kovacst felhasználónévvel szokott belépni, akkor az office.com-ra a kovacst@eszi.hu felhasználónevet kell beírnia a bejelentkező ablakba.

Eredményes tanulást kívánva,

Csanádi Zoltán
Igazgató

feltöltve: 2020. március 15.

Tájékoztatás

2020. március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe, tantermen kívüli digitális munkarend lesz. A diákok hétfőtől nem jöhetnek iskolába, távoktatás lesz. További részletek később.

feltöltve: 2020. március 13.

Felvételi jegyzék

Felvételi jegyzék a 2020/2021. tanévre

feltöltve: 2020. március 13.

Tájékoztatás

Az Operatív Törzs kérésének megfelelően határozatlan időre törlünk minden iskolai rendezvényt.

Tehát a 2020.03.11-i fogadóóra, szülői értekezlet és a 2020.03.13-i ünnepi műsor is elmarad.

A tanítás egyelőre zavartalanul folyik tovább az intézményben.

feltöltve: 2020. március 10.

Vezérigazgatói látogatás

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának látogatása az ESZI-ben

Mittler István kuratóriumi elnök meghívására 2020. február 19-én látogatást tett az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban Pekárik Géza, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója és Aradi János, működés támogató igazgató.

Pekárik Géza, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója és Aradi János, működés támogató igazgató, egyben az ESZI Alapítvány kuratóriumi tagja, látogatást tett 2020. február 19-én az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban. Mittler István, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke, Horváthné Szűcs Marianna, az ESZI Alapítvány ügyvezetője és Csanádi Zoltán, az ESZI igazgatója megbeszélés keretében tájékoztatást adott az ESZI-ben folyó magas színvonalú szakmai munkáról, az országosan is kiemelkedő eredményekről, az intézmény fenntartásáról és működtetéséről, a jövő szakképzési változásairól. Emellett a vendégek betekintést nyerhettek az ESZI megújult tanműhelyeiben zajló kimagasló színvonalú szakmai képzésről.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2020. február 27.

Szóbeli felvételi értesítő

Az alábbi értesítő levél postázása 2020. február 17-21. között (folyamatosan) minden iskolánkba jelentkező diák számára megtörtént.

ESZI Szóbeli felvételi értesítő levél

Február 28-án 13:00-ra sok szeretettel várunk minden jelentkezőt a szóbeli elbeszélgetésre.

feltöltve: 2020. február 14.

Írásbeli felvételi értesítő

Írásbeli felvételi értesítő

feltöltve: 2019. december 18.

Kellemes ünnepeket...

Kellemes ünnepeket...

feltöltve: 2019. december 17.

Búcsúzunk...

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy az ESZI volt munkatársa,

dr. Kiss Mihály,
2019. november 29-én elhunyt
.

dr. Kiss Mihály

dr. Kiss Mihály, 2003. június és 2006. július között volt
az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke,
valamint 2011-ig volt a PADOSZ-nak azaz Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezetének az elnöke.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Temetése 2019. december 19-én 13:00-kor lesz Dunakömlődön.

feltöltve: 2019. december 2.

Nyílt nap

Kedves hetedikes és nyolcadikos diákok!

Tanácstalanok vagytok a közelgő iskolaválasztást illetően?

Várunk a Nyílt napunkra, 2019. november 22-én pénteken, 14 óra 30 perckor!

Ezen a napon mindent megtudhattok a következő tanévben induló szakokról, a felvételiről, az érettségi utáni képzésekről és a kollégiumról.

Megtekinthetitek a szaktantermeket, műhelyeket és találkozhattok leendő tanáraitokkal, diáktársaitokkal.

Várunk szeretettel!

feltöltve: 2019. november 18.

► SZSZC látogatása

A Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárjának és főigazgatójának látogatása az ESZI-ben

Mittler István kuratóriumi elnök meghívására Dömötör Csaba, a Tolna Megyei Szekszárdi Szakképzési Centrum (SZSZC) kancellárja és Csapó Gábor Tibor, az SZSZC főigazgatója 2019. november 11-én tájékozódó látogatásra és a szakképzésben folyó változások megbeszélésére érkezett Paksra, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumba.

Bővebben...

feltöltve: 2019. november 12.

▼ SZSZC látogatása

A Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárjának és főigazgatójának látogatása az ESZI-ben

Mittler István kuratóriumi elnök meghívására Dömötör Csaba, a Tolna Megyei Szekszárdi Szakképzési Centrum (SZSZC) kancellárja és Csapó Gábor Tibor, az SZSZC főigazgatója 2019. november 11-én tájékozódó látogatásra és a szakképzésben folyó változások megbeszélésére érkezett Paksra, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumba.

Dömötör Csaba, a Tolna Megyei Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja és Csapó Gábor Tibor, az SZSZC főigazgatója látogatást tett 2019. november 11-én az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban, ahol Mittler Istvánnal, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnökével, Horváthné Szűcs Mariannával, az ESZI Alapítvány ügyvezetőjével és Csanádi Zoltánnal, az ESZI igazgatójával találkozott.

Mittler István és Horváthné Szűcs Marianna tájékoztatást adott az ESZI-ben folyó magas színvonalú szakmai munkáról, a fenntartást és működtetést végző ESZI Alapítványról, a jelen és a jövő szakképzési lehetőségeiről. Az ismertető után a vendégek Csanádi Zoltán vezetésével betekintést kaptak az ESZI tanműhelyeiben folyó képzésbe, valamint megtekintették az intézmény tanműhelyeit.

A találkozó végén a résztvevők a további rendszeres egyeztetések mellett döntöttek.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2019. november 12.

Szülői értekezlet és fogadóóra

Tisztelt Szülők!

2019. november 27-én szerdán 15:00-17:00 fogadóóra, 17:00-tól szülői értekezlet lesz az iskolánkban.

feltöltve: 2019. november 7.

Szociális Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány szociális ösztöndíj pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik

Pályázati felhívás
Adatkezelési tájékoztató
Pályázati lap

feltöltve: 2019. október 7.

► Ösztöndíj pályázat

Az ESZI Alapítvány által a 10.-12. évf. és a végzős szakmai évfolyamos diákok számára kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázaton ösztöndíjban részesülő tanulók listája...

Bővebben...

feltöltve: 2019. szeptember 26.

▼ Ösztöndíj pályázat

Kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj
SorszámOsztályTanulói azonosító SorszámOsztályTanulói azonosító
110A 72368250930 5611D71761077743
210A 72340147533 5711D72145643207
310A 72392598237 5811D72169961833
410A 72370827001 5911D72147103366
510A 72345044074 6011D71761066418
610A 72387417288 6111D71763893006
710A 72365463050 6212A71589227929
810A 72357760954 6312A71595668150
910B 72347473729 6412A71595667850
1010B72379121092 6512A71627288766
1110B72345042679 6612A71625923312
1210B72339494742 6712A71611602780
1310B72366827005 6812A71591439768
1410B72339503681 6912B71617713802
1510B72331046818 7012B71638319539
1610B72326510811 7112B71591385068
1710B72347698021 7212B71599275895
1810B72357979788 7312B71589221685
1910C72357751300 7412B71612199884
2010C72363854751 7512B71591380938
2110C72369132145 7612B71589216863
2210C72330418187 7712C71619371803
2310C72334462755 7812C71603473698
2410C72365456261 7912C71589207828
2510C72331068664 8012C71589224622
2610C72347553679 8112C71592569159
2710D72365457080 8212C71587425022
2810D72339811115 8312C71596988412
2910D72339515548 8412D72983249743
3010D72338119934 8512D71589208941
3110D72337086795 8612D71598615230
3210D72162541194 8712D71587422521
3310D72318553467 8812D77547126870
3411A71634823497 8912D72921382804
3511A72143111397 9012D71599619379
3611A72143114817 9112D71591434814
3711A72160849064 9212D71598451129
3811A71766514592 9313K78516101644
3911B71615385364 9413K73024539500
4011B71762203781 9513K76941421587
4111B71763041982 9613E75545662209
4211B72172445683 9713E73757858014
4311B71764997355 9813E79574568766
4411B71659286556 9913E76816557744
4511B71763890668 10013E77135483216
4611B72302087716 10113E77391113303
4711C72138952051 10213E75437842282
4811C72141367062 10313P77399781367
4911C72147651066 10413P72271275993
5011C72147655225 10513P71505181733
5111C71634814747 10613Ü77799756991
5211C72145987899 10713Ü76486662047
5311C72172448602 10813Ü71737092192
5411D72153514545 10913Ü71455997189
5511D72159576939

feltöltve: 2019. szeptember 26.

Búcsúzunk...

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy az ESZI volt munkatársa,

Jech Attila József, 2019. szeptember 21-én, 64 éves korában elhunyt.

Jech Attila József

Jech Attila tanár úr (1955-2019), villamos üzemmérnökként 1989-től 2016-ig tanított intézményünkben.

Emlékét szívünkben őrizzük.

feltöltve: 2019. szeptember 23.

Felvételi előkészítő

ESZI Felvételi előkészítő

feltöltve: 2019. szeptember 18.

Játékos vetélkedő eredmények

Játékos vetélkedőnk első három helyezettje:

 1. a Madocsai Református Általános Iskola Madocsai Tudósok Alakulata (MTA) csapata
 2. a Szekszárdi Baka István Általános Iskola Ütős ötös csapata
 3. a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola DeákoSOKK csapata

Minden csapatnak gratulálunk a teljesítményéhez!
Jó volt együtt játszani.

feltöltve: 2019. szeptember 17.

Felvételi előkészítő tanfolyam

A tanfolyam a központi matematika írásbeli és a központi magyar írásbeli
eredményes teljesítésére készíti fel a nyolcadik osztályosokat.

A kétórás foglalkozásokat kedden és csütörtökön délutánonként tartjuk meg.

Jelentkezési lap beszerezhető az iskolában, vagy letölthető az alábbi linkről
a „Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak!” résznél http://www.eszi.hu/jelentkezes

A kitöltött jelentkezési lap leadható az ESZI portáján, vagy eljuttatható a korpacsi@eszi.hu e-mail címre.

Postai úton az alábbi címre küldve várjuk a jelentkezési lapokat:
Energetikai Szakgimnázium és Kollégium
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.

További információ: Korpácsi Ferencné (75/519-312 vagy 75/519-300)

Jelentkezési határidő: 2019. október 4. (péntek)

A tanfolyam kezdete: 2019. október 8. (kedd) 14:30

feltöltve: 2019. szeptember 13.

Nyílt nap

Kedves hetedikes és nyolcadikos diákok!

Tanácstalanok vagytok a közelgő iskolaválasztást illetően?

Várunk a Nyílt napunkra, október 2-án szerdán, 16 órakor!

Ezen a napon mindent megtudhattok a következő tanévben induló szakokról, a felvételiről, az érettségi utáni képzésekről és a kollégiumról.

Megtekinthetitek a szaktantermeket, műhelyeket és találkozhattok leendő tanáraitokkal, diáktársaitokkal.

Várunk szeretettel!

feltöltve: 2019. szeptember 13.

Szülői értekezlet

Tisztelt Szülők!

2019. szeptember 27-én szülői értekezletet tartunk, melynek kezdési időpontjai és helyszínei a következők:

15:00 a 10.C és 10.D, helyszín a saját osztálytermük

15:30 a 9. évfolyam mindegyik osztálya, helyszín a főiskola nagyelőadó (F214)

16:00 a 10.A, 10.B, a 11-12-13-14. évfolyam, helyszín a saját osztálytermük.

feltöltve: 2019. szeptember 11.

Játékos vetélkedő

Kedves „Vetélkedők”!

Játékos megmérettetésünkre a nevezést 10 csapat adta be. Úgy döntöttünk, hogy valamennyi nevező csapatot behívjuk, ne maradjon ki senki a nemes versenyből. Így szeretettel várjuk szeptember 11-én 14.30-ra az ESZI középiskolai épületének portáján az alábbi iskolák egy-egy csapatát:

 1. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
 2. Cecei Általános Iskola
 3. Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
 4. Paksi Bezerédj Általános Iskola
 5. Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki Tagiskolája
 6. Szekszárdi Baka István Általános Iskola
 7. Dusnok-Fajsz Általános Iskola
 8. Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
 9. Madocsai Református Általános Iskola
 10. Würtz Ádám Általános Iskola és AMI Tamási

Egy feladatot is adunk minden csapatnak:

Gondolkodjatok el az alábbi Széchenyi-idézetet tartalmán! Fogalmazzátok meg röviden (megközelítően egy oldal terjedelemben), szerintetek hogyan köthető ez az állítás vetélkedőnkhöz!

A megalkotott szöveget hozzátok magatokkal!

„Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.”

(Széchenyi István)

feltöltve: 2019. szeptember 4.

► Ösztöndíj pályázat

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokra vonatkozó ösztöndíj pályázat a 10-12. évfolyam és a nappali munkarend szerint tanulmányokat folytató végzős szakképző évfolyamok számára

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik!

Bővebben...

feltöltve: 2019. szeptember 3.

▼ Ösztöndíj pályázat

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokra vonatkozó ösztöndíj pályázat a 10-12.évfolyam és a végzős szakképző évfolyamok számára

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik!

Word
Pályázati felhívás
Word
Pályázati lap

feltöltve: 2019. szeptember 3.

Tanévkezdési információ

A 2019/2020-as tanév első tanítási napja 2019. szeptember 2., melynek a menetrendje a következő lesz:
Minden tanuló legkésőbb 7:45-re legyen az osztálytermében, ahonnan az osztályfőnökkel együtt mennek majd a tanévnyitó ünnepségre, melyre az 1. tanóra keretében kerül sor.

A 2., 3. és 4. tanóra egységesen osztályfőnöki óra lesz minden osztálynak.

Az 5. tanórától órarend szerinti tanítás lesz.

A bizonyítványát mindenki hozza magával az első tanítási napra!

Jó pihenést a szünet hátralévő részéhez!

feltöltve: 2019. augusztus 24.

Ebédrendelés

Kedves Diákok!

Szeretnénk felhívni azok figyelmét, akik már megrendelték az ebédjüket 2019.09. hónapra, hogy nézzék át a rendelésüket, mert hibás volt az étlap. Volt olyan nap (09.30.), amelyen nem volt feltüntetve a napi menü, így a rendelés is elmaradhatott. 2019.08.25-ig lehet még rajta javítani, ha szükséges.

Szíves együttműködéseteket előre is köszönjük!

Gazdasági csoport

feltöltve: 2019. augusztus 12.

Érettségi utáni képzések

Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium
2019/2020-as tanévre tervezett
ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEI

Előképzettséggel (ágazati érettségi) választható szakmák (1 éves, nappali képzés)

 • Elektronikai technikus
 • Gépgyártás-technológiai technikus
 • Környezetvédelmi technikus
 • Szoftverfejlesztő
 • Ügyviteli titkár
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Előképzettség nélkül választható szakmák

 • Gépgyártástechnológiai technikus (2 éves, nappali képzés)
 • Erősáramú elektrotechnikus (2 éves, esti képzés)

További információk és jelentkezési lap: www.eszi.hu (Jelentkezőknek)

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 9.

Felnőttképzési nyílt nap: 2019. augusztus 5. 15:00, ESZI

További tervezett képzések, tanfolyamok (felnőttképzés)

 • IKER1, 2: alapszintű számítógépes képzések
 • CISCO Hálózati Akadémiai képzés

feltöltve: 2019. július 15.

► Ösztöndíj pályázat

Tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíjban részesülő tanulók

Bővebben...

feltöltve: 2019. június 26.

▼ Ösztöndíj pályázat

Kiemelkedő versenyeredményért/nyelvvizsgáért adható ösztöndíj
SorszámOsztályTanulói azonosítóÖsszeg SorszámOsztályTanulói azonosítóÖsszeg
1 9A7236546305012 000 Ft 3611D7298324974325 000 Ft
2 9A7233710162127 000 Ft 3711D7209459594217 000 Ft
3 9B7235281169427 000 Ft 3811D7159144862230 000 Ft
4 9C7237981035517 000 Ft 3911D7158920894130 000 Ft
5 9D7216254119420 000 Ft 4011D7159861523020 000 Ft
6 9D7233981111515 000 Ft 4111D7162517653712 000 Ft
7 9D7233980401215 000 Ft 4211D7158742252125 000 Ft
8 9D7234197160820 000 Ft 4311D7159567895215 000 Ft
910B7214764515815 000 Ft 4411D7159845112930 000 Ft
1010B7214199792115 000 Ft 4511D7159880823715 000 Ft
1110C7214598789925 000 Ft 4611D7161937821420 000 Ft
1210D7176572089027 000 Ft 4711D7159990690215 000 Ft
1310D7214710336640 000 Ft 4812B7492960679222 000 Ft
1410D7176389257317 000 Ft 4912B7352078347020 000 Ft
1510D7176389300615 000 Ft 5012B7300229064545 000 Ft
1610D7176388847215 000 Ft 5112B7135904413630 000 Ft
1710D7216996183340 000 Ft 5212C7375785801417 000 Ft
1810D7214564320720 000 Ft 5312C7681655774440 000 Ft
1910D7215957693930 000 Ft 5412C7739111330317 000 Ft
2010D7215351454525 000 Ft 5512C7543784228222 000 Ft
2110D7175999135020 000 Ft 5612D7415639256625 000 Ft
2210D7176569727312 000 Ft 5712D7779975699130 000 Ft
2311A7159143976825 000 Ft 5812D7481170251735 000 Ft
2411A7159566785015 000 Ft 5912D7796028113027 000 Ft
2511B7159927589525 000 Ft 6012D7511294222527 000 Ft
2611B7160396298727 000 Ft 6112D7145599718930 000 Ft
2711B7158922168540 000 Ft 6212D7150518173320 000 Ft
2811B7161219988420 000 Ft 6312D7243635934415 000 Ft
2911C7161937180317 000 Ft 6413K7732228027640 000 Ft
3011C7158920782817 000 Ft 6513K7933580561350 000 Ft
3111C7163392068317 000 Ft 6613G7551926568125 000 Ft
3211C7158922462220 000 Ft
3311C7159256915927 000 Ft
3411C7158742502220 000 Ft
3511C7159558807822 000 Ft

feltöltve: 2019. június 26.

Játékos vetélkedő

Tisztelt Intézményvezetők!

Iskolánk, az ESZI játékos műveltségi vetélkedőt hirdet a környék általános iskoláinak.

Iskolánként egy (7-8. osztályos diákokból álló) 5 fős csapat nevezését várjuk augusztus 23-ig. Nevezni a vetelkedo@eszi.hu címre küldött elektronikus levélben lehet. A csapattagok és a kísérő tanár nevét szeptember 6-ig várjuk.

Magas jelentkezési szám esetén elektronikus úton beküldendő feladatok megoldása vár a csapatokra. Ezek a feladatok az ESZI honlapján lesznek elérhetők, tehát a nevezés után figyelni kell intézményünk honlapját. A legjobban teljesítő 7 csapatot hívjuk be a döntőbe.

A döntő szeptember 11-én délután 3 és 6 óra között lesz a szakgimnáziumban. Regisztrálni 14.30-tól lehet a középiskola portáján. A feladatok különféle tantárgyak keretén belül megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását, általános ismereteket, ezen kívül ötletességet, találékonyságot, gyors észjárást, helyzetfelismerést kívánnak a diákoktól.

Nevezési költség nincs, az utazást a jelentkező iskoláknak kell megoldaniuk. A vetélkedő első három helyezett csapata értékes jutalmat kap, amelyet valamikori diákjaink ajánlanak fel támogatásként.

feltöltve: 2019. június 25.

Mindennapos testnevelés

Szülői tájékoztató a mindennapos testnevelés órákról

Kedves Szülők!

A 2019/2020-es tanévben a 9-12. évfolyamon a mindennapos testnevelés óra keretében a tanulóknak kötelezően heti 5 testnevelés órán kell részt venniük. Ezen órák egy részét a délutáni tanórákban (7-8. tanóra) tartjuk meg.

Tájékoztatom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény Nkt. 27.§ (11) szakasza és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 141. § (2) bekezdése alapján a tanuló dönthet arról, hogy a heti 5 testnevelésből 2 órát a testnevelés órán való részvétellel vagy más sportkörben, egyesületben történő sportolással, egyéb tevékenységgel kívánja-e teljesíteni.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ 11/c szakasza lehetővé teszi, hogy igazolt, egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói szerződéssel rendelkező tanuló a heti két testnevelés órát a sportszervezet által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet, egyesület edzéseivel, foglalkozásaival válthatja ki.

Amíg a fogadó szervezet részéről az aláírt igazolást a tanuló nem adja le szaktanárának, a mindennapos testnevelés órára be kell járnia!

Január hónapban a második félév megkezdése előtt újabb igazolás leadása szükséges!

A heti két óra kiváltása a mellékelt nyilatkozat leadása és az igazgatói engedély megszerzése után lehetséges.

A nyilatkozat leadásának határideje: 2019. szeptember 5.

Amennyiben évközben ezt a tevékenységet a tanuló abbahagyja, akkor ezt az iskola felé kötelező írásban jelezni. A tevékenység megszűnésével egy időben a tanuló heti 5 testnevelés órán köteles megjelenni, mert különben hiányzása igazolatlannak minősül.

Paks, 2019. május 24.

Csanádi Zoltán
igazgató

feltöltve: 2019. május 24.

► Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíj pályázata.

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Bővebben...

feltöltve: 2019. május 21.

▼ Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíj pályázata.

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

pdf
Pályázati felhívás
pdf
Bírálati szempontok, pontrendszer.pdf
pdf
Pályázati adatlap

feltöltve: 2019. május 21.

Felvételt nyert tanulók a 2019/2020. tanévre

Tovább a tanulók névsorára...

feltöltve: 2019. április 24.

Húsvéti köszöntő

Az ESZI minden jelenlegi, volt és jövőbeli diákjának, dolgozójának és az oldalunkra ellátogató érdeklődőknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

feltöltve: 2019. április 18.

Ösztöndíj pályázat

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi ösztöndíj pályázata végzős szakmai évfolyamok számára...

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 9.

Pályázati felhívás

feltöltve: 2019. április 17.

Munkavállalói tájékoztató

2019. április 16-án Mittler István az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke munkavállalói tájékoztatót tartott, melyen bejelentette, továbbra is biztosított lesz az ESZI-ben a minőségi oktatás anyagi fedezete. Köszönhetően az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiegészítő támogatásának mind a munkavállalók bérének rendezésére, mind az intézményi infrastruktúra fejlesztésére mód nyílik a közeljövőben a magas színvonalú szakmai képzés érdekében.

ESZI Paks Munkavállalói tájékoztató

feltöltve: 2019. április 16.

Országos Solid Edge és Edgecam Verseny 2019

Idén 7. alkalommal vett részt iskolánk a középiskolák nappali tagozatán tanuló hallgatóknak rendezett Országos Solid Edge és Edgecam Versenyen, melyet az Enterprise Communications Magyarország Kft. szervezett és az NCT Akadémia Nonprofit Kft. központi telephelyén bonyolítottak le Budapesten április 5-én.

A versenyre bejutás feltétele egy önálló pályázati munka beküldése volt, melyet a Solid Edge tervező és Edgecam megmunkáló rendszerrel készítettek el és amelyet a helyszínen is használták a résztvevő diákok. A beküldött pályázatok elbírálása után az ESZI-ből két 11. évfolyamos és két végzős 13. évfolyamos gépgyártástechnológia szakon tanuló diák jutott be a verseny országos döntőjébe. Solid Edge-ből Fehér Dániel és Major Zoltán 11.A osztályos tanuló versenyzett, míg Edgecam-ből Zántó Gergő 13G, Kertész Barna 14G2 osztályos tanuló képviselte iskolánkat. A 180 perces döntő alatt a gyakorlatban előforduló feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek, melyhez minden segítséget igénybe vehettek.

Az ESZI csapata

A versenyen az első három helyezettet jutalmazták mindkét kategóriában. Az idén nem sikerült ennek megfelelő eredményt elérni, de Major Zoltán Solid Edge kategóriában a versenyen elért eredménye és a benyújtott pályamunka alapján különdíjban részesült, míg a többi résztvevő diák egy igazi versenyhelyzet beli élménnyel és ajándékokkal gazdagodott. Gratulálunk a versenyen résztvevőknek és felkészítő tanáruknak, további munkájukhoz sok sikereket kívánunk. Mindkét versenyre Barkovics Lajos tanár úr készítette fel diákjainkat.

A versenyről és a diákok munkájából ízelítőt láthatnak az alábbi videók és képek alapján.

feltöltve: 2019. április 16.

Pneumatika Verseny

XXVI. Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny

Résztvevők:
Berek Dániel 13E
Ömböli Attila 13E
Pere Simon 13E
Homolya Barnabás 13E

Pneumatika Verseny

Gyakorlati csapatversenyben 1. helyezett: Homolya Barnabás, Pere Simon

Elméleti egyéni 3. helyezett: Homolya Barnabás

feltöltve: 2019. április 15.

ÁSZÉV ünnepi díjkiosztó

Sütő Panna 12.B osztályos tanuló az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak versenyen, Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazatban, az országos döntőben 3. helyezést ért el!

Felkészítő tanára: Nagy János

ÁSZÉV ünnepi díjkiosztó

Panna 100 felvételi többletpont kapott és nagyon értékes nyereményekkel tért haza Szolnokról, az ünnepélyes díjkiosztóról április 12-én.

feltöltve: 2019. április 13.

Kimagasló diákolimpiai eredmény

A Magyar Floorball Szövetség által rendezett nagypályás floorball diákolimpiai országos döntőben
az ESZI csapata a VI. korcsoportos lány kategóriában első helyezést ért el.

ESZI lány floorball csapata

A csapat tagjai:
Adorján Blanka, Fritz Dorka, Füredi Rebeka Patricia, Keresztes Eszter,
Krémer Franciska, Tell Eszter, Trapp Enikő, Pritz Eszter, és Staub Melinda

Edző:
Nagy Gábor

feltöltve: 2019. április 3.

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

2019. április 3-án 15:00-17:00 között fogadóóra, 17:00-tól szülői értekezlet lesz az iskolánkban.

feltöltve: 2019. március 28.

Felvételi jegyzék

Felvételi jegyzék a 2019/2020. tanévre

feltöltve: 2019. március 14.

Tájékoztató szóbeli felvételiről

Tájékoztató

feltöltve: 2019. február 15.

Német verseny

Német verseny

feltöltve: 2019. február 11.

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

2018. február 6-án (szerdán) 15 órától fogadóórát, 17 órától szülői értekezletet tartunk.

feltöltve: 2019. január 28.

Tájékoztató írásbeli felvételiről

Tájékoztató

feltöltve: 2018. december 20.

► ALAPÍTVÁNYI ISKOLÁK RANGSORA

HVG Középiskolai rangsor

Megjelent a HVG RANGSOR KÖZÉPISKOLA 2019 kiadvány, melyben intézményünk az alapítványi iskolák rangsorában a 6. helyezést érte el.

Bővebben...

feltöltve: 2018. november 14.

▼ ALAPÍTVÁNYI ISKOLÁK RANGSORA

HVG Középiskolai rangsor

Megjelent a HVG RANGSOR KÖZÉPISKOLA 2019 kiadvány, melyben intézményünk az alapítványi iskolák rangsorában a 6. helyezést érte el.

Középiskolai rangsor

feltöltve: 2018. november 14.

Szociális Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány szociális ösztöndíj pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik

Pályázati felhívás
Pályázati lap
Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat hozzátartozó
Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat pályázó és szülő

feltöltve: 2018. október 11.

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

2018. november 7-én szerdán 15 órától fogadóórát, 17 órától szülői értekezletet tartunk.

feltöltve: 2018. október 9.

► Ösztöndíj pályázat

Az ESZI Alapítvány által a 10.-12. évf. és a végzős szakmai évfolyamos diákok számára kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázaton ösztöndíjban részesülő tanulók

Bővebben...

feltöltve: 2018. szeptember 27.

▼ Ösztöndíj pályázat

Tanulmányi ösztöndíjban részesült tanulók
2018/2019. tanév szeptember
SorszámOsztályTanulói azonosító SorszámOsztályTanulói azonosító
110A721431113975411D72983249743
210A721558024145511D72094595942
310A721431148175611D71591448622
410A721608490645711D71589208941
510B717622037815811D71587422521
610B717630419825911D71591447607
710B721724456836011D77547126870
810B717649973556111D72921382804
910B716592865566211D71599619379
1010B721581716046312A74202917195
1110B717638906686412A72209911242
1210B721535170376512A79199533429
1310B723020877166612A75772493459
1410C721419129246712A79214061285
1510C721389520516812A76913069818
1610C721476510666912A74005879575
1710C721476552257012B76507751181
1810C716348147477112B77595242289
1910C721459878997212B75019807604
2010C721724486027312B71462198665
2110D717657061027412B73258887189
2210D721535145457512B73024539500
2310D717657005667612B76006657655
2410D721595769397712B71359044136
2510D717657208907812C75545662209
2610D717610777437912C73757858014
2710D721471033668012C79574568766
2810D717610664188112C76816557744
2910D717638930068212C77135483216
3011A715892279298312C77391113303
3111A715956681508412C75437842282
3211A716302627708512D77399781367
3311A715956678508612D79070219422
3411A716272887668712D72271275993
3511A716259233128812D71505181733
3611A716116027808912D74156392566
3711A715914397689012D74811702517
3811B716039719869112D71737092192
3911B716177138029212D71455997189
4011B716383195399313E78786085158
4111B715913850689413K71737428765
4211B715992758959513K77322280276
4311B715987345279613K72286464271
4411B715892216859713K79335805613
4511B715913809389813P73610936452
4611C716193718039913P74493032032
4711C7158920782810013P73672206788
4811C7163392068310113Ü73098036532
4911C7196958495210213Ü74123928151
5011C7158922485610313Ü72857769345
5111C71589224622
5211C71592569159
5311C71587425022

feltöltve: 2018. szeptember 27.

Felvételi előkészítő tanfolyam

Az ESZI felvételi előkészítő tanfolyamot indít magyar nyelvből és matematikából nyolcadik osztályos tanulók számára.

További információk...

feltöltve: 2018. szeptember 18.

Nyílt nap

2018. október 5-én, pénteken

14:30-tól.

További információk...

feltöltve: 2018. szeptember 11.

► Ösztöndíj pályázat

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokra vonatkozó ösztöndíj pályázat a 10-12.évfolyam és a végzős szakképző évfolyamok számára

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik!

Bővebben...

feltöltve: 2018. szeptember 3.

▼ Ösztöndíj pályázat

AZ ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokra vonatkozó ösztöndíj pályázat a 10-12.évfolyam és a végzős szakképző évfolyamok számára

A pályázati lap benyújtása az osztályfőnökön keresztül történik!

Word
Pályázati felhívás
Word
Adatkezelési nyilatkozat
Word
Ösztöndíj szabályzat

feltöltve: 2018. szeptember 3.

Tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk az érintett tanulókat, hogy a kollégiumba 2018. szeptember 2-án, vasárnap, 13:00-tól lehet beköltözni. Aki valamiért nem vasárnap költözik be, az legyen szíves jelezze a csoportvezető tanárának, vagy a kollégiumvezetőnek.

Köszönettel:

Mayer Anita
kollégiumvezető

feltöltve: 2018. augusztus 29.

Tájékoztató

A szakmai javító vizsga jelentkezési határideje: 2018. augusztus 31.

feltöltve: 2018. augusztus 29.

Tájékoztató

A tanévnyitó ünnepséget 2018. szeptember 3-án (hétfő) 8:00 órai kezdettel tartjuk iskolánk udvarán.

Kérjük, 7:45-kor a kijelölt osztályteremben minden diák jelenjen meg. A terembeosztás az iskola portáján lesz megtekinthető.

feltöltve: 2018. augusztus 13.

Induló kétéves képzések

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy iskolánkban a 2 éves nappali tagozatos Gépgyártástechnológiai technikus szak 16 fős létszámmal, valamint 2 éves esti tagozatos Erősáramú elektrotechnikus szak 16 fős létszámmal indul.

feltöltve: 2018. augusztus 8.

Búcsúzunk...

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy az ESZI volt munkatársa,

Steinbachné Horváth Mária elhunyt.

Steinbachné Horváth Mária

1992 óta volt az ESZI angol szakos tanára. Pedagógiai pályafutása során végig jellemző volt rá a széles érdeklődés, nyitottság az új pedagógiai és módszertani irányok felé. Alapos szakmai tudását, diákok és a tanítás szeretetét, pedagógiai elhivatottságát, tapasztalatát, következetességét és segítőkészségét kollégái és tanítványai egyaránt elismerték. Az angol megyei és országos versenyekre, nyelvvizsgákra sikeresen készítette fel tanítványait. Sokoldalúság és jókedvűség jellemezte a tanítványai és kollégái körében egyaránt.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Temetése 2018. július 20-án 15 órakor lesz Pakson,
a Fehérvári úti katolikus temetőben.
(7030 Paks, Fehérvári út 2292 hrsz.)

feltöltve: 2018. július 6.

► Pályázati eredmény

Kiemelkedő tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíjban részesülő tanulók 2017/2018. tanév

Bővebben...

feltöltve: 2018. június 28.

▼ Pályázati eredmény

Kiemelkedő tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért,
nyelvvizsgáért adható ösztöndíj 2017/2018. tanév június

SorszámOsztályTanulói azonosítóSorszámOsztályTanulói azonosítóSorszámOsztályTanulói azonosító
19/B717698820283110/D787403165206112/B72823066239
29/B721476451583210/D715956789526212/C76657869790
39/B721420160343310/D715984511296312/C73856524680
49/C721459878993410/D716193782146412/C72286464271
59/D717646592133511/A714917997416512/C79335805613
69/D717656902453611/A781694241816612/C73442428823
79/D721471033663711/A727034061526712/C75627896730
89/D721535145453811/A723533477746812/D73610936452
99/D717638925733911/A791995334296912/D77704511008
109/D721595769394011/A727577305717012/D78518663527
119/D717638930064111/A76913069818711E/1376629749217
129/D717657208904211/B71462198665721E/1374880838383
1310/A715892279294311/B72999658727731S/1375593686587
1410/B715992758954411/B73002290645741S/1376233031882
1510/B716383195394511/C73251760393751S/1371638950237
1610/B715892216854611/C75545662209761S/1378328909670
1710/B716121998844711/C79574568766771S/1376396023332
1810/C715892078284811/D74156392566781S/1379313703152
1910/C716339453144911/D79070219422791S/1378349616590
2010/C716339206835011/D78894141773801S/1377293758743
2110/C715892246225111/D71737092192811S/1375578472675
2210/C715969884125211/D74364336905821S/1377463821260
2310/D729832497435311/D72271275993831S/1379492529502
2410/D775471268705411/D71505181733841Ü/1374489686479
2510/D720945959425511/D72436359344851Ü/1371761458973
2610/D715892164425611/D73756166069861P/1375165308483
2710/D715914520805712/A78238107243872G2/1372684184091
2810/D715892089415812/A76238672737882G2/1373237782523
2910/D715914369715912/A74921618044892G2/1374619302481
3010/D716251765376012/B73422696184

feltöltve: 2018. június 28.

► Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő tanulók

Végzős szakképző évfolyamokon Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő tanulók…

Bővebben...

feltöltve: 2018. május 31.

▼ Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő tanulók

Tanulmányi Ösztöndíj pályázatok végzős szakképző évfolyamokon 2017/2018-as tanév május
SorszámOsztályTanuló oktatási azonosítója
1.1E/1376629749217
2.1E/1376688159316
3.1E/1377838284028
4.1E/1374264243572
5.1G/1373473466679
6.1G/1373376500163
7.1G/1371859550170
8.1G/1373650725336
9.1G/1376235916991
10.1K/1371479217229
11.1K/1374228067998
12.1K/1373502459345
13.1P/1375165308483
14.1P/1373407265305
15.1S/1371638950237
16.1S/1377685080125
17.1S/1378328909670
18.1S/1374624421492
19.1S/1376396023332
20.1S/1372529727579
21.1S/1379313703152
22.1S/1377293758743
23.1S/1377463821260
24.1Ü/1374489686479
25.1Ü/1379663090755
26.1Ü/1378769737351
27.1Ü/1377350230786
28.1Ü/1375878509728
29.2G2/1373326866388
30.2G2/1372684184091
31.2G2/1373237782523
32.2G2/1374619302481

feltöltve: 2018. május 31.

► Ösztöndíj Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói verseny és nyelvvizsga ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát szerző diákok Ösztöndíj Pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Bővebben...

feltöltve: 2018. május 18.

▼ Ösztöndíj Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói verseny és nyelvvizsga ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát szerző diákok Ösztöndíj Pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

feltöltve: 2018. május 18.

Induló képzések

A 2018/2019-es tanévtől államilag finanszírozott szakokat indítunk nappali, esti és levelező képzésrendben. A résztvevők a 2. tanév végén államilag elismert OKJ-s technikusi bizonyítványt szerezhetnek. A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus (nappali képzés)

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus (esti képzés)

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus (esti képzés)

54 213 05 Szoftverfejlesztő (levelező képzés)

Általános jellemzők:

 • Időtartam: 2 év
 • Tanórák: esti és levelező tagozaton hétköznap délutánonként
 • Térítési díj: államilag finanszírozott
 • Előfeltétel: érettségi vizsga
 • Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 3.

További információk: www.eszi.hu/nappali, illetve www.eszi.hu/esti-levelezo

Felnőttképzési tájékoztató: 2018. augusztus 1. (14:00)

feltöltve: 2018. május 17.

Álláshirdetés

AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÁLLÁST HIRDET GÉPÉSZ TANÁRI MUNKAKÖRRE

A munkakör betöltésének feltétele: gépészmérnöki vagy gépészmérnök szakos mérnöktanári végzettség.

A szakmai önéletrajzokat az eszi@eszi.hu e-mail címre vagy postán illetve személyesen a Paks, Dózsa György út 95. szám alá várjuk.

További információ kérhető Mittlerné Kövér Éva szakképzési igazgatóhelyettesnél a 06/75-519-300 telefonszámon.

Jelentkezési határidő 2018. augusztus 15.

feltöltve: 2018. május 9.

Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny

Az ESZI diákjai először mérették meg magukat az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen. Ez a verseny a logikus gondolkodást, az ok-okozati összefüggések felismerését méri történelem tantárgyon belül. Nem volt elég tehát a tények ismerete, meg kellett látni a politikai-katonai és gazdasági összefüggéseket mind a magyar mind az egyetemes történelemben. A versenyt a Corvinus Egyetem szervezi évek óta. Az idén 350 csapat jelentkezett. Az online selejtezőket a pécsi regionális döntő követett. A Fekete Dániel, Dohány Dániel és Stier Patrik alkotta csapat innen bejutott a 24 csapatból álló döntőbe. Sajnos a szimbolikus dobogóra nem tudtak versenyzőink felállni, de dicséret illeti őket, mert egy ilyen színvonalas döntőbe bejutni óriási teljesítmény.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2018. április 23.

Felvételt nyert tanulók a 2018/2019. tanévre

Tovább a tanulók névsorára...

feltöltve: 2018. április 23.

ÁSZÉV eredmények 2018

Az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV)

Villamosipar és elektronika ismeretekből Prantner József 12.C osztályos tanulónk első helyezést,

Ügyvitel ismeretekből Papp Veronika 12.D osztályos tanulónk szintén első helyezéstért el.

Első helyezettek

Ezúton is gratulálunk a kimagasló teljesítményükhöz!

Képek az eseményről...

feltöltve: 2018. április 17.

► Országos CNC Programozás és Gépkezelés verseny

2018. április 12-14. között került megrendezésre az NCT Akadémia (CNC programozással és CAD-CAM alkalmazás oktatásával foglalkozó nonprofit szervezet) szervezésében az Országos CNC Programozás és Gépkezelés verseny döntője...

Bővebben...

feltöltve: 2018. április 17.

▼ Országos CNC Programozás és Gépkezelés verseny

2018. április 12-14. között került megrendezésre az NCT Akadémia (CNC programozással és CAD-CAM alkalmazás oktatásával foglalkozó nonprofit szervezet) szervezésében az Országos CNC Programozás és Gépkezelés verseny döntője.

Az elődöntőre 17 iskolából érkeztek diákok. Első körben online feladatokat kellett megoldaniuk és beküldeniük. A legjobb 20 tanuló bejutott az országos döntőbe. A háromnapos megmérettetésen 2 diákunk is részt vehetett. A döntőben írásbeli, gyakorlati és szóbeli feladatokat kaptak. Ezzel párhuzamosan szakmai továbbképzésen és különféle szakmai jellegű bemutatókon vehettek részt a diákok és felkészítő, kísérő tanáraik.

A verseny hajrájában diákjaink a következő eredményt érték el:

Aranyos Gábor 1G/13. a 11. helyen,
Csömör Dávid 1G/13. a 13. helyen
végzett.

A részvétel nem csak az eredmény szempontjából volt hasznos diákjaink számára, hiszen a verseny fő szponzora, az NCT Kft operatív igazgatója, Apostol Attila, a verseny eredményhirdetése közben állásajánlatot kínált a döntőn résztvevők számára.

A versenyre Doba Antal tanár úr készítette fel tanulóinkat. Gratulálunk az elért eredményhez és további sikereket kívánunk!

Képek az eseményről...

feltöltve: 2018. április 17.

Országos Solid Edge és Edgecam Verseny 2018

Idén 6. alkalommal vett részt iskolánk a középiskolák nappali tagozatán tanuló hallgatóknak rendezett Országos Solid Edge és Edgecam Versenyen, melyet az Enterprise Communications Magyarország Kft. szervezett és az NCT Akadémia Nonprofit Kft. központi telephelyén bonyolítottak le Budapesten április 6-án.

A versenyre bejutás feltétele egy pályázati feladat beadása volt. A helyszínen a Solid Edge tervező és Edgecam megmunkáló rendszert használták a résztvevő diákok.

A beküldött feladatok elbírálása után az ESZI-ből egy érettségiző és négy végzős gépgyártástechnológia szakon tanuló diák jutott be a verseny országos döntőjébe. Solid Edge-ből Baksa Máté és Schweitzer Máté 1G/13 osztályos tanuló versenyzett, míg Edgecam-ből Török Dániel 12.A, Cziráki Péter 1G/13, valamint Kubanek Máté 2G2/13 osztályos tanuló képviselte iskolánkat.

A 180 perces döntő alatt a gyakorlatban előforduló feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek, melyhez minden segítséget igénybe vehettek.

A versenyen az első három helyezettet jutalmazták mindkét kategóriában. Sajnos az idén nem sikerült ennek megfelelő eredményt elérni, de a résztvevő diákok egy igazi versenyhelyzet beli élménnyel gazdagodtak. Gratulálunk a versenyen résztvevőknek és felkészítő tanáruknak, további munkájukhoz sok sikereket kívánunk.

Mindkét versenyre Barkovics Lajos tanár úr készítette fel diákjainkat.

A diákok munkájából ízelítőt láthatnak az alábbi videókon:

Képek az eseményről...

feltöltve: 2018. április 16.

Ebédrendelés

Tájékoztatjuk a Tisztelt szülőket és diákokat, hogy a májusi ebédrendelés határideje:

2018. április 22. (vasárnap).

Köszönettel:
Gazdasági csoport

feltöltve: 2018. április 11.

Tájékoztató

2018. április 11-én
15:00-től fogadórát,
17:00-től szülői értekezletet tartunk!

feltöltve: 2018. április 6.

Búcsúzunk...

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy az ESZI volt munkatársa,

id. Morgen Frigyes életének 61. évében elhunyt.

Morgen Frigyes

id. Morgen Frigyes, az Atomerőmű Sportegyesület Örökös Bajnoka, válogatott kosárlabdázó.
(Képen: ASE Csarnok, Morgen Frigyes. Molnár Gyula felvétele. Forrás: Paks-Press.)

feltöltve: 2018. március 19.

Felvételi jegyzék

Felvételi jegyzék a 2018/2019. tanévre

feltöltve: 2018. március 7.

Nyelvvizsga

Nyelvvizsga

További információk...

feltöltve: 2018. február 26.

Hogy az 1% jó célt szolgáljon!

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány jogosult az SZJA törvény alapján a magánszemélyek adójának 1%-ára.

Az ESZI Alapítvány az összeget az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban folyó nevelés és oktatás, szakmai középfokú képzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és tanulói ösztöndíj támogatására fordítja.

Kérem, hogy adójának 1%-ával segítse az oktatási intézményben folyó képzés színvonalának emelését, a nehéz élethelyzetben lévő diákok támogatását.

Az ESZI Alapítvány adószáma:

18861415-2-17

Köszönjük!

feltöltve: 2018. február 20.

Tájékoztató

Kedves Felvételiző!

A SZÓBELI FELVÉTELI BESZÉLGETÉS

2018. február 23-án, pénteken 13:00-kor kezdődik.

A felvételi elbeszélgetésre időben érkezz, hogy meg tudd nézni a szakgimnázium földszinti hirdetőtábláján a terembeosztást, a teremnél a behívási sorrendet.

Hozd magaddal valamelyik arcképes igazolványodat, a kötetlen beszélgetésre!

Ha ebben az időpontban alapos indokkal nem tudsz megjelenni, szólj előre iskolánknak
telefonon (75/519-350), vagy levélben (7030 Paks, Dózsa György út 95.),
s akkor február 26-án (hétfő), vagy február 27-én (kedd) 14:00-ra kapsz időpontot.

A felvételi vizsga összesített eredményét megtalálod tanulói azonosítód alapján március 14-én 8:00-tól az ESZI földszintjén, valamint a www.eszi.hu honlapon.

Sok sikert kívánunk!

feltöltve: 2018. február 12.

Írásbeli feladatok

A központi felvételi írásbeli feladatsorok az alábbi linken érhetők el:

Tovább az Oktatás.hu-ra...

feltöltve: 2018. január 20.

NYELVVIZSGA AZ ESZI-ben!

Language Cert
vizsgaidőszak írásbeli, szóbeli
beszédértés
szóbeli beszédkészség jelentkezési határidő szintek
2018. február 9-17. 2017. február 10.
szombat
2017. február
09-10. és 16-17.
2017. január 26. B2, C1

További információk...

feltöltve: 2018. január 5.

Búcsúzunk...

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy az ESZI volt munkatársa,

Dr. Liptai László 2017. december 24-én elhunyt.

Dr. Liptai László

Dr. Liptai László (1948-2017) tanár úr, okleveles gépészmérnökként 1986-tól,
az intézmény megalapításától szakképzési igazgatóhelyettesként dolgozott nálunk.

A kétezres évek elején főiskolai docensként,
aktívan részt vett a paksi telephelyű energetikai mérnökképzésben is.

Diákjai a 2005-ös nyugdíjba vonulásáig
műszaki mechanika, gépelemek és műszaki orientációs ismeretek
tantárgyakat tanulhattak tőle az ESZI-ben.

Emlékét szívünkben őrizzük.

feltöltve: 2018. január 5.

Kellemes ünnepeket!

Boldog Karácsonyt!

Az ESZI minden jelenlegi, volt és jövőbeli diákjának, dolgozójának és a honlapunkra ellátogató érdeklődőknek szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket és kellemes élményekben, sikerekben gazdag újévet kívánunk!

Az iskola vezetősége

feltöltve: 2017. december 22.

Tájékoztató írásbeli felvételiről

Tájékoztató

feltöltve: 2017. december 22.

► Szociális Ösztöndíjban részesülő tanulók

Szociális Ösztöndíjban részesülő tanulók

Bővebben...

feltöltve: 2017. november 28.

▼ Szociális Ösztöndíjban részesülő tanulók

2017/2018. tanévre vonatkozó Szociális Ösztöndíj Pályázat

sorszámoktatási azonosítóosztályösszeg
1.72148597959 9 A18 000 Ft
2.72253011217 9 B10 000 Ft
3.71769881764 9 B18 000 Ft
4.72304434105 9 C14 000 Ft
5.72142894929 9 D20 000 Ft
6.72147648688 9 D16 000 Ft
7.71765707253 9 D 7 000 Ft
8.7158980598910 A12 000 Ft
9.7159861692610 A 6 000 Ft
10.7163256874210 C 7 000 Ft
11.7158742502210 C 6 000 Ft
12.7159028611810 C 6 000 Ft
13.7159845112910 D18 000 Ft
14.7159861523010 D16 000 Ft
15.7816942418111 A18 000 Ft
16.7779379166111 B18 000 Ft
17.7656803772511 D16 000 Ft
18.7693843784311 D 6 000 Ft
19.7292167673211 D 7 000 Ft
20.7824683979611 D 8 000 Ft
21.7766564499312 A20 000 Ft
22.7492161804412 A10 000 Ft
23.7342269618412 B12 000 Ft
24.7341146341512 B12 000 Ft
25.7858387135312 B16 000 Ft
26.7237663840412 B18 000 Ft
27.7154842434812 C20 000 Ft
28.7329645167112 C20 000 Ft
29.7562789673012 C10 000 Ft
30.723960382761G2/13 6 000 Ft
31.760758059551E/1322 000 Ft
32.746251848101G/1316 000 Ft

feltöltve: 2017. november 28.

► „Bitfaragó Bajnokság”

Ezüstérmes lett az ESZI csapata a „Bakonyi Bitfaragó Bajnokságon”...

Bővebben...

feltöltve: 2017. november 16.

▼ „Bitfaragó Bajnokság”

Ezüstérmes lett az ESZI csapata a „Bakonyi Bitfaragó Bajnokságon”.

A „Bakonyi Bitfaragó Bajnokság” elnevezésű programozási verseny 2017-es országos döntőjére Veszprémben került sor, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán, 2017. november 11-én, szombaton reggeltől estig (12 órás volt a döntő).

A versenyen mindvégig kiváló teljesítményt nyújtott az ESZI „RadeOff21” nevű csapata (Benedek Katalin, Lovász Bence és Soós Tamás 12. B osztályos tanulók). A diákok első alkalommal 2015-ben vettek részt a megmérettetésen, akkor még nem jutottak be az országos döntőbe. A következő évben már sikerült a döntőbe jutás, viszont helyezés nélkül fejezték be a versenyt. A kitartó munka azonban meghozta a gyümölcsét: a 2017-es verseny országos döntőjében második helyezést ért el a csapat.

A diákokat Sima Éva tanárnő készítette fel a versenyre.

Gratulálunk a szép eredményhez!

feltöltve: 2017. november 16.

► A legjobbak között az ESZI a középiskolák rangsorában

A 2017-es évben is megjelent a legjobb hazai középiskolák listáját tartalmazó iskolaválasztó különszám. Az elért pontszámok alapján az ESZI az első helyen szerepel az alapítványi és magán középfokú iskolák rangsorában...

A 10 legsikeresebb alapítványi és magán középfokú iskola

Bővebben...

feltöltve: 2017. november 8.

▼ A legjobbak között az ESZI a középiskolák rangsorában

A 2017-es évben is megjelent a legjobb hazai középiskolák listáját tartalmazó iskolaválasztó különszám. Az elért pontszámok alapján az ESZI az első helyen szerepel az alapítványi és magán középfokú iskolák rangsorában. A felmérés során elért 84,9 ponttal 515 állami, 110 egyházi, 118 alapítványi és egy települési szakgimnáziumot előzött meg az iskola, vagyis az ország 744 szakgimnáziuma közül bizonyult a legjobb intézménynek.

A kiadványt a középiskolák képzésének minősége alapján állították össze, hogy segítsék a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok sikeres iskolaválasztását. A felmérés során figyelembe vették a kompetenciamérések, a középszintű érettségi vizsgák eredményeit, a sikeres felsőoktatási intézményi felvételiket és az OKJ-s képesítést szerzett tanulók számát. Ezen kívül megvizsgálták még az egy diákra jutó számítógépek számát, az internet-elérési lehetőségeket, illetve az egy diákra jutó pedagógusszámot is.

A Nők Lapja iskolaválasztó különszámán kívül a HVG által összeállított, a legjobb hazai középiskolákat bemutató listán is jelen van intézményünk, méghozzá az előkelő kilencedik helyen. Ezen kívül az iskolák speciális szegmenseit is vizsgáló részrangsorok egyikében is szerepel az intézmény: a környezetvédelem ágazat ötödik a szakmai rangsor listáján (a részrangsorokat az országos szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyi versenyeken (SZÉTV) elért eredmények alapján határozták meg).

Nagyon büszkék vagyunk ezekre az elismerésekre, és bízunk benne, hogy továbbra is hasonló színvonalú oktatást tudunk majd nyújtani a minket választó nyolcadikosoknak.

Ennek egyik garanciája az átlagosnál sokkal jobb felszereltség és munkakörülmények, ami az alapító MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásának köszönhető.

feltöltve: 2017. november 8.

NYELVVIZSGA AZ ESZI-ben!

Language Cert
vizsgaidőszakírásbeli, szóbeli
beszédértés
szóbeli beszédkészségjelentkezési határidőszintek
2017. december 8-16.2017. december 09.
szombat
2017. december
08-09. és 15-16.
2017. november 17.B2, C1

További információk...

feltöltve: 2017. november 8.

Ingyenes esti és levelező képzések

2018 februárjától térítésmentes, keresztféléves szakokat indítunk esti és levelező képzésrendben. A résztvevők a 2. év végén szakképzési végbizonyítványt szerezhetnek, és OKJ vizsgát tehetnek.

A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Általános jellemzők

 • Kezdete: 2018. február
 • Időtartam: 2 év
 • Tanórák: hétköznap délutánonként
 • Térítési díj: térítésmentes
 • Előfeltétel: érettségi vizsga
 • Jelentkezési határidő: 2017. december 22.

Képzések

 • Mechatronikai technikus (esti képzés)
 • Informatikai rendszerüzemeltető (levelező képzés)

Érdeklődni lehet

Kószó Krisztina
Felnőttképzési vezető tanár
E-mail: koszoEmail

További információk a képzésekről...

feltöltve: 2017. október 13.

► Közlemény

Közlemény az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány 2017. október 11-én megtartott kuratóriumi üléséről

Bővebben...

feltöltve: 2017. október 12.

▼ Közlemény

Közlemény

feltöltve: 2017. október 12.

Szociális Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Szociális Ösztöndíj Pályázata

A pályázat beadási határideje: 2017. november 8.

Pályázati lap

feltöltve: 2017. október 11.

► TOTAKIV 2017

Ismét sikeresen szerepeltek az ESZI-sek a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenyén (TOTAKIV)

Bővebben...

feltöltve: 2017. október 5.

▼ TOTAKIV 2017

Ismét sikeresen szerepeltek az ESZI-sek a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenyén (TOTAKIV)

2017. szeptember 30-án Nagydorog adott otthont az idén 37. alkalommal megrendezett versenynek. Iskolánk két 4 fős csapattal indult. A verseny szintideje a hagyományoktól eltérően idén 3 órás volt, ez alatt kellett a diákoknak a községet bejárni és a 40 darab feleletválasztós kérdésre válaszolni. A kérdésekre három válasz közül kellett választani. A helyes válaszok betűjelét egymás mellé írva értelmes szöveget kaptak. A feladatot nehezítette, hogy 8 darab bóját is érinteni kellett a településen és ott szúróbélyegzővel a menetkartonon igazolni az elhaladást. A versenyt a 10.B osztályból induló lány csapat nyerte, de másik csapatunk is szépen helyt állt. A győztes csapat tagjai: Ábel Zsóka; Szilágyi Krisztina; Röhberg Melinda; Szabó Sára. A "fiús" csapat tagjai: Botos Krisztián; Gál Csenge Beatrix; Gyalus Bence; Moizes Márton. A versenyt követő szerencse futamon Gyalus Bence képviselte iskolánkat és esélyt nem hagyva a többi versenyzőnek lekörözte a mezőnyt.

Felkészítő tanárok: Csanádi-Fodor Melinda; Feil József

Ezúton is gratulálunk a szép eredményhez!

Képek az eseményről...

feltöltve: 2017. október 5.

Nyílt nap 2017 - bemutatkozó videó

> Nyílt nap kisfilm 2017.<

feltöltve: 2017. szeptember 29.

► Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő tanulók

Végzős szakképző évfolyamokon Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő tanulók…

Bővebben...

feltöltve: 2017. szeptember 29.

▼ Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő tanulók

Tanulmányi ösztöndíj pályázatok 2017/2018. tanév szeptember
SorszámOsztályTanuló oktatási azonosítójaSorszámOsztályTanuló oktatási azonosítója
1.10A7158922792970.12A75519265681
2.10A7159566815071.12A74329942251
3.10A7162728876672.12A73665491046
4.10A7159143976873.12A78238107243
5.10B7159138506874.12A77665644993
6.10B7159927589575.12A76238672737
7.10B7146585505176.12A78499944402
8.10B7161771380277.12A77163772266
9.10B7163831953978.12A79523552404
10.10B7158922168579.12A78549933299
11.10B7159138093880.12B73422696184
12.10C7161937180381.12B77199918912
13.10C7160347369882.12B76682110004
14.10C7158920782883.12B72823066239
15.10C7163392068384.12B77549268650
16.10C7158922485685.12B78583871353
17.10C7158922462286.12B72376638404
18.10C7159256915987.12C76657869790
19.10C7158742502288.12C71737428765
20.10D7298324974389.12C77322280276
21.10D7754712687090.12C75659075236
22.10D7209459594291.12C72286464271
23.10D7292138280492.12C76403689235
24.10D7158920894193.12C73442428823
25.10D7159961937994.12C75638129246
26.10D7159143481495.12C71478598390
27.10D7159861523096.12D73610936452
28.10D7162517653797.12D73098036532
29.10D7159567895298.12D74123928151
30.10D7159144760799.12D73223394567
31.11A74202917195100.12D77704511008
32.11A72209911242101.12D79122280363
33.11A79199533429102.12D78518663527
34.11A78169424181103.12D74493032032
35.11A79214061285104.12D76503437464
36.11A76913069818105.12D72697888031
37.11B76507751181106.12D73672206788
38.11B77595242289107.1P/1373407265305
39.11B73024539500108.1K/1376563328739
40.11B71462198665109.1K/1373502459345
41.11B71800753764110.1S/1371638950237
42.11B76006657655111.1S/1377685080125
43.11B77043457684112.1S/1378328909670
44.11B73258887189113.1S/1376396023332
45.11B73002290645114.1S/1379313703152
46.11B71359044136115.1S/1378349616590
47.11B76941421587116.1S/1377293758743
48.11C78133460439117.1S/1377463821260
49.11C78550629452118.1G/1373376500163
50.11C76233452006119.1G/1375682220739
51.11C75545662209120.1G/1374434179841
52.11C73757858014121.1G/1375593433063
53.11C79574568766122.1G/1372103675299
54.11C76816557744123.1G/1379021133280
55.11C77135483216124.1G/1374625184810
56.11C73971701192125.1G/1376236965050
57.11D74156392566126.1G/1371859550170
58.11D74811702517127.1G/1373650725336
59.11D77960281130128.1G/1376235916991
60.11D76354687132129.1E/1374264243572
61.11D77399781367130.1E/1376629749217
62.11D79070219422131.1Ü/1379663090755
63.11D75112942225132.1Ü/1377350230786
64.11D71737092192133.1Ü/1375878509728
65.11D71455997189134.2G2/1373326866388
66.11D72271275993135.2G2/1378847330050
67.11D71505181733136.2G2/1372649678563
68.11D73756166069137.2G2/1374619302481
69.12A74884396744138.2G2/1377471918677

feltöltve: 2017. szeptember 29.

► FELHÍVÁS

Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium a Digitális szakadék csökkentése (GINOP-6.1.2.) projekt keretében tanfolyamot szervez...

Bővebben...

feltöltve: 2017. szeptember 25.

▼ FELHÍVÁS

Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium
a Digitális szakadék csökkentése (GINOP-6.1.2.) projekt keretében tanfolyamot szervez

A tanfolyamra olyan 50 és 65 év közötti jelentkezőket várunk, akik bizonytalanok, vagy nehezen boldogulnak a digitális eszközök világában, de szívesen fejlesztenék tudásukat.

Képzési programok:

IKER 1: Első lépések a digitális világba
(infokommunikációs eszközök használata, böngészés az interneten, elektronikus levelezés) 35 óra

IKER 2: Önállóan használom az informatikai eszközömet
(összetettebb elektronikus levelezés, közösségi média, ügyintézés otthonról, személyre szabott eszközök) 35 óra


IKER 1 tanfolyam

Várható kezdés: 2017. november

Időtartam: kb 1 hónap

Tervezett ütemezés: heti két napon, 4 tanóra/nap, délutánonként

Költség: a tanfolyam (a pályázati támogatásnak köszönhetően) a résztvevő számára ingyenes

Résztvevők száma: max. 15 fő

Jelentkezési határidő: 2017. október 15.

Word
Jelentkezési lap

Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lapot az ESZI-be kérjük eljuttatni

 • személyesen ESZI portájára, vagy
 • levélben a 7030 Paks, Dózsa György u. 95. címre vagy
 • email-ben a eszi@eszi.hu címre.


IKER 2 tanfolyam:

Az IKER 1 tanfolyamot követően kerül meghirdetésre


A projekt során azoknak a személyeknek a képzése támogatható, akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben.

feltöltve: 2017. szeptember 25.

Tanítási szünet

Ezúton értesítünk minden érintettet, hogy holnap (2017. szeptember 22-én) a várható vízhiány miatt intézményünkben tanítási szünet lesz, illetve az ESZI konyha is zárva tart. Portaszolgálat csak a főiskolai épületben lesz.

feltöltve: 2017. szeptember 21.

► Ösztöndíj Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi Ösztöndíj Pályázata a 10 – 12. évfolyam és a végzős szakmai évfolyam részére.

Bővebben...

feltöltve: 2017. szeptember 1.

▼ Ösztöndíj Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi Ösztöndíj Pályázata a 10 – 12. évfolyam és a végzős szakmai évfolyam részére.

Word
Pályázati felhívás

feltöltve: 2017. szeptember 1.

Beirakozás a 2017/2018-as tanévre

Az érettségi utáni szakképző évfolyamokra felvettek névsora, valamint a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

Beiratkozás 2017

feltöltve: 2017. augusztus 10.

Tájékoztató

ÜGYELETI REND
a nyári szünet alatt

Tanulói ügyek intézése, igazolások kiadása szerdai napokon, az alábbi időpontokban lehetséges:

DátumIdőpontHelyszín
2017. július 05.8:00 - 16:00Iskolatitkárság (F19 iroda)
2017. július 12.8:00 - 16:00Igazgatói titkárság (142. iroda)
2017. július 19.nincs ügyintézés
2017. július 26.nincs ügyintézés
2017. augusztus 02.8:00 - 16:00Igazgatói titkárság (142. iroda)
2017. augusztus 09.8:00 - 16:00Iskolatitkárság (F19 iroda)
2017. augusztus 16.8:00 - 16:00Iskolatitkárság (F19 iroda)

feltöltve: 2017. július 1.

Álláshirdetés

AZ ESZI ÁLLÁST HIRDET MATEMATIKA SZAKOS TANÁRI MUNKAKÖRRE
A munkakör betöltésének feltétele egyetemi végzettség.

továbbá

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA TANÁRI MUNKAKÖRRE
A munkakör betöltésének feltétele
villamosmérnöki vagy villamosmérnök szakos mérnöktanári végzettség.

Jelentkezési határidő 2017. augusztus 15.

A szakmai önéletrajzokat az eszi@eszi.hu e-mail címre
vagy postán illetve személyesen a Paks, Dózsa György út 95. sz. alá várjuk.

feltöltve: 2017. június 30.

► Versenyeredmények

2017-ben is nagy számban jelentkeztek ESZI-s diákok a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége által kiírt Teöreök Aladár Országos Tanulói Gyorsíró-, Gépíró- és Szövegszerkesztő-versenyre...

Bővebben...

feltöltve: 2017. június 21.

▼ Versenyeredmények

2017-ben is nagy számban jelentkeztek ESZI-s diákok a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége által kiírt Teöreök Aladár Országos Tanulói Gyorsíró-, Gépíró- és Szövegszerkesztő-versenyre. Három kategóriában indultak diákjaink, a legjobb eredményeket a következő diákok érték el a verseny döntőjében:

tanulóosztályhelyezés
Tanuló I. kategória
Török Tamara11. D1.
Babják Barbara11. D7.
Tanuló II. kategória
Bogáromi Máté 10. D2.
Farkas Petra10. D3.
Gutrai Dávid10. D4.
Fehér Zsolt János10. D6.
Tanuló III. kategória
Hanol Márta9. D1.
Fritz Kíra9. D2.
Simon Alexandra9. D4.
Tóth Gabriella9. D5.
Balázs Krisztina9. D6.
Bán Eszter9. D7.
Dicsérdi Elizabet9. D9.
Szénási Krisztina9. D13.
Samai Nikolett9. D15.

A táblázatban szereplő helyezéseken kívül fontos még megemlítenünk, hogy a szövegszerkesztők csapatversenyét az ESZI-sek nyerték meg. A diákokat Nagy Éva tanárnő készítette fel a versenyre. A szép eredményhez ezúton is gratulálunk!

Eredmények

feltöltve: 2017. június 21.

► Országos Protokollverseny

Az Országos Protokollversenyen idén is kitűnő teljesítményt nyújtott az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 3 fős csapata...

Bővebben...

feltöltve: 2017. június 19.

▼ Országos Protokollverseny

Az Országos Protokollversenyen idén is kitűnő teljesítményt nyújtott az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 3 fős csapata. A 2017-ben immár 15. alkalommal megrendezett versenyen résztvevő diákok március végén állították össze az elődöntőben kapott feladatok megoldásait, ami olyan jól sikerült, hogy a csapat – név szerint Acsádi Virág, Bertók Kincső és Szabó Flóra – bejutott a döntőbe. A végső megmérettetésre április 19-én, Budapesten, került sor. A PPT készítés és előadás kategóriát maximális pontszámmal nyerték meg a lányok, de az ezt követő feladatokat is kiválóan teljesítették, így végül a csapat harmadikként végzett a versenyben. Gratulálunk a szép eredményhez felkészítő tanáraiknak, Nagy Éva és Kovács Lilla Viktória tanárnőknek is!

Országos Protokollverseny

feltöltve: 2017. június 19.

► Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói verseny és nyelvvizsga ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát szerző diákok Ösztöndíj Pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Bővebben...

feltöltve: 2017. május 17.

▼ Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói verseny és nyelvvizsga ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát szerző diákok Ösztöndíj Pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Word
Pályázati felhívás
Word
Versenyösszesítő

feltöltve: 2017. május 17.

Technikus búcsúztató 2017

A ballagási ünnepséggel párhuzamosan az OKJ-s technikusi képzéseken végzős osztályok már utolsó osztályfőnöki órájukon vettek részt. A technikusi búcsúztatóra ugyanis szintén május 5-én került sor, az ünnepség 17:30-kor kezdődött. Szerencsére ezt az eseményt nem befolyásolta a viharos időjárás, hiszen a főiskolai nagyelőadó volt a rendezvény helyszíne. A műsort Szabó Béla, az intézmény igazgatója nyitotta meg beszédével. Felkerültek a szakmafára az osztályokat jelképező kitűzők, a 9. D osztály tanulói pedig kedves idézetekkel, versekkel búcsúztak a végzősöktől. Természetesen több tanuló is kapott jutalomkönyvet, jó tanulmányi eredményének elismeréseképpen. A meghitt ünnepséget állófogadás követte, amelyen diákok és tanárok közvetlenebb hangulatban nosztalgiázhattak tovább.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2017. május 8.

Ballagás 2017

A 2016-17-es tanévben végzős ESZI-s diákok ballagási ünnepségére május 5-én délután került sor. A zord időjárási körülményeknek köszönhetően a sportcsarnokban búcsúztattuk a tizenkettedikeseket. Az esemény – a helyszín megváltozásának ellenére - meg tudta őrizni ünnepi hangulatát. Szabó Béla, az ESZI igazgatója, beszédében a rájuk váró feladatokkal kapcsolatban látta el a végzősöket néhány jó tanáccsal. Hallhattunk szép idézeteket, jelenkori szerzők aktuális szövegeit, illetve búcsúbeszédet mondott egy-egy diák a végzős és a tizenegyedikes évfolyam nevében is. Az ESZI kiválósága díjat 2017-ben Joó Adrienn 12.D osztályos és Fenyvesi Levente 12.C osztályos tanulóink kapták. Mindketten kimagasló tanulmányi és közösségi munkájukkal, illetve versenyeredményeikkel járultak hozzá az ESZI hírnevének öregbítéséhez. A díjakat Horváthné Szűcs Marianna, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány ügyvezetője, és Mittler István, az alapítvány kuratóriumának elnöke adták át.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2017. május 8.

► ÁSZÉV eredmények 2017

Idén is szép eredmények születtek az ÁSZÉV versenyen

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) 2017-ben is nagyon szépen szerepeltek az ESZI-s diákok. Az elődöntő során interaktív tesztfeladatokat kellett megoldaniuk a résztvevőknek a tanult tantárgyak témaköreiben...

Bővebben...

feltöltve: 2017. április 25.

▼ ÁSZÉV eredmények 2017

Idén is szép eredmények születtek az ÁSZÉV versenyen

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) 2017-ben is nagyon szépen szerepeltek az ESZI-s diákok. Az elődöntő során interaktív tesztfeladatokat kellett megoldaniuk a résztvevőknek a tanult tantárgyak témaköreiben.

A döntőben, április 3.-án, egy 180 perces írásbeli feladat várt rájuk. Másnap délelőtt és délután a szóbeli vizsgák zajlottak egy-egy adott témakörből, 10-15 perces feleletek formájában. A verseny országos döntőjében a következő helyezéseket érték el diákjaink:

ÁgazatTanuló neveosztályahelyezésfelkészítő tanár(ok)
ÜgyvitelJoó Adrienn12. D1.Kovácsné Gosztonyi Réka,
Kovács Lilla Viktória, Nagy Éva, Schmidt Katalin, Csergő Vilmosné
Simon Alexandra12. D5.
KözgazdaságSzámel Zsuzsanna12. D23.Schmidt Katalin,
Lampertné Akócsi Ildikó, Mittlerné Kövér Éva
GépészetBerkes Dániel12. A13.Barkovics Lajos, Györe László
Villamosipar és elektronikaFenyvesi Levente12. C8.Csanádi Zoltán
Braun Zoltán12. C14.
KörnyezetvédelemTakács Balázs12. C3.Nagy János
Szutor Vanda12. C8.
Gyalus Gergő12. C12.
Nagypál Anna12. C14.

feltöltve: 2017. április 25.

OMTV eredmények

Egy év kihagyás után, 2017-ben újra megrendezésre került az Országos Műszaki Tanulmányi Verseny. Ezúttal Békéscsaba, pontosabban a Békéscsabai Szakképzési Centrum Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma adott otthont a rendezvénynek. Az országos döntőre az előzetes teljesítményük alapján hívták be a diákokat. Az iskolánkat képviselő tanulók kiváló eredményt értek el elektronika témakörben:

Az idén érettségizők között Fenyvesi Levente 12. C osztályos tanuló első, Bors András szintén 12. C osztályos diákunk pedig 5. lett.

A technikusi vizsga előtt álló diákok versenyében Tóth-Albert Tibor 1E/13 osztályos tanuló a 2. helyen végzett.

A résztvevőket Csanádi Zoltán készítette fel a megmérettetésre. Gratulálunk a szép eredményhez!

Képek az eseményről...

feltöltve: 2017. április 24.

Felvételt nyert tanulók a 2017/2018. tanévre

Tovább a tanulók névsorára...

feltöltve: 2017. április 21.

► Ösztöndíj

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulói Ösztöndíj pályázata végzős szakmai évfolyamokon...

Bővebben...

feltöltve: 2017. április 20.

▼ Ösztöndíj

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulói Ösztöndíj pályázata végzős szakmai évfolyamokon

Kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj végzős szakmai évfolyamokon

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 5.

Pályázati kiírás

feltöltve: 2017. április 20.

► Katasztrófavédelmi verseny

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által szervezett Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny helyi fordulójára 2017. március 31.-én pénteken került sor a Paksi Tűzoltóság területén.

Bővebben...

feltöltve: 2017. április 12.

▼ Katasztrófavédelmi verseny

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által szervezett Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny helyi fordulójára 2017. március 31.-én pénteken került sor a Paksi Tűzoltóság területén. A megmérettetésen 3 középiskola és 4 általános iskola csapatai vettek részt. A diákoknak javarészt gyakorlati feladatokat, helyzeteket kellett megoldaniuk (pl. nyúlgát építése, szennyezett területről ember kimentése, elsősegélynyújtás stb.), de elméleti feladatokat is kaptak (pl. eszközfelismerés, teszt kitöltése). Iskolánkat egy négy fős csapat képviselte a versenyen, név szerint Kocsis Bogdán, Furka Csongor, Osztopányi Imre és Arnold Levente, akiknek sikerült a városi döntőt megnyerni. Ennek eredményeképpen április 6-án, csütörtökön részt vehettek a megyei döntőn is, amelynek a Bogyiszlói Általános Iskola adott otthont. Ezen a fordulón szintén három középiskola és három általános iskola mérhette össze a tudását. Diákjaink a rendkívül szeles és kellemetlen időjárás ellenére szépen teljesítettek, és az előkelő második helyet érték el a középiskolások kategóriájában. Gratulálunk a csapatnak és felkészítő tanáruknak, Molnár Józsefnek, a szép eredményhez!

Képek az eseményről...

feltöltve: 2017. április 12.

► Különdíj a Solid Edge versenyen

Idén 5. alkalommal vett részt iskolánk a középiskolák nappali tagozatos tanulóinak rendezett Országos Solid Edge és Edgecam Tervezői Versenyen, melyet az Enterprise Communications Magyarország Kft. szervezett és az NCT Akadémia Nonprofit Kft. központi telephelyén bonyolítottak le Budapesten március 31-én.

Bővebben...

feltöltve: 2017. április 3.

▼ Különdíj a Solid Edge versenyen

Idén 5. alkalommal vett részt iskolánk a középiskolák nappali tagozatos tanulóinak rendezett Országos Solid Edge és Edgecam Tervezői Versenyen, melyet az Enterprise Communications Magyarország Kft. szervezett és az NCT Akadémia Nonprofit Kft. központi telephelyén bonyolítottak le Budapesten március 31-én.

A versenyre bejutás feltétele egy pályázati feladat beadása volt. A helyszínen a Solid Edge tervező és Edgecam megmunkáló rendszert használták a résztvevő diákok.

A beküldött feladatok elbírálása után az ESZI-ből 5 végzős gépgyártástechnológia szakon tanuló diák jutott be a verseny országos döntőjébe. Solid Edge-ből Csongrádi Ákos, Pesti Ákos, valamint Veszprémi Zsolt versenyzett, akik közül Veszprémi Zsolt különdíjban részesült. Ezt a díjat az előző évben is iskolánk versenyzője kapta meg, amit a versenyen elért eredménye és a benyújtott pályamunka alapján ítéltek oda. Edgecam-ből Feke Lajos és Csenki Levente képviselte iskolánkat.

Gratulálunk a különdíjhoz és az elért eredményekhez minden résztvevő diáknak, valamint felkészítő tanáruknak, Barkovics Lajosnak.

A diákok munkájából ízelítőt láthatnak a mellékelt videók és képek alapján.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2017. április 3.

Szakmai kirándulás

Iskolánk gokart szakkörösei immár harmadik alkalommal vettek részt az Autó Mobile Tuning Show-n (AMTS), március 24-én, Budapesten. A kiállítást az Expo területén rendezik meg évi rendszerességgel. Az egynapos kiránduláson résztvevő diákok láthatták a legújabb autókat, motor ritkaságokat, oldtimer gépjárműveket, de átépített autókat is. Az utóbbiak között egy volt ESZI-s diák (Geri Patrik) átalakított járműve is szerepelt. Az iskolából 20 gyerek és két kísérő tanár (Kocsmár István és Györe László) vett részt a programon. A diákok és tanáraik egyaránt sok élménnyel gazdagodtak, ami nagy valószínűséggel fokozza a gokartépítés és karbantartás iránti amúgy sem csekély lelkesedésüket.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2017. április 3.

► ESZI-sek a Földtudományi Konferencián

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara és a Magyarhoni Földtani Társulat hirdette meg a X. Országos Középiskolai Földtudományi Konferenciát.

Bővebben...

feltöltve: 2017. március 16.

▼ ESZI-sek a Földtudományi Konferencián

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara és a Magyarhoni Földtani Társulat hirdette meg a X. Országos Középiskolai Földtudományi Konferenciát.

2017. március 10-11. között a Miskolci Egyetem adott otthont a versenynek, amelyen a résztvevő diákok 15 perces előadást tartottak saját kutatásuk témájában.

Röhberg Melinda 9. b osztályos tanuló A tengerpartok és az óceánfenék geomorfológiáját kutatta. Szilágy Krisztina 9. b osztályos tanuló A talaj és víz védelmében címmel tartott előadást. Munkájukért emléklapban részesültek.

Varga Márton 9. b osztályos tanuló témaköre A fosszilis és megújuló energiaforrások volt, ezzel 3. helyezést ért el.

Felkészítő tanáruk Tóth Judit, a kísérletek lebonyolításában Feil József és Nagy János segített az iskola laborjában.

Kiváló eredményükhöz gratulálunk!

Képek az eseményről...

feltöltve: 2017. március 16.

Pályázati sikerek

A Csengey Dénes Kulturális Központ és a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár alkotói pályázatot hirdetett március 15-i nemzeti ünnepünk tiszteletére. A pályázatra művészeti alkotásokat, pályamunkákat vártak a szervezők, melyek elkészítését illetően semmiféle technikai megkötés nem volt. Iskolánk tanulói (Csercsa Fanni, Farkas Petra, Tolnai Viktória 10.D és Kováts Máté 10.C) egy vegyes technikával készült (akril + kréta) alkotással pályáztak, amit a zsűri különdíjjal jutalmazott.

Iskolánk képviseletében egy 11-es csapat is részt vett a pályázaton. Az egyik biblioterápiás foglalkozáson készítették alkotásukat, mellyel a pályázatra beneveztek. A csapat tagjai Kis Patrik, Varga Seila, Tóth Eszter, Varga Bence, Homolya Barnabás, Sárosi Viktor Ömböli Attila 11. C és Dávid Dóra 11. D osztályos diákok. A csapat munkáját szintén különdíjjal jutalmazta a zsűri.

Gratulálunk a résztvevőknek illetve Léberné Kocsis Jolán tanárnőnek és Lampert Mariannának, akik a diákok ötleteinek megvalósításában aktívan segédkeztek, a szép eredményhez!

feltöltve: 2017. március 16.

► Szilárd Leó fizikaverseny

A Tolna megyei Szilárd Leó fizikaversenyt 2017. március 9-ére hirdette meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány...

Bővebben...

feltöltve: 2017. március 13.

▼ Szilárd Leó fizikaverseny

A Tolna megyei Szilárd Leó fizikaversenyt 2017. március 9-ére hirdette meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány. Az esemény programjai a már kiküldött meghívóban szerepeltek szerint zajlottak. A feladatmegoldásokra a csütörtöki napon került sor, a résztvevő diákok délelőtt elméleti feladatokat oldottak meg, délután pedig megtekintették az atomerőművet.

A versenyen a 11. és 12. évfolyamon tanuló diákok vehettek részt, külön kategóriában. Emellett csapatversenyben is hirdettek eredményt, ebben a Szekszárdi Garay János Gimnázium ért el első helyezést. Nagyon büszkék vagyunk Soós Tamás 11.B osztályos diákunkra, aki - megelőzve a reál-tagozatos gimnáziumok tanulóit - a 11. évfolyamosok kategóriájában megnyerte a versenyt, illetve Fóris Attilára (12.C), aki 11. helyezést ért el a 12. évfolyamosok döntőjében. Gratulálunk felkészítő tanáruknak, Faragó András tanár úrnak is a kimagasló teljesítményhez!

Képek az eseményről...

feltöltve: 2017. március 13.

Informatikai képzés

Intézményünk a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektjének keretében ingyenes informatikai tanfolyamot szervez.

A képzés várható ideje: 2017. április 3. – 2017. május 31.

Bővebben

feltöltve: 2017. március 10.

Felvételi pontszámok

Felvételi pontszámok a 2017/2018. tanévre

Megtekintés

feltöltve: 2017. március 9.

► OTP tréning

Az OTP Budapesten tartott tréningjén vehetnek részt ESZI-s diákok az önkormányzat és az atomerőmű támogatásának köszönhetően...

Bővebben...

feltöltve: 2017. február 24.

▼ OTP tréning

Az OTP Budapesten tartott tréningjén vehetnek részt ESZI-s diákok az önkormányzat és az atomerőmű támogatásának köszönhetően. A jogot a részvételre a bank prezentációs pályázatán nyerték el. Az OTP Bank paksi fiókjának osztályvezetője, Dobszai Zsolt a Csengey Dénes Kulturális Központban tartott eredményhirdetésen beszélt annak fontosságáról, hogy a fiatalok pénzügyi jártasságot szerezzenek.

A középiskolásoknak hirdetett prezentációkészítő verseny sorrendje: ESZI 11.d., VBG DÖK, ESZI 9.d., de – mivel összesen hat munka érkezett – minden nevező részesül a nyereményből. A versenyen a 10.d osztály csapata is képviselte iskolánkat, akik bár a kiemelt első három helyezett között nem szerepeltek, szintén szépen teljesítettek a megmérettetésen.

Gratulálunk a résztvevőknek és felkészítő tanáraiknak, Nagy Éva, Kovács Lilla Viktória és Lampertné dr. Akócsi Ildikó tanárnőknek a szép eredményhez!

OTP tréning

Fotó: Paksi Hírnök

feltöltve: 2017. február 24.

Szóbeli felvételi

Szóbeli felvételi

feltöltve: 2017. február 14.

► Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia

Szép eredményt értek el az ESZI-s diákok a Vak Bottyán Gimnázium által, 2017. január 20-án, pénteken rendezett Bottyán Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián, amelyen paksi, szekszárdi és dunaújvárosi diákok vettek részt...

Bővebben...

feltöltve: 2017. január 30.

▼ Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia

Szép eredményt értek el az ESZI-s diákok a Vak Bottyán Gimnázium által, 2017. január 20-án, pénteken rendezett Bottyán Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián, amelyen paksi, szekszárdi és dunaújvárosi diákok vettek részt. A jelentkezők azt a feladatot kapták, hogy szabadon választott témában készítsenek el egy 10-20 oldalas dolgozatot. Témájukról – egy prezentáció formájában - 20-án előadást is tartottak, melyet a zsűri és a többi résztvevő kísért figyelemmel. A beérkezett dolgozatok témáját figyelembe véve két kategóriában hirdetett eredményt a zsűri: természettudomány és matematika, illetve társadalomtudomány. Az ESZI-t öt tanuló képviselte a megmérettetésen, közülük Varga Seila (11.C) ezüst minősítést, Kis Patrik (11.C) bronz minősítést kapott, Fehérvári Máté (1N/13) pedig különdíjban részesült. A minősítéseken kívül a díjazottak oklevelet és jutalomkönyvet, az összes résztvevő pedig emléklapot kapott. A diákok különleges témákat választottak, amelyek kivonatai újságcikk formájában az ESZIRAT ez évi számaiban olvashatók majd. A résztvevőknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk az elért szép eredményhez, és további sok sikert kívánunk!

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia

feltöltve: 2017. január 30.

Gyászhír

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy szeretett munkatársunk
Árokszállási Tibor (1957-2017) tanár úr 2017. január 27-én elhunyt.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Kollégánktól 2017. február 6-án 15 órakor veszünk végső búcsút a paksi Református temetőben.

Árokszállási Tibor

Árokszállási Tibor matematika–fizika szakos középiskolai tanár 1988 óta volt iskolánk dolgozója. Hosszú éveken keresztül megyei matematika szaktanácsadóként és munkaközösség-vezetőként is dolgozott. Számos tanítványa ért el a tanulmányi versenyeken kiemelkedő sikereket. Mozaik Kiadó által kiadott Sokszínű matematika 9. tankönyv lektora, a Tehetséges Fiatal Matematikusért Alapítvány kuratóriumának elnöke volt. Több cikke jelent meg szakmódszertani folyóiratokban.

Pályafutása során munkájának elismerésként Graphisoft és Beke Manó díjban részesült.

feltöltve: 2017. január 30.

Írásbeli felvételi

Írásbeli felvételi
2017. január 21.

9:30

Szakközépiskola földszint gyülekező, tájékozódás, terem megkeresése

9:45

Írásbelire kijelölt hely elfoglalása, személyazonosság ellenőrzés

10:00 – 10:45

Magyar írásbeli vizsga

10:45 – 10:55

Szünet

11:00 – 11:45

Matematika írásbeli vizsga

Személyazonosító igazolvány vagy diákigazolvány szükséges!

Íróeszközöket a vizsgára hozni kell (toll, ceruza, radír, körző, vonalzó, szögmérő).
Ceruzát, radírt csak rajzoláshoz szabad használni, a dolgozatokat kék tollal kell megírni!

Mobiltelefont és egyéb digitális eszközöket a vizsgaterembe bevinni tilos! Számológép sem használható!

feltöltve: 2017. január 12.

Kellemes ünnepeket!

Az ESZI minden jelenlegi, volt és jövőbeli diákjának, dolgozójának és a honlapunkra ellátogató érdeklődőknek szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket és kellemes élményekben, sikerekben gazdag újévet kívánunk!

Az iskola vezetősége

feltöltve: 2016. december 20.

Továbbtanulási nyílt nap

2016. december 15-én, csütörtökön

16:00 órától: az ESZI sportcsarnokában igazgatói köszöntő
utána: az ESZI szaktantermeiben szakmacsoportonkénti bemutatók és felvételi tájékoztató

feltöltve: 2016. december 7.

Nyílt nap bemutatkozó videó

> Nyílt nap kisfilm 2016. december <

feltöltve: 2016. december 7.

► Közel 1000 indulóból 5. helyezés a PénzSztár versenyen!

Közel 1000, négy-fős középiskolai csapat részvételével, október 13-án indult a legnagyobb hazai pénzügyi-gazdasági vetélkedő, a PénzSztár. Az idén negyedik alkalommal – a Budapest Bank fő támogatásával és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt szakmai partnerségével – megrendezett verseny fő célja az volt, hogy játékos formában felmérje a diákok tudását, fejlessze pénzügyi kultúrájukat, egyúttal segítse a középiskolákat pénzügyi oktatási innovációs törekvéseik megvalósításában. A győztes csapat tagjai 100-100 ezer forinttal és egy-egy okostelefonnal gazdagodtak.

Bővebben...

feltöltve: 2016. november 28.

▼ Közel 1000 indulóból 5. helyezés a PénzSztár versenyen!

Közel 1000, négy-fős középiskolai csapat részvételével, október 13-án indult a legnagyobb hazai pénzügyi-gazdasági vetélkedő, a PénzSztár. Az idén negyedik alkalommal – a Budapest Bank fő támogatásával és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt szakmai partnerségével – megrendezett verseny fő célja az volt, hogy játékos formában felmérje a diákok tudását, fejlessze pénzügyi kultúrájukat, egyúttal segítse a középiskolákat pénzügyi oktatási innovációs törekvéseik megvalósításában. A győztes csapat tagjai 100-100 ezer forinttal és egy-egy okostelefonnal gazdagodtak.

Az október 13-án és 20-án megrendezett, kétfordulós internetes előselejtezőben dőlt el, hogy a 19 hazai megyéből és Budapestről, illetve a határon túli magyarlakta területekről melyik öt-öt – összesen 115 – csapat került be a helyszíni fordulókba. Az október 27-én, 23 helyszínen megrendezett selejtező eredménye alapján a 100 hazai csapatból 28, míg a 15 határon túliból 4 mehetett tovább a november 10-i középdöntőbe. A hazaiak közül a budapesti és a megyei győztesek, illetve rajtuk kívül 6 régióból az oda tartozó 3-3 megye legjobb második helyezettje, a közép-magyarországi régióból pedig a budapesti és a Pest megyei 2. helyezett jutott tovább, a határon túliak közül pedig a két helyszíni győztes és a két második helyezett csapat. A középdöntő a hazai csapatok számára a 7 magyarországi régióban volt, míg a határon túliaknak egy külön magyarországi helyszínen. Innen a legjobb 7 hazai és 1 határon túli csapat kapott meghívást a november 24-i budapesti elődöntőbe, majd közülük a legsikeresebb 4 team mérkőzhetett meg egymással a december 8-i országos döntőben.

Iskolánkat is képviselte egy csapat a neves megmérettetésen. A kitartó munkának, célirányos felkészítésnek és diákjaink kiváló helytállásának köszönhetően bekerült az Insiders nevet viselő csapat a budapesti elődöntőbe, és így a közel 1000 fős mezőnyből az ötödik helyen zárta a versenyt.

A csapat tagjai:

Balassa Rebeka Dorina 11. D
Győrfi Júlia 11. D
Papp Veronika 11. D
Soós Tamás 11. B
a regionális fordulón Soós Tamás helyett beugró csapattag Griezer Orsolya 1P/13

Felkészítő tanár: Lampertné dr. Akócsi Ildikó

Ezúton is szeretnénk a nem mindennapi teljesítményhez és az elért eredményhez mind a csapatnak mind pedig felkészítő tanáruknak gratulálni! Büszkék vagyunk Rátok, csak így tovább!!!

Képek az eseményről...

feltöltve: 2016. november 28.

► Angol verseny Trencsénben

November 10-14-ig az ESZI négy fős delegációja Trencsénbe (Szlovákia) kapott meghívást egy nemzetközi angol versenyre. Az iskolát a tanárok részéről Loószné Bernáth Orsolya és Vajda Tibor képviselte, a diákok közül pedig Németh Petra és Radics Attila 11. D osztályos tanulók vettek részt a versenyen. A 10 országot (Lettország, Litvánia, Észtország, Ukrajna, Moldova, Oroszország, Grúzia, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) érintő megmérettetést a trencséni Dopravná Akadémia közlekedési szakközépiskola szervezte, amelynek vezetőjével iskolánk igazgatója, Szabó Béla, három évvel ezelőtt testvériskolai megállapodást írt alá. A versenyen, összesen 11 csapat vett részt (Lengyelország két csapatot is delegált). Az írásbeli tesztet egy prezentáció követte, amelyben a diákok az országot, a várost és iskolájukat mutatták be. Diákjaink az előkelő második helyen végeztek.

Bővebben...

feltöltve: 2016. november 18.

▼ Angol verseny Trencsénben

November 10-14-ig az ESZI négy fős delegációja Trencsénbe (Szlovákia) kapott meghívást egy nemzetközi angol versenyre. Az iskolát a tanárok részéről Loószné Bernáth Orsolya és Vajda Tibor képviselte, a diákok közül pedig Németh Petra és Radics Attila 11. D osztályos tanulók vettek részt a versenyen. A 10 országot (Lettország, Litvánia, Észtország, Ukrajna, Moldova, Oroszország, Grúzia, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) érintő megmérettetést a trencséni Dopravná Akadémia közlekedési szakközépiskola szervezte, amelynek vezetőjével iskolánk igazgatója, Szabó Béla, három évvel ezelőtt testvériskolai megállapodást írt alá. A versenyen, összesen 11 csapat vett részt (Lengyelország két csapatot is delegált). Az írásbeli tesztet egy prezentáció követte, amelyben a diákok az országot, a várost és iskolájukat mutatták be. Diákjaink az előkelő második helyen végeztek.

A szlovákiai tartózkodás során számos programon vehettek részt a versenyzők és kísérő tanáraik. Az első napon Pozsonyba látogattak, majd a városnézést követően megnézték a Vokswagen gyárat is, ahol betekintést nyerhettek az autógyártás folyamatának részleteibe. Pénteken délelőtt került sor a versenyre, ezt követően a délután folyamán Trencsén nevezetességeivel ismerkedett a csapat. A harmadik napon Prágába utaztak a diákok és kísérőik. A hajnali indulás ugyan kellemetlen volt, főleg a késő estig tartó ismerkedő est után, de a számtalan látványosság és Prága kivételesen szép óvárosának megtekintése kárpótolta a társaságot. Az utolsó este a szervezők egy közös vacsorán vettek búcsút a résztvevőktől, majd vasárnap a reggeli órákban haza indult a csapat.

A programon jelen lévő országok képviselői megegyeztek abban, hogy a jövőben is ápolják a kapcsolatot. Ennek értelmében, júniusban Lengyelország (Poznan városa) ad majd otthont egy informatikai versenynek. Reméljük ezen a megmérettetésen is képviselhetik majd diákjaink az iskolát, ismerkedhetnek más kultúrákkal és hasonlóan szép eredmények elérésével öregbíthetik az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium hírnevét.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2016. november 18.

► Beszámoló az Oroszországi útról

Iskolánkat 10 fő tanuló és egy tanár, illetve az erőmű részéről Kern Tatjana és Juhászné Pónya Mónika képviselte azon az oroszországi utazáson, melynek célja kettős volt...

Bővebben...

feltöltve: 2016. november 15.

▼ Beszámoló az Oroszországi útról

Iskolánkat 10 fő tanuló és egy tanár, illetve az erőmű részéről Kern Tatjana és Juhászné Pónya Mónika képviselte azon az oroszországi utazáson, melynek célja kettős volt. Az első cél kapcsolatépítés és bővítés a Novovoronyezsi Szakközépiskolával, a második cél pedig tájékoztatás a MIFI részéről a külföldi továbbtanulás lehetőségéről. November 3-án kelt útra a csapat és november 10-én érkeztek haza.

Az elsődleges cél természetesen Moszkva volt, ahol több híres helyet is megnéztek a résztvevők, úgy, mint a színház teret, vagy a Kremlt. Moszkván belül metróval közlekedtek, néhány diák életében először Moszkvában ült metrón. A csapat tagjainak véleménye alapján a legérdekesebb látnivaló az Orosz Űrhajózási Múzeum volt, ahol az űrhajózás történetével ismerkedhettek meg. Moszkvában az élet rohanó, úgy, mint minden nagyvárosban, az utak tele gépkocsikkal, a metró emberekkel, a biztonsági fokozat a legmagasabb, minden kiemelt helyen mágnes kapuk találhatók, és ellenőriznek is természetesen.

A rövid, ám eseményekben gazdag moszkvai kirándulás után Voronyezsbe vette útját a társaság. 6 órás, vagyis hosszú, de kényelmes vonatozást követően érkeztek meg a városba.

Voronyezsben kedves fogadtatás várta a csapatot, két diák és az iskola igazgatóhelyettese, Helena, személyében. Voronyes után Novovoronyezsbe utaztak a diákok és tanáruk, ami mint tudjuk Paks testvérvárosa, de a város több szálon is kapcsolódik Magyarországhoz. Első és talán legfontosabb a történelemből ismert kötődés. A Don kanyarban elesett magyar katonák emlékére itt állították fel azt az emléktemetőt, ahol 53 000 elesett katona maradványai találhatók (és még a mai napig is bővül), továbbá – amire csak ott derült fény – az atomerőmű szakemberei gyakorlatokat végezhettek korábban a városban, erről még fénykép is készült!

Novovoronyezsben a helyi Szakközépiskola és Technikum vendégei voltak diákjaink. Így láthatták az iskolájukat belülről, a laborokat, ezen kívül diákfórumon is ismerkedhetett a két intézmény.

De nem csak az iskolát tekintették meg, hanem elsőként járhattak az 5-ös blokk telepén.

Természetesen csak a szekunder kör környezetében. Az erőmű fő gépésze vezette körbe a lelkes csapatot, akitől bővebb információt kaphattak az új reaktorok működéséről, ami nagyon hasznos volt mindenki számára, mindenkinek nagyon tetszett az úgynevezett Heller – Forgó hűtőtorony, amely nagy szerepet játszik az erőmű működésében.

Még aznap egy érdekes múzeumban is jártak, ahol megismerték az erőműhöz kötődő tudósok életét, továbbá megtekintettek egy fegyver kiállítást is.

A második hely, amit érdemes kiemelni, az erőmű oktatási központja, ahol 30. századi technológiákat alkalmaznak az oktatáshoz. Itt a látogatók működés közben tekinthetik meg a vezénylőt, több szimulációs termet, és egy virtuális 3D termet is, ahol a szerelők virtuális térben közlekedhetnek, és végezhetik el feladataikat.

De nem csak szakmai napok voltak, a városban közösen megkoszorúzták az elesett katonák emlékművét, továbbá a Don kanyarban elesett katonák sírhelyeit is.

Az utolsó este a vendéglátók egy vacsorával búcsúztatták el a társaságot.

A visszaút során Moszkvában a Roszatom–tól egy hölgy várta diákjainkat és az őket kísérő felnőtteket. Az utolsó cél a MIFI (Mérnök Fizikai Intézet) volt, ahol a diákokat tájékoztatták a külföldi tanulási lehetőségről. A mai fiatalságnak el kellene ezen gondolkodnia, hiszen a külföldi tapasztalatszerzés a tanulás egyik legeredményesebb formája, amivel sokoldalú tapasztalatszerzésre van lehetőség.

A résztvevők véleménye szerint az utazás nagyon jól sikerült, sok élménnyel gazdagodva tértek haza. Ezúton szeretnék megköszönni a szervezőknek, továbbá az iskolának és a Paks II-nek, hogy támogatták az utat.

Kocsmár István

feltöltve: 2016. november 15.

Nyílt nap bemutatkozó videó

> Nyílt nap kisfilm 2016 <

feltöltve: 2016. november 15.

► PénzSztár

ESZI-s csapat jutott tovább a PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Verseny Tolna megyei döntőjén.

Bővebben...

feltöltve: 2016. november 9.

▼ PénzSztár

Október 27-én a PTE KPVK szekszárdi campusa adott otthont a PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Verseny Tolna megyei döntőjének.

PTE KPVK-val együtt 23 helyszínen megrendezett megyei selejtezőkben összesen 115 négy fős középiskolai csapat mérte össze a tudását. Tolna megyéből a paksi Energetikai Szakgimnázium és Kollégium Insiders csapata jutott tovább a regionális középdöntő 32 csapata közé.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak illetve sok sikert kívánunk a verseny folytatásához!

PénzSztár

feltöltve: 2016. november 9.

Továbbtanulási nyílt nap

2016. november 18-án, pénteken

14.00 órától: az ESZI sportcsarnokában igazgatói köszöntő utána: az ESZI szaktantermeiben szakmacsoportonkénti bemutatók és felvételi tájékoztató

feltöltve: 2016. november 9.

► 4 diákunkat is díjazta idén a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány

Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium diákjai közül idén négyen is szerepeltek az önkormányzat és az atomerőmű által létrehozott Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjazottjai között...

Bővebben...

feltöltve: 2016. október 28.

▼ 4 diákunkat is díjazta idén a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány

Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium diákjai közül idén négyen is szerepeltek az önkormányzat és az atomerőmű által létrehozott Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjazottjai között. Az alapítvány elsődleges célja az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt elérő diákok és a felkészítők tevékenységének elismerése, ösztönzésük a további sikerekre, eredményekre. A szervezet idei pályázatának keretében 27 diákot, egyéni és csapatteljesítményeket díjazott a kuratórium, valamint két felkészítő pedagógus is elismerést vehetett át, melyeket Dávid József, az alapítvány kuratóriumának elnöke, Hamvas István az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és Süli János polgármester adtak át. Az alapítvány két évvel ezelőtt szigorított a pályázati feltételeken, azóta a korábbiaknál jóval komolyabb teljesítménnyel lehetett csak a díjazottak közé kerülni. Az alapítvány ezzel tovább kívánta emelni a díj rangját, ahogy azzal is, hogy azóta már nem önálló gálán, hanem a városi ünnepi esten adják át az elismeréseket.

Az elismerésben következő diákjaink részesültek:

Tatai Benjámin 10. osztályos, informatika szakos tanuló, aki a történelem iránt is érdeklődik. 2015-ben indult először a László Gyula Regionális Történelemversenyen, ahol a szakközépiskolák kategóriájában 1. helyezést ért el. 2016-ban ugyanezen a versenyen a szakközépiskolák kategóriájában szintén 1. helyezettként végzett.

György Péter környezetvédelmi technikus szakon tanul. Többek között 2014-ben a Csengey Dénes Kulturális Központ által szervezett Ifjú Tudor versenyen elnyerte a Tudorka-díjat, majd arany minősítést szerzett. 2015-ben a Vak Bottyán Gimnázium által szervezett Bottyán Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián Paks élővizeinek analízise című tudományos dolgozatával és prezentációjával arany minősítést szerzett. Illetve hetedik helyezést ért el 2016-ban a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Verseny országos döntőjében.

Fenyvesi Tekla idegen nyelvi titkár szakon tanul. Joggal érdemelte ki idén májusban az ESZI kiválósága díjat. A 2014/2015-ös, valamint a 2015/2016-os tanévet egyaránt kitűnő eredménnyel zárta. 2014-ben az országos szövegszerkesztő versenyen VI. helyezést ért el, az Implom József helyesírásverseny megyei döntőjén 2. helyezett lett. A 2015/2016-os tanévben a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyén, ügyviteli alapismeretek tantárgyból, az országos döntőben 1. helyen végzett.

Fehér Zsolt János 10. d osztályos tanuló 2010 óta karatézik. Kaposszekcsőn kezdett sportolni, 2013 óta a Paksi Sportegyesület tagja. 2014-ben elnyerte a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. Rendkívül szorgalmas versenyző, az edzéseken támogatja, segíti csapattársait, rendszeresen részt vesz a megméretések szervezésében és lebonyolításában, kimagasló eredményei miatt csapattársai felnéznek rá. Kimagasló nemzetközi eredményei: sokszoros magyar bajnok, 2013-ban Európa Kupán III. helyezett, 2014-ben világbajnokságon I. helyezett, 2015-ben világbajnokságon III. helyezett.

Gratulálunk a díjhoz és további sok sikert kívánunk!

feltöltve: 2016. október 28.

► Keressük az ESZI legjobb Land Art fotósát!

 • Ha fotózol,
 • használod a fotóshop-ot,
 • ha vannak jó ötleteid,
 • ha van egy jó fényképezőgéped, vagy egy mobilod, Te is benevezhetsz e szokásostól kissé eltérő őszi fotópályázatra!
Keressük az ESZI legjobb Land Art fotósát!

Bővebben...

feltöltve: 2016. október 28.

▼ Keressük az ESZI legjobb Land Art fotósát!

 • Ha fotózol,
 • használod a fotóshop-ot,
 • ha vannak jó ötleteid,
 • ha van egy jó fényképezőgéped, vagy egy mobilod, Te is benevezhetsz e szokásostól kissé eltérő őszi fotópályázatra!
Keressük az ESZI legjobb Land Art fotósát!

Mi az ami fontos?

 • saját képet készíts, ne másolj,
 • tanulmányozd, hogyan dolgoztak a világhírű Land Art művészek, mint pl. Alan Sonfist, Jan Dibbet, James Turrel, stb.
 • számítógépen szerkessz, vágj, szúrj be, stb.
 • fejezz ki a táj bemutatásával egy gondolatot

A tájfotó készülhet más évszakban is!

A munkáidat (3-4 alkotás max.) 2016.november 15-ig add le a 140. irodában.(Név, osztály a hátoldalon feltüntetve) Minden évben díjazzuk a legjobb munkákat, valamint kiállítjuk azokat!

Vágj bele, ne habozz! Jó munkát kívánunk!

feltöltve: 2016. október 28.

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

2016. november 10-én (csütörtökön) a 9-14. évfolyamon tanuló diákok szülei részére
15.00 és 17.00 óra közötti tanári fogadóórákat,
17 órai kezdettel szülői értekezleteket tartunk.

Minden szülőt szeretettel vár az ESZI tantestülete

feltöltve: 2016. október 20.

Szociális Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Szociális Ösztöndíj Pályázata

Pályázati lap

feltöltve: 2016. október 13.

Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye

2016. október 8-án 36. alkalommal került megrendezésre a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye. Idén Csikóstőttős adott otthont a versenynek.

A megmérettetés során a diákok egy térkép segítségével indultak neki a községnek (1. kép). 11 db ellenőrző pontot kellett érinteniük és közben egy tesztlapot kitölteni. A tesztlap kérdései érintették a település történetét, nevezettességeit, hírességeit illetve sok környezetvédelmi vonatkozású is volt. A négy órás versenyt az ESZI csapata kevesebb, mint két óra alatt hibátlanul teljesítette így 100 pontot értek el a 100 pontból a középiskolás kategóriában. A verseny alatt a csapat kb. 8 km-es távot tett meg gyalog a győzelem érdekében.

A győztes csapat tagjai: Gyalus Bence 9.B, Moizes Márton 10.B, Gyalus Gergő 12.C és Takács Balázs 12.C.Felkészítő tanár: Feil József

Mind a diákoknak mind pedig felkészítő tanáruknak gratulálunk a szép eredményhez!

Képek az eseményről...

feltöltve: 2016. október 13.

► Tájékoztatás

2016. október 15. szombat tanítás nélküli munkanap, iskolánkban igazgatói szünet lesz, így az intézmény zárva tart!

Bővebben...

feltöltve: 2016. október 4.

▼ Tájékoztatás

2016. október 15. szombat tanítás nélküli munkanap, iskolánkban igazgatói szünet lesz, így az intézmény zárva tart!

A 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet alapján 2016. október 15. szombat munkanap, helyette 2016. október 31., hétfő pihenőnap lesz.

feltöltve: 2016. október 4.

Felvételi előkészítő tanfolyam

Az ESZI felvételi előkészítő tanfolyamot indít magyar nyelvből és matematikából. A foglalkozások két órásak, kedd és csütörtök délutánonként.

Tovább a kiírásra...

feltöltve: 2016. szeptember 22.

Tanévnyitó

A tanévnyitó ünnepségünket augusztus 31-én, 16:30-kor, a sportcsarnokban tartottuk. Az ünnepi megnyitó a kilencedikesek aktív közreműködésével zajlott. A rendezvényen készült fotók megtekinthetők a galériában.

Tovább a képekre...

feltöltve: 2016. szeptember 13.

Gólyatábor

2016. augusztus 22-23-án került megrendezésre a 2016-17-es tanév kilencedikeseinek szervezett gólyatábor az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium főépületében illetve a sportcsarnokban. A kétnapos rendezvényen 134 diák vett részt, akik szeptember elsején kezdték meg tanulmányaikat iskolánkban. A reggeli regisztrációt követően a gyerekek a délelőtt folyamán egymással, új osztályfőnökükkel illetve az iskolával ismerkedtek. A délutáni program során játékos-sportos vetélkedőkön vettek részt, majd este a számukra szervezett koncertet követően diszkóban „tombolhatták ki” a nap fáradalmait. A keddi nap ébresztő-jellegű reggeli tornával indult, majd a reggelit követően ellátogattak az újoncok az erőműbe. A kétnapos esemény egy záróműsorral ért véget, melyet a diákok szülei is megtekinthettek.

Képek a galériában...

feltöltve: 2016. szeptember 13.

► Ösztöndíj Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi Ösztöndíj Pályázata a 10 – 12. évfolyam és a végzős szakmai évfolyam részére.

Bővebben...

feltöltve: 2016. augusztus 31.

▼ Ösztöndíj Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi Ösztöndíj Pályázata a 10 – 12. évfolyam és a végzős szakmai évfolyam részére.

Word
Pályázati felhívás

feltöltve: 2016. augusztus 31.

Beirakozás a 2016/2017-es tanévre

Az érettségi utáni szakképző évfolyamokra felvettek névsora, valamint a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

Beiratkozás 2016

feltöltve: 2016. augusztus 12.

2016/2017. tanévkezdés ütemterv

2016. augusztus 5.Jelentkezési határidő iskolarendszerű szakképzésre
2016. augusztus 17. 9.00 Beiratkozás a 13. évfolyamon az ESZI-ben érettségizetteknek
2016. augusztus 22. 10.00– Javítóvizsgára jelentkezett tanulók korrepetálása
2016. augusztus 22 – 23. Gólyatábor a leendő 9. évfolyamos tanulóknak
2016. augusztus 24. Javítóvizsga I. nap (három tárgyból elégtelent kapott tanulók részére – 3. tantárgy)
2016. augusztus 25. Javítóvizsga II. nap (1. és 2. tantárgy vizsgája az elégtelent kapott tanulók részére)
2016. augusztus 29. 9.00 Beiratkozás a szakképző évfolyamra (nem az ESZI-ben érettségizettek részére)
2016. augusztus 31. 13.00 Kollégisták beköltözése a kollégiumba
15.30 Osztályfőnöki óra: tankönyvosztás (csekkes)
Minden tanuló hozza magával a bizonyítványát, a 10-12. évfolyamosok pedig közösségi szolgálati naplójukat is.
16.30 Tanévnyitó ünnepély
(Megjelenés ünnepi öltözet: fehér ing, sötét nadrág vagy szoknya, alkalmi cipő!)
18.00 Kollégiumi szülői értekezlet: 9. évfolyam
2016. szeptember 1. 7.45 Tanévkezdés
2016. szeptember 1-7.13.00- Tankönyvosztás támogatott tanulóknak

feltöltve: 2016. augusztus 4.

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Időpont: 2016. augusztus 1. hétfő, 14:00-16:00 óra

Helyszín: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium

Részletes tájékoztató az iskolában induló nappali, levelező és esti képzésekről, tanfolyamokról.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

feltöltve: 2016. július 15.

Lezajlottak a 2015-16-os tanév technikusi vizsgái

A 2016. május 9. és június 9. közötti időszak rendkívül mozgalmas volt az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai és oktatói számára. Ez alatt az egy hónap alatt napi rendszerességgel került sor írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgákra, melyek letétele után kaptak bizonyítványt a diákok. A vizsgaidőszak során 9 osztályban fejezte be tanulmányait összesen 127 tanuló (három 2 éves képzés és hat 1 éves képzés zárult most). A megmérettetések során többnyire szép eredmények születtek (hat osztályban 4,0 feletti, ebből három osztályban 4,5 feletti osztályátlagot értek el a végzősök). Bízunk benne, hogy diákjaink megállják a helyüket a felsőoktatásban vagy a munka frontján egyaránt. Bizakodásunkat indokolják a főiskolákról, egyetemekről érkező visszajelzések, illetve a munkahelyektől kapott álláskínálatok is. Legutóbb a Siemens Zrt. címzett iskolánk igazgatójának levelet, amelyben a cég vezetése az NCT Akadémia által szervezett versenyen elért helyezéshez gratulál diákjainknak és ennek elismeréseként álláslehetőségeket kínál budapesti és kecskeméti telephelyein.

Nagy örömmel továbbítjuk az ajánlatot diákjaink felé, és bízunk benne, hogy a korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan a jövőben is szívesen foglalkoztatják majd a nálunk végzett diákokat országszerte.

feltöltve: 2016. június 15.

► Gyermeknap

Május 28-án, szombaton, a városi gyermeknapon az ESZI fizika szakkörös diákjai fizikai kísérleteket mutattak be a nagyközönségnek. A Fizika Csodái névvel illetett sátorban, a délután folyamán számos érdekes „fizikai csodának” lehettek szemtanúi a sátorhoz látogatók.

Bővebben...

feltöltve: 2016. május 31.

▼ Gyermeknap

Május 28-án, szombaton, a városi gyermeknapon az ESZI fizika szakkörös diákjai fizikai kísérleteket mutattak be a nagyközönségnek. A Fizika Csodái névvel illetett sátorban, a délután folyamán számos érdekes „fizikai csodának” lehettek szemtanúi a sátorhoz látogatók.

A fizika szakkör vezetője Nagyné lakos Mária, a csoport segítője Csapó János oktatás-technikus.

Képek az eseményről

feltöltve: 2016. május 31.

► TETT-re Kész Nap

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) szervezésében, 2016. május 27.-én, pénteken került megrendezésre immár XVI. alkalommal a TETT-re Kész Nap. Az érdeklődők a program keretein belül különböző előadásokon vehettek részt...

Bővebben...

feltöltve: 2016. május 31.

▼ TETT-re Kész Nap

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) szervezésében, 2016. május 27.-én, pénteken került megrendezésre immár XVI. alkalommal a TETT-re Kész Nap. Az érdeklődők a program keretein belül különböző előadásokon vehettek részt (az NRHT működéséről, az elfogadottságról nemzetközi szinten stb.), miközben a Bátaszéki II. Géza Gimnázium egy játékos szellemi vetélkedőnek adott otthont. A vetélkedőt követően a résztvevők megtekinthették az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium fizika szakkörös diákjainak interaktív kísérleteit.

Diákjaink (Feke Lajos 12.A, Szabó Bálint 12.C, Soós Tamás 10.B, Kovács Alexander 9.B) Nagyné Lakos Mária tanárnő segítségével mutatták be a kísérleteket.

Képek az eseményről

feltöltve: 2016. május 31.

Versenyeredmény

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 10. B osztályos tanulója, Soós Tamás, az idei tanév során, május elején megrendezett Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizika Versenyen első helyezést ért el. Kiváló teljesítményt nyújtva sikerült a 10. évfolyam tanulói számára megrendezett versenyt megnyernie. Gratulálunk a szép eredményhez felkészítő tanárának, Árokszállási Tibornak is!

feltöltve: 2016. május 23.

► Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói verseny és nyelvvizsga ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát szerző diákok Ösztöndíj Pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Bővebben...

feltöltve: 2016. május 18.

▼ Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói verseny és nyelvvizsga ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát szerző diákok Ösztöndíj Pályázata

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Word
Pályázati felhívás
Word
Versenyösszesítő

feltöltve: 2016. május 18.

► Pénzügyi számviteli ügyintéző OSZTV országos döntő

A Pénzügyi számviteli ügyintéző OSZTV országos döntőjén eredményesen szerepeltek az ESZI-s lányok...

Bővebben...

feltöltve: 2016. május 10.

▼ Pénzügyi számviteli ügyintéző OSZTV országos döntő

A Pénzügyi számviteli ügyintéző OSZTV országos döntőjén eredményesen szerepeltek az ESZI-s lányok. Egy tárgy kivételével a szakmai vizsga alól felmentést kaptak, ill. azt jeles (5), azaz 100%-os teljesítménnyel abszolválták. A két tanuló bejutott a Szegeden, 2016. április 12-15. rendezett országos döntőbe. Az ottani teljesítményük alapján váltak erre a mentességre jogosulttá. Mivel az országos verseny eredményhirdetésén csak az első hat helyezést hirdették ki, pontos helyezésüket nem tudjuk.

1.Pénzügyi-számviteli ügyintéző (modulos)

Horváth Barbara

 • Gazdálkodási feladatok
 • Könyvvezetés és beszámoló-készítés
 • Számítógépes programcsomag használata

2.Pénzügyi-számviteli ügyintéző (komplex)

Szilágyi Viktória

 • Számítógépes könyvelés és analitika készítése
 • Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével
 • Könyvvezetés és beszámoló-készítés
 • Adózási feladatok

Ezúton is gratulálunk a lányoknak és felkészítő tanáraiknak, Bíró Zsuzsa, Lampertné Dr. Akócsi Ildikó, Csergő Vilmosné dr., Mittlerné Kövér Éva, Schmidt Katalin, Szabó Gabriella tanárnőknek a szép eredményhez illetve további sok sikert kívánunk!

Képek az eseményről

feltöltve: 2016. május 10.

► Technikusi búcsúztató 2016

A ballagási ünnepséggel párhuzamosan az OKJ-s technikusi képzéseken végzős osztályok már utolsó osztályfőnöki órájukon vettek részt. A technikusi búcsúztatóra ugyanis szintén április 29-én került sor, az ünnepség 17:30-kor kezdődött...

Bővebben...

feltöltve: 2016. május 5.

▼ Technikusi búcsúztató 2016

A ballagási ünnepséggel párhuzamosan az OKJ-s technikusi képzéseken végzős osztályok már utolsó osztályfőnöki órájukon vettek részt. A technikusi búcsúztatóra ugyanis szintén április 29-én került sor, az ünnepség 17:30-kor kezdődött. A műsort Szabó Béla, az intézmény igazgatója nyitotta meg beszédével. Felkerültek a szakmafára az osztályokat jelképező kitűzők, a 9. D osztály tanulói pedig kedves idézetekkel, versekkel búcsúztak a végzősöktől. Természetesen több tanuló is kapott jutalomkönyvet, jó tanulmányi eredményének elismeréseképpen. A meghitt ünnepséget állófogadás követte, amelyen diákok és tanárok közvetlenebb hangulatban nosztalgiázhattak tovább.

Képek az eseményről

feltöltve: 2016. május 5.

► Ballagás 2016

Diákok és tanárok egyaránt nagy izgalommal várták 2016. április 29-én a végzősök ballagási ünnepségét. Nagy jelentőségű az ünnep, hiszen egy négy éves periódus zárult le számukra.

Bővebben...

feltöltve: 2016. május 5.

▼ Ballagás 2016

Diákok és tanárok egyaránt nagy izgalommal várták 2016. április 29-én a végzősök ballagási ünnepségét. Nagy jelentőségű az ünnep, hiszen egy négy éves periódus zárult le számukra. Az izgatottság elsődleges oka talán mégsem ez volt, hanem a kiszámíthatatlan áprilisi időjárás. Délelőtt még nem lehettek biztosak a szervezők abban, hogy a szokásokhoz híven az iskola belső udvarán lesz-e a rendezvény megtartva, hiszen a borult égbolt esőt sejtetett. Délutánra azonban eltűntek a felhők, verőfényes napsütésben állhattak végzőseink a sportcsarnok előtti „téren”.

A ballagási műsor a hagyományokhoz híven épült fel. Miután a 12. A, B, C, és D osztályok végigvonultak a feldíszített épületen, és a csarnokon át az udvarra értek, Szabó Béla igazgató beszédét hallgathattuk meg. A tizenegyedikesek és a tizenkettedikesek is egy-egy beszéddel köszöntek el – előbbiek a végzősöktől utóbbiak az iskolától, az alsóbb éves diákoktól, tanáraiktól. Az ESZI Kiválósága díjat az idén Fenyvesi Tekla 12. D, Fehérvári Máté és Papp Zoltán 12. C osztályos tanulók kapták. A díjat Mittler István, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át. Az iskola jó tanulója és jó sportolója címet pedig Koleszár Zoltán szintén 12. C osztályos diákunk érdemelte ki. Az esemény jelentőségét és a pillanat meghatottságát emelték az elhangzott idézetek, zenei bejátszások és természetesen Fenyvesi Levente 11. C osztályos tanuló nagyszerű gitárjátéka. A ballagási ünnepség a lufik elengedésével és ezt követően Diófási Dávid (12. A) trombita szólójával zárult.

Képek az eseményről

feltöltve: 2016. május 5.

► Álláshirdetés

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
ÁLLÁST HIRDET
OKTATÓI MUNKAKÖRRE

Bővebben...

feltöltve: 2016. április 28.

▼ Álláshirdetés

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
ÁLLÁST HIRDET
OKTATÓI MUNKAKÖRRE

A munkakör betöltésének feltétele: villamosmérnöki végzettség.

Jelentkezési határidő 2016. június 15.

A szakmai önéletrajzokat az eszi@eszi.hu email címre vagy postán ill. személyesen a Paks Dózsa György út 95. sz. alá várjuk.

További információ kérhető Tormáné Győrfi Éva szakképzési igazgatóhelyettesnél a 06 20/377 7118 telefonszámon.

feltöltve: 2016. április 28.

► Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny

Az ESZI-sek kreativitását értékelték az Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen!

Bővebben...

feltöltve: 2016. április 22.

▼ Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny

Az ESZI-sek kreativitását értékelték az Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen!

2016. április 15-16-án került megrendezésre az Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny. A kétnapos versenyen iskolánkat Kovács Tamás és Biró Tamás (1E/13) képviselte. A megmérettetés első napján különböző elektronikai feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak, míg a második napon egy prezentáció majd pedig tesztelés során mutatták be a versenyt megelőző évben kitalált és megvalósított „művüket”. A mi diákjaink egy valós probléma megoldására találtak ki egy műszert: egy ismerősük mosógépének elromlott a vezérlése, megjavítására nem volt lehetőség. A diákok ezért létrehoztak egy saját tervezésű mosógépvezérlést, melynek kialakítása során figyelembe vették az általános igényeket is. Az eredmény egy működőképes – mai napig használatban van egy háztartásban – vezérlőpult lett, amely a gyárilag előállított mosógépek vezérlésével ellentétben nem tartalmaz programokat, az egyes paramétereket – mosás ideje, öblítések száma, hőfok stb. – a használó maga állítja be. A vezérlőpanel újdonsága ezen kívül, hogy a nagyfeszültségű rész le van választva a gyengeáramú részről, aminek köszönhetően a vezérlésnek csak részei romolhatnak el. Az így felmerülő meghibásodás pedig könnyedén megjavítható. Ennek a rendkívül hasznos, működőképes és sok újdonságot tartalmazó műszernek az ötletét és kivitelezését különdíjjal jutalmazta a zsűri.

Ezúton is gratulálunk diákjainknak és a megvalósításban sokat segítő, felkészítő tanáruknak, Manzinger József tanár úrnak, a szép eredményhez!

Képek az eseményről

feltöltve: 2016. április 22.

► Ösztöndíj

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulói Ösztöndíj pályázata végzős szakmai évfolyamokon...

Bővebben...

feltöltve: 2016. április 21.

▼ Ösztöndíj

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulói Ösztöndíj pályázata végzős szakmai évfolyamokon

Kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 6.

Pályázati kiírás

feltöltve: 2016. április 21.

► Országos Solid Edge és Edgecam Verseny 2016

2016. április 8-án került megrendezésre az Országos Solid Edge Verseny és az Országos Edgecam Verseny döntője az Enterprise Communications Magyarország Kft. (Enterprisegroup) szervezésében az NCT Akadémia telephelyén.

Bővebben...

feltöltve: 2016. április 20.

▼ Országos Solid Edge és Edgecam Verseny 2016

2016. április 8-án került megrendezésre az Országos Solid Edge Verseny és az Országos Edgecam Verseny döntője az Enterprise Communications Magyarország Kft. (Enterprisegroup) szervezésében az NCT Akadémia telephelyén.

A döntőt megelőzően mintegy 20 iskola 150 diákja küldött be pályamunkát mindkét versenyre. Az Országos Solid Edge Verseny döntőjén 34 diák vett részt, akik közül 4 fő, Szöts Barna, Wiszthaller Bence 1G/13 osztály, Csikós Norbert és Süvöltős Szilárd 1G2/13 osztály tanulók, továbbá az Országos Edgecam Verseny döntőjén 9 diák vett részt, akik közül 3 fő, Bodor Gábor, Tóth Zoltán és Veisz Bálint 1G/13 osztályos tanulók képviselték iskolánkat. Tanulóink pályamunkájából ízelítőt láthatnak a mellékletben.

A 180 perces döntő alatt a gyakorlatban előforduló feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek, melyhez minden segítséget igénybe vehettek. Diákjaink közül Wiszthaller Bence 1G/13 osztályos tanuló az Országos Solid Edge Verseny különdíját kapta pályamunkája és a versenyen elért eredménye alapján, míg Veisz Bálint 1G/13 osztályos tanuló II. helyezést ért el az Országos Edgecam Verseny mezőnyében.

Mindkét versenyre Barkovics Lajos tanár úr készítette fel diákjainkat.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak az elért eredményhez, munkájukhoz további sikereket kívánunk.

feltöltve: 2016. április 20.

► Országos Közlekedésbiztonsági Kupa

A Xlll. Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa országos döntőn Tolna megyét az ESZI csapata képviselte...

Bővebben...

feltöltve: 2016. április 20.

▼ Országos Közlekedésbiztonsági Kupa

A Xlll. Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa országos döntőn Tolna megyét az ESZI csapata képviselte: Keresztes Péter István, Brozsek Dániel és Reining Tibor. Az országos döntőn 20 különösen jól felkészített, kiváló teljesítményt nyújtó csapat mérkőzött meg egymással. A három kategóriában (kerékpár, moped, személygépkocsi) rendkívül kiélezett volt a verseny, nagyon szoros mezőny alakult ki.

Második ill. két tizenharmadik helyen sikerült végeznünk, ami remek teljesítmény.

Gratulálunk a versenyzőknek és Paréj Mihály tanár úrnak!

feltöltve: 2016. április 20.

Felvettek listája

Felvételt nyert tanulók a 2016/2017. tanévre

Tovább a tanulók névsorára...

feltöltve: 2016. április 20.

► Taroltak az ESZI-sek a SZÉTV-n

A 2015-16-os tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyének döntőjében parádés eredményt sikerült több diákunknak is produkálnia...

Bővebben...

feltöltve: 2016. április 19.

▼ Taroltak az ESZI-sek a SZÉTV-n

A 2015-16-os tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyének döntőjében parádés eredményt sikerült több diákunknak is produkálnia. Fenyvesi Tekla 12. D osztályos tanuló első helyezést ért el Ügyviteli alapismeretek témakörben, Papp Zoltán 12. C-s diák az Elektronikai alapismeretek témában nyert, de kiválóan szerepeltek „környezeteseink” is: György Péter a 7. helyen végzett, Fehérvári Máté 13., Farkas Dorottya pedig 18. lett (mindhárman a 12. C osztály tanulói).

A SZÉTV egy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által évente meghirdetett szakmai tanulmányi verseny, amely több fordulóból áll. Az első forduló feladatait egy webes felületen, a saját iskolájukban oldották meg a tanulók. A második fordulóba – döntőbe – jutókra írásbeli és szóbeli megmérettetés is várt.

A versenyen szakmacsoportonként közel száz diák mérette meg magát, ezek közül a középiskolások közül jutottak be diákjaink a döntőbe, majd pedig az élmezőnybe.

Ezúton is gratulálunk a szép eredményhez, és további sok sikert kívánunk!

Taroltak az ESZI-sek a SZÉTV-n

feltöltve: 2016. április 19.

► Megyei Közlekedésbiztonsági Kupa

Szekszárdon, 2016. március 30-án tartotta a Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a Tolna megyei Középiskolások Közlekedésbiztonsági Kupáját.

Bővebben...

feltöltve: 2016. április 5.

▼ Megyei Közlekedésbiztonsági Kupa

Szekszárdon, 2016. március 30-án tartotta a Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a Tolna megyei Középiskolások Közlekedésbiztonsági Kupáját.

A verseny célja a KRESZ-t már jól ismerő diákok részére egy magasabb szintű megmérettetés lehetőségének megteremtése, egyúttal a fiatalok balesetmentes közlekedésre való nevelése.

A szervezők fontosnak tartották, hogy a versenyzők életkori sajátosságaira figyelemmel olyan ismeretanyagot adjanak át a feladatok által, amely hasznukra lehet a helyes közlekedési magatartás kialakításában.

A fiatalok 3 kategóriában mérték össze tudásukat: kerékpár, segédmotoros kerékpár, és személygépkocsi.

Iskolánkból két tanuló is szépen szerepelt:

 • Kerékpár kategóriában Keresztes Péter István első helyezés
 • Személygépkocsi kategóriában Brozsek Dániel első helyezés

Gratulálunk a szép eredményhez!

Megyei Közlekedésbiztonsági Kupa

forrás: police.hu

feltöltve: 2016. április 5.

► Országos CNC Programozás és Gépkezelés verseny

2016. március 31 – április 2. között került megrendezésre az NCT Akadémia (CNC programozással és CAD-CAM alkalmazás oktatásával foglalkozó nonprofit szervezet) szervezésében az Országos CNC Programozás és Gépkezelés verseny döntője.

Bővebben...

feltöltve: 2016. április 5.

▼ Országos CNC Programozás és Gépkezelés verseny

2016. március 31 – április 2. között került megrendezésre az NCT Akadémia (CNC programozással és CAD-CAM alkalmazás oktatásával foglalkozó nonprofit szervezet) szervezésében az Országos CNC Programozás és Gépkezelés verseny döntője.

A verseny elődöntőjében 12 iskola mintegy 600 diákja vett részt. A diákoknak első körben online feladatokat kellett megoldaniuk és beküldeniük. A legjobb 22 tanuló bejutott az országos döntőbe. A három napos megmérettetésen 3 diákunk is részt vehetett. A döntőben írásbeli, gyakorlati és szóbeli feladatokat kellett megoldaniuk. Ezzel párhuzamosan szakmai továbbképzésen és különféle szakmai jellegű előadásokon vehettek részt a diákok és felkészítő, kísérő tanáraik illetve megtekinthették az NCT Kft. taksonyi gépgyárát is (A képek a gyárlátogatás során és az eredményhirdetést követően készültek.). A verseny hajrájában diákjaink kiváló teljesítmény nyújtva a következő eredményt érték el: Nagy József (2G2/13) a verseny döntőjében 3. helyezést ért el, Kusnyerik László (2G2/13) 18. lett, Bárdosi Bence (1G/13) pedig a 20. helyen végzett.

A versenyre Doba Antal és Györe László tanár urak készítették fel tanulóinkat. Mindegyikőjüknek sok szeretettel gratulálunk az elért eredményhez és további sikereket kívánunk!

feltöltve: 2016. április 5.

► Lengyel-magyar barátság napja

A húsvét előtti héten iskolánk képviseletében egy négyfős delegáció Krakkóban töltött két napot. Az utazás apropója a lengyel-magyar barátság napja volt...

Bővebben...

feltöltve: 2016. április 1.

▼ Lengyel-magyar barátság napja

A húsvét előtti héten iskolánk képviseletében egy négyfős delegáció Krakkóban töltött két napot. Az utazás apropója a lengyel-magyar barátság napja volt. A Zespól Szkól nr. 1. Rafael Kalinowski Technikum Kommunikacyjne középiskolával már több mint 10 éve testvériskolai kapcsolatot ápol iskolánk. A közös programok néhány évig szüneteltek ugyan, de az Erasmus-projekt keretében a krakkói iskola az ESZI-t választotta partneriskolának. Ennek köszönhetően – a pályázat beadását követően - három éven át lehetőségük lesz majd a lengyel diákoknak betekintést nyerni iskolánk oktatási programjába illetve ehhez kapcsolódóan a magyar kultúra érdekességeibe. Természetesen a projektben való részvétel révén ESZI-s diákok is kiutazhatnak majd két-két hétre Krakkóba, hogy ott tanulhassanak és ismerkedhessenek a lengyel hagyományokkal, kultúrával. A megegyezés hivatalos formában is megtörtént, hiszen Szabó Béla, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium igazgatója, és Tadeusz Sykta, a krakkói Rafael Kalinowski Szakközépiskola igazgatója együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá március 23-án.

Rövid krakkói tartózkodásunk alkalmával sok érdekességet, meglepő, sőt megható dolgot tapasztaltunk. A krakkói iskola angoltanárai, és vezetői, akikkel a megbeszélések során a legtöbb időt töltöttük, nagy szeretettel és igyekezettel vettek körül minket, lesve kívánságainkat. De nem csupán a tanárok, hanem a diákok is megható lelkesedéssel készültek a lengyel-magyar barátság napjára. Iskola szerte a lengyel és a magyar zászló egy darabkáját együtt ábrázoló szívekbe ütköztünk, mindenütt a két nemzet jó kapcsolatát hangsúlyozó plakátok, képek fogadtak minket. A diákok ezen kívül egy több mint két órás műsorral készültek, amely során számos, a lengyel-magyar kapcsolat hagyományait, múltját és jelenét, sokféle megközelítését hangsúlyozó prezentációt, zenés produkciót láthattunk, hallhattunk. Az eseményt megtisztelte jelenlétével a krakkói magyar konzul is, akinek szívhez szóló beszédét nagy lelkesedéssel fogadta a népes közönség. A konzul asszonyon kívül számos helyi prominens személy vett részt az eseményen, és fejezte ki a két nemzet közötti kapcsolat ápolásának fontosságát.

A rendezvényen Szabó Béla igazgató úr is tartott egy prezentációt, amelyben a két iskola kapcsolatának legfőbb eseményeit mutatta be.

A megható műsort követően az iskolák igazgatói közösen ültettek egy tölgyfát az iskola udvarán, a jövőbeli gyümölcsöző együttműködés szimbólumaként.

Bízunk benne, hogy a két nemzet és a két iskola közötti jó kapcsolat az elkövetkező években is megmarad, bővítve ezzel diákjaink lehetőségeit az idegen nyelv (angol a közös nyelv) gyakorlására, szakmai ismereteik bővítésére és egy új, számukra mindezidáig ismeretlen kultúra megismerésére vonatkozóan.

Képek a galériában

feltöltve: 2016. április 1.

Felvételi jegyzék 2016

Felvételi jegyzék a 2016/2017. tanévre

feltöltve: 2016. március 9.

► Nálunk járt Böjte Csaba

Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az alapítvány 83 otthont működtet, ahol jelenleg 2300 gyermeket nevelnek. Ezek a gyerekek rajzaikkal igyekeznek meghálálni azt a támogatást, amit Jendrolovits Gábor szervezésében évről-évre gyűjtenek nekik Magyarországon...

Bővebben...

feltöltve: 2016. február 22.

▼ Nálunk járt Böjte Csaba

Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az alapítvány 83 otthont működtet, ahol jelenleg 2300 gyermeket nevelnek. Ezek a gyerekek rajzaikkal igyekeznek meghálálni azt a támogatást, amit Jendrolovits Gábor szervezésében évről-évre gyűjtenek nekik Magyarországon. A karácsony előtti gyűjtésben rendszeresen részt vesz iskolánk is. Ezekből a rajzokból nyílt kiállítás idén februárban is az ESZI aulájában. A kiállítás megnyitóján - a város vezetése mellett - Böjte Csaba is részt vett. A megnyitó előtt pedig iskolánk néhány diákjának lehetősége volt beszélgetni vele. Az ESZI Magazin riportere, Niver Patrik, elsősorban az alapítvány működésével kapcsolatban tett fel kérdéseket, míg Simon Csaba, az ESZIrat képviseletében, inkább a személyes tapasztalatairól, motivációjáról érdeklődött. A Magazin és az ESZIrat következő számában láthatók illetve olvashatók majd a beszélgetés alapján készített interjúk.

A helyi média képviselői szintén jelen voltak a rendezvényen. Részletes cikk olvasható az eseményről a Paksi Hírnök februári számában, a Fortuna Ráció honlapján pedig meg lehet hallgatni azt a beszélgetést, amire a rádióban került sor február 16-án délelőtt.

Képek az eseményről

feltöltve: 2016. február 22.

SZÓBELI FELVÉTELI

pdf
Értesítés

feltöltve: 2016. február 19.

Böjte Csaba gyermekeinek kiállítása

Böjte Csaba gyermekeinek kiállítása

feltöltve: 2016. február 12.

► ESZI szónokverseny

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium lelkes diákjai január 28-án, délután szónokversenyen próbálhatták ki magukat...

Bővebben...

feltöltve: 2016. január 29.

▼ ESZI szónokverseny

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium lelkes diákjai január 28-án, délután szónokversenyen próbálhatták ki magukat. A megmérettetésre a kultúra napja apropóján került sor. Mivel a 11. évfolyam magyar tananyagának részét képezi a retorika, többnyire tizenegyedikes diákok vállalkoztak rá, hogy megmutassák, mit tudnak. A szónoklatok témája a szabadság volt. A szövegeket pedig a diákoknak önállóan kellett megalkotniuk, beleírva elképzeléseiket, gondolataikat, véleményüket a témában. A demokrácia jegyében a szónokjelöltek a versenyt megelőzően sorszámot húztak, és ennek alapján adták elő gondolataikat. A zsűri tagjai – Gyöngyösi Olga, Fodor Erika (iskolánk magyartanárai) és Ambrus Dániel DÖK elnök – a szövegalkotáson és a téma megközelítésén túl az előadásmódot is figyelembe vették a versenyzők értékelésekor. Ennek eredményeképpen a következő diákok értek el helyezést:

I. Szakter Valentina 11. C

II. Niver Patrik 11. B

III. Keresztes Péter 11. C

Sikeres szereplésüket a zsűri színházjegyekkel jutalmazta. A jelenlévő pedagógusok véleménye szerint a versenyen résztvevő diákok - annak ellenére, hogy javarészt műszaki érdeklődésűek - meglepően mély filozófiai gondolatokat fogalmaztak meg.

Felkészítő tanáraik Gyöngyösi Olga, Csergő Vilmosné és Molnárné Hingl Márta voltak.

Mindenkinek gratulálunk!

Képek az eseményről

feltöltve: 2016. január 29.

► Versenyeredmény

Ismét sikeresen szerepeltek iskolánk diákjai a kispályás floorball versenyen, az V. korcsoportban: az országos döntőben III. helyezést értek el. Gratulálunk a résztvevőknek, szép volt lányok!

Bővebben...

feltöltve: 2016. január 29.

▼ Versenyeredmény

Ismét sikeresen szerepeltek iskolánk diákjai a kispályás floorball versenyen, az V. korcsoportban: az országos döntőben III. helyezést értek el. Gratulálunk a résztvevőknek, szép volt lányok!

Versenyeredmény

feltöltve: 2016. január 29.

► Felhívás

Felhívás

Kedves pályaválasztás előtt álló Nyolcadikos!

A 2016-17-es tanévben a következő ágazatokra jelentkezhetsz az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumba...

Bővebben...

feltöltve: 2016. január 27.

▼ Felhívás

Felhívás

Kedves pályaválasztás előtt álló Nyolcadikos!

A 2016-17-es tanévben a következő ágazatokra jelentkezhetsz az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumba:

Informatika (kód: 11)

Villamosipar és elektronika (kód: 12)

Gépészet (kód: 13)

Környezetvédelem-vízgazdálkodás (kód: 14)

Közgazdaság (kód: 15)

Ügyvitel (kód: 16)

Ha kellemes környezetben, modern felszerelések segítségével, elkötelezett pedagógusok tolmácsolásában, többféleképpen hasznosítható tudást és egy piacképes szakmát szeretnél elsajátítani, méghozzá egy jó diákközösség tagjaként, akkor nálunk a helyed!

A döntés a tiéd, mi szeretettel várunk!

Felhívás

feltöltve: 2016. január 27.

► Központi írásbeli felvételi

2016. január 16-án délelőtt lezajlott a középiskolai központi írásbeli felvételi. Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium főépületében 208 diák jelent meg ezen a szombati napon, hogy megírja a magyar és a matek felvételi vizsgát...

Bővebben...

feltöltve: 2016. január 19.

▼ Központi írásbeli felvételi

2016. január 16-án délelőtt lezajlott a középiskolai központi írásbeli felvételi. Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium főépületében 208 diák jelent meg ezen a szombati napon, hogy megírja a magyar és a matek felvételi vizsgát. A felvételire jelentkezők közül öten nem jöttek el. Négyen a pótló írásbelin tudnak majd részt venni, egy diák pedig visszavonta a jelentkezését. A felvételi vizsga zökkenőmentesen zajlott. A gyermekeikre izgatottan váró szülők a vizsga ideje alatt az iskola mindennapjait és kiemelkedő eseményeit bemutató videókat nézhettek meg, illetve belelapozhattak az iskola nyomtatott kiadványaiba. A várakozás ideje alatt jelen volt Vajda Tibor kollégiumvezető, aki az iskola vezetésének nevében a hozzátartozók minden felmerülő kérdését megválaszolta.

A pótló írásbelire január 21-én, csütörtökön kerül sor (magyar: 14:00-14:45-ig, matek: 15:00-15:45-ig), a kijavított dolgozatokat pedig január 25-én, hétfőn, 8:00-16:00-ig tekinthetik meg a szülők és a diákok.

Bízunk benne, hogy mindenkinek sikerült a legjobb tudása szerint teljesíteni a feladatokat.

Képek az eseményről

feltöltve: 2016. január 19.

Írásbeli felvételi

Írásbeli felvételi az ESZI-ben
2016. január 16.

9:30Szakközépiskola földszint gyülekező, tájékozódás, terem megkeresése
9:45Írásbelire kijelölt hely elfoglalása, személyazonosság ellenőrzés
10:00 – 10:45Magyar írásbeli vizsga
10:45 – 10:55Szünet
11:00 – 11:45Matematika írásbeli vizsga

Személyazonosító igazolvány vagy diákigazolvány szükséges!

Íróeszközöket a vizsgára hozni kell (toll, ceruza, radír, körző, vonalzó, szögmérő).

Ceruzát, radírt csak rajzoláshoz szabad használni, a dolgozatokat kék tollal kell megírni!

Mobiltelefont és egyéb digitális eszközöket a vizsgaterembe bevinni tilos! Számológép sem használható!

feltöltve: 2016. január 6.

Tisztelt Szülők, Diákok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy technikai okok miatt a január havi étkezési/kollégiumi számlák csak január 15-20 között készülnek el. Emiatt a csoportos beszedés is január végére csúszik. Ezért mindenki türelmét kérjük. A februári számlázás és fizetés már a szokott ütemben történik.
Megértésüket köszönjük!

Gazdasági Csoport

feltöltve: 2016. január 6.

Ünnepi jókívánságok

Az iskola minden diákjának, dolgozójának és a honlapra ellátogató minden kedves érdeklődőnek jó sok pihenést, finom karácsonyi vacsorákat, sok-sok alvást és nagyon vidám, meghitt, családi ünnepeket illetve kitartásban, türelemben és főleg sikerekben gazdag újévet kíván az iskola vezetősége.

feltöltve: 2015. december 18.

► Álláshirdetés

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, állást hirdet
Matematika-fizika szakos tanár
továbbá
elektronika-elektrotechnika oktató
munkakörökre.

Bővebben...

feltöltve: 2015. december 18.

▼ Álláshirdetés

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, állást hirdet
Matematika-fizika szakos tanár
továbbá
elektronika-elektrotechnika oktató
munkakörökre.

A Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésének feltétele: Okleveles matematika-fizika szakos tanári oklevél.

Előnyt jelent:

 • Oktatási tapasztalat
 • Paks közeli lakhely

Az Elektronika-elektrotechnika oktató munkakör betöltésének feltétele: villamosmérnöki végzettség.

Előnyt jelent:

 • Tanári végzettség
 • Oktatási tapasztalat
 • Paks közeli lakhely

Jelentkezési határidő: 2016. január 15.

A szakmai önéletrajzokat az eszi@eszi. hu email címre vagy személyesen Pakson a Dózsa György út 95 szám alá várjuk!

További információ a 06-75/519-333-as telefonszámon kérhető.

feltöltve: 2015. december 18.

► Őszi gépírás és szövegszerkesztői verseny

Ismét eredményesen szerepeltek diákjaink az őszi gépírás és szövegszerkesztői versenyen...

Bővebben...

feltöltve: 2015. december 18.

▼ Őszi gépírás és szövegszerkesztői verseny

Ismét eredményesen szerepeltek diákjaink az őszi gépírás és szövegszerkesztői versenyen. Minden résztvevő nagyon jól teljesített, a legkiemelkedőbb eredményt azonban a következő diákok érték el:

2015. legjobb középiskolai szövegszerkesztője:
Kovács Vanda 11. évfolyam,

Szövegszerkesztői verseny eredményei:
Kovács Vanda 11. évfolyam 1. helyezés,
Török Tamara 10. évfolyam 1. helyezés,
Papp Veronika 10. évfolyam 2. helyezés,
Szlanyinka Dóra 13. évfolyam 3. helyezés

Felkészítő tanár: Nagy Éva

Szépen szerepeltek a gépírási versenyen is tanulóink, név szerint Rácz Anikó, Hernádi Nikolett, Tamás Rozália, Sörös Annamária, Bajnok Dóra, Madách Nóra, Rettig Andrea.

Felkészítő tanárok: Nagy Éva és Bedi Ildikó

Az összesített eredmények alapján szövegszerkesztésből az iskolák között az ESZI az 1-2. helyen végzett.

Gratulálunk mindenkinek! Szép munka volt.

feltöltve: 2015. december 18.

Értesítés

2015. december 24. munkanap áthelyezéssel december 12-én kerül ledolgozásra. Ez a szombati nap az ESZI-ben tanítás nélküli munkanap lesz, igazgatói szünettel.

feltöltve: 2015. december 8.

► Szalagavató 2015

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tizenkettedikes diákjai számára nagy nap volt 2015. december 4.-e.

Bővebben...

feltöltve: 2015. december 7.

▼ Szalagavató 2015

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tizenkettedikes diákjai számára nagy nap volt 2015. december 4.-e. A végzősök szalagavatóját ünnepeltük ezen a napon. A rendezvényt 17:00-kor az érettségizők palotás tánca nyitotta meg. Ezt követően Szabó Béla igazgató úr tartotta meg ünnepi beszédét, melyben felhívta a végzősök figyelmét az előttük álló, egyre közeledő megpróbáltatásra, az érettségi vizsgára, illetve kitartásra buzdította őket. Mindegyik végzős osztály összeállított egy az elmúlt három és fél év eseményeit összefoglaló kép és / vagy videó összeállítást a legizgalmasabb, fontosabb, érdekesebb, viccesebb pillanatokból. A képes beszámolót követően az osztályfőnökök megtűzték diákjaikat. Az ünnepség fényét emelte még a keringőt követő két zenés produkció: Feil Dániel 12 B osztályos tanuló Santana Europa című számát játszotta el szólógitáron, Bodroghalmi László tanár úr (ének) és Bodroghalmi Levente 12 C-s diák (zongora) pedig egy saját szerzeményű dalt adott elő, melynek témája az elválás, elszakadás, illetve a felnőtté válás volt. A megható pillanatok után a diákok keringőztek tanáraikkal, és szüleikkel. A tizenegyedikes szervező osztályok állófogadás keretein belül látták vendégül tanáraikat és a tizenkettedikes diákokat. A szülők mindeközben elolvashatták végzős gyermekeik köszönőleveleit. A fogadás alatt már kezdetét vette az élő zenés bál és a tánc is. Remélhetőleg mindenki jól érezte magát, és emlékezetes maradt az este.

zip
A képek letöltése tömörítve

Képek a galériában

feltöltve: 2015. december 7.

► Szalagavató bál

2015. december 4.-én kerül megrendezésre iskolánkban a 2015-16-os tanév szalagavató bálja...

Bővebben...

feltöltve: 2015. december 1.

▼ Szalagavató bál

2015. december 4.-én kerül megrendezésre iskolánkban a 2015-16-os tanév szalagavató bálja. Helyszín az iskola sportcsarnoka. A szalagavató ünnepség 17:00-kor kezdődik, a műsor előadására a tizenkettedik évfolyam diákjai, tanárai, az iskola és a diákok meghívott vendégei jelenlétében kerül sor. A szalagavató bál 19:00-kor veszi kezdetét, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk.

Szalagavató

feltöltve: 2015. december 1.

► Pályaválasztási kiállítások

2015. októberében és novemberében összesen három pályaválasztási kiállításon szerepelt az ESZI...

Bővebben...

feltöltve: 2015. november 17.

▼ Pályaválasztási kiállítások

2015. októberében és novemberében összesen három pályaválasztási kiállításon szerepelt az ESZI. Az elsőre Bonyhádon került sor, a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében, október 9-én, a második a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezésében „Jövőd a tét” címmel Kiskőrösön került megrendezésre október 20-án, illetve a harmadik kiállítás a „Jövőd záloga” Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató Szekszárdon volt, méghozzá november 11-14-ig. A kiállításokon az iskolát képviselő diákok és tanárok igyekeztek átfogó képet nyújtani az iskola szakmai ágazatiról, a felvételi menetéről, a felvételi előkészítőről, a kollégiumról, az ágazatok sajátosságairól és általában az iskolai diákéletről, lehetőségekről. A kiállításokon az iskola standja látványos bemutatókkal (3D-s ledmátrix, ledkocka, robotok, Kiskőrösön különböző kémiai kísérletek), érdekes és hasznos kérdéseket tartalmazó ESZI-kvízzel várta a kíváncsi általános iskolásokat. Mindegyik programon számos diák jelent meg, és érdeklődött iskolánk iránt. Bízunk benne, hogy a kiállításokon látottak, hallottak kellően felcsigázták az érdeklődésüket, és eljönnek a november 19-én 16:00 órai kezdettel megrendezésre kerülő nyílt napunkra, ahol még részletesebb információkat szerezhetnek, és személyesen is bejárhatják az iskolát. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pályaválasztási kiállítások
Bonyhád

Pályaválasztási kiállítások
Kiskőrös

Pályaválasztási kiállítások
Kiskőrös

Pályaválasztási kiállítások
Kiskőrös

Pályaválasztási kiállítások
Kiskőrös

Pályaválasztási kiállítások
Szekszárd

feltöltve: 2015. november 17.

► „Rejtély a múzeumban”

Rejtély a múzeumban címmel kalandjátékra hívta az Atomenergetikai Múzeum (AEM) a paksi középiskolákat.

Bővebben...

feltöltve: 2015. november 10.

▼ „Rejtély a múzeumban”

Rejtély a múzeumban címmel kalandjátékra hívta az Atomenergetikai Múzeum (AEM) a paksi középiskolákat.

„Ellopták az atomerőmű alapkövének fedelét!” Vajon ki a bűnös és hová lett a múzeum értékes tárgya? – ezeket kellett kideríteniük a versenyen részt vevő, 20-20 diákból álló csapatoknak az AEM-ben. A megoldáshoz egy rövidfilm megtekintésén keresztül vezetett az út; a csapatok az atomenergetikához, teszteket töltöttek ki, majd a kalandjáték nyomkeresős részét oldották meg, ezzel felderítve a kiállítási tárgy helyét. A program fontos részeként tárlatvezetést is kaptak a diákok, mely az atomerőmű- és múzeumismereti kvíz megoldásában segítette a versenyzőket. A versenyt az ESZI csapata nyerte meg. Tagjai a következő diákok voltak:

 • Hanol Dávid 12. C
 • Farkas Dávid 12. C
 • Szabó Bálint 12. C
 • Hrivik Máté Bálint 12. C
 • Beréti Máté 12. C
 • Tusa Balázs 12. C
 • Diófási Dávid 12. A
 • Kiss Nándor 12. A
 • Angyal János 10. B
 • Soós Tamás 10. B
 • Forray Attila 11. C
 • Horváth Soma 11. C
 • Keresztes Péter 11. C
 • Kovács Ákos 11. C
 • Veres Patrik 11. C
 • Farkas Dávid 12. B
 • Kovács Gergő 12. B
 • Kungl Dénes 12. B
 • Rosta Richárd 12. B
 • Veisz Balázs 12. B

Kísérőtanár: Nagyné Lakos Mária

Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek és kísérőtanáruknak a szép szerepléshez!

Képek a galériában

feltöltve: 2015. november 10.

► Szakmai versenyeredmények

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium „közgázos” lányai két szakmai versenyen is sikeresen szerepeltek november negyedikén.

Bővebben...

feltöltve: 2015. november 9.

▼ Szakmai versenyeredmények

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium „közgázos” lányai két szakmai versenyen is sikeresen szerepeltek november negyedikén.

A 2013-ban elindított PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Verseny megyei elődöntőjére 22 helyszínen került sor, párhuzamosan. Az elődöntőben összesen 110 csapat mérte össze a tudását. Közülük 28 hazai és 4 határon túli csapat jutott tovább a 2015. november 19-én, 8 helyszínen tartandó regionális középdöntőbe. Az ESZI két csapata – kiváló teljesítményt nyújtva – első és második helyen tudott tovább menni a tolna megyei selejtezőből. A lányokat Schmidt Katalin tanárnő készítette fel a versenyre.

A „STAT WARS II.” országos középiskolai statisztikai vetélkedőn is képviselte egy csapat az iskolát. A „Takarékossági Világnap” alkalmából megrendezett országos statisztikai vetélkedőn a négyfős, tizenegyedikes lányokból álló csapat az országos döntőben 5. helyezést ért el.

Felkészítő tanáruk Lampertné Akócsi Ildikó.

Képek az eseményről

feltöltve: 2015. november 9.

Beiskolázási nyílt nap

2015. november 19. (csütörtök) 16:00 - 18:00

További információk...

feltöltve: 2015. november 9.

ESZI-s tanár-diák előadás az ELTE-n

Árokszállási Tibor, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium matematika tanára egyik tanítványával, Soós Tamással közösen tartott előadást október 27-én, a KöMal Ankéton, az ELTE-n. Az előadók arról beszéltek, hogy hogyan lehet matematikai módszerek alkalmazásával nehezebb fizikai feladatokat megoldani.

Az előadás a következő linkre kattintva megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=ZQYJb3X9FiQ

feltöltve: 2015. november 3.

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

2015. november 5-én (csütörtökön) 15 és 17 óra között tanári fogadóórát, 17 órától szülői értekezletet tartunk. Minden szülőt szeretettel várunk.

Az ESZI intézményi önértékeléséről
a szülők részére szóló tájékoztató
a következő linken érhető el:

Tájékoztató

Az ESZI tantestülete

feltöltve: 2015. október 21.

Iskolaválasztó

A Nők Lapja Iskolaválasztó különszámában iskolánk a tíz legsikeresebb alapítványi és magán középfokú iskola rangsorában az előkelő első, a tíz legsikeresebb szakközépiskola rangsorában pedig a harmadik, helyet kapta.

feltöltve: 2015. október 19.

Szociális Ösztöndíj Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Szociális Ösztöndíj Pályázata

Pályázati lap

feltöltve: 2015. október 13.

Beiskolázási nyílt nap

2015. október 16. (péntek) 14:00 - 16:00

További információk...

feltöltve: 2015. október 8.

Gólyabál

Gólyabál

feltöltve: 2015. szeptember 21.

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ

Az ESZI felvételi előkészítő tanfolyamot indít magyar nyelvből és matematikából. A foglalkozások két órásak, kedd és csütörtök délutánonként lesznek.

Részletek...

feltöltve: 2015. szeptember 8.

Ösztöndíj Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi Ösztöndíj Pályázata a 10 – 12. évfolyam és a végzős szakmai évfolyam részére

Pályázati lap

feltöltve: 2015. augusztus 31.

► Álláshirdetés

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, állást hirdet
Matematika-fizika szakos tanár
továbbá
elektronika-elektrotechnika oktató
munkakörökre.

Bővebben...

feltöltve: 2015. augusztus 17.

▼ Álláshirdetés

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, állást hirdet
Matematika-fizika szakos tanár
továbbá
elektronika-elektrotechnika oktató
munkakörökre.

A Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésének feltétele: Okleveles matematika-fizika szakos tanári oklevél.

Előnyt jelent:

 • Oktatási tapasztalat
 • Paks közeli lakhely

Az Elektronika-elektrotechnika oktató munkakör betöltésének feltétele: villamosmérnöki végzettség.

Előnyt jelent:

 • Tanári végzettség
 • Oktatási tapasztalat
 • Paks közeli lakhely

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 24.

A szakmai önéletrajzokat az eszi@eszi. hu email címre vagy személyesen Pakson a Dózsa György út 95 szám alá várjuk!

További információ a 06-75/519-333-as telefonszámon kérhető.

feltöltve: 2015. augusztus 17.

Tanévnyitó

Iskolánkban a tanévet 2015. augusztus 31-én (hétfőn) kezdjük, az alábbi beosztás szerint:

15:30 Osztályfőnöki óra - tankönyvosztás
17:00 Tanévnyitó ünnepély

Kérjük a 10-12. évfolyamos tanulóinkat, hogy a tanévnyitó ünnepélyre a közösségi szolgálati naplójukat hozzák magukkal, melyet az osztályfőnöki órán kérünk leadni!

feltöltve: 2015. augusztus 12.

BEIRAKOZÁS A 2015/2016-OS TANÉVRE

Az érettségi utáni szakképző évfolyamokra felvettek névsora, valamint a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

Beiratkozás 2015

feltöltve: 2015. augusztus 12.

Felnőttképzési tájékoztató

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2015. augusztus 3. hétfő

14.00 - 16.00 óra

LEVELEZŐ és NAPPALI KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

feltöltve: 2015. július 7.

Tájékoztatás

ÜGYELETI REND
a nyári szünet alatt

Tanulói ügyek intézése, igazolások kiadása szerdai napokon,
az alábbi időpontokban lehetséges:

DátumIdőpontHelyszín
2015. július 08.8:00 - 16:00Iskolatitkárság (F19 iroda)
2015. július 15.8:00 - 16:00Iskolatitkárság (F19 iroda)
2015. július 22.nincs ügyintézés
2015. július 29.nincs ügyintézés
2015. augusztus 05.8:00 - 16:00Igazgatói titkárság (142. iroda)
2015. augusztus 12.8:00 - 16:00Iskolatitkárság (F19 iroda)
2015. augusztus 19.8:00 - 16:00Iskolatitkárság (F19 iroda)

feltöltve: 2015. július 6.

Tanévzáró ünnepély

Iskolánkban a tanévzáró ünnepélyt 2015. június 29-én, hétfőn 15:00 órakor tartjuk a Sportcsarnokban!

A diákok részére ünnepi öltözet kötelező!

feltöltve: 2015. június 26.

► Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói verseny ösztöndíj pályázata.

Kiemelkedő tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíj pályázat.

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Bővebben...

feltöltve: 2015. május 19.

▼ Pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói verseny ösztöndíj pályázata.

Kiemelkedő tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíj pályázat.

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Word
Pályázati felhívás
Word
Versenyösszesítő

feltöltve: 2015. május 19.

Fizikaverseny

Soós Tamás 9.B osztályos tanuló a 2015. május 3-5 között megrendezett Országos Mikola Sándor fizikaverseny döntőjében 1. helyezést ért el.

feltöltve: 2015. május 13.

Diákolimpia eredméy

Április 29-én Dunaújvárosban iskolánk leány VI. korcsoportos nagypályás floorball csapata, az Országos Diákolimpia Döntőjében 1. helyezést ért el.

feltöltve: 2015. május 12.

Országos nyelvi verseny döntő

A Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány, a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgaközpont és a Pécsi Tudományegyetem közös rendezésében meghirdetett országos nyelvi verseny döntőjében a ’B2 szintű nyelvvizsgával már rendelkezők’ kategóriában Nagy Levente 1W/13 tanulónk 2. helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez!

feltöltve: 2015. április 28.

OSZTV döntő

Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Pénzügy-számviteli ügyintéző döntőjében
Mucz Anita 1P/13 osztályos tanulónk 2. helyezést,
Adorján Viktória 1P/13 osztályos tanulónk 3. helyezést
ért el!
Gratulálunk a szép eredményhez!

feltöltve: 2015. április 27.

Felvételi eredmények a 2015/2016. tanévre

FELVÉTELI EREDMÉNYEK a 2015/2016. tanévre

A felvételt nyert tanulók névsora ágazatonként...

feltöltve: 2015. április 25.

► Ösztöndíj

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulói Ösztöndíj pályázata végzős szakmai évfolyamokon...

Bővebben...

feltöltve: 2015. április 24.

▼ Ösztöndíj

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulói Ösztöndíj pályázata végzős szakmai évfolyamokon

Kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 8.


pdf
Pályázati felhívás

feltöltve: 2015. április 24.

► Told el a biciklit!

Told el a biciklit!

Bővebben...

feltöltve: 2015. április 21.

▼ Told el a biciklit!

Told el a biciklit!

feltöltve: 2015. április 21.

Országos szakmai versenyeredmény

Országos CNC programozás és gépkezelés szakmai verseny döntőjén 2. helyezést ért el Bernát László 2G2/13 osztályos tanulónk!

feltöltve: 2015. április 14.

Informatika OSZTV versenyeredmény

Az informatika OSZTV döntőjén kimagasló eredményt, országos 9. helyezést ért el Tatai Titusz 1S/13 osztályos tanulónk.

feltöltve: 2015. április 14.

► Fényfestés

Fényfestés

Bővebben...

feltöltve: 2015. április 8.

▼ Fényfestés

Fényfestés

feltöltve: 2015. április 8.

► Országos Protokollverseny döntő

2015. március 30-án, a 12. D osztály csapata, a XIII. Országos Protokollverseny döntőjén Budapesten 6. helyezést ért el.

Bővebben...

feltöltve: 2015. április 1.

▼ Országos Protokollverseny döntő

2015. március 30-án, a 12. D osztály csapata:

 • Bata Cintia
 • Lénárt Nikolett
 • Salihu Gentiana

a XIII. Országos Protokollverseny döntőjén Budapesten 6. helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Nagy Éva

Gratulálunk!

Képek a galériában

feltöltve: 2015. április 1.

► Magyar eredmények Bécsben!

2015. március 27-en, a nemzetközi ifjúsági gépíróversenyen Rácz Anikó 12. D osztályos tanuló egyéni 3. helyezett lett! Csapatversenyben hazánk az igen előkelő 2. helyen végzett!

Bővebben...

feltöltve: 2015. április 1.

▼ Magyar eredmények Bécsben!

2015. március 27-en, a nemzetközi ifjúsági gépíróversenyen Rácz Anikó 12. D osztályos tanuló egyéni 3. helyezett lett! Csapatversenyben hazánk az igen előkelő 2. helyen végzett!

Felkészítő tanára: Nagy Éva

Gratulálunk a remek eredményekhez, további szép sikereket kívánunk a Budapesten megrendezésre kerülő 50. Gépíró és Szövegszerkesztő Világbajnokságon.

Képek a galériában

feltöltve: 2015. április 1.

Felhívás

Kérjük azokat a tanulókat, akik még nem fizették be a március havi menza/kollégiumi díjat, legkésőbb 03.30-ig tegyék meg, mert áprilisban nem kaphatnak ellátást.

Köszönettel:

Gazdasági csoport

feltöltve: 2015. március 26.

► Szilárd Leó fizikaverseny

2015. április 17. és 19. között rendezzük meg az Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntőjét.

Bővebben...

feltöltve: 2015. március 24.

▼ Szilárd Leó fizikaverseny

2015. április 17. és 19. között rendezzük meg az Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntőjét.

A döntőre 30 versenyzőt és kísérőtanáraikat szeretettel várjuk.

A döntő programja (letölthető innen):
pdf

További információk a döntőről

feltöltve: 2015. március 24.

► Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

2015. április 9-én csütörtökön 15-17 óra között fogadóórát, 17 órától szülői értekezletet tartunk...

Bővebben...

feltöltve: 2015. március 20.

▼ Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

2015. április 9-én csütörtökön 15-17 óra között fogadóórát, 17 órától szülői értekezletet tartunk.

Üdvözlettel:

Szabó Béla
igazgató

feltöltve: 2015. március 20.

Szilárd Leó versenyeredmény

2015. március 12-én az ESZI-ben került megrendezésre a Tolna megyei Szilárd Leó fizikaverseny. Papp Zoltán 11.C osztályos tanuló, erős megyei mezőnyben nyújtott teljesítményéért dicséretben részesült.

Felkészítő tanár: Nagyné Lakos Mária.

feltöltve: 2015. március 20.

Angol verseny

Iskolánk angol versenyt szervezett Írország védőszentjének, Szent Patrik ünnepének alkalmából. Sokszínű és érdekes feladatokat állítottak össze a verseny szervezői március 17-én.

A főszervező Zakara Andrea tanárnő volt.

Képek az eseményről

feltöltve: 2015. március 19.

Helyesírási Versenyeredmény

Horváth Barbara 12.D osztályos tanuló az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjében 8. helyezést ért el a szakközépiskolások mezőnyében.

Felkészítő tanára Csergő Vilmosné.

Gratulálunk a szép eredményért!

feltöltve: 2015. március 19.

Ideiglenes felvételi jegyzék

► Újságírók látogatása

2015. március 5-én délután a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének 5 fős küldöttsége járt az ESZI-ben...

Bővebben...

feltöltve: 2015. március 6.

▼ Újságírók látogatása

2015. március 5-én délután a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének 5 fős küldöttsége járt az ESZI-ben.

Az iskolánk és a média szakkör megismerése volt a célja a kolozsvári delegációnak,akik diákjaink és kollégáink segítségével bepillantást nyertek az ESZI mindennapjaiba.

Képek a galériában

feltöltve: 2015. március 6.

► Szóbeli felvételi

2015. február 27., péntek 13:00 óra.

Bővebben...

feltöltve: 2015. február 20.

▼ Szóbeli felvételi

Szóbeli felvételi

feltöltve: 2015. február 20.

► Hulladéknap

Hulladéknap

Bővebben...

feltöltve: 2015. február 19.

▼ Hulladéknap

Hulladéknap

feltöltve: 2015. február 19.

► Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

2015. február 12-én csütörtökön 15-17 óra között fogadóórát, 17 órától szülői értekezletet tartunk.

Bővebben...

feltöltve: 2015. január 28.

▼ Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

2015. február 12-én csütörtökön 15-17 óra között fogadóórát, 17 órától szülői értekezletet tartunk.

Üdvözlettel:

Szabó Béla
igazgató


pdf
A beosztás megtekintése

feltöltve: 2015. január 28.

► Kultúra napi vetélkedő

Hagyományainkhoz híven az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium idén is megrendezte a játékos kultúra napi vetélkedőt január 22-én. A vetélkedőt a paksi és a környékbeli általános iskolák 7-8. osztályosai részére hirdettük meg...

Bővebben...

feltöltve: 2015. január 23.

▼ Kultúra napi vetélkedő

Hagyományainkhoz híven az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium idén is megrendezte a játékos kultúra napi vetélkedőt január 22-én. A vetélkedőt a paksi és a környékbeli általános iskolák 7-8. osztályosai részére hirdettük meg. 4 fős csapatok jelentkezését vártuk. Összesen 8 csapat jelentkezett. Az idei vetélkedő mottója egy Nagy László versből vett idézet volt: „Tűz te gyönyörű,dobogó, csillag-erejű…”. A szponzorok valamikori ESZI-s diákjaink voltak. A győztes csapat a paksi Deák Ferenc Általános Iskola lett. A jó hangulatú, kreatív délutánról elégedetten távoztak mind a versenyzők, mind az őket kísérő tanárok.

Képek az eseményről

feltöltve: 2015. január 23.

► Írásbeli felvételi vizsga

Írásbeli felvételi
2015. január 17.

Bővebben...

feltöltve: 2015. január 12.

▼ Írásbeli felvételi vizsga

Írásbeli felvételi
2015. január 17.

9:30Szakközépiskola földszint gyülekező, tájékozódás, terem megkeresése
9:45Írásbelire kijelölt hely elfoglalása, személyazonosság ellenőrzés
10:00 – 10:45Magyar írásbeli vizsga
10:45 – 10:55Szünet
11:00 – 11:45Matematika írásbeli vizsga

Személyazonosító igazolvány vagy diákigazolvány szükséges!

Íróeszközöket a vizsgára hozni kell (toll, ceruza, radír, körző, vonalzó, szögmérő). Ceruzát, radírt csak rajzoláshoz szabad használni, a dolgozatokat kék tollal kell megírni!

Mobiltelefont és egyéb digitális eszközöket a vizsgaterembe bevinni tilos! Számológép sem használható!

feltöltve: 2015. január 12.

► Plasztik-divat pályázat

Plasztik-divat pályázat

Bővebben...

feltöltve: 2015. január 6.

▼ Plasztik-divat pályázat

Plasztik-divat pályázat

feltöltve: 2015. január 6.

► Víz és energia takarékos nap

Víz és energia takarékos nap

Bővebben...

feltöltve: 2015. január 6.

▼ Víz és energia takarékos nap

Víz és energia takarékos nap

Helyszín: ESZI főiskola épületének 2. emelete.

Kezdési időpont január 17. szombat 10 óra.

Az előadások témái a víz és energiatakarékosság.

Vízkóstolás és büfé is várja az érdeklődőket.

feltöltve: 2015. január 6.

► Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

2015. január 10-én (szombaton) tanítás nélküli munkanap lesz az iskolánkban...

Bővebben...

feltöltve: 2015. január 5.

▼ Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

2015. január 10-én (szombaton) tanítás nélküli munkanap lesz az iskolánkban. A tanulók számára erre a napra igazgatói szünetet rendelek el.

Üdvözlettel:

Szabó Béla
igazgató

feltöltve: 2015. január 5.

► Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a január havi étkezési/kollégiumi számlák január közepe körül készülnek el...

Bővebben...

feltöltve: 2015. január 5.

▼ Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a január havi étkezési/kollégiumi számlák január közepe körül készülnek el. A szokásos módon, az osztályfőnök fogja kiosztani. Befizetéseket csak a számlák elkészülte után fogadunk el. A csoportos beszedéssel történő számlakiegyenlítés január végére várható.

A február havi étkezési/kollégiumi díj számlázása, kiegyenlítése a már megszokott módon történik.

Megértésüket köszönjük!

Gazdasági Csoport

feltöltve: 2015. január 5.

► Álláshirdetés

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, állást hirdet
Matematika-fizika szakos tanár
továbbá
elektronika-elektrotechnika oktató
munkakörökre.

Bővebben...

feltöltve: 2014. december 11.

▼ Álláshirdetés

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, állást hirdet
Matematika-fizika szakos tanár
továbbá
elektronika-elektrotechnika oktató
munkakörökre.

A Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésének feltétele: Okleveles matematika-fizika szakos tanári oklevél.

Előnyt jelent:

 • Oktatási tapasztalat
 • Paks közeli lakhely

Az Elektronika-elektrotechnika oktató munkakör betöltésének feltétele: villamosmérnöki végzettség.

Előnyt jelent:

 • Tanári végzettség
 • Oktatási tapasztalat
 • Paks közeli lakhely

Jelentkezési határidő: 2015. január 10.

A szakmai önéletrajzokat az eszi@eszi. hu email címre vagy személyesen Pakson a Dózsa György út 95 szám alá várjuk!

További információ a 06-75/519-333-as telefonszámon kérhető.

feltöltve: 2014. december 11.

Kultúra napi vetélkedő

Szavaló verseny

Beréti Máté 11.C osztályos tanuló különdíjas lett a Tolna megyei középiskolás kollégisták számára kiírt szavaló versenyen.

Gratulálunk iskolánk tanulójának a szép eredményért.

feltöltve: 2014. december 1.

► Szalagtűző az ESZI-ben

November 28-án tartottuk idei szalagtűző ünnepségünket az ESZI végzős, 12.-es tanulói számára.

Bővebben...

feltöltve: 2014. december 1.

▼ Szalagtűző az ESZI-ben

November 28-án tartottuk idei szalagtűző ünnepségünket az ESZI végzős, 12.-es tanulói számára. Az ESZI sportcsarnokát barátságos, meghitt környezetté varázsolták a rendező 11. osztályosok. A végzősök palotásával nyitott az ünnepség, majd igazgatói köszöntő után az osztályok rövid, ötperces videofilmekben mutatkoztak be, ill. emlékeztek vissza az elmúlt 3 és fél év számukra emlékezetes pillanataira. Ezek után került fel a blúzokra ill. a zakókra a szalag, melyeket név szerint, egyesével tűzött fel az osztályfőnök. Az idén 117 tizenkettedikes tanuló élte át ezt az élményt a hat szakmacsoportot magába foglaló négy osztályban. A zsúfolásig telt lelátókon a szülők és vendégek másodszor is gyönyörködhettek az ünnepeltek táncprodukcióiban, ugyanis zárásként keringőt adtak elő. Hagyományosan diák-tanár, ill. diák-szülő nyitótánccal vette kezdetét a szalagtűző bál.

Az összes kép letöltése tömörítve

Képek a galériában

feltöltve: 2014. december 1.

Kéttusa Diákolimpia

A Kéttusa Diákolimpia megyei döntőjén tanulóink nagyon szépen szerepeltek. Egyéniben és csapatban is miénk lett az elő és a harmadik hely.

A díjakat átadta: Martinek János kétszeres olimpiai-, négyszeres világ- és egyszeres Európa-bajnok öttusázó.

A győztesek az országos döntőbe jutottak.

Képek az eseményről

feltöltve: 2014. november 12.

Akikre büszkék vagyunk!

Csonka Zsolt 2012-ben szakmai vizsgázott az iskolánkban. Jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem gépészmérnök hallgatója. Zsolt a Spanyolországban megrendezett nemzetközi üzemanyag takarékossági versenyen 1. helyezést ért el az egyetemi csapat tagjaként.

Gratulálunk volt diákunknak és további sikereket kívánunk!

feltöltve: 2014. november 11.

► Felnőttképzési tájékoztató

2014. november 20. (csütörtök) 16:00 - 18:00

Bővebben...

feltöltve: 2014. november 8.

▼ Felnőttképzési tájékoztató

2014. november 20. (csütörtök) 16:00 - 18:00

Információt kaphat:

 • A 2015/16 tanévben tervezett iskolarendszerű felnőttképzéseinkről,
 • Tanfolyami ajánlatainkról.

Szeretettel várjuk a 2014/2015 tanévben érettségizőket, és az érdeklődő felnőtteket!

feltöltve: 2014. november 8.

► Beiskolázási nyílt nap

2014. november 20. (csütörtök) 16:00 - 18:00

Bővebben...

feltöltve: 2014. november 8.

▼ Beiskolázási nyílt nap

2014. november 20. (csütörtök) 16:00 - 18:00

 • Mindent megtudhatsz a felvételiről
 • sok ismeretet szerezhetsz a számodra szimpatikus szakmákról,
 • megismerheted az ESZI pedagógusait,
 • találkozhatsz diákjainkkal,
 • beülhetsz a tantermeinkbe,
 • működés közben láthatod a műhelyek, szaktantermek berendezéseit.

Szeretettel várunk Téged is, szüleidet is!

feltöltve: 2014. november 8.

► Látogatás a trencsényi testvérsuliban

Október 23.-25. között iskolánk 6 fős diák-delegációja - Lacza Csaba és Vida Károly tanár urak vezetésével – látogatást tett a trencsényi közlekedési technikumban, az ESZI szlovák testvériskolájában.

Bővebben...

feltöltve: 2014. november 3.

▼ Látogatás a trencsényi testvérsuliban

Október 23.-25. között iskolánk 6 fős diák-delegációja - Lacza Csaba és Vida Károly tanár urak vezetésével – látogatást tett a trencsényi közlekedési technikumban, az ESZI szlovák testvériskolájában. Részt vettek és nagyszerűen helytálltak egy nemzetközi futsall-tornán, ahol ukrán, lengyel, szlovák csapatokkal méretteték meg magukat és a 2. helyezést érték el. A kis delegáció városlátogatások keretében még megtekintette Trencsény és Pozsony nevezetességeit.

Képek az eseményről

feltöltve: 2014. november 3.

► Történelmi házi verseny

Iskolánk október 6-a alkalmából történelmi házi versenyt szervezett az osztályok között.

Bővebben...

feltöltve: 2014. október 28.

▼ Történelmi házi verseny

Iskolánk október 6-a alkalmából történelmi házi versenyt szervezett az osztályok között.

A verseny eredménye:

I. helyezettek:
1W és S /13 , 1Ü2/13, 10.C
osztályok
II. helyezettek:
1G/13, 10.D
osztályok
III. helyezettek:
9.A, 9.B, 1E és N/13, 12.A, 11.B
osztályok

Gratulálunk az osztályoknak!

Szervezők: Stróbl Terézia, Körösi Gábor és Bordácsné Papp Mónika

Képek az eseményről

feltöltve: 2014. október 28.

► Kísérleti bemutató

Bodor Gábor 12. A osztályos tanuló - arany minősítésű Ifjú Tudor – a Dunakömlődi faluházban sikeres kísérleti bemutatót tartott, öregbítve ezzel iskolánk jó hírét.

Bővebben...

feltöltve: 2014. október 17.

▼ Kísérleti bemutató

Bodor Gábor 12. A osztályos tanuló - arany minősítésű Ifjú Tudor – a Dunakömlődi faluházban sikeres kísérleti bemutatót tartott, öregbítve ezzel iskolánk jó hírét.

A mellékelt képek tanúskodnak arról, hogy örömmel kísérletezett kicsi és nagy.

A felkészülést segítette: Nagyné Lakos Mária tanárnő és Csapó János oktatástechnikus.

További képek az eseményről a galériában

feltöltve: 2014. október 17.

► Diákolimpia

Az alábbi tanulók 2014. október 8-án Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban iskolánkat képviselték a Diákolimpia országos döntőjén.

Bővebben...

feltöltve: 2014. október 10.

▼ Diákolimpia

Az alábbi tanulók 2014. október 8-án Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban iskolánkat képviselték a Diákolimpia országos döntőjén.

A versenyen súlylökés csapatszámban V. helyezést érték el. Felkészítő tanáruk: Adorján György kolléga.

Az eredményük értékét növeli, hogy atlétikában nincs amatőr és profi megkülönböztetés, így adódhatott, hogy igazolt atléták mellett ifjúsági olimpiai bronzérmes is szerepelhetett az ellenfelek között.

Az ESZI csapat tagjai:
Adorján Ádám
Benkő Norbert
Csepella Balázs
Hosszú András
Szigetvári Szilárd

Gratulálunk a kiemelkedő eredményért!

feltöltve: 2014. október 10.

► Felhívás

2014. október 18-án (szombaton) iskolánkban tanítás lesz pénteki órarend szerint.

Bővebben...

feltöltve: 2014. október 6.

▼ Felhívás

Tisztelt Szülők!

A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendet a 33/2013.(VIII. 30.) NGM rendelet szabályozza.

Ez alapján 2014. október 18-án (szombaton) iskolánkban tanítás lesz pénteki órarend szerint.

Az iskolánk főbb eseményeinek időpontjait megtalálják a www.eszi.local/esemenyek oldalon.

Üdvözlettel:

Szabó Béla
igazgató

feltöltve: 2014. október 6.

► Kormánymegbízott látogatása

Dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja tájékozódó látogatást tett Pakson az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-nél és az ESZI-ben, tudatta a Tolna Megyei Kormányhivatal sajtóközleménye.

Bővebben...

feltöltve: 2014. október 1.

▼ Kormánymegbízott látogatása

Dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja tájékozódó látogatást tett Pakson az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-nél és az ESZI-ben, tudatta a Tolna Megyei Kormányhivatal sajtóközleménye.

Az MVM Paks II. Zrt. telephelyén Nagy Sándorral, az MVM Paks II. Zrt. vezérigazgatójával és Mittler István kommunikációs igazgatóval találkozott. A kormánymegbízott előadást hallgatott meg a nukleáris kapacitás hosszú távú fenntartásáról Magyarországon, majd betekintést kapott a megye legnagyobb ipari beruházásának ütemezéséről, főbb sarokköveiről. Az Energetikai Szakközépiskolában Mittler István, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke, Horváthné Szűcs Marianna, az alapítvány ügyvezetője és Szabó Béla, a szakközépiskola igazgatója adott tájékoztatást az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkáról, a jelen és a jövő szakmaszerkezeti lehetőségeiről. Az ismertető után dr. Horváth Kálmán megtekintette az intézmény tanműhelyeit.

Kormánymegbízott látogatása

További képek az eseményről

feltöltve: 2014. október 1.

Gólyabál

2014. szeptember 26-án tartotta iskolánk a hagyományaihoz híven a gólyabált. A 9. osztályosok színvonalas műsorai után a gólyaesküre került sor. Az esemény ezután discóval folytatódott.

Képek a galériában

feltöltve: 2014. szeptember 29.

► Bemutatkozott a MODULO

Pakson is bemutatkozott a MODULO, az elektromos magyar busz.

Bővebben...

feltöltve: 2014. szeptember 23.

▼ Bemutatkozott a MODULO

Pakson is bemutatkozott a MODULO, az elektromos magyar busz.

Szeptember 22-től 27-ig az érdeklődők tizenegy városban nézhetik meg és próbálhatják ki a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású városi és elővárosi közlekedésre fejlesztett autóbuszt.

Tegnap Pakson, az ESZI előtt mutatták be a járművet a közönségnek és a sajtó képviselőinek. Iskolánk diákjai egy próbakört is mehettek a csodabusszal, a kollégiumig és vissza.

A sikeres műszaki és közlekedési vizsgát megszerző elektromos hajtású buszcsalád sorozatgyártása megkezdődött. Innovatív tulajdonságait a könnyű-szerkezetes, modul rendszerű felépítésének és hajtásláncának köszönheti.

A kis szériás sorozatgyártással a Modulo egy újabb nagy lépést tehet meg, amely révén az utasoknak és a település lakóinak zaj- és szennyeződésmentes közlekedést, a gazdaságnak új munkahelyeket, míg a magyar társadalomnak egy innovatív Hungarikumot jelenthet.

Az innovatív elektromos busz egy feltöltéssel 130-140 km-t tesz meg városi közlekedési üzemmódban.

Képek a galériában

feltöltve: 2014. szeptember 23.

Felnőttképzési tájékoztató

2014. október 3. (péntek) 14:00 - 16:00

Információt kaphat:

 • A 2015/2016 tanévben tervezett iskolarendszerű felnőttképzéseinkről,
 • Tanfolyami ajánlatainkról.

Szeretettel várjuk a 2014/2015 tanévben érettségizőket, és az érdeklődő felnőtteket!

feltöltve: 2014. szeptember 19.

► Diákparlament

2014. szeptember 17-én lezajlott iskolánkban az intézményi diákparlament. Az intézményvezető és a diákönkormányzat vezetőjének beszámolója után került sor a küldött választásra.

Az ESZI-t Schönhardt Zsanett 11.C osztályos tanuló képviseli a megyei diákparlamentbe.

Bővebben...

feltöltve: 2014. szeptember 18.

▼ Diákparlament

2014. szeptember 17-én lezajlott iskolánkban az intézményi diákparlament. Az intézményvezető és a diákönkormányzat vezetőjének beszámolója után került sor a küldött választásra.

Az ESZI-t Schönhardt Zsanett 11.C osztályos tanuló képviseli a megyei diákparlamentbe.

Diákparlament Diákparlament Diákparlament Diákparlament

feltöltve: 2014. szeptember 18.

MODULO

Szeptember 22-én (hétfőn) 14 órától iskolánk előtt lesz megtekinthető az új, magyar gyártmányú, villamos meghajtású és kompozit-karosszériás autóbusz, a MODULO. Kipróbálásra is lesz lehetőség, egy ESZI – Kollégium (lakótelep) – ESZI útvonalon! Nézzétek meg és próbáljátok ki az új magyar autóbuszt!

pdf
Sajtómeghívó megtekintése

feltöltve: 2014. szeptember 18.

Szülői értekezlet és gólyabál

2014. szeptember 26-án (pénteken) 16 órától az iskolánkban szülői értekezlet lesz a 9. évfolyam és az 1G2/13. osztály számára.

Ugyanezen a napon kerül megrendezésre a gólyabál. Ennek időpontja: 18 óra. Helyszíne: az ESZI sportcsarnok.

feltöltve: 2014. szeptember 17.

Szociális Ösztöndíj Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Szociális Ösztöndíj Pályázata.

Word
Pályázati felhívás

feltöltve: 2014. szeptember 10.

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ

Az ESZI felvételi előkészítő tanfolyamot indít magyar nyelvből és matematikából. A foglalkozások két órásak, kedd és csütörtök délutánonként lesznek.

Részletek...

feltöltve: 2014. szeptember 8.

Továbbtanulási nyílt nap

2014. október 3-án, pénteken 14 órától

További információk

feltöltve: 2014. szeptember 4.

► Megkezdtük a tanévet

Augusztus 31-én a sportcsarnokban megrendezett évnyitó ünnepséggel megkezdődött az iskola 29. tanéve...

Bővebben...

feltöltve: 2014. szeptember 2.

▼ Megkezdtük a tanévet

Augusztus 31-én a sportcsarnokban megrendezett évnyitó ünnepséggel megkezdődött az iskola 29. tanéve. Az igazgató úr köszöntője után a résztvevők videofelvételről bepillanthattak a gólyatábor emlékezetes eseményeibe és emlékképeket láthattak a diákjaink nyaralásáról. Egyesületekben sportoló diákjaink kiemelkedő nyári sporteredményeinek is együtt örülhettek az ünnepség résztvevői.

Az idei tanévet 711 nappalis és 14 levelező diák kezdte meg, közülük 132 kilencedikes ezekben a napokban ismerkedik az ESZI mindennapjaival.

Képek az eseményről

feltöltve: 2014. szeptember 2.

Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi Ösztöndíj Pályázata
a 10. – 12. évfolyam és a nem végzős szakmai évfolyam részére.

Word
Pályázati felhívás

feltöltve: 2014. augusztus 29.

Felhívás

FIGYELEM!
2014. augusztus 31-én, a tanévnyitót megelőző tankönyvosztásra minden tanuló hozza magával
a tankönyvcsomag befizetését igazoló bizonylatot, mert csak ebben az esetben tudják átvenni a tankönyvcsomagjukat!

feltöltve: 2014. augusztus 26.

Tanévkezdéssel kapcsolatos információk

Megtekintés

feltöltve: 2014. augusztus 19.

► Tanévnyitó és tankönyvosztás

2014. augusztus 31-én 15:30 lesz az iskolánkban tankönyvosztás az osztálytermekben. A 10-12. évfolyamos tanulók hozzák magukkal a bizonyítványukat, a 10-11. évfolyamos tanulók a közösségi szolgálat naplójukat is.

Bővebben...

feltöltve: 2014. augusztus 19.

▼ Tanévnyitó és tankönyvosztás

2014. augusztus 31-én 15:30 lesz az iskolánkban tankönyvosztás az osztálytermekben. A 10-12. évfolyamos tanulók hozzák magukkal a bizonyítványukat, a 10-11. évfolyamos tanulók a közösségi szolgálat naplójukat is.

A tanévnyitó ugyanezen a napon, augusztus 31-én 16:30 lesz az ESZI csarnokban. Az ünnepi öltözet kötelező(fehér ing, sötét nadrág illetve szoknya, alkalmi cipő).

A kollégiumba ugyanezen a napon a beköltözés 13 órától lehetséges, a 9. évfolyam kollégiumi szülői értekezlete 18 órakor lesz.

feltöltve: 2014. augusztus 19.

BEIRAKOZÁS A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

A felvettek névsora, valamint a beíratkozáshoz szükséges dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

www.eszi.hu/beiratkozas2014

feltöltve: 2014. augusztus 15.

► Álláshirdetés

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium felvételt hirdet
Matematika-fizika szakos tanár
valamint
Elektronika tanár
állások betöltésére.

Bővebben...

feltöltve: 2014. augusztus 12.

▼ Álláshirdetés

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium felvételt hirdet
Matematika-fizika szakos tanár
valamint
Elektronika tanár
állások betöltésére.

Pályázatot önéletrajzzal az ESZI címére,
(Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, 7030 Paks, Dózsa György út 95)
ill. az eszi@eszi.hu címre kérjük küldeni.

Pályázati határidő: 2014. augusztus 17.

Személyes érdeklődés: Tormáné Győrfi Éva szakképzési igazgatóhelyettes; +36-20-3777118

feltöltve: 2014. augusztus 12.

Szakképzési tájékoztató

A következő szakképzési tájékoztató időpontja: 2014. augusztus 4. 14:00 – 16:00,
helye: Középiskolai épület 12-es terem.

feltöltve: 2014. június 26.

► Álláshirdetés

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium felvételt hirdet gépésztanári és környezettan tanári állások betöltésére.

Bővebben...

feltöltve: 2014. június 25.

▼ Álláshirdetés

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium felvételt hirdet gépésztanári és környezettan tanári állások betöltésére.

Elvárt képesítések:
gépészmérnök-mérnöktanár,
ill. környezetmérnök pedagógiai végzettséggel,
vagy környezettan szakos tanár.

Az állások augusztustól tölthetők be.

Pályázatot önéletrajzzal az ESZI címére,
(Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, 7030 Paks, Dózsa György út 95)
ill. az eszi@eszi.hu címre kérjük küldeni.

Személyes érdeklődés: Tormáné Győrfi Éva szakképzési igazgatóhelyettes; +36-20-3777118

feltöltve: 2014. június 25.

► Pedagógus nap – 2014

Június 13-án tartották meg iskolánkban a Pedagógus napi ünnepséget, az intézmény tanárainak és dolgozóinak részvételével...

Bővebben...

feltöltve: 2014. június 18.

▼ Pedagógus nap – 2014

Június 13-án tartották meg iskolánkban a Pedagógus napi ünnepséget, az intézmény tanárainak és dolgozóinak részvételével. A műsort Prantner Zoltán tanár úr ez alkalomra összehozott kis csapata adta elő a 10. évfolyamból, nagy sikert kiváltva kedves előadásukkal.

Ünnepi köszöntőt Horváthné Szűcs Marianna, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány ügyvezetője mondott.

Mint minden évben, az idén is ezúttal került sor a kollégák által megszavazott kitüntetés, az „ESZI-GYŰRŰ” átadására. A kollégák javaslatai és a Kuratórium jóváhagyó döntése alapján 2014-ben Pupp Ferenc villamos karbantartó vehette át a kitüntető jutalmat. A gyűrűt Horváthné Szűcs Marianna ügyvezető asszony és Szabó Béla igazgató úr adták át Pupp Ferenc részére.

Képek az eseményről

feltöltve: 2014. június 18.

► ESZI Diáknap

2014. május 22-én Az ESZI Diákönkormányzata a KULTURKAPOCS TÁMOP-os pályázat keretében szervezte az idei tanév második diáknapját, mely több szempontból is rendhagyó volt...

Bővebben...

feltöltve: 2014. május 23.

▼ ESZI Diáknap

2014. május 22-én Az ESZI Diákönkormányzata a KULTURKAPOCS TÁMOP-os pályázat keretében szervezte az idei tanév második diáknapját, mely több szempontból is rendhagyó volt. Helyszín a sportcsarnok, az iskola udvara és néhány tanterem volt.

A Diáknapot diákigazgató választással kezdtük, a két állva maradt jelölt Salihu Gentiana és Molnár Manfréd közül csekély szavazatkülönbséggel Molnár Manfréd nyerte el a címet.

A 13 helyszín változatos programot kínált, az „időjárásfelelős” is kitett magáért, igazi nyári körülményeknek örülhettünk.

Az épületen belüli helyszíneken „csoki tőzsde, bróker bajnokság”, „1perc és nyersz” tipusú ügyeségi versenyek, fejtörő programok, és Gyulai István „Gondolatstoppos” programjai szórakoztatták a résztvevőket.

A szabadtéri helyszínek közül népszerű volt a gokartbemutató és verseny, a „Celőke” egyesület íjászversenye, a környezettudatos kreativitást igénylő ékszerkészítés, a bőrdíszműves foglalkozás. Nem maradhatott el a szokásos focibajnokság sem, de a Krasznai Tamás vezette karate önvédelmi fogások elsajátítását is sokan tartották hasznosnak.

A Bikarodeón sokmindenkit megtréfált és levetett magáról a műbika, népszerű és forgalmas volt a palacsintasütés helyszíne is.

A Fogyasztóvédelem kitelepült laborjában bevizsgáltathattuk „gyanúsnak vélt” elektromos eszközeinket, napszemüvegünket.

A résztvevők energiáinak pótlásáról is gondoskodtak a szervezők: finom szendvicsek és üdítők biztosításával.

A diáknapi rendezvény fő szervezője Zakara Andrea tanárnő volt, „jobbkeze” pedig Zsidi Mónika tanárnő, akiknek ezúton is kifejezzük köszönetünket és gratulálunk sikeres munkájukhoz! Köszönet a szervezett, lelkes, hatékony munkáért a diák segítőcsapatnak is!

feltöltve: 2014. május 23.

► Tanulói verseny ösztöndíj pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói verseny ösztöndíj pályázata.

Kiemelkedő tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíj pályázat.

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Bővebben...

feltöltve: 2014. május 20.

▼ Tanulói verseny ösztöndíj pályázat

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói verseny ösztöndíj pályázata.

Kiemelkedő tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíj pályázat.

A pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Word
Pályázati felhívás

feltöltve: 2014. május 20.

► Olaszországban iskolánk küldöttsége

A Comenius Iskolai együttműködések „Cooperative learning using new media, teenagers in action on Web Radio and TV” pályázat záró projekt találkozóját május 12-16 között rendezik Olaszországban, Matera városában. A találkozón iskolánkat nyolc fős küldöttség képviseli.

Bővebben...

feltöltve: 2014. május 13.

▼ Olaszországban iskolánk küldöttsége

A Comenius Iskolai együttműködések „Cooperative learning using new media, teenagers in action on Web Radio and TV” pályázat záró projekt találkozóját május 12-16 között rendezik Olaszországban, Matera városában. A találkozón iskolánkat nyolc fős küldöttség képviseli:

Révész Ferenc 9.b
Janthó Dávid 9.b
Kocsis Bogdán Aurél 9.b
Dicsérdi Ádám 12.b

Szabó Béla
Steinbachné H. Mária
Loószné Bernáth Orsolya
Csapó János

feltöltve: 2014. május 13.

► Ismét büszkék lehetünk egy diákunkra…

Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizika Verseny döntőjében Papp Zoltán 10.C osztályos tanulónk 5. helyezést ért el.

Bővebben...

feltöltve: 2014. május 8.

▼ Ismét büszkék lehetünk egy diákunkra…

Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizika Verseny döntőjében Papp Zoltán 10.C osztályos tanulónk 5. helyezést ért el.

Papp Zoltán

feltöltve: 2014. május 8.

Technikus búcsúztató

„ESZI kiválósága” díj

Az idei évben az „ESZI kiválósága” díjat 3 tanulónk nyerte el: Mucz Anita, Pere Szabolcs és Ledneczky Zoltán

Képek a díjazottakról

feltöltve: 2014. május 6.

► Floorball győzelem

Floorball győzelem

Bővebben...

feltöltve: 2014. április 25.

▼ Floorball győzelem

Floorball győzelem

feltöltve: 2014. április 25.

Felvételi eredmények a 2014/2015. tanévre

Megtekinthető a felvételt nyert tanulók névsora!

Részletek...

feltöltve: 2014. április 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány tanulói ösztöndíj pályázata végzős szakmai évfolyamokon
Kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj, a pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. május 9.

Részletek...

Részletek...

feltöltve: 2014. április 24.

► ESZI Magazin

Közeleg a húsvét és vele együtt az érettségi időszak is. A nagy visszaszámlálás már megkezdődött, és mi elképzeltük, hogyan zajlana a Húsvéti Nyúl érettségi vizsgája – így elkísértük néhány tantárgyból arra a bizonyos megmérettetésre. Na, de hogy kerül ide a Mikulás?

Bővebben...

feltöltve: 2014. április 15.

▼ ESZI Magazin

Közeleg a húsvét és vele együtt az érettségi időszak is. A nagy visszaszámlálás már megkezdődött, és mi elképzeltük, hogyan zajlana a Húsvéti Nyúl érettségi vizsgája – így elkísértük néhány tantárgyból arra a bizonyos megmérettetésre. Na, de hogy kerül ide a Mikulás?

Kiderül az ESZI Magazin 15. adásából – ahogy az is, ki a soron következő ESZIkon, valamint az, hogy sikerült a Comenius projekt litvániai találkozója. Iskolánkhoz kötődve két fő is rangos elismerésben részesült, őket is bemutatjuk. Természetesen egy újabb szaktanterem és szakmacsoport életébe is bepillantunk, illetve ESZI Retró rovatunk sem marad el. A többi legyen meglepetés! Immár 15. alkalommal április 16-án, szerdán 19:15-kor számítunk mindenki figyelmére a TelePakson!

feltöltve: 2014. április 15.

► Szilárd Leó fizikaverseny

A XVII. Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntőjét 2014. április 11-13. között hagyományosan az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium rendezte

Bővebben...

feltöltve: 2014. április 14.

▼ Szilárd Leó fizikaverseny

A XVII. Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntőjét 2014. április 11-13. között hagyományosan az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium rendezte

Április11-én pénteken a résztvevők látogatást tettek a PAZrt. Tájékoztató és Látogatóközpontjában és az Atomenergia Múzeumban.

A szombati versenynapon délelőtt elméleti, délután számítógépes és kísérleti feladatokat kellett megoldaniuk a versenyzőknek.

A verseny ideje alatt „A sciantix szerepe a természettudományos oktatásban”, majd „A játékelmélet oktatása a középiskolában” címmel dr. Jarosievitz Beáta főiskolai tanár és dr. Szabó György tudományos tanácsadó tartott előadást tanárok számára.

Az országos döntőre két kategóriában 30 diák jutott be.

Helyezettek:

 1. kategória (11-12.évfolyam):
  1. Juhász Péter Piarista Gimnázium Budapest
  2. Holczer András Janus Pannonius Gimnázium Pécs
  3. Takátsy János Városmajori Gimnázium Budapest
 2. kategória ( 9-10. évfolyam):
  1. Kovács Péter Tamás Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg
  2. Büki Máté Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg
  3. Balogh Menyhért Baár-Madas Református Gimnázium Bp.

A Szilárd Leó tanári Delfin díjat az idén Nagy Tibor,
a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium fizikatanára érdemelte ki.

A Marx György Vándordíjat a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium delegációja nyerte el.

Az MNT tanári különdíját Horváth Norbert, a Baar-Madas Református Gimnázium tanára számára ítélte meg a zsűri.

Képek az eseményről

feltöltve: 2014. április 14.

► ESZI-s diákok az országos döntőkben

Ebben a tanévben is elérkeztünk a tanulmányi versenyek fináléiba, büszkék lehetünk diákjainkra, aki az országos döntőkig jutottak, ott képviselik iskolánkat, szurkolhatunk nekik, ill. értük!

Bővebben...

feltöltve: 2014. április 3.

▼ ESZI-s diákok az országos döntőkben

Ebben a tanévben is elérkeztünk a tanulmányi versenyek fináléiba, büszkék lehetünk diákjainkra, aki az országos döntőkig jutottak, ott képviselik iskolánkat, szurkolhatunk nekik, ill. értük!

Pálfi Nikolett az OSZTV Gépgyártástechnológiai technikusok versenyében már az elődöntőben nyújtott nagyszerű teljesítményével a szakmai vizsgáira minden vizsgamodulból felmentést kapott. Gratulálunk, és sikereket kívánunk a döntőben is!

Az idei OSZTV Pénzügyi és számviteli szakmacsoportjának elődöntőjére 132 versenyző érkezett, köztük 15 fő az ESZI képviseletében. Az elődöntőben szereplők felmentést kaptak a tantárgyi vizsgák egy része alól. A döntőben három ESZI-s, Hanuszka Judit, Magdali Zsóka és Vidákovics Adina képviselheti iskolánkat.

Az Országos Protokollverseny döntőjébe küzdötte magát iskolánk csapata, Fakas Fanni, Tóth Tímea, Wahl Klaudia összeállításban. Teljesítményükkel egyedüli műszaki profilú szakközépiskolaként kerültek a legjobbak közé.

A SZÉTV Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási szakmacsoportjában az ESZI képviseletében Baracz Boglárka, Major Balázs és Szigeti Viktória került a verseny legmagasabb „osztályába”, az országos döntőbe.

A SZÉTV versenysorozat ügyviteli szakmacsoportjának döntőjébe az ország 30 legjobbja került, köztük két ESZI-s küzdhet a végső győzelemért, ők Debreceni Zsuzsa és Keserű Alexandra. Szurkolunk nekik!

A CNC országos versenyének döntőjében nagyszerű teljesítményükkel Madár Krisztián és Madách Barnabás vívta ki a jogot, hogy képviselje iskolánkat.

Az Országos Műszaki Tanulmányi Verseny Elektronika szakmacsoportjában iskolánkat Joó Zoltán képviselte és a döntőben a nagyszerű 2. helyezést szerezte meg. Eredményével felmentést szerzett a szakmai vizsgák teljesítése alól. Gratulálunk a munkájához!

Az Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen iskolánkból Joó Zoltán szerezte meg a jogot, hogy induljon a verseny döntőjében

Az Országos Pneumatika versenyen szintén két tanulónk jutott az országos döntőig, Juhász Bence és Joó Zoltán, akik a döntőbe került 26 versenyző között csapatként képviselik az ESZI-t.

Gratulálunk az összes döntősnek, szerencsét és sikereket kívánunk a folytatáshoz!!

feltöltve: 2014. április 3.

► Nagy Gábor tanár úr kitüntetése

A nemzeti ünnep alkalmából MOL Tehetséggondozásért Díjat vehetett át nyolc példamutató munkát végző pedagógus, köztük Nagy Gábor tanár úr a Művészetek Palotája Üvegtermében. A díjakat többek között Ferencz I. Szabolcs a MOL-csoport Társasági Kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója, az alapítvány kurátora valamint Ónodi Eszter színművésznő az Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete adták át.

Nagy Gábor tanár úr kitüntetését munkásságának rövid méltatása után adták át...

Bővebben...

feltöltve: 2014. március 18.

▼ Nagy Gábor tanár úr kitüntetése

A nemzeti ünnep alkalmából MOL Tehetséggondozásért Díjat vehetett át nyolc példamutató munkát végző pedagógus, köztük Nagy Gábor tanár úr a Művészetek Palotája Üvegtermében. A díjakat többek között Ferencz I. Szabolcs a MOL-csoport Társasági Kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója, az alapítvány kurátora valamint Ónodi Eszter színművésznő az Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete adták át.

Nagy Gábor tanár úr kitüntetését munkásságának rövid méltatása után adták át:

A paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium testnevelő tanára és az Atomerőmű Sportegyesület férfi kosárlabda szakosztályának junior edzője. 1981-ben kezdett edzősködni a TF-en, majd a KSI-ben és a Tungsramban folytatta juniorok és kadettek mellett, 1989-91 között az ifjúsági válogatott másodedzője volt. 1991-ben az év utánpótlás edzője címet kapta. 1992-ig csapata kétszer nyert országos bajnokságot ill. kupát. Ő fedezte fel és hívta meg a válogatottba Dávid Kornélt, aki később a legismertebb magyar kosárlabdázó lett és az NBA-ban szerepelt. 1994-ben kidolgozott egy „Labdavarázs” nevű kosárlabda sportprogramot a 8-12 éves korosztály számára, amit 1997-2010 között szabadidős mozgásfejlesztő programmá alakított át. Ezen több mint 1400 kisgyerek vett részt eddig. Az elmúlt 32 év alatt sok-sok gyerekkel szerettette meg a sportot és a kosárlabdát, munkája és eredményei a tömegsport és versenysport terén is kiemelkedőek.

Gratulálunk a Tanár Úrnak, további sikereket kívánunk pályáján!!

Képek az eseményről

feltöltve: 2014. március 18.

Iskolai és városi ünnepség március 15 alkalmából

Március 14-én a sportcsarnokban ünnepi műsorral emlékeztek meg diákjaink nemzeti ünnepünkről.

Március 15-én a városi ünnepségen az ESZI diákjai nagy sikerrel adták elő az ünnepi műsort, melyről a galériában láthatunk fényképeket, Tibay László felvételeit.

Képek a galériában

feltöltve: 2014. március 17.

Ideiglenes felvételi jegyzék a 2014/2015. tanévre

A felvételin elért pontszámok megtekinthetők az alábbi link segítségével,
valamint a szakközépiskola földszinti hirdetőtábláján.

feltöltve: 2014. március 11.

► Felvételi 3. forduló: szóbeli meghallgatás

309 felvételiző jelentkezett be a febr.28-i, pénteken délután megtartott szóbeli meghallgatására az iskolánkba.

Bővebben...

feltöltve: 2014. március 3.

▼ Felvételi 3. forduló: szóbeli meghallgatás

309 felvételiző jelentkezett be a febr.28-i, pénteken délután megtartott szóbeli meghallgatására az iskolánkba.

Itt nem kellett feladatokat megoldani, tananyagról beszámolni, a felvételiztetők csak benyomásokat igyekeztek szerezni az ESZI-be jelentkező diákokról. Az eddig megszerzett felvételi pontszámokon is max. 10 százalékkal tudott emelni a pénteki beszélgetés „eredménye”.

A hat szakmacsoportban 23 bizottság állt fel, tagjai közt a pedagógusokon kívül – bevált szokás szerint – egy-egy jelenlegi diák is részt vett a Diák Önkormányzat megbízásából.

A már korábban megírt felvételi vizsgán és a szóbeli meghallgatáson szerzett pontok, valamint az ún. „hozott pontok” összesítése után derül majd fény arra, hogy ki lesz az a 120 szerencsés tanuló, aki az iskola történetének 28. évében 4 vagy 5 évre az ESZI polgárává válhat.

Képek az eseményről

feltöltve: 2014. március 3.

SZÓBELI FELVÉTELI

Az értesítő megtekintése

feltöltve: 2014. február 20.

► Rendhagyó fizika óra

A „Meet the scientist” program keretében Dr. Nánai László professzor tartott előadást iskolánkban a lézerekről.

Bővebben...

feltöltve: 2014. február 20.

▼ Rendhagyó fizika óra

2014. február 19-én, a „Meet the scientist” program keretében Dr. Nánai László professzor tartott előadást iskolánkban a lézerekről.

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége, illetve az USA Külügyminisztériuma kísérleti jelleggel, a világon elsőként Magyarországon, 2010-ben elindította a „Meet the scientist” programot. Együttműködő partnernek a Magyar Fulbright Bizottságot, a lebonyolításra pedig a Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) kérték fel.

A program célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése magyar középiskolások körében. A sikerre való tekintettel a program az idei tanévben is folytatódik, összesen 9 (fővárosi és vidéki) középiskolában.

Február 19-én, a főiskolai nagyelőadóban a lézerek felfedezéséről, fajtáiról, alkalmazásukról szólt a program következő előadása, melyet iskolánk diákjai és az egész hallgatóság nagy érdeklődéssel, feszült figyelemmel kísért.

Az előadó Dr. Nánai László, fizikus, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Természettudományi Intézet, Általános és Környezetfizikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt.

Az előadás előtt Paks város polgármestere, Hajdú János megnyitójában osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.

A lézerekről szóló ismertető előadást követően a Csodák Palotája munkatársa az előadáshoz is kapcsolódó, látványos kísérleteket mutatott be a fiataloknak, amely szintén igazi nagy sikert aratott.

Képek az eseményről

feltöltve: 2014. február 20.

► Tájékoztató

2014. február 6-án (csütörtökön) 15-17 óra között tanári fogadóórát, 17 órától osztályfőnöki szülői értekezletet tartunk. Minden szülőt szeretettel vár az iskola tantestülete.

Bővebben...

feltöltve: 2014. február 5.

▼ Tájékoztató

Kedves Szülők!

2014. február 6-án (csütörtökön) 15-17 óra között tanári fogadóórát, 17 órától osztályfőnöki szülői értekezletet tartunk. Minden szülőt szeretettel vár az iskola tantestülete.

Szabó Béla
igazgató

feltöltve: 2014. február 5.

Felhívás

Kérjük, hogy aki még nem fizette ki a január havi kollégiumi/menzai díját, az a héten rendezze tartozását!

Gazdasági csoport

feltöltve: 2014. január 28.

► Kultúra napi vetélkedő

Január 22-én vetélkedőt rendeztünk a környék 7.-8. osztályosai számára, a kultúra napja alkalmából.

Bővebben...

feltöltve: 2014. január 23.

▼ Kultúra napi vetélkedő

A kultúra napja alkalmából az Energetikai Szakközépiskola január 22-én délután másodszor rendezett igen érdekes, újszerű vetélkedőt a tolna megyei általános iskolák 7.- 8. osztályosainak részvételével . A rendezvény mottója: „a gépek forradalma” volt. A vetélkedő feladatait az ESZI szakmai munkaközösségei közösen állították össze, összekapcsolva a humán és reál tantárgyakból megszerzett ismereteket az ESZI-ben oktatott szakirányok játékos műszaki, informatikai és gazdasági jellegű feladataival. A furfangos, humoros feladatokat tíz állomásból álló rotációban kellett megoldani a résztvevő 4 fős csapatoknak, amihez a különféle tantárgyakból megszerzett ismereteken kívül ötletességre, gyors észjárásra, helyzetfelismerésre és ügyességre is szükség volt. A vetélkedő szponzorai egykori ESZI-s diákok voltak, akik nagyvonalú, hasznos ajándékokat ajánlottak fel a helyezetteknek. Természetesen a résztvevő és nyertes diákokon kívül az iskolákat is díjaztuk. Minden résztvevő ajándékcsomagot is kapott. Az esemény főszervezője Gyöngyösi Olga tanárnő volt, aki nagyszerűen vonta be a kollégákat az előkészületekbe és a lebonyolításba. Példaszerű volt az együttműködés az ESZI szakmai munkaközösségei között. Jó alkalom és lehetőség volt a vetélkedő arra is, hogy felhívja a figyelmet az ESZI-ben folyó szakmai munkára, valamint az iskola kiváló felszereltségére, hangulatára, az itt oktatott szakmai irányokra is.

A résztvevő iskolák:

Baka István Általános Iskola Szekszárd
Királyné Szalkai Éva tanárnő
Wehovszky Patrik
Csontos Máté
Horváth Ákos
Szabados Bálint

Bezerédj Általános Iskola Paks
Ványiné Németh Ildikó tanárnő
Nagy Dávid
Sziklai Zsombor
Takács Nóra
Griezer Fanni

Deák Ferenc Általános Iskola Paks
Poórné Heizler Györgyi tanárnő
Gazdag Gergő
Kovács Annabella
Németh Emese
Papp Veronika

Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd
Klézli Mária tanárnő
Főglein Simon
Kosaras Zoltán
Kovács Kristóf
Pálma Gellért

Mészöly Géza Általános Iskola Sárbogárd
Dicsérdi Józsefné tanárnő
Gili Szilárd
Husvéth Tamás
Gál Kinga
Győri Dóra

A vetélkedőt a paksi Bezerédj általános iskola nyerte,
a paksi Deák iskola és a szekszárdi Baka István általános iskola csapatai előtt.

Képek a galériában

feltöltve: 2014. január 23.

Felvételi írásbeli az ESZI-ben

A január 18-i írásbeli felvételin iskolánkban 198 nyolcadikos diák tette próbára tudását.

Képek az eseményről

feltöltve: 2014. január 21.

Szakmai búcsúztató

2014. január 14-én tartottuk a 14.évfolyamos pénzügyi–számviteli ügyintéző diákjaink szakmai búcsúztatóját.

Az eseményen készült képek letöltése (tömörítve)

Képek a galériában

feltöltve: 2014. január 17.

JÁTÉKOS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ - Általános iskolásoknak

A versennyel kapcsolatos friss hír itt olvasható!

feltöltve: 2014. január 10.

► Középiskolák rangsora 2013

A HVG minden évben közzéteszi a középiskolák – benne a szakközépiskolák - rangsorát. Eredményeivel 2013-ban az ESZI Tolna megye és a régió legjobb szakközépiskolája!

Bővebben...

feltöltve: 2014. január 8.

▼ Középiskolák rangsora 2013

Az ország legjobb középiskoláinak ranglistáját 957 intézmény eredményeinek alapján állították össze a szakemberek.

A toplistás helyezések az alapján dőltek el, hogy a diákok 2012-ben milyen tanulmányi és felvételi eredményt produkáltak, a tanulmányi versenyeken milyen helyezéseket értek el. A szakemberek figyelembe vették továbbá a 10. évfolyamosok kompetenciamérésének eredményeit, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) döntőibe jutott tanulók számát, a kötelező érettségi tárgyakból elért eredményeket, valamint a legjobb harminc hazai egyetemi karra bejutott diákok arányát. A szakközépiskolákat az érettségi eredmények mellett a szakmai tanulmányi versenyek – a SZÉTV és az OSZTV – alapján is rangsorolták.

A középiskolás rangsor készítői a szakközépiskolák rangsorát is összeállították. Az utóbbi 495 intézmény eredményei alapján külön ranglistát készítettek, amelyen a 17. helyre sorolták a paksi Energetikai Szakközépiskolát és Kollégiumot. A sorrend megállapításánál figyelembe vett szempontok közül kiemelkedően jó helyezést ért el az ESZI a matematika érettségi vizsgán elért eredmények között, ott kilencedik lett az országos listán.

Teljesítményével az ESZI Tolna megye és a régió legjobb szakközépiskolája 2013-ban!

feltöltve: 2014. január 8.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 2014. január 24. péntek tanítás nélküli munkanap lesz. A diákok által bejelölt étkezéseket automatikusan töröltük.

Gazdasági csoport

feltöltve: 2014. január 7.

Tájékoztatás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2014 január havi menza/kollégiumi számlák a szokásostól eltérően várhatóan január közepén kerülnek kiosztásra, a csoportos beszedés pedig január végén történik. A február havi számlák a már megszokott rendben készülnek, a kiegyenlítésük is február elején történik.

Aki a 2013. december havi számláját még nem egyenlítette ki, az banki átutalással még megteheti az iskola MKB Banknál vezetett 10300002-10509001-49020010-es számú számlájára december 31-ig.

Megértésüket köszönjük!

Békés, boldog ünnepeket kívánunk!

Gazdasági csoport

feltöltve: 2013. december 20.

A decemberi szalagtűző műsor képei

Az alábbi linkeken közvetlenül letölthetők az eseményen készült képek

ESZI_Szalagavato_2013_1.zip

ESZI_Szalagavato_2013_3.zip

ESZI_Szalagavato_2013_2.zip

ESZI_Szalagavato_2013_4.zip

feltöltve: 2013. december 18.

dr. Prantner Zoltán Tanár Úr akadémiai díjat nyert pályamunkájával

A Magyar Tudományos Akadémia tizenhetedik alkalommal ismerte el Pedagógus Kutatói Pályadíjjal a jelentős tudományos tevékenységet végző középiskolai tanárokat. A kitüntetést az idén tizennégyen vehették át az MTA Székházában rendezett ünnepségen, köztük Prantner Zoltán, az ESZI tanára is.

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíjára a legalább öt éve oktató, főállású középiskolai tanárok pályázhatnak olyan kutatási eredményekkel, amelyek előrelépést jelentenek egy tudományos téma alaposabb feltárásában. Odaítéléséről az illetékes akadémiai kutatóintézet vagy szakbizottság véleménye alapján a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára dönt.

dr. Prantner Zoltán a "Jemen és a szocialista országok, 1955-1970" című pályamunkájáért kapott elismerést.

Ezúton is gratulálunk a Tanár Úrnak!

feltöltve: 2013. december 13.

Felvételi előkészítő tanfolyam

Ma délután (2013. december 11. szerda) 14.30 órától:
próbadolgozat kiadás és értékelés azoknak, akik tegnap nem tudtak részt venni a foglalkozáson.

feltöltve: 2013. december 11.

Figyelem!

Az iskolánkban folyó Felvételi előkészítő tanfolyam utólsó napjának dátuma: 2013. december 10.

feltöltve: 2013. december 6.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A 2014. január 22-én résztvevő csapatok listája megtekinthető!

A versennyel kapcsolatos minden további információ honlapunk Beiskolázás/Álatlános Iskolásoknak menüpontjában kerül folyamtosan feltöltésre!

feltöltve: 2013. december 4.

► Megyei angol verseny

2013. december 02-án, hétfőn részt vettünk a szekszárdi I. Béla Gimnázium által szervezett megyei angol nyelvi verseny döntőjében.

Bővebben...

feltöltve: 2013. december 3.

▼ Megyei angol verseny

2013. december 02-án, hétfőn

A szekszárdi I. Béla Gimnázium által szervezett megyei angol nyelvi verseny döntőjében

Nagy Levente 12. B, 2. helyezést,

Mutz Anita 12. D osztályos tanuló 6. helyezést ért el.

Gratulálunk az elért eredményekhez!

feltöltve: 2013. december 3.

Számlafizetési határidők

Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy a decemberi étkezési/kollégiumi számlák fizetési határidejét a szünetre való tekintettel nagyobb gondossággal tartsák be. Amennyiben a díjak 2013. december 19-ig nem kerülnek kiegyenlítésre, a januári ellátást nem tudjuk biztosítani!

feltöltve: 2013. december 2.

► ESZI Magazin 10. adás

Már on-line is elérhető az ESZI Magazin 2013. november 20-án vetített, második évadának második, sorrenben pedig a 10. adása.

EsziMagazin

Bővebben...

feltöltve: 2013. november 21.

▼ ESZI Magazin 10. adás

Már on-line is elérhető az ESZI Magazin 2013. november 20-án vetített, második évadának második, sorrenben pedig a 10. adása.

feltöltve: 2013. november 21.

TOVÁBBTANULÁSI NYÍLT NAP

2013. november 21. (csütörtök)
16:00 - 18:00

Részletek...

feltöltve: 2013. november 13.

► VETÉLKEDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A magyar kultúra napja alkalmából játékos műveltségi vetélkedőt hirdet iskolánk a környék általános iskoláinak...

Bővebben...

feltöltve: 2013. november 13.

▼ VETÉLKEDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

JÁTÉKOS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

A magyar kultúra napja alkalmából játékos műveltségi vetélkedőt hirdet
iskolánk a környék általános iskoláinak.

Iskolánként egy (7-8. osztályos diákokból álló) 4 fős csapat nevezését várjuk.

Nevezni a vetelkedo@eszi.hu címre küldött,
a csapattagok és a kísérő tanár nevét is tartalmazó
elektronikus levélben lehet.

Nevezési határidő: 2013. november 24.

A vetélkedő feladatsorának mottója: „gépek forradalma”

A feladatok a technikai fejlődéshez kötődőek lesznek, de a különféle tantárgyak keretén belül megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását, ezen kívül ötletességet, találékonyságot, gyors észjárást, helyzetfelismerést is kívánnak a diákoktól.

Magas jelentkezési szám esetén elektronikus úton beküldendő feladatok megoldása vár a csapatokra. Ezek a feladatok az ESZI honlapján lesznek elérhetők, tehát a nevezés után figyelni kell intézményünk honlapját.

A legjobban teljesítő 7 csapatot hívjuk be a döntőbe.
A döntő január 22-én délután lesz az Energetikai Szakközépiskolában.

Nevezési költség nincs, az utazást a jelentkező iskoláknak kell megoldaniuk.
A győztes csapat és iskolája értékes jutalmat kap.

feltöltve: 2013. november 13.

► ESZI Magazin 10. adás

Az ESZI Magazin következő adásáig szerencsére már nem sokat kell aludni. A 10. jubileumi adásra való tekintettel egy kis kedvcsinálóval kedveskedik a stáb. A videóban a magazin következő adásának nyitó képsora látható. Folytatás pedig hamarosan…

EsziMagazin

Bővebben...

feltöltve: 2013. november 11.

▼ ESZI Magazin 10. adás

Az ESZI Magazin következő adásáig szerencsére már nem sokat kell aludni. A 10. jubileumi adásra való tekintettel egy kis kedvcsinálóval kedveskedik a stáb. A videóban a magazin következő adásának nyitó képsora látható. Folytatás pedig hamarosan…

feltöltve: 2013. november 11.

Szülői értekezlet a 9-14. évfolyamon

2013. november 7-én (csütörtökön) a 9-14. évfolyamos tanulóink szülei részére

 • 15 és 17 óra között szaktanári fogadóórát,
 • 17 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk.

Minden szülőt szeretettel vár iskolánk tantestülete!

Szabó Béla
igazgató

feltöltve: 2013. október 31.

► Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjátadó

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából vehették át díjaikat a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány idei nyertesei, köztük iskolánk kiválasztottjai.

Bővebben...

feltöltve: 2013. október 29.

▼ Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjátadó

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából vehették át díjaikat a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány idei nyertesei, köztük iskolánk kiválasztottjai:

Ledneczky Zoltán
Szabó Dóra
Papp Zoltán
Száraz Alexandra
Pálfi Nikolett
Tóth-Albert Tibor
Szlanyinka Dóra
Rácz Anikó
Hernádi Nikolett
A Ritmikus Gimnasztika Csapat
a Gépész I. Csapat
a Lány Floorball Csapat – V.korcsoport
és a Lány Floorball Csapat – VI.korcsoport tagjai

Felkészítő tanárok voltak:

Nagy Éva, Nagyné Lakos Mária, Frigyer Norbert, Kocsmár István, Bedi Ildikó, Spiesz Judit, Parély Mihály, Nagy Gábor

Gratulálunk mindannyiuknak!!!

Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjátadó

feltöltve: 2013. október 29.

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Szociális ösztöndíj pályázatának kihirdetése

2013/2014-es tanév szociális ösztöndíjasainak névsora
(Ösztöndíj kifizetés bankszámlára 2013. október 31-ig)

feltöltve: 2013. október 24.

ESZI Magazin 9. adás

Már on-line is elérhető az ESZI Magazin 2013. október 16-án vetített, második évadának első, sorrenben pedig a 9. adása

Megtekintés

feltöltve: 2013. október 18.

► Comenius program

Október 8 és 12 között tíz országból láttuk vendégül a Tempus közalapítvány Comenius programjában résztvevő 80 tanárt és diákot, akiknek sikeres és érdekes programokat biztosítottak az ESZI szervezői.

Bővebben...

feltöltve: 2013. október 17.

▼ Comenius program

„Cooperative learning using new media, teenagers in action on Web Radio and TV”

című,
Tempus Közalapítvány LLL programján belül a 2012/CIMP-174 számon regisztrált COMENIUS Iskolai együttműködések pályázata

Iskolánk több nemzetközi programban is részt vett, amelyek közül az egyik legsikeresebb a Tempus Közalapítvány Comenius Life Long Learning programja. 1993 óta három 2-3 éves nemzetközi projektben vettünk részt és a jelenleg futó negyedik projektünk: „Cooperative learning using new media, teenagers in action on Web Radio and TV” is egy korábbi kapcsolat eredménye. A projekt keretén belül egy nemzetközi internetes TV és rádióállomást hoztunk létre és futtatunk Európa különböző országainak (12 ország) diákjai, tanárjai segítségével.

A projekt célja, hogy az eltérő kultúrájú, anyanyelvű diákok megtanuljanak együttműködni, hatékonyan kommunikálni és segíteni egymásnak, kreatívan felhasználva a legújabb kommunikációs eszközöket, gyakorolva az angol nyelvet. Emellett nem titkolt célja, hogy szélesítse látóhatárunkat és többet megtudjunk a többi országról, és magunkról is.

A projekt 2012-2014-ben valósul meg.

Résztvevő országok:

Ausztria
Bulgária
Görögország
Magyarország
Olaszország: projektkoordináló ország
Lengyelország
Portugália
Szlovákia
Spanyolország
Svédország
Törökország
Litvánia

A WEB TV és Rádió műsorába minden ország videókat, klipeket készít meghatározott időszakonként, amelyek megtekinthetőek a http://ocean1.ee.duth.gr/~apostolo/comenius_page/ illetve a http://www.youtube.com/user/comwebtv oldalakon. A témák a következők: természet, sport, történelem, kultúra, nyelv, iskola

A feladatokat, eredményeket, esetleges problémákat projekt találkozókon beszéljük meg. Eddig három találkozón vettünk részt diákjainkkal: Matera, Olaszország, Coimbra, Portugália és Las Palmas, Spanyolország.

Október 08-12 között érkeztek hozzánk Paksra, a 4. találkozóra. Közel 80 tanárt és diákot vártunk 10 országból, sajnos a spanyolok nem tudtak részt venni. Tervezett programunk volt a projektmunkán túl: erőmű látogatás, Lussonium, paksi séta, Decs, Szekszárd, polgármesteri fogadás, TV- Rádió stúdió munkájának megtekintése. A diákok pedig bekapcsolódtak az éppen akkor zajló ESZI Diáknap programjába is. A vendég diákok egy része magyar családoknál lakott, lehetővé téve a szorosabb ismeretséget, nyelvgyakorlást, és egymás hétköznapjainak megismerését.

Comenius program

feltöltve: 2013. október 17.

Gólyabál

2013. szeptember 27-én, pénteken tartottuk a hagyományőrző Gólyabálunkat.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2013. szeptember 30.

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2013. október 4-én, pénteken

14 órától az ESZI-ben.

feltöltve: 2013. szeptember 26.

TOVÁBBTANULÁSI NYÍLT NAP

2013. október 4-én, pénteken

14 órától: ESZI Sportcsarnokban Igazgatói köszöntő, tájékoztató
utána: ESZI szaktantermeiben szakmacsoportonkénti bemutató és felvételi tájékoztató

feltöltve: 2013. szeptember 26.

Mobil planetárium

A szegedi Partiscum Csillagászati Egyesület mobil planetáriuma 2013. szeptember 17-19. között iskolánk vendége volt. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával három napon keresztül, tanóránkénti és osztályonkénti váltásban több mint 600 diák tekinthette meg az „Utazás a Naprendszerben” c. előadást.

Video megtekintése

feltöltve: 2013. szeptember 24.

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulmányi ösztöndíj pályázatának kihirdetése

2013/2014-es tanév tanulmányi ösztöndíjasainak névsora
(Ösztöndíj kifizetés bankszámlára 2013. szeptember 30-ig)

feltöltve: 2013. szeptember 19.

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Szociális ösztöndíj pályázata

Diákoknak szociális helyzetük alapján adható ösztöndíj, a pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Felhívás letöltése

feltöltve: 2013. szeptember 13.

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK!

Az ESZI felvételi előkészítő tanfolyamot indít magyar nyelvből és matematikából.

Bővebben

feltöltve: 2013. szeptember 12.

Szülői értekezlet a 9. évfolyamon

2013. szeptember 27-én 16 órai kezdettel a 9. évfolyamos tanulóink szülei részére szülői értekezletet tartunk. Ezt követően 18 órai kezdettel az ESZI sportcsarnokban a 9. évfolyamos tanulók számára Gólyabált rendezünk, melynek műsorára a szülőket is szeretettel várjuk.

Szabó Béla
igazgató

feltöltve: 2013. szeptember 10.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt szülőket, hogy a szeptember havi menzai/kollégiumi számlák fizetési határideje 2013.09.11-09.17.

feltöltve: 2013. szeptember 9.

► Megtartottuk iskolánk 2013-14-es tanévnyitó ünnepségét.

Szeptember 1-jén, 16.30 órakor rendezte az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium a 27. tanévnyitó ünnepségét...

Bővebben...

feltöltve: 2013. szeptember 2.

▼ Megtartottuk iskolánk 2013-14-es tanévnyitó ünnepségét.

Szeptember 1-jén, 16.30 órakor rendezte az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium a 27. tanévnyitó ünnepségét.

Az eseményen került sor a nyáron felújított hőközpont ünnepélyes átadására is, mely része és állomása annak a négy éve tartó folyamatnak, ami alatt az iskola több beruházással bővült, korszerűsödtek oktatástechnikai felszerelései, berendezései, maga a főépület és a sportcsarnok is külső-belső felújítást kapott.

Az évnyitó ünnepségre meghívást kapott és részt vett Baji Csaba Sándor, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. igazgatóságának elnöke, Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai ügyekért felelős államtitkára, Nagy Sándor, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt műszaki vezérigazgató-helyettese, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Mittler István, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Pónya József, a Paksi Atomerőmű nyugalmazott vezérigazgatója, Paks város vezetői és további prominens személyiségek.

Az új tanévet az intézmény a "jó tanuló - jó sportoló" mozgalom fellendítésének jegyében kezdi, mely alkalomból átvette az elismerést Mittler István kuratóriumi elnöktől az idei év díjazottja, Koleszár Zoltán, aki kenu kettesben maratoni versenyszámban korosztályos EB-ezüstérmet szerzett.

Évnyitó beszédet Szabó Béla igazgató mondott, melyben méltatta az ESZI kiemelt szerepét a villamosenergia-iparág szakember-utánpótlásának fontosságában. Az MVM cégcsoport nevében Baji Csaba Sándor elnök-vezérigazgató köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy az MVM cégcsoport támogatási szerződés keretében a következő 4 évben is vállalja az iskola fenntartását és üzemeltetését.

Pár perces sportbemutatót tartottak a kosárlabdázó, a cselgáncsozó, a kajak-kenuzó és a focista sportolók, olyan ismertté vált versenyzők vezetésével, mint Gulyás Róbert, Kozmann György és Braun Ákos, akik korábban az ESZI padjait koptatták. A neves sportolók pár szóval köszöntötték volt iskolájukat, majd Zomborka Zoltán, a PFC szóvivője a futballisták nevében köszöntötte a publikumot.

Az ünnepséget a 135 kilencedikes gólya, az ESZI új polgárainak közös éneke zárta.

Ezután került sor az új hőközpont átadására, ahol a szalagot Baji Csaba Sándor az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök- vezérigazgatója és Hamvas István az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója vágta át. A felújított létesítményben Mittler István kuratóriumi elnök kalauzolta körbe a meghívott vendégeket.

Az eseményt rövid fogadás követte, ahol Kovács Pál a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai ügyekért felelős államtitkára mondott pohárköszöntőt, melyben kiemelte az ESZI és az energiaszektor kapcsolatának fontosságát.

A továbbiakban kötetlen beszélgetés alakult ki a meghívott vezetők és az iskola tanárai között.

Képek az eseményről

feltöltve: 2013. szeptember 2.

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Tanulói ösztöndíj pályázata

Kiemelkedő tanulmányi eredményért adható ösztöndíj, a pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Felhívás letöltése

feltöltve: 2013. augusztus 30.

► Tanévkezdési ütemterv

A 2013/2014-es tanévkezés ütemterve

Bővebben...

feltöltve: 2013. augusztus 15.

▼ Tanévkezdési ütemterv

2013. augusztus 21.

9.00

Tantestületi alakuló értekezlet (helye: F214)

2013. augusztus 21.

10.00 - 12.00

Javítóvizsgára jelentkezett tanulók korrepetálása

2013. augusztus 21.

9.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Beiratkozás a 13. évfolyamra
(a volt ESZI-s, az ESZI-ben érettségizett tanulók részére)

2013. augusztus 22.8.00
10.00

Javítóvizsga I. nap (összes vizsgázó)
(ezen a napon maximum 2 tantárgyból vizsgáznak a jelentkezők)
Írásbeli javítóvizsga
Szóbeli javítóvizsga

2013. augusztus 23.


8.00
10.00

Javítóvizsga II. nap (3. tantárgyból is vizsgázók)
Írásbeli javítóvizsga
Szóbeli javítóvizsga

2013. augusztus 25 – 27.

Gólyatábor a leendő 9. évfolyamos tanulóknak
Felelős főszervező: dr. Prantner Zoltán

2013. augusztus 26.

Jelentkezési határidő őszi szakmai vizsgákra

2013. augusztus 28.

9.00

Beiratkozás a szakképző évfolyamra
(nem az ESZI-ben érettségizettek részére)

2013. augusztus 29.

ESZI dolgozói sportnap

2013. augusztus 30.

9.00

Tanévnyitó tantestületi értekezlet

2013. augusztus 30.

Az osztályfőnökök átveszik a tankönyvcsomagokat
(külön beosztás alapján)

2013. szeptember 1.

13.00

Kollégisták beköltözése a kollégiumba

2013. szeptember 1.

15.30

Osztályfőnöki óra: tankönyvosztás (csekkes)
Minden tanuló hozza magával a bizonyítványát,
10. évfolyamosok pedig közösségi szolgálati naplójukat is.

2013. szeptember 1.

16.30

Tanévnyitó ünnepély - Megjelenés ünnepi öltözetben
(Fehér ing, sötét nadrág vagy szoknya, alkalmi cipő!)

2013. szeptember 1.

18.00

9. évfolyam: kollégium szülői értekezlet

2013. szeptember 2-5.

13.00

Tankönyvosztás támogatásban részesülő tanulóknak
(külön beosztás alapján).

Paks, 2013. augusztus 14.

Szabó Béla
igazgató

feltöltve: 2013. augusztus 15.

Felvettek!

Szakképzési osztályokba felvettek névsora

feltöltve: 2013. augusztus 14.

Felnőttképzési és szakképzési tájékoztató

2013. augusztus 5. (hétfő)
14:00 - 16:00

feltöltve: 2013. július 3.

Az ESZI Gokart műhely nyílt napja

2013.06.29-én ismét nyílt napot tartott az ESZI Gokart műhelye. Ezúttal a 63. VOTT (Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó) résztvevői próbálhatták ki az Eszi - gokartokat. A rendezvényre a gokart szakkörösök egy teljesen új pályakialakítással és 4db kipróbálható gokarttal készültek. A szombat délutáni órákban több mint 100 vendég látogatott el az ESZI Gokart pályájára, akik közül 72-en ki is próbálták a szakkörösök által épített gokartokat. Képek és videók a www.facebook.com/EsziGokart és az eszi-gokart.uphero.com oldalon is elérhetőek lesznek!

feltöltve: 2013. július 3.

ÜGYELETI REND a nyári szünet alatt

Tanulói ügyek intézése, igazolások kiadása az alábbi időpontokban lehetséges:

DátumIdőpontHelyszín
2013. július 03.8:00 - 12:00Iskolatitkárság (F19 iroda)
2013. július 10.8:00 - 12:00Iskolatitkárság (F19 iroda)
2013. július 17.8:00 - 12:00Iskolatitkárság (F19 iroda)
2013. július 24.nincs ügyintézés
2013. július 31.nincs ügyintézés
2013. augusztus 07.8:00 - 12:00Iskolatitkárság (F19 iroda)
2013. augusztus 14.8:00 - 12:00Iskolatitkárság (F19 iroda)
2013. augusztus 21-tőlnormál munkarend szerint

Szabó Béla
igazgató

feltöltve: 2013. július 2.

► ESZI Magazin 8. adás

Megtekinhető az ESZI Magazin első évadának záró 8. adása

Bővebben...

feltöltve: 2013. június 24.

▼ ESZI Magazin 8. adás

Megtekinhető az ESZI Magazin első évadának záró 8. adása

feltöltve: 2013. június 24.

Fizika szakkör bemutató kisfilm

Elkészült a Fizika szakkör bemutató kisfilmje, mely az alábbi helyen megtekinthető: Fizika bemutató

feltöltve: 2013. június 24.

Pedagógus-napi ünnepség az ESZI-ben

Június 14-én megtartottuk hagyományos pedagógus-napi ünnepségünket , most az ESZI-étteremben. A műsorban Szabó Béla igazgatói köszöntője és Horváthné Szűcs Marianna ünnepi beszéde után Németh Szabolcs stand-up comedy száma aratott osztatlan sikert. Az eseményt a 9.D osztály lányai színesítettek versekkel, zeneszámmal. Szokás szerint a pedagógus nap fénypontja az ESZI-gyűrűk átadása, melyeket az idén Kirr Ágnes és Csergő Vilmosné dr. tanárnők nyertek el és vehették át Horváthné Szűcs Mariannától, az Alapítvány kuratóriumának ügyvezetőjétől. A diákok egy szál rózsával is kedveskedtek tanáraiknak és az oktatást segítő iskolai dolgozóknak.

Képek a galériában

feltöltve: 2013. június 20.

Fizika vetélkedő Véménden

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft (RHK Kft) és a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) lakossági fórumot, valamint a környék általános iskolásai részére fizika vetélkedőt tartott Véménden, 2013. június 7-én, pénteken. Az eseményen nagy sikerrel működött közre – sokadik alkalommal – fizika szakkörünk, érdekes kísérletekkel kápráztatták el a publikumot és keltettek érdeklődést iskolánk iránt.

Képek az eseményről

feltöltve: 2013. június 7.

2013. június 05. - DÖK nap

Június 5-én, szerdán a bizonytalan időjárás miatt szokásos DÖK-napunkat nem a szabad ég alatt, hanem két helyszínen, az ESZI-csarnokban és az ASE-csarnokban tartottuk meg. A jó hangulatról tanuskodik az ott készült pár foto is.

Képek a rendezvényről

feltöltve: 2013. június 7.

► ESZI Magazin 8. adás

2013. júniusában érkezik az ESZI Magazin első évadának záró 8. adása, addig is egy ízelítő kisfilm...

Bővebben...

feltöltve: 2013. május 22.

▼ ESZI Magazin 8. adás

2013. júniusában érkezik az ESZI Magazin első évadának záró 8. adása, addig is egy ízelítő kisfilm:

feltöltve: 2013. május 22.

Ösztöndíj

Tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredményért, nyelvvizsgáért adható ösztöndíj, a pályázati lap benyújtása az Osztályfőnökön keresztül történik!

Pályázati felhívás

feltöltve: 2013. május 22.

Különdíjas az Országos Médiaversenyen

Salihu Gentiana 10/D lett a Zsigmond Márta Médiadíj első különdíjazottja. Ennek oka pedig, hogy még igencsak fiatal, de már cikkeiben látszódik a tehetsége, kreativitása. 2013. május 4.-én Budapesten egy ünnepélyes díjátadó keretén belül kapta meg oklevelét, és az ajándékát, amivel felvételt nyert a Komlósi Oktatási Stúdió médiaiskolájába, továbbá ingyenes részvételt divatújságíró, - szerkesztő tanfolyamra.

feltöltve: 2013. május 14.

► Jubileumi Sajtófesztivál

Iskolánk is képviseltette magát május 11-én, a Millenáris Parkban megrendezett Jubileumi Sajtófesztiválon, szép elismeréseket szereztünk!

Bővebben...

feltöltve: 2013. május 14.

▼ Jubileumi Sajtófesztivál

Iskolánk is képviseltette magát május 11-én, a Millenáris Parkban megrendezett Jubileumi Sajtófesztiválon, szép elismeréseket szereztünk! A DUE (Diákújságírók Országos Egyesülete) Médiahálózat 23. alkalommal kiírt Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán az ESZI eredményesen szerepelt: Az ESZI Magazin dicséretben részesült. Kiemelték a rendszeres televíziós megjelenést és a stábként végzett munkát. Mészáros Virág (11.D) – aki nem mellesleg szintén a stáb tagja – az év diákfotósai közül középiskolás kategóriában I. helyezett lett. Németh Szabolcs, a Magazin főszerkesztője, akit a diákok neveztek, elnyerte az Év Mentora címet. Az eseményről részletes beszámoló az ESZI Magazin évadzáró 8. adásában látható június közepén.

Jubileumi Sajtófesztivál Jubileumi Sajtófesztivál Jubileumi Sajtófesztivál

feltöltve: 2013. május 14.

► Beszámoló az erdélyi osztálykirándulásról

Bata Xintia (10.D.) beszámolója az erdélyi osztálykirándulásról:
Az erdélyi kirándulás az eddigi egyik legjobb élmény számomra. A táj gyönyörű, imádtam a hegyekben utazni, igazán lélegzetelállító. A völgyek olyanok voltak, mintha az égig értek volna a körülzárt hegyvidékekkel...

Bővebben...

feltöltve: 2013. május 14.

▼ Beszámoló az erdélyi osztálykirándulásról

Bata Xintia (10.D.) beszámolója az erdélyi osztálykirándulásról:
Az erdélyi kirándulás az eddigi egyik legjobb élmény számomra. A táj gyönyörű, imádtam a hegyekben utazni, igazán lélegzetelállító. A völgyek olyanok voltak, mintha az égig értek volna a körülzárt hegyvidékekkel. Számomra ez a hely igazán különleges, hisz semmiképpen sem hasonlítható a mostani magyar vidékhez. Az osztállyal is jobb viszonyba kerültem, mivel ez a pár nap még jobban összehozott minket. Véleményem szerint mindenki jól érezte magát, és valamennyien találtak valami különlegességet Erdélyben. A szállás teljesen megfelelt, sőt nem is kívánhattunk volna jobbat. Összkomfortos, mindenünk megvolt, ami kell. A vendéglátóink nagyon rendesek és kedvesek voltak, az étteremben rendesen ki is szolgáltak bennünket. Az ételek finomak voltak, kóstolhattunk új ízeket is. A kirándulások jól szervezettek voltak, nem voltak unalmasak, hisz nem mentünk nagyon múzeumokba és ilyesfajta helyekre. Számomra a legjobban a tájak tetszettek, mint például a Békás-szoros, meg a Szent Anna tó. Leszámítva azt, hogy rengeteget kellett utazni, ami nagyon fárasztó volt, nekem minden a helyén volt a kiránduláson és remélem, hogy lesz még alkalmam kijutni és ilyen élményekben részt venni.

Erdélyi osztálykirándulás

feltöltve: 2013. május 14.

► ESZI - ballagás két felvonásban

Május 3-án, pénteken délután elbúcsúztak az alma matertől, diáktársaiktól és tanáraiktól az Energetikai Szakközépiskola végzősei. Az idén is két felvonásban...

Bővebben...

feltöltve: 2013. május 3.

▼ ESZI - ballagás két felvonásban

Május 3-án, pénteken délután elbúcsúztak az alma matertől, diáktársaiktól és tanáraiktól az Energetikai Szakközépiskola végzősei. Az idén is két felvonásban...

16 órakor az érettségiző 12. osztályok járták végig a feldíszített osztálytermeiket, majd az ünnepség zászlóátadással és Szabó Béla igazgató búcsúztatójával folytatódott. A 11. osztályosok rövid műsorai után a kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzősök részesültek elismerésben. Az ünnepség végén a 110 érettségiző útjára engedett 1-1 lufit, osztályonként más-más színűt.

17 órakor a főiskolai nagyelőadóban a technikus-búcsúztatóval folytatódott a megható eseménysor.

Itt is igazgatói köszöntővel indult a rövid ünnepség, melyen részt vettek az ESZI-t működtető és segítő alapítványok képviselői is. A kiváló munkát végző hallgatók itt is jutalomban részesültek a rövid műsor keretében.

Az idén 5 szakmacsoportban 6 osztály ütött be szöget a „szakmafába”, abba az emlékoszlopba, amelybe az idén ötödször kerültek az egyes szakmák szimbólumaival ellátott „szögek”.

A technikus búcsúztatón 117 végzős volt érdekelt, így az idén az ESZI-ben összesen 227 öregdiák ünnepelt.

Képek a galériában:
Ballagás

Technikus búcsúztató

feltöltve: 2013. május 3.

► ESZI Magazin 7. adás

2013. május 22-én, szerdán, 19:15-kor érkezik az ESZI Magazin 7. adása, addig is egy kis ízelítő...

Bővebben...

feltöltve: 2013. május 2.

▼ ESZI Magazin 7. adás

2013. május 22-én, szerdán, 19:15-kor érkezik az ESZI Magazin 7. adása, addig is egy kis ízelítő:

feltöltve: 2013. május 2.

Harmadik hely az Országos Pneumatika Versenyen!!

2013. április 18. és 20. között két tanulónk, Molnár Tamás és Láncos Dávid 1E/13 szerepeltek a XX. Országos Középiskolai Pneumatikai Versenyen, amit Kecskeméten a Kandó Kálmán Szakközépiskolában rendeztek meg. A versenyen 23 csapat mérette meg magát és két részből tevődik össze. Először egy elméleti tudást kellett felmutatni, majd a gyakorlati feladatokat kellett megépíteni. A feladataikban pneumatikus, elektro - pneumatikus és PLC vezérlésű rendszereket kellett megvalósítaniuk. A feladatsorokat a kecskeméti Műszaki Főiskola és a miskolci Egyetem állította össze. A vizsgabizottság is ezen iskolákból és a FESTO Kft munkatársaiból tevődött össze. Az ESZI tanulói csapatmunkában a harmadik helyezést érték el.

feltöltve: 2013. április 26.

Részvételünk az Országos Amatőr Protokollversenyen

Április 17-én, Budapesten, a XI. Országos Amatőr Protokollversenyen iskolánk csapatai a 2. és 8. helyezést értek el.

Tagok:

2. helyezés
Farkas Renáta, Kovács Loretta, Szabó Szimonetta

8. helyezés
Czimer Petra, Ruf Eszter, Tarafás Alexandra

Képek a résztvevőkről

feltöltve: 2013. április 22.

Felvételi

Felvételi eredmények a 2013/2014. tanévre

feltöltve: 2013. április 22.

► Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntő

Április 19-21 között ismét sikeresen lebonyolította iskolánk az Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntőjét.

Bővebben...

feltöltve: 2013. április 22.

▼ Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntő

Április 19-21 között ismét sikeresen lebonyolította iskolánk az Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntőjét.

Eredmények:

Szilárd Leó Tanári Delfin-díj:
dr. Kovács László, SZTE Ságvári Endre Gimnázium, Szeged
dr. Szűcs József, versenybizottsági tag, Pécs

Marx György Vándordíj:
Szent István Gimnázium, Budapest

2013. éven a legeredményesebb felkészítő tanár:
Gyimesi Éva, Szent István Gimnázium, Budapest

Fizikai Szemle különdíj:
I. és II. kat. 1-5. hely (össz 11 db)

MNT WIN különdíj legeredményesebb lánytanulónak:
Sisák Mária Anna, Vajda János Gimnázium, Keszthely

Legjobb mérési feladat megoldásáért:
Juhász Péter, Piarista Gimnázium, Budapest

Részletes eredmények

További információk a www.szilardverseny.hu honlapon

feltöltve: 2013. április 22.

Gépészeink az országos CNC-verseny döntőjében - 2013. április 18-20.

Idén is az NCT Iparai elektronikai KFT. adott otthont az országos CNC programozói és gépkezelői szakmai versenynek. Országosan kb. 600-700 diák végez idén is ezen a szakon, ebből 107-en neveztek a verseny online elődöntőjébe. A döntőbe a legjobb 20 versenyző került, melyek között az ESZI-sek is jelen voltak. 19. helyen végzett Tumpek Róbert 1G/13 osztályos tanuló, 15. Holmár Zsolt, 10. Bolla Gergely Lóránd 2G2/13 osztályos tanuló. A döntő három napig tartott, április 18-20 között az NCT Kft-nél kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek, hogy a diákok közül ki a legjobb. Az elméleti és gyakorlati vizsgafeladatok között a diákok szakmai előadásokon, és üzemlátogatáson vettek részt. A döntő minden résztvevője díjazásban, ill. ajándékban részesült.

feltöltve: 2013. április 22.

► Szerződéskötés Közösségi Szolgálatról

Április 18-án, csütörtökön Közösségi Szolgálat szerződést írt alá a Paksi FC, a PSE és az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium.

Bővebben...

feltöltve: 2013. április 19.

▼ Szerződéskötés Közösségi Szolgálatról

Április 18-án, csütörtökön Közösségi Szolgálat szerződést írt alá a Paksi FC, a PSE és az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium.

2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet az iskola a pedagógiai programjában rögzített, a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik.

Számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud fejlődni, valódi élethelyzetekben, a tevékeny munka során.

A közösségi szolgálat egy olyan gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret és tanulási teljesítmény mellett az életvezetési készségek is fejlődhetnek, a gyerekek tapasztalatot szerezhetnek különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő egyénekként is.

A szerződést az ESZI részéről Szabó Béla igazgató, a PSE és a PFC részéről Balogh Judit és Haraszti Zsolt ügyvezetők írták alá.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2013. április 19.

ESZI Magazin 6. adása - 2013. március

Már elérhető online is az ESZI Magazin márciusi száma, melyet a Paski Városi Televízó műsorán láthattunk.

Korábbi műsorok megtekintése

feltöltve: 2013. április 18.

ESZI Magazin 6. adás

2013. április 17-én, szerdán 19:15-től látható a TelePaks műsorán az ESZI Magazin 6. adása.

Tartalom

 • ESZIkon: Szabó Béla
 • Visszatérők: Weisz János
 • Nagy sport kavaró eszisek: kickbox
 • 24 órás verseny
 • Eszis kisfilmek
 • Új eszis fizika kísérletek

További információk

feltöltve: 2013. április 15.

A magyar költészet napja, április 11.

Iskolánk reggel 10 perces iskolaTV műsorral emlékezett meg a költészet napjáról, majd az óraközi szünetekben egy-egy diák szavalatot hallgathattunk meg a sulirádióban.

Képek a versmondókról

feltöltve: 2013. április 11.

A Tolna Megyei Kormányhivatal látogatása intézményünkben

Április 9-én, kedden látogatást tett iskolánkban Szűcsné dr.Füredi Szilvia, a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója és Kocsis Csaba a Tolna Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának vezetője. Szabó Béla igazgató tájékoztatta a vendégeket az iskola működéséről, majd közösen megtekintették az intézmény gyakorlati képzőhelyeit. A vendégeket elkísérte Mittler István, a kuratórium elnöke és Horváthné Szűcs Marianna ügyvezető is.

Képek a látogatásról

feltöltve: 2013. április 10.

ESZI Magazin 5. adása - 2013. március

Már elérhető az ESZI Magazin márciusi száma, melyet a Paski Városi Televízó műsorán láthattunk.

Korábbi műsorok megtekintése

feltöltve: 2013. március 21.

Március 15.

Március 15-i ünnepség – képekben

2013. március 14. ESZI Sportcsarnok

Március 15.

feltöltve: 2013. március 18.

Ideiglenes felvételi eredmények

Nagy Sándor előadása az ESZI-ben

Március 8-án, pénteken a főiskolai nagyelőadóban előadást tartott diákjaink és tanáraink számára Nagy Sándor, az MVM Paks ll. Atomerőmű Fejlesztő Zrt vezérigazgatója és Mittler István kommunikációs vezető az 1. blokk működésének 30. évfordulója alkalmából. Tájékoztatót hallhattunk az atomerőmű bővítéséről, fejlesztéséről is. Az előadás után a vezérigazgató készséggel válaszolt a diákok és tanáraik érdeklődő kérdéseire.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2013. március 11.

Nőnap

Március 8-án az iskola férfi dolgozói köszöntötték a hölgykollégákat a NŐNAP alkalmából.
Németh Szabolcs saját versét szavalta, majd Major Ferenc  rigmusokba szedett ünnepi köszöntője hangzott el, majd Árokszállási Tibor humoreszkje követett, ezután Bodroghalmi László dallal és gitárkísérettel köszöntötte a megjelent hölgykoszorút.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2013. március 11.

Játékos atomfizika

Március 6-án „Játékos atomfizika” címmel házi vetélkedőn vettek részt diákjaink. 11 csoportban 33 tanuló küzdött meg a feladatokkal, melyeknek kitűzésében és díjazásában résztvett az RHK Kft, akivel évek óta kölcsönösen előnyös kapcsolatot tartunk, ui. diákjaink kísérleti bemutatókat tartanak a kft rendezvényein. A jutalmazásban részt vállalt a WiN paksi szervezete is. Az izgalmas vetélkedőn az elsőséget a 12.a. osztály csapata szerezte meg.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2013. március 8.

Ideiglenes felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

feltöltve: 2013. március 8.

Kamarai látogatás az ESZI-ben

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetői márc. 6-án látogatást tettek iskolánkban. Tájékoztatást kaptak a képzésekről, a fejlesztésekről és a gyakorlati oktatásról. Vendégeink megbeszélték a térség szakképzési lehetőségeit és terveiket az iskola és a kuratórium vezetőivel.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2013. március 7.

Kuti Lívia lett az év reménysége

Részletek...

feltöltve: 2013. március 4.

Helyesírási verseny

Horváth Barbara,miután fölényes győzelmet aratott az ESZI háziversenyén, illetve január 16-án Szekszárdon a megyei dönton, március 1-jén a Gyulán megrendezett Implom József Helyesírási Versenyen, a szakközépiskolák kategóriájában, 9. lett!

feltöltve: 2013. március 4.

Felvételi 3. forduló: szóbeli meghallgatás az ESZI-ben

302 felvételizo jelentkezett be a pénteken délután megtartott ESZI szóbeli meghallgatására. Itt nem kellett feladatokat megoldani, tananyagról beszámolni, a felvételiztetok csak benyomásokat igyekeztek szerezni az ESZI-be jelentkezo diákokról. Az eddig megszerzett felvételi pontszámokon is max. 10 százalékkal tudott emelni a pénteki beszélgetés. A hat szakmacsoportban 22 bizottság állt fel, tagjai közt a pedagógusokon kívül – bevált szokás szerint – egy-egy jelenlegi diák is résztvett a Diák Önkormányzat megbízásából. A már korábban megírt felvételi vizsgán és a szóbeli meghallgatáson szerzett pontok, valamint az ún. "hozott pontok" összesítése után derül fény arra, hogy ki lesz az a 120 szerencsés tanuló, aki az iskola 27. évében 4 vagy 5 évre az ESZI polgárává válhat.

Képek a galériában

feltöltve: 2013. március 4.

Szóbeli felvételi

Ezúton értesítjük az érintetteket, hogy a szóbeli felvételi 2013. március 1-jén 13:00-kor kezdődik!
Résztelek...

feltöltve: 2013. február 22.

KÜLÖNBÖZETI VIZSGAANYAGOK

RÉSZLETEK

feltöltve: 2011. május 2.

► RENDKÍVÜLI IRODALOMÓRA AZ ESZI-BEN

2011. február 4-én, pénteken a Pakson állampolgársági igényt benyújtó székely vendégek egy csoportja látogatást tett az Energetikai Szakközépiskolában.

A Tamási Áron Gimnázium tanárai részére Szabó Béla igazgató adott tájékoztatást az ESZI munkájáról, majd Horváthné Szűcs Marianna alapítványi ügyvezetővel együtt körsétát tettek az iskolában.

Bővebben...

feltöltve: 2011. február 7.

▼ RENDKÍVÜLI IRODALOMÓRA AZ ESZI-BEN

2011. február 4-én, pénteken a Pakson állampolgársági igényt benyújtó székely vendégek egy csoportja látogatást tett az Energetikai Szakközépiskolában.

A Tamási Áron Gimnázium tanárai részére Szabó Béla igazgató adott tájékoztatást az ESZI munkájáról, majd Horváthné Szűcs Marianna alapítványi ügyvezetővel együtt körsétát tettek az iskolában.

Ezalatt a nagyelőadóban több, mint 200 diák – a paksi középiskolák képviseletében – előtt tartotta meg rendkívüli irodalomóráját Szakács István Péter székelyudvarhelyi író, tanár.

Előadásának címe: Csempészárú – ez egyben megjelent könyvének címe is.

A zsúfolásig megtelt előadóban a diáksereg nagy érdeklődéssel hallgatta az előadást, melyben párbeszéd is kialakult az előadó és a kérdező diákok között.

A rendkívüli óra után a küldöttség vezetője székely zászlót adott át az iskola részére.

Képek az eseményről

feltöltve: 2011. február 7.

FOTÓPÁLYÁZAT

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium az intézmény fennállásának 25. évfordulója alkalmából FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet.

RÉSZLETEK

feltöltve: 2011. január 17.

Szalagtűző

2010. december 17-én megrendeztük iskolánk hagyományos szalagtűző ünnepélyét a Városi Művelődési Központban. A lebonyolításban alkalmazott újításoknak köszönhetően gördülékenyebb, látványosabb műsort tekinthettek meg az érdeklődők.

TÁMOGATÓK

Képek az eseményről...

feltöltve: 2010. december 21.

A PIKK DRÁMA SZÍNKÖR ÖNÁLLÓ ESTJE

RÉSZLETEK

feltöltve: 2010. június 14.

IFJÚ FELTALÁLÓ AZ ESZI-BEN

RÉSZLETEK

feltöltve: 2010. június 14.

SZAKMAI DÍJAT NYERT A FIZIKA 9. CÍMŰ ÚJ TANKÖNYV

RÉSZLETEK

feltöltve: 2010. június 14.

SIMONYI KÁROLY ELEKTROTECHNIKA VERSENY

RÉSZLETEK

feltöltve: 2010. június 11.

ORSZÁGOS MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY

RÉSZLETEK

feltöltve: 2010. május 31.

"MESTERSÉGEM CÍMERE" PÁLYAMŰVEK EREDMÉNYE

RÉSZLETEK

feltöltve: 2009. december 8.

A "TEHETSÉGES PAKSI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY" 2009. ÉVI PÁLYÁZATA

TEHETSÉGES ESZI-SEK

RÉSZLETEK

feltöltve: 2009. december 1.

NYÍLT NAP AZ ESZIBEN

NYÍLT NAP KERETÉBEN MUTATKOZTAK BE AZ INDÍTANDÓ SZAKMACSOPORTOK.

A jólszervezett rendezvényen rekord számú érdeklődő tekintette meg a képzési kínálatot.

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Képek az eseményről...

feltöltve: 2009. november 16.

TEHETSÉGKUTATÓ A HUNGARORINGEN

Hungaroring

Képek az eseményről...

feltöltve: 2009. október 26.

► PÉNZIRÁNYTŰ ISKOLAHÁLÓZAT

A Tudatos Pénzügyekért Alapítvány az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank felkérésére pályázatot hirdetett a "Pénziránytű iskola" cím elnyerésére.

Bővebben...

feltöltve: 2009. október 16.

▼ PÉNZIRÁNYTŰ ISKOLAHÁLÓZAT

A Tudatos Pénzügyekért Alapítvány az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank felkérésére pályázatot hirdetett a "Pénziránytű iskola" cím elnyerésére.

A Pénziránytű Iskolahálózati tagságot igazoló oklevél átadására a Magyar Nemzeti Bankban került sor 2009. november 10-én. A rendezvényen az Oktatási és Kulturális Minisztériumot Dr. Hiller István miniszter, a Magyar Nemzeti Bankot Simor András jegybank elnök, a Tudatos Pénzügyekért Alapítványt Dr. Várhegyi Éva a kuratórium elnöke képviselte. Dél-Dunántúlon az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium mellett még öt iskola kapta meg a cím használatának jogát.

A Pénziránytű Iskolahálózat legfontosabb célja a gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek terjesztése.

A pénzügyi oktatásba és a tudatos (pénzügyi) fogyasztóvá nevelésbe az iskola diákjai, pedagógusai, munkatársai is bekapcsolódnak, a szülők errol tájékoztatást kapnak, az iskola más partnereivel támogathatják azt.

http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_pressreleases_2009&ContentID=13351

http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_tudatos_penzugyekert_alapitvany

http://www.penziranytu.mnb.hu

http://www.penziskola.hu

Oklevél

feltöltve: 2009. október 16.

20 éves az ESZI

Iskolánk fennállásának 20. évfordulóját 2006. augusztus 25-26-án ünnepelte.

Képek az eseményről...

feltöltve: 2006. augusztus 29.

Gépész sikerek

Gépész szakunk kiemelkedő szakmai eredményt ért el Budapesten:
az Óbuda Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán 2013 február 8-án megrendezett
III. Középiskolai Online versenyen
a szakközépiskolák kategóriájában
II. helyezést ért el, melyhez ezúton is gratulálunk!!

Szakmacsoportindítás a 2013/2014-es tanévben

FELHÍVÁS

VETÉLKEDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A részletekért kattints ide

NYÍLTNAP

GYERE EL TE IS A NOVEMBER 22.-I NYÍLTNAPUNKRA!
A részletekért kattints ide

Együttműködési megállapodás a lengyel testvériskolánkkal

Október 13-án, szombaton rövid, hétvégi látogatást tett Pakson az Energetikai Szakközépiskola lengyel testvériskolájának, a krakkói Zespoł Szkół nr1 küldöttsége. A két iskola kapcsolata több évre tekint vissza, többek között diákjaink szakmai gyakorlatuk egy részét egymás országaiban töltik, kiváló kapcsolatokat ápolnak.
A delegációt fogadta Paks polgármestere, majd az ESZI-ben újabb „Együttműködési megállapodást” írt alá
Wiesław Mroszczyk és Szabó Béla, a két iskola igazgatója a szakmai, társadalmi, kulturális és sportkapcsolatok további ápolásáról.

NYÍLTNAP

GYERE EL TE IS AZ OKTÓBER 19.-I NYÍLTNAPUNKRA!A részletekért kattints ide

Gólyaavató

Szeptember 28-án a sportcsarnokban az idei tanévben is sikerrel megtörtént a gólyaavató, a kilencedikesek "befogadása" az iskolába, lezajlott a GÓLYABÁL.
Az igazgatói köszönto után osztálymusorok, gólyaeskü és Rusty Tunes koncert volt a musoron, melyet disco követett. A rendezvényrol a GALÉRIÁBAN láthatunk fotósorozatot.

Felnőttképzési tájékoztató

2012. augusztus 02-án Felnőttképzési tájékoztatót tartunk!

Helye: F103-as terem.
Időpontja: 14:00.

Tanévkezdés

A 2012/2013-as tanévkezdéssel kapcsolatos információk elérhetők az eseménynaptárban!
Részletek: augusztus, szeptember

Országos angol nyelvi verseny

A 9. és 10. osztályosok Országos angol nyelvi versenyén Nagy Levente 10. B osztályos tanuló az országos döntőben 5. helyezést ért el. Az iskola tantestülete nevében gratulálunk!

TECHNIKUS BÚCSÚZTATÓ 2012

BALLAGÁS 2012

EREDMÉNYEK

Ismét elismerést szereztek diákjaink iskolánknak országos döntőkben:

A nagypályás- és kispályás floorball országos döntőjében V. és VI. korcsoportos lányaink egyaránt II. helyen végeztek, míg „B” csapataink ugyancsak a döntőben IV., ill. VIII. helyezést szereztek.

A X. Jubileumi Protokollverseny országos döntőjén iskolánk csapata:  CZIMMER PETRA, RUFF ESZTER, TARAFÁS ALEXANDRA, 12. D osztályos tanulók   IV. helyezést értek el.  

GRATULÁLUNK!

Szülői értekezlet és fogadóóra

Tisztelt Szülők!

2012. április 12-én, csütörtökön iskolánkban fogadóórát és szülői értekezletet tartunk az alábbi időpontokban:
 
1500-1700:    Fogadóóra 9-14. évfolyamon,
1700 órától:  Szülői értekezlet 9-14- évfolyamon.
 
Minden szülőt szeretettel vár a szakközépiskola tantestülete.
 
Szabó Béla
igazgató

Versenyeredmények

Sok szép eredménnyel büszkélkedhet iskolánk az elmúlt hetekben lezajlott országos tanulmányi versenyeken és más, országos jellegű versenyek döntőiben.

Az Országos Műszaki Tanulmányi Versenyben az elektonika szakmacsoportban

E1 versenycsoportban   ORGOVÁN JÓZSEF 1. helyezést ért el
E2 versenycsoportban   EIBECK TAMÁS 3. helyével dobogós lett.
Az országos döntőbe jutott, ott a 11. helyen végzett MOLNÁR TAMÁS

 

A 2012. évi országos szövegszerkesztői bajnokság döntőjén
TUMPEK GABRIELLA 1. helyezést ért el
RÁCZ BERNADETT lett a 2. helyezett
KLIPPEL KRISZTINA, KOVÁCS LORETTA, SZABÓ SZIMONETTA,
SZÁRAZ ALEXANDRA eredményesen szerepeltek.
A 2012. évi országos gépíróbajnokság döntőjén eredményesen szerepeltek:
KLEIN NIKOLETTA, TÓTH BARBARA, HANOL KITTI. ÁJPL KITTI.
2012. évi jubileumi farsanyi gépíróversenyen iskolák közötti versenyben
az ESZI 5. helyezést ért el, 75 DIÁKUNK részvételével.

A Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató ProgramtermékVersenyen
Grafika kategóriában                          PÁPAI RITA 1. helyezést ért el,
Alkalmazói programok kategóriában KUTI LÍVIA a 11. helyezést szerezte meg,
Játékprogram alkotó kategóriában     TÓTH GERENDÁS JÓZSEF a 10. helyen végzett.

Ugyancsak az országos döntőben képviselte színeinket
a matematika OKTV-n PESTI BENCE, helyezéséről még nincs hír.

Az elektronikai szakmacsoport „FESTO” versenyének országos döntőjébe
2. helyen került be SCHMIDT PÉTER

 

GRATULÁLUNK AZ EREDMÉNYEKHEZ!
TOVÁBBI SZÉP SIKEREKET KÍVÁNUNK!

TISZTELT SZÜLŐK!

ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN KERÜL MEGTARTÁSRA A 2012. FEBRUÁR 9-ÉN ELMARADT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET ÉS FOGADÓÓRA.

FOGADÓÓRA                     15.00 – 17.00 ÓRÁIG

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET        17.00 ÓRÁTÓL

TISZTELETTEL

SZABÓ BÉLA
IGAZGATÓ

A DUNAI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG FELHÍVÁSA

LEZAJLOTT A 26. ÍRÁSBELI FELVÉTELI AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA „JUBILLEUMI”, 25. TANÉVÉBEN

Megírta felvételi dolgozatát az a 223 nyolcadikos diák, aki úgy gondolta, hogy ősztől az ESZI-ben szeretne továbbtanulni.

Az írásbeli vizsgán megjelentek közül 98-an élvezhették a hazai pálya előnyét, tehát a paksi általános iskolákból jöttek, 104-en próbálkoztak a paksi kistérség területéről ill. a 30 km-es körzetünkből, míg 21 fiatal messzebbről, esetenként az ország távolabbi vidékeiről utazott Paksra, a felvételire. A vizsgán megjelent diákok közül 92 leány, míg 131 fővel többséget alkottak a fiúk.

A magyar nyelvből és matematikai feladatokból álló sikeres írásbeli felvételi után március 2-án még egy személyes elbeszélgetésre is várja az iskola az oda jelentkezőket.

A szombaton megírt felvételi vizsgán és a szóbeli meghallgatáson szerzett pontok, valamint az ún. „hozott pontok” összesítése után derül fény arra, hogy ki lesz az a 120 szerencsés tanuló, aki az iskola 26. évében 4 vagy 5 évre az ESZI polgárává válhat.

ÍRÁSBELI FELVÉTELI

ÁTADÁSRA KERÜLT AZ ESZI-ÉTTEREMBEN AZ ELEKTRONIKUS ÉTKEZTETÉSI BELÉPTETŐ RENDSZER

KARÁCSONY

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!

DOHÁNYZÁSI TILALOMRÓL SZÓLÓ FELHÍVÁS

Letöltés(Az Energetikai Szakközépiskola teljes területén tilos a dohányzás 2012. január 1-től)

EBÉDELTETŐ KÁRTYA MŰKÖDTETÉSE

NYÍLT NAP

ECDL TANFOLYAM

GÓLYABÁL 2011

ESZI 25 KÉPEK

ESZI 25 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

ESZISMERET KÉRDŐÍV MEGOLDÁSOK

25 ÉVES AZ ESZI - ÜNNEPELJÜK EGYÜTT

PROGRAMOK

PLAKÁT

TOVÁBBI RÉSZLETEK: WWW.ESZI25.HU

2011/2012. TANÉVKEZDÉS ÜTEMTERV

TANULMÁNYI VERSENY ÉS SPORTEREDMÉNYEK 2010/2011

ESZI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ ÉS MŰKÖDTETŐ ALAPÍTVÁNY

FARKAS BERTALAN AZ ESZIBEN

Az Atomerőmű meghívására látogatást tett Pakson Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós.

A főiskolai nagyelőadóban 200 paksi diák - az ESZI-n kívül a gimnázium és az I. István Szki. diákjai is résztvettek - nagy érdeklődéssel hallgatta az élménybeszámolót, amelyen az első magyar kozmonauta a 31 évvel ezelőtti űrrepülésének és felkészülésének részleteibe is beavatta a hallgatóságot. Az előadás után válaszolt a diákok kérdéseire, majd sajtótájékoztatót tartott.

Képek az eseményről

ESZI - BALLAGÁS KÉT FELVONÁSBAN

VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK A 2011/2012. TANÉVRE

ESZI-ECSET KERT-UDVAR TERVEZÉS PÁLYÁZAT

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány fennállásának 10. évfordulója alkalmából PÁLYÁZATOT hirdet.

RÉSZLETEK

LETÖLTHETŐ SEGÉDANYAGOK

25 ÉVES AZ ESZI!

Iskolánk augusztus 27-én szombaton ünnepli meg a 25. születésnapját és ez alkalomból szeretettel várunk mindenkit, aki az ESZI-s padokat koptatta (diákként vagy dolgozóként, órákon vagy szülői értekezleteken).

PROGRAMOK

KARÁCSONYI MŰSOR

2010. december 21-én karácsonyi műsort rendeztek diákjaink a szakközépiskola aulájában. Szabó Béla igazgató úr köszöntője és a diákok műsora után ajándékokat kaptak kitüntetett diákjaink. Ezután Horváthné Szűcs Marianna alapítványi ügyvezető és Szabó Béla igazgató átadták az alapítvány ajándékát, és tolmácsolták Mittler István kuratóriumi elnök jókívánságait. Az aulában elhelyezett 3 számítógépet azonnal birtokba vették diákjaink.

Képek az eseményről...

SZILÁRD LEÓ DÍJ

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ AZ ESZI-BEN AZ IKT PROJECTRŐL (DIGITÁLIS TÁBLÁK)

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ AZ ESZI-BEN AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSI PROJECTRŐL

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK!

A nagy érdeklődésre tekintettel ebben a tanévben még egy csoport számára meghirdetjük a Felvételi előkészítő tanfolyamot magyar nyelvből és matematikából.

2010. november 30-i kezdéssel!

RÉSZLETEK

A "TEHETSÉGES PAKSI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY" 2010. ÉVI PÁLYÁZATA

Az Alapítvány 2010. október 23-án 10 órakor a Paksi Képtárban tartotta díjkiosztó ünnepségét.
A pályázaton az Energetikai Szakközépiskola diákjai szép számban vettek részt.

RÉSZLETEK

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK AZ ESZI-BEN

2010. ŐSZI KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK IDŐPONTJA AZ ESZI-BEN

TANULMÁNYI VERSENY ÉS SPORTEREDMÉNYEK

AKADÁLYMENTESÍTÉSI PROJECT INDULT AZ ESZI-BEN

PEDAGÓGUSNAP - ESZI-GYŰRŰ ÁTADÁS

XIII. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI OSZTV DÖNTŐ

XIII. ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY DÖNTŐ

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEM ÓRA HABSBURG GYÖRGGYEL

TANULMÁNYI VERSENY ÉS SPORTEREDMÉNYEK

A megjelenített hírek száma: 538

Korábbi híreink:

Cisco logo

ICDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

MATEHETSZ

Hümér Energiavámirok