Energetikai Technikum és Kollégium Paks

Skip to: site menu | section menu | main content

 

Csengetési rend

1. 07:50 - 08:35
2. 08:45 - 09:30
3. 09:40 - 10:25
4. 10:35 - 11:20
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:30 - 15:15
9. 15:20 - 16:05


VERSENY-EREDMÉNYEK

ESZI facebook ESZI youtube csatorna
ESZIgram ESZI TikTok

Energetikai Technikum és Kollégium

 

Ifjúságvédelem

Iskolánk ifjúságvédelmi felelőse

Bernhardt Krisztina közismereti igazgatóhelyettes látja el az ifjúságvédelmi feladatokat.
Fogadóóra: csütörtök 7. óra (13:40 - 14:25) vagy előzetes egyeztetés szerint (75/519-326) a 141-es irodában.

Az ifjúságvédelmi felelős feladatai

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős pedagógiai eszközökkel hozzájárul a pedagógiai munka sikerességéhez a gyermekek nehézségeinek enyhítésére:

 • a családdal, a szülőkkel, az iskola pedagógusaival és a gyermekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás révén

A gyermekvédelmi tevékenység feladatai:

 • a tanuló minél alaposabb megismerése
 • a gyermek elemi szükségleteinek biztosítására való odafigyelés
 • a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése (szakemberhez irányítása)
 • olyan családok segítése, akik anyagi helyzetük vagy más oknál fogva nem képesek egyedül eleget tenni szülői kötelezettségüknek, a jogszabályok előírásainak, illetve az iskola elvárásainak
 • a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásuk folyamatos ellenőrzése
 • kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálatokkal, azoknak az intézkedéseknek kezdeményezése, amelyek az iskola rendelkezésére álló pedagógiai eszközein, anyagi lehetőségein túl, segítséget jelenthetnek a gyerekek és szüleik részére.

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:

 1. a veszélyeztető okok megelőzése
 2. az okok feltárása
 3. az okok megszüntetése, akár külső szakemberek bevonásával.

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a családgondozók, gyermekjóléti szolgálatok segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.

Az alábbi tevékenységek szolgálják gyermek- és ifjúságvédelmi céljainak megvalósítását:

 • a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése
 • egyéni korrekciós, felzárkóztató foglalkozások szervezése szakemberek bevonásával
 • egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése
 • a pedagógusokkal való együttműködés a gyermek érdekében
 • a szülőkkel való együttműködés
 • tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról
 • a gyermekvédelmi felelős fogadóórát tart a szülők számára

Pedagógiai Szakszolgálat

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye
7030 Paks, Ifjúság útja 2.
Tel: 75/200-670

email: paks.psz@gmail.com
web: paks.tmpsz.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfőtől - csütörtökig: 07:30 - 16:00-ig
Pénteken: 07:30 - 13:30-ig

Az ESZI kortárssegítők tevékenysége

Kezdetek

A Paks Városi Egészségnevelés és a Jövő Drogok Nélkül alapítvány felhívására jött létre 1997-ben. Kezdetben 12 főből álló csoport alakult. Az első évek tevékenységét a továbbképzéseken való részvétel, a házivetélkedők szervezése és lebonyolítása,a vöröskeresztes tanfolyamokon való részvételre jelentette. A vetélkedőket kiterjesztették a kezdeti évek után városi, később megyei szintűre. Későbbi években általános iskolai osztályfőnöki órákra látogattak és folytattak prevenciós tevékenységet. Előadásokat szerveztek a Pécsi Drogambulancia, a szekszárdi RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, vezetőivel és iskolánkon belül tartottak osztályfőnöki órákon előadásokat.

Tevékenységünk

Minden évben két vetélkedő helyszínének ad otthont intézményünk. A kortárssegítők nyári táborozásokon is részt vesznek. A Paksi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának előadásán megismerték a drogtörvény részleteit. Évente meglátogatnak rehabilitációs intézményeket (Füge Egyesület, Pécsi Drogambulancia, Zsibriki Rehabilitációs Intézet), ahol az ott élő és ott dolgozókkal tartalmas beszélgetéseket folytatnak. Irodalmi és képzőművészeti pályázatokat indítanak el és a bírálatokban is részt vesznek.

Önképzést segítő kiadványok

Egészségért Alapítvány adatai,felmérései
Kortárs Oktató Csoport ill.vezezői előadásai, kiadványai
Köznevelés KEF paksi szervezete kiadványai
Sziget Droginformációs Iroda kiadványai
Paksi Városi Rendőrkapitányság tájékoztatói
Jövő Drogok Nélkül Alapítvány programjai

Ahol segítenek

Paks Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma
7030 Paks, Dózsa Gy.u.55-61.
www.paks.hu

INDÍT Közalapítvány-Drogambulancia
7623 Pécs, Szendrey J.u.6.,
Tel.:72/315-083

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
7100 Szekszárd, Munkácsy u. 3/A
Tel.:74/413-037

SZIGET Droginformációs Alapítvány
1074 Budapest, Rottenbiller u. 10.,
Tel.:1/413-6195

Cisco logo

ICDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

MATEHETSZ

Hümér Energiavámirok