Energetikai Technikum és Kollégium Paks

Skip to: site menu | section menu | main content

 

Csengetési rend

1. 07:50 - 08:35
2. 08:45 - 09:30
3. 09:40 - 10:25
4. 10:35 - 11:20
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:30 - 15:15
9. 15:20 - 16:05


VERSENY-EREDMÉNYEK

ESZI facebook ESZI youtube csatorna
ESZIgram ESZI TikTok

Energetikai Technikum és Kollégium

 

Bemutatkozó

BEMUTATKOZUNK

1986-ban nyitotta meg kapuit az ország első vállalati iskolája a Paksi Atomerőmű Vállalat, majd a Paksi Atomerőmű Rt. Részeként. 2001-től a középiskola alapítványi fenntartással működik, az átlagosnál jelentősen jobb feltételeket biztosítva az itt tanulók számára. A működtető alapítvány tulajdonosa révén az iskola is az MVM cégcsoport „tagjává” vált.

Képzési struktúránk elsősorban az Atomerőmű és a villamosenergia-ipar igényeire épül, de a gazdaság más területein is jól konvertálható, piacképes szakmákat biztosít az itt végzőknek.

Az energetikai ipar igényeire épített képzés egyben az iparágban történő munkavállalást, ill. alkalmazást is elősegíti, valamint – elsősorban a szakirányú- továbbtanuláshoz is magas szintű ismereteket nyújt.

Intézményünkben az oktatás közép- és emeltszinten folyik. Első lépcsőben közismereti és szakmai érettségit – 2020-tól az érettségi évében OKJ-s rész-szakképesítést is -, második lépcsőben pedig a technikusi vizsga letételével újabb OKJ-s szakmát igazoló bizonyítványt szerezhetnek tanulóink.

Képzést folytatunk műszaki és gazdasági szakterületen, elsősorban az energetikához, a villamosiparhoz kötődő szakirányokban, ezen belül gépészet, villamosipar és elektronika, informatika, környezetvédelem ágazatokban, de szüksége van az iparágnak közgazdasági és ügyviteli „utánpótlásra” is. Mindegyik ágazatban kiváló feltételekkel képezünk szakembereket.

Az iskolában kiemelt óraszámban folyik az idegen nyelv oktatása: a német vagy az angol nyelvet választhatják diákjaink, illetve az ügyvitel ágazaton 2017-től második nyelvként az orosz is bekerült a helyi tantervbe.

Az oktatást korszerűen felszerelt laboratóriumok, számítógéptermek, szaktantermek, oktatótermek, továbbá az egybefüggő szakmai gyakorlat során a duális képzőhelyek, így az Atomerőmű is segíti.

Összesen 200 fő, távolabbról érkező diákunk részére kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani. A kollégium magas színvonalú feltételeket nyújt a tanuláshoz és pihenéshez. A háromágyas, mosdófülkés szobákban elhelyezett tanulóknak lehetőségük nyílik klubszoba, számítógépterem, stúdió, konditerem igénybevételére, és szabadidős programokon való részvételre.

Az 500 férőhelyes sportcsarnok rendszeresen ad otthont nagy nemzetközi sporteseményeknek, koncerteknek, egyéb rendezvényeknek. Sokféle testnevelési, mozgási, sportolási lehetőséggel áll a tanulók rendelkezésére. Rendelkezésünkre áll a tanuszoda, ahol a testnevelési órák egy része zajlik.
A Diáksport Egyesületben kosárlabda, foci, kézilabda, tenisz, és természetjáró szakosztály működik.

AZ ESZI TÖRTÉNETE

Az iskola alapításának ötlete 1985-ben született meg az atomerőmű akkori vezérigazgatójának elképzeléseiben. Az építés, a felszerelés, a személyzet- és diáktoborzás 1986 szeptemberére megvalósult. Megnyitotta kapuit az ország első szocialista magániskolája, amelynek működéséhez a teljes költségfedezetet a Paksi Atomerőmű Vállalat biztosította.
Az intézmény hamarosan országos hírnevet szerzett a tanulmányi és sportversenyeken elért kiváló eredményeivel, az újszerű oktatási megoldásaival, amelyre a kísérleti iskolaminősítés adott lehetőséget.
Kezdetben informatikai, erőműgépészeti, erősáramú és gyengeáramú szakterületen indult a képzés, majd 1990-től beindult a menedzser-asszisztens, 1992-től a környezetvédelmi szakmák oktatása is.

A röviden ESZI-nek keresztelt intézmény-együttes a régió, a város és az erőmű életében jelentős szerepet játszott és játszik, és ez a szerep az élettartam hosszabbítási törekvések munkaerő utánpótlási bázisaként a jövőben tovább erősödhet. A szakközépiskola, amely 2001. július 1. óta már alapítványi keretek között működik, továbbra is a paksi atomerőmű egyik emberarca, az ifjúság iránti érzékenységének és elkötelezettségének megtestesítője. Az intézményen keresztül magyar családok ezrei kerültek kapcsolatba az erőművel, és lettek annak szimpatizánsai, támogatói.

A szakmai képzések színvonalát emeli, hogy 1997-ben a „LEONARDO” pályázaton irányítástechnikai labor kialakítására kapott lehetőséget az intézmény. Ez a szaktanterem 2022 nyarán az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával teljeskörű felújításon esett át. 2002-ben a decentralizált szakképzési támogatás segítségével modernizálták az iskolában működő CNC labort, amely 2019 nyarán került továbbfejlesztésre.

Az Energetikai Technikum és Kollégium akkreditált ECDL-vizsgaközpont, évente kb. 100 fő szerez Európában is elismert számítógép-kezelői jogosítványt. Az iskolában a munkaerőpiac igényeinek megfelelően iskolarendszeren kívüli szakképzés is folyik.

1998-ban a PHARE pályázat elnyerésével Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés (AIFSZ) keretében két éves mérnök-asszisztensképzés indult a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának gesztorállásával energetikai szakterületen, igénybe véve a PA Rt. szakembereit és jól felszerelt szakmai gyakorló helyeit. 2003-ban az Oktatási Minisztérium engedélyt adott a gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés indítására a Dunaújvárosi Főiskolával együttműködve.

Az ESZI oktatási eszközökkel való felszereltsége az átlagosnál jobb.A számítástechnikai termek gépcseréje folyamatos. Az irányítástechnikai, környezetvédelmi, CNC laborokat mindig a kor követelményeihez tudjuk igazítani, modernizáljuk felszerelésüket a szakképzési támogatások és az Alapító Atomerőmű segítségével. A 2008-09-es tanév legnagyobb beruházása a fémipari tanműhely épülete, ahol a legkorszerűbb technológiákat állítottuk a hegesztő szakember képzés szolgálatába.

30 000 könyvet tartalmazó könyvtár áll a diákok és a tanárok rendelkezésére. Nemzetközi fedett pályás mérkőzések lebonyolítására alkalmas sportcsarnok található az iskola területén, valamint korszerű tanuszodával rendelkezünk. A vidéki tanulók elhelyezésére 200 fő befogadására alkalmas kollégium áll rendelkezésre, melyben a tanulók 2-3 ágyas, telefonos szobák vannak.

Iskolánk a Paksi Atomerőmű bázisiskolája, a szakember-utánpótlás kiemelt forrása.

Az Energetikai Technikum és Kollégium eddigi vezetői a következők voltak: Kováts Balázs alapító igazgató, dr. Gálos István, Kissné Hegyi Ilona, Hideg László, Ronczyk Tibor és Szabó Béla. Jelenlegi igazgatója: Csanádi Zoltán.

Vizsgák, lehetőségek

A diákoknak a 12. év végén érettségi vizsgát kell tenniük. Ezután nyílik lehetőségük a szakképzési évfolyam megkezdésére, vagy felsőfokú továbbtanulásra.

Az alapképzésben nálunk érettségizők a 13. tanév végén, a más intézményekben érettségizettek, akik az érettségi utáni képzésünkön vesznek részt, a 14. tanév végén technikusi bizonyítványt (OKJ-s szakmai képesítést) kapnak, amely lehetőséget ad magas szaktudást igénylő munkahely betöltésére az atomerőműben, az MVM cégcsoport tagvállalatainál, az állami vagy a magánszektorban egyaránt.

Iskolánk ECDL vizsgaközpontként is működik. Diákjaink ennek köszönhetően a tanulmányaikkal párhuzamosan a négy vagy akár hét modulból álló, nemzetközileg elismert ECDL bizonyítványt is megszerezhetik.

2017-ben az ESZI a Language CERT Nyelvizsgaközpont vizsgahelye lett, ami lehetővé teszi diákjaink számára, hogy az intézményben szerezzenek közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát angol nyelvből.

Továbbtanulás

A Energetikai Technikum és Kollégium kiemelt feladatának tekinti a felsőfokú továbbtanulásra való felkészítést. A nálunk végzett diákoknak több mint 75%-a nyert felvételt felsőfokú intézményekbe.

A sokéves országos mérési eredmények, a tanulmányi versenyeken elért helyezések, a továbbtanulási- és elhelyezkedési mutatók, a munkahelyi vélemények, valamint a régi diákok visszajelzései alapján iskolánk az ország egyik legjobb középiskolája.

Az ESZI jövőképe

Az Energetikai Technikum és Kollégium a jövőben meg kívánja őrizni az ország szakképző iskolái között megszerzett jó helyezését. A felsőoktatási intézményekbe felvettek statisztikai adatai alapján az iskola eddigi működése eredményeként az ország legjobb 10 szakgimnáziuma közé tartozott, jelenleg az országos technikumi rangsorban az előkelő 2. helyen szerepel. (forrás: https://ikk.hu/p/technikumi-rangsor-2023)

Az Energetikai Technikum és Kollégium Paks város életében a szakképzés szempontjából vezető szerepet tölt be, képzésével a régió és a fenntaró alapítvány elvárásainak igyekszik eleget tenni. A hagyományok gondozásával szorosabb kapcsolatot alakít ki családokkal, a szülőkkel.

Az iskola megismertetése nemcsak Tolna vármegyében, hanem a Dél-Dunántúl területén is fontos a minőségi beiskolázás elősegítése érdekében. A jövőkép fontos része az MVM Paksi Atomerőmű ZRt. és az MVM cégcsoport tagjai középfokú szakember utánpótlásának biztosítása.

Kiemelt célként kezeljük a következő években az idegen nyelvoktatás színvonalának megtartását, a nyelvvizsgával rendelkező végzős tanulók számának növelését.

Az iskola tovább folytatja, illetve kiszélesíti az ECDL vizsgaközponti tevékenységét, a jó tárgyi és személyi feltételeket kihasználva évente több ECDL tanfolyamot, illetve modulonkénti vizsgákat kell szervezni. Az iskola 2006-tól EBCL (Európai Gazdasági Oklevél) vizsgaközpont.

Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzést folytatni kívánjuk, illetve a képzési szakok számát az igényeknek megfelelően alakítjuk, növeljük.

Az uniós lehetőségeket kihasználva tovább fejlesztjük az országon kívüli kapcsolatokat, a több hónapra szóló tanulói cserelátogatások szervezését előkészítését. Az EU integrációból adódó lehetőségeket folyamatosan ki kell használni, pályázatokon való részvétel, idegen nyelvtanulási lehetőségek biztosítása, illetve az uniós kultúrák megismerését előtérbe helyezzük.

Folytatjuk a felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartást (például: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Neumann János Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem).

Cisco logo

ICDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

MATEHETSZ

Hümér Energiavámirok