Skip to: site menu | section menu | main content

 

Energetikai Technikum és Kollégium
Paks

 

Hírek

Mindennapos testnevelés

Szülői tájékoztató a mindennapos testnevelés órákról

Kedves Szülők!

A 2020/2021-es tanévben a 10-12. évfolyamon a mindennapos testnevelés óra keretében a tanulóknak kötelezően heti 5 testnevelés órán kell részt venniük. Ezen órák egy részét a délutáni tanórákban (7-8. tanóra) tartjuk meg.

Tájékoztatom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény Nkt. 27.§ (11) szakasza és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 141. § (2) bekezdése alapján a tanuló dönthet arról, hogy a heti 4 testnevelésből 2 órát a testnevelés órán való részvétellel vagy más sportkörben, egyesületben történő sportolással, egyéb tevékenységgel kívánja-e teljesíteni.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ 11/c szakasza lehetővé teszi, hogy igazolt, egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói szerződéssel rendelkező tanuló a heti két testnevelés órát a sportszervezet által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet, egyesület edzéseivel, foglalkozásaival válthatja ki.

Amíg a fogadó szervezet részéről az aláírt igazolást a tanuló nem adja le szaktanárának, a mindennapos testnevelés órára be kell járnia!

Január hónapban a második félév megkezdése előtt újabb igazolás leadása szükséges!

A heti két óra kiváltása a mellékelt nyilatkozat leadása és az igazgatói engedély megszerzése után lehetséges.

A nyilatkozat leadásának határideje: 2020. szeptember 4. a testnevelő tanároknak!

Amennyiben évközben ezt a tevékenységet a tanuló abbahagyja, akkor ezt az iskola felé kötelező írásban jelezni. A tevékenység megszűnésével egy időben a tanuló heti 5 testnevelés órán köteles megjelenni, mert különben hiányzása igazolatlannak minősül.

Paks, 2020. július 13.

Csanádi Zoltán
igazgató


Nyilatkozat mindennapos testnevelésről

feltöltve: 2020. július 13.

ÁSZÉV eredményeink

feltöltve: 2020. július 2.

A megjelenített hírek száma: 2

Cisco logo

ECDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

Hümér Energiavámirok

Határtalanul