Skip to: site menu | section menu | main content

 

Energetikai Szakgimnázium és Kollégium
Paks

 

A kövekező felnőttképzési tájékoztató időpontja: 2018. augusztus 1. 14:00

Nyelvvizsga: Language Cert - A PeopleCert Brand

vizsgahely logo

LanguageCert nyelvvizsga vizsgaidőpontok


vizsga-
időszak
írásbeli vizsga/
szóbeli beszédértés vizsgarész dátuma
szóbeli beszéd-
készség vizsgarész dátumai
jelentkezés megnyitása jelentkezési határidő pót-
jelentkezési határidő
szint eredmény-
közlés határideje
bizonyít-
vány határideje
2017.
október
27 -
november
04.
2017.
október
28.
szombat
október 27-28. 2017.
szeptember
6.
2017.
október
6.
2017.
október
10.
B2
C1
2017.
november
25.
2017.
december
25.
november 3-4.
2017.
december
8-16.
2017.
december
9.
szombat
december 8-9. 2017.
november
11.
2017.
november
17.
2017.
november
21.
B2
C1
2018.
január
6.
2018.
február
5.
december 15-16.
2018.
február
9-17.
2018.
február
10.
szombat
február 9-10. 2017.
december
18.
2018.
január
26.
2018.
január
30.
B2
C1
2018.
március
10.
2018.
április
10.
február 16-17.
2018.
március
23-27.
2018.
március
24.
szombat
március 23-24. 2018.
február
5.
2018.
március
2.
2018.
március
6.
B2
C1
2018.
április
23.
2018.
május
23.
március 26-27.
2018.
május
18-26
2018.
május
19.
szombat
május 18-19. 2018.
március
12.
2018.
április
27.
2018.
május 2.
B2
C1
2018.
június
18.
2018.
július
11.
május
25-26
2018.
szeptember
21-29.
2018.
szeptember
22.
szombat
szeptember 21-22. 2018.
augusztus
6.
2018.
augusztus
31.
2018.
szeptember
4.
B1
B2
C1
2018.
október
22.
2018.
november
22.
szeptember 28-29.
2018.
október
19-27
2018.
október
20.
szombat
október 19-20. 2018.
szeptember
10.
2018.
szeptember
28.
2018.
október
2.
B2
C1
2018.
november
19.
2018.
december
19.
október 26-27.
2018.
december
7-15.
2018.
december
7.
péntek
december 7-8. 2018.
október
08.
2018.
november
16.
2018.
november
20.
B2
C1
2019.
január
6.
2019.
február
6.
december 14-15.

LanguageCert államilag elismert nemzetközi angol nyelvvizsga

A LanguageCert vizsgák a City & Guilds angol nyelvvizsgák utódjai, miután a Peoplecert Qualifications nevű angol cég megvásárolta a City & Guilds vizsgák szellemi tulajdonjogát és gondoskodik a vizsgák nemzetközi folytonosságáról.

A Peoplecert egy vizsgafejlesztéssel és vizsgaszervezéssel foglalkozó globális szervezet, amely az elmúlt közel 20 évben információs technológiai és menedzsment vizsgák fejlesztésével, illetve online vizsgáztatási platformok kidolgozásával és működtetésével alapozta meg hírnevét a világ több, mint 150 országában.

A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal.

A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett. A LanguageCert vizsgaközpont korszerű oktatási segédanyagokkal, letölthető mintafeladatokkal, értékelt mintavizsgákkal és felkészítő feladatokkal segíti a vizsgára való felkészülést.

A vizsga olvasáskészség. íráskészség, beszédkészség és beszédértés részekből áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni, komplexen is, illetve külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is.

A nyelvvizsga előnyei

  • nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga
  • a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt
  • a feladatok hétköznapiak, életszerűek
  • a vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett
  • a szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszéde zajlanak, nincs helyben végzett értékelés

A nyelvvizsga felépítése

A LanguageCert Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon.

írásbeli részvizsga

  1. olvasáskészség
  2. íráskészség

szóbeli részvizsga

  1. beszédkészség
  2. beszédértés

komplex vizsga

írásbeli részvizsga
+ szóbeli részvizsga

Jelentkezés, árak, vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők

http://languagecert.hu/informacio_vizsga

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy a szóbeli vizsgák időpontja az aktuális vizsgabeosztás függvényében a fent megadott dátumok közül bármelyiken lehetséges.

A vizsgabeosztást a vizsgaközpont, illetve a vizsgahely határozza meg.

Vizsgaszabályzat

A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele.

A Vizsgaszabályzat elérhető a következő linken: http://www.languagecert.hu/vizsgaszabalyzat

Nyelvvizsga értékelése

A komplex vizsga végeredménye az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek eredményéből tevődik össze: amennyiben mindkét vizsgarészen legalább PASS eredményt ér el a vizsgázó, úgy LanguageCert komplex nyelvvizsgája sikeres lesz.

Sikeres írásbeli részvizsgához az olvasáskészség (Reading) és íráskészség (Writing) mérésénél legalább PASS eredményt kell elérniük a vizsgázóknak.

Sikeres szóbeli részvizsgához a beszédértés (Listening) és a beszédkészség (Speaking) mérésénél kell minimum PASS eredménnyel teljesíteniük a vizsgázóknak.

Az értékelésről részletesebb információ a vizsgaközpont honlapján található:

http://www.languagecert.hu/ertekeles

Eredmények közlése

A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon.

Vizsgaközpontunk személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó igazolni tudja személyazonosságát.

Felkészítést segítő anyagok

További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és szóbeli mintaanyagok a www.languagecert.hu weboldalon találhatók.

A Vizsgaközpont elérhetősége

A LanguageCert vizsgaközpont munkatársai szívesen állnak az önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken:

LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont
1095 Budapest, Soroksári út. 48.
T: + 36 1 612 0308
E: info@languagecert.hu

Felügyeleti szerv: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ www.nyak.hu

Az akkreditált nyelvvizsgák árai

LanguageCert szintek Magyarországon akkreditált szintek Komplex vizsga Szóbeli részvizsga Írásbeli részvizsga
Achiever - B1 B1 - Alapfok 29 800 Ft 18 900 Ft 18 900 Ft
Communicator - B2 B2 - Középfok 31 600 Ft 19 900 Ft 19 900 Ft
Expert - C1 C1 - Felsőfok 34 400 Ft 21 900 Ft 21 900 Ft

aiddtiszk

Europass

ECDL

Tudásod a jövőd

Sulinet innovativ iskolahálózat

Kutató Diákok Mozgalma

Határtalanul