Energetikai Technikum és Kollégium Paks

Skip to: site menu | section menu | main content

 

Csengetési rend

1. 07:50 - 08:35
2. 08:45 - 09:30
3. 09:40 - 10:25
4. 10:35 - 11:20
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:30 - 15:15
9. 15:20 - 16:05


VERSENY-EREDMÉNYEK

ESZI facebook ESZI youtube csatorna
ESZIgram ESZI TikTok

Energetikai Technikum és Kollégium

 

Stúdió - Iskolarádió

Az iskolarádió célja

Az Energetikai Technikum és Kollégium tanárainak, diákjainak rendszeres tájékoztatása minden olyan hírről, eseményről, amely az iskolával, a diákok tanulmányaival, szabadidejük hasznos eltöltésével kapcsolatba hozható.
A tanórai szünetekben zeneszámok közvetítése.

Szerkesztőség

A főszerkesztő és a szerkesztőség tagjai a SULIRÁDIÓ diákkör tagjai is egyben. A diákkör és a szerkesztőség munkáját az ESZI igazgatója által, a DöK-kel egyetértésben kijelölt zenei koordinátor felügyeli. A főszerkesztő kinevezését az igazgató hagyja jóvá.

Működési feltételek

Az iskolarádió működéséhez szükséges technikai feltételeket az ESZI stúdiója biztosítja. A stúdió alkalmazottja minden szükséges segítséget megad az összeállított anyagok lejátszásához.

Műsoridő

A műsorok az 1-6. óra utáni szünetekben, a csengetést követő rövid várakozás (kb. 1 perc) után játszhatók le.

Műsorok tartalma

A műsorok tanintézetünk oktatási-nevelési célkitűzéseivel, szellemiségével harmonizáljanak. Nem tartalmazhatnak közerkölcsbe, jó ízlésbe ütköző hangfelvételeket. A műsorok tartalmáért, színvonaláért a mindenkori főszerkesztő felel.

Bármely műsorral szembeni kifogás esetén a zenei koordinátor és az iskolavezetőség a műsor lejátszását leállíthatja. Ebben az esetben egyeztető megbeszélést kell összehívni az érintettek bevonásával.

ESZI Stúdió Szabályzat

  1. Illetéktelen a Stúdióban nem tartózkodhat, ennek következményeként a rádió személyzetének jogában áll kiküldeni az illetéktelen személyeket.
  2. Az iskolarádióban káromkodást, továbbá nyomdafestéket nem tűrő szavakat tartalmazó zeneszámok lejátszása illetve kérése SZIGORÚAN tilos.
  3. Az stúdió felszerelését engedély nélkül és illetékteleneknek kezelni szigorúan tilos.
  4. A stúdióban egyidejűleg maximum 6 fő tartózkodhat.
  5. Az iskolarádió zenesugárzása a kicsöngetés után minimum 20 másodperc késéssel indítható el, valamint a becsengetés pillanatában meg kell szűnjön.
  6. A rádió személyzeti beosztásától eltérni csak az illetékes személyes beleegyezésével lehet.
  7. Mindennemű technikai problémát az észlelés pillanatában azonnal jelezni kell Csapó Jánosnak.
  8. A rádió rendjét Csapó János, továbbá az általa kijelölt főszerkesztő, és a főszerkesztő helyettese szabályozza.

Képek

Cisco logo

ICDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

MATEHETSZ

Hümér Energiavámirok