Energetikai Technikum és Kollégium Paks

Skip to: site menu | section menu | main content

 

Csengetési rend

1. 07:50 - 08:35
2. 08:45 - 09:30
3. 09:40 - 10:25
4. 10:35 - 11:20
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:30 - 15:15
9. 15:20 - 16:05


VERSENY-EREDMÉNYEK

ESZI facebook ESZI youtube csatorna
ESZIgram ESZI TikTok

Energetikai Technikum és Kollégium

 

Képzési tanács

Képzési tanács

Inténményünkben a tanulók jogainak érvényesítése és kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében, a nevelő-oktató munka támogatására, továbbá az érdekeltek együttműködésének előmozdítására Képzési tanács működik.

Képzési tanács megalakítása

A Képzési tanácsba tagot delegál:

 • az iskola tanulóinak törvényes képviselői – 2 főt (szülők képviselői)
 • az iskola diákönkormányzatának tagjai – 2 főt (tanulók képviselői)
 • az oktatói testület tagjai – 2 főt (az oktatói testület képviselői)

A képzési tanács tagjait 1 évre választják a következők szerint:

 • A tanév első szülői értekezletén a törvényes képviselők osztályonként 1-1 főt delegálnak a Képzési tanács szülői képviselőit választó értekezletre, ahol maguk közül egyszerű többséggel 2 főt választanak az intézmény Képzési tanácsába.
 • A Diákönkormányzat minden tanév első DÖK-ülésén egyszerű szótöbbséggel dönt a tanulók 2 képviselőjéről.
 • Az oktatói testület a tanév első oktatói értekezletén dönt arról, hogy tagjai közül kiket delegál a Képzési tanácsba.

A Képzési tanácsot a tagok által maguk közül választott elnök képviseli.

A Képzési tanács tagjainak és elnökének mandátuma a következő Tanács megalakításáig tart.

A Képzési tanács jogai, feladatai

 • A Képzési tanács figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő és oktató munka eredményességét.
 • A Képzési tanács a tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet az oktatói testületi értekezletein.
 • A Képzési tanács véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 • Az iskola Szakmai programjának, Szervezeti és működési szabályzatának ill. Házirendjének elfogadása és módosítása előtt ki kell kérni a Képzési tanács véleményét.
 • A Képzési tanács dönt azokban az ügyekben, amelyekben az intézmény Szervezeti és működési szabályzata (a jogszabályi keretek között) a döntési jogot a Képzési tanácsra átruházta.

A Képzési tanács működése

A Képzési tanács a saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról szótöbbséggel dönt.

A feladata ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az intézmény működését.

A fenntartó gondoskodik a képzési tanács működési feltételeiről.

A Képzési tanács megalakításának előkészítéséért az igazgató felel.

A Képzési tanács tagjai

Szülők, törvényes képviselők által delegált tagok

Csapó-Kun Renáta
Vastag Erika

Tanulók (diákönkormányzat) képviselői

Bagó Ádám Adrián 11.B
Fazekas Márk 11.C

Az oktatói testület által delegált tagok

Ákoshegyi Gerda
Bordácsné Papp Mónika (elnök)

Jogszabályi háttér

Cisco logo

ICDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

MATEHETSZ

Hümér Energiavámirok