Energetikai Technikum és Kollégium Paks

Skip to: site menu | section menu | main content

 

Csengetési rend

1. 07:50 - 08:35
2. 08:45 - 09:30
3. 09:40 - 10:25
4. 10:35 - 11:20
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:30 - 15:15
9. 15:20 - 16:05


VERSENY-EREDMÉNYEK

ESZI facebook ESZI youtube csatorna
ESZIgram ESZI TikTok

Energetikai Technikum és Kollégium

 

„ESZI Szakképzéséért” Alapítvány

Közérdekű adatok

Alapító: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Az Alapítvány székhelye: 7030 Paks, Dózsa György út 95.
Az alapítvány adószáma: 18859713-1-17
Bankszámlaszám: 10300002-10519071-49020018
Az Alapítvány célja: Az ESZI szakképzésnek támogatása, szervezése, fejlesztése.

Az alapítás éve: 1999.
A bírósági határozat száma: PK.60.120./1999/2.
Nyilvántartási szám: 17-01-0000047
Statisztikai azonosító: 18859713 8559 569 17

Az Alapítvány közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet

Az Alapítvány Kuratóriuma

Elnök
Csanádi Zoltán

Tagok
Dávid József Kocsmár István Kószó Krisztina Mária dr. Pinczés János

Az Alapítvány tevékenysége

 • Oktatási-, szakképzési-, vizsgáztatási szolgáltatások nyújtása
 • Szakképzési formák, modulok, eljárások innovatív kidolgozása, akkreditálása, fejlesztése, európai országok szakképzéseivel harmonizálási együttműködés.
 • Szakképzést folytató intézmények szakembereinek tovább-, vagy átképzése.
 • Rendezvények szervezése, lebonyolítása.
 • Pályázatok, támogatások igénybevétele, nyújtása.
 • Oktatási segédanyagok készítése, kiadása.
 • Cél szerinti juttatások nyújtása ösztöndíj címén, tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra.

„ESZI gyűrű” kitüntetés

A kitüntetés alapítója: az „ESZI Szakképzésért” Alapítvány

Az alapítás éve: 2005.

A kitüntetés adományozója: az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány

Célja: a kiemelkedő pedagógiai, tanári, oktatói munka, a példamutató magatartás, munkafegyelem, az ESZI-ért végzett tevékenység elismerése.

Az elismerés formája: tizennégy karátos aranyból készült gyűrű, amelyen az „ESZI” felirat olvasható, a belső részén bevésésre kerül a kitüntetett neve és az adományozás éve.

Szakmai ösztöndíj pályázat

Az ösztöndíj alapítója és adományozója: „ESZI Szakképzésért” Alapítvány

Alapítás éve: 2008.

Célja: a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő fiatalok ösztönzése szakmai tudásuk sokrétű fejlesztésére, az érettségi utáni szakmai végzettség megszerzésére, valamint a kiegészítő tanfolyami képzések elvégzésére.

Az ösztöndíj pályázat tanulmányi félévenként kerül kiírásra, odaítéléséről a kuratórium tagjaiból álló bizottság dönt. Az ösztöndíjat a szakképző évfolyamokon havi rendszerességgel kapják a tanulók.

ENERGETIKAI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET DIÁKSPORT EGYESÜLETE (DSE)

Közérdekű adatok

Székhely: 7030 Paks Dózsa György u. 95.
Adószám: 19240297-1-17
Számlaszám: 11746012-20003263
Közhasznúsági jogállása: Közhasznú szervezet
Bírósági határozat száma: Pk.60.015

Vezető tisztségviselők

Adorján György
elnök

ADÓ 1%-a

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a jövedelemadójuk 1%-át az ESZI DSE számlájára utalták. Ezt az összeget sportolóink versenyeztetésére, túrák szervezésére és diákjaink támogatására használtuk fel. Szeretnénk továbbra is a támogatásukat kérni, hogy segítsék adójuk 1%-val egyesületünket.

Az ESZI DSE adószáma: 19240297-1-17

Az Egyesület célja: (Alapszabály szerint)

Gyermek-, ifjúsági-, szabadidősport és kapcsolódó tevékenységek kezelése:

 • A DSE-t alapító tanintézet, az ESZI diákjai részére tanrenden kívüli tömegsport-, diákversenyek, sportolás, testedzés, szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, előkészítése, levezénylése, felügyelete, értékelése;

 • Tagjainak a rendszeres testedzési, sportolási lehetőségek, feltételek biztosítása;

 • Városi szinten a gyermek-, ifjúsági szabadidősport lehetőségekhez mért segítése;

 • Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése;

 • Külön megállapodással más sportegyesületek részére utánpótlás nevelése.

Cisco logo

ICDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

MATEHETSZ

Hümér Energiavámirok