Skip to: site menu | section menu | main content

 

Energetikai Technikum és Kollégium
Paks

 

Érettségi utáni képzés - esti és levelező tagozaton

Általános tájékoztató

Az esti és a levelező tagozatok elsősorban felnőtteknek szóló képzési formák.
Az első két szakképzettség megszerzése államilag finanszírozott!

Az elméleti és gyakorlati tanórák délutánonként vannak, szakképzéstől függően általában heti 2-3 munkanapon.
Rendszeres számonkérés segíti a felkészülést, a tanéveket év végi bizonyítvány zárja.
A szakképzést adó OKJ vizsgára csak az bocsátható, aki teljesítette az összes előírást,
tehát az utolsó félévi bizonyítványa is sikeres.
Az itt meghirdetett szakképzésekre bárki jelentkezhet,
szakmai előképzettséget nem igényelnek,
egyetlen előfeltétel az érettségi bizonyítvány megléte.
A képzések 2 tanévesek, és megfelelő létszámú jelentkezés esetén indulnak.

A 2020. szeptemberre tervezett szakképzésekről részletesen

Jelentkezés

Az ESZI által kiadott "Jelentkezési lap" kitöltése és elküldése előfeltétele a beiratkozásnak.
Jelentkezési lap 2020. augusztus 7-ig bármikor beküldhető.
Minden jelentkezőt értesítünk a további tennivalókról.

Tájékoztató az érettségi utáni képzésekről: 2020. augusztus 3-án.

Jelentkezési lap beszerezhető az iskola portáján, vagy letölthető itt:

Jelentkezés:

postán (7030 Paks Dózsa Gy. út 95.),
e-mail-en (eszi@eszi.hu) elküldött,
vagy az iskola portáján leadott jelentkezési lappal.

Érdeklődni lehet a 75/519-311-es telefonszámon.

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

OKJ 54 523 02

Az energetika területén is jól hasznosítható, keresett szakképesítést adunk.
Analóg és digitális áramkörök építésében és mérésében, valamit az automatizálásban,
PLC és mikrokontroller programozásban szereznek jártasságot a képzést elvégzők.

Végzettség utáni feladatai:

 • elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni

 • villamos kapcsolásokat értelmezni

 • villamos méréseket végezni

 • mérési jegyzőkönyvet készíteni

 • áramköröket éleszteni, áramkör működését ellenőrizni, és elvégezni a javításokat

 • elektronikai áramköröket építeni, üzembe helyezni

 • feszültség alá helyezni az áramkört

 • ipari gyártórendszereket üzemeltetni, karbantartani

 • műszeres hibakeresést végezni és irányítani

 • kijavított áramkör működését méréssel ellenőrizni

 • irányítástechnikai rendszereket programozni

 • PLC programot írni, programot módosítani grafikus és szöveges programnyelveken

 • mikrovezérlőket (PIC-et) használni

 • mechatronikai rendszereket működtetni

 • elektronikai tervez?? programokat telepíteni, beállítani és használni

 • elektromechanikus vezérléseket megvalósítani, működésüket ellenőrizni

 • motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni

 • elektronikus vezérléseket szabályzásokat kezelni, működtetni

 • távvezérléseket alkalmazni, működtetni

 • karbantartási munkákat végezni és irányítani a karbantartási utasítás szerint

 • dokumentálni az üzemeltetési, karbantartási munkákat

Tanulmányi területek:

 • 10007-12 Informatikai és műszaki alapok

 • 10005-12 Villamosipari alaptevékenységek

 • 10013-12 Áramkör építése, üzemeltetése

 • 10015-12 Számítógép alkalmazása az elektronikában

 • 10003-12 Irányítástechnikai alapok

 • 10014-12 Mechatronikai rendszerek

Képzési adatok:

 • Képzési idő:

  • nappali tagozaton: 2 év (kb. 2540 óra)

  • esti tagozaton: 2 év, heti 4 délután (kb. 1300 óra)

 • A képzésben 40% az elmélet aránya, és 60% a gyakorlat aránya, összevont szakmai gyakorlat az első évfolyam végén.

 • Betölthető foglalkozás:

  • Villamosipari technikus (energetikai technikus) (FEOR szám: 3121)

  • Villamosipari technikus (elektronikai technikus) (FEOR szám: 3122)

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

OKJ 54 522 01

Az energetika területén is jól hasznosítható, keresett szakképesítést adunk.
Erősáramú szerelések, mérések végzésében, villamos gépek és művek üzemeltetésében
szereznek jártasságot a képzést elvégzők.

Végzettség utáni feladatai:

 • fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás)

 • villamos és mechanikai kötéseket készíteni

 • egyszerű villamos kapcsolási rajzot készíteni

 • villamos kapcsolásokat értelmezni

 • villamos mérőműszereket kiválasztani

 • villamos mérőműszereket bekötni

 • villamos méréseket végezni

 • mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni

 • feszültség alá helyezni a berendezést

 • villamos berendezések feszültségmentesítését végezni

 • intelligens épületek erősáramú szerelését végezni

 • kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni

 • kialakítani a kommunális és lakóépületek elosztóit

 • felszerelni/összeszerelni a vezérlések készülékeit

 • felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit

 • motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni

 • energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni

 • mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végezni

 • villamos hálózatok, alállomások állapotát ellenőrizni és felmérni

 • villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni

 • villamos hálózatok, alállomások védelmi és automatika berendezésit üzemeltetni, ellenőrizni

 • villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni

 • kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveletekhez

 • számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerelni, üzemeltetni

 • rajzkészítő programot használni

 • betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési– avítási technológiára vonatkozó előírásokat

Tanulmányi területek:

 • 10007-16 Informatikai és műszaki alapok

 • 10005-16 Villamosipari alaptevékenységek

 • 10003-16 Irányítástechnikai alapok

 • 10018-16 Erősáramú szerelések

 • 10017-16 Erősáramú mérések

 • 10016-16 Erősáramú berendezések üzeme

Képzési adatok:

 • Képzési idő:

  • nappali tagozaton: 2év (2268 óra)

  • esti tagozaton: 2év, heti 4 délután (kb. 1168 óra)

 • A képzésben 40% az elmélet aránya, és 60% a gyakorlat aránya, összevont szakmai gyakorlat az első évfolyam végén.

 • Betölthető foglalkozás:

  • Villamosipari technikus (energetikai technikus) (FEOR szám: 3121)

  • Villamosipari technikus (elektronikai technikus) (FEOR szám: 3122)

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS

OKJ 54 521 03

Az energetikai ágazatban is fontos gépgyártás területére képezünk számítógéppel segített tervezésben és gyártásban jártas, kiváló elhelyezkedési lehetőségekkel bíró és anyagilag is megbecsült Gépgyártástechnológiai technikusokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártását, felhasználását, karbantartását és javítását műszakilag és minőségügyileg tervezni, irányítani és ellenőrizni az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében

 • a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeit, anyag- és munkaerő-szükségletét előzetesen tervezni

 • a rendelkezésre álló berendezések elhelyezését és rendszerbe illesztését irányítani, az új berendezéseket üzembe helyezni, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőzően beállítani

 • az üzemzavarok, minőségi problémáit megszüntetni és kivizsgálni

 • a zavartalan alapanyag-ellátást biztosítani és a gyártási feltételeket folyamatos fenntartani

 • az új termékek gyártását figyelemmel kísérni és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelezni, azokat kiküszöbölni

 • gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységeket végezni

 • új és módosított mechanikai berendezéseket, alkatrészeket, szerszámgépeket és vezérlőrendszereket, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszereket összeállítani és helyszínen szerelni

 • gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek

Tanulmányi területek:

 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

 • 10172-12 Mérőtermi feladatok

 • 10169-12 Forgácsoló technológia hagyományos és CNC szerszámgépeken

 • 10170-16 Gyártástervezés és gyártásirányítás

 • 10171-16 Karbantartás és üzemvitel

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

Képzési adatok:

 • Képzési idő:

  • nappali tagozaton: 1 év (jelentkezési előfeltétel: gépészet ismeretek ágazati szakmai érettségi)

  • nappali tagozaton: 2 év (jelentkezési előfeltétel: érettségi)

  • esti tagozaton: 2 év, heti 3-4 nap délután (jelentkezési előfeltétel: érettségi)

 • A képzésben 50% az elmélet aránya, és 50% a gyakorlat aránya, összevont szakmai gyakorlat az első évfolyam végén.

 • Betölthető foglalkozás:

  • Gépésztechnikus (FEOR szám: 3116)

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

OKJ 54 850 01

A környezetvédelmi technikusnak három fő működési területe van: meg kell állapítania a környezetkárosítás mértékét és kiváltó okát, méréseket kell végeznie, és azokat ki kell értékelnie. Nagyobb építési munkálatoknál felügyeli, vagy tanácsadói szerepet kell vállalnia a környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében. Az üzemekben neki kell ellenőriznie azokat a berendezéseket, amelyek a levegőszennyezéstől vagy a zajártalomtól védenek, biztosítják a szennyvíz megtisztítását, a veszélyes hulladékok megsemmisítését és a sugárvédelmet. A környezetvédelmi technikusok az üzemekben, mint „káros anyagok kibocsátásával foglalkozó üzemi megbízott”, „vízvédelmi megbízott” vagy mint „hulladékkezeléssel foglalkozó üzemi megbízott” tevékenykednek. A megfelelő ismeretekkel rendelkező környezetvédelmi technikusokra a hatóságok is igényt tartanak, hogy végre tudják hajtani a számos törvényi előírást (környezetvédelmi felügyelőségek, szakhatóságok). További foglalkoztatási lehetőségeket kínálnak a mérnöki irodák, kutató- és fejlesztőintézetek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Gazdálkodó (ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltató) egységeknél:

  • üzemi környezetvédelmi megbízotti (felelősi) feladatok ellátása, a termelési folyamatok elemzése a környezetet károsító melléktermékek, hulladékok, a zajvédelem és rezgésellenőrzés szempontjából,

  • a különböző szennyezések (víz, levegő, talaj) és a hulladékok mennyiségi felmérése, analitikai vizsgálata, a mérési eredmények rögzítése, értékelése, a kármentesítés folyamatában való közreműködés,

  • a technológia szennyező forrásainak feltárása,

  • a melléktermékek, hulladékok mintavételezése, elemzése, intézkedés a hulladékok kezelése, tárolása, szállítása, ártalmatlanítása érdekében,

  • a minőségellenőrzési osztályokon környezetvédelmi elemzői, környezet-védelmi ellenőri feladatok ellátása,

  • közreműködés a környezetvédelmi jogszabályok és előírások helyi betartatásában,

  • közreműködés a munka-, tűz-, biztonságtechnikai előírások helyi betartatásában,

  • kapcsolattartás a környezet és természetvédelmi hatóságokkal, munka-védelmi szervezettel, részvétel a hatósági bejárásokon adatgyűjtés, adatfeldolgozás, az eredmények értékelése, számítógépes feldolgozása, beszámolók készítése, részvétel az engedélyezési eljárások előkészítésében.

 • Önkormányzati munkakörben:

  • a település területén lévő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó környezetvédelmi mérési adatok figyelemmel kísérése, nyilvántartása,

  • közreműködés a település környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak irányításában,

  • közreműködés a polgármester, a képviselő-testület és szervei, továbbá a jegyző és apparátusa környezetvédelmi feladatainak megoldásában,

  • közreműködés a települési környezetvédelmi döntések, előírások végrehajtásának ellenőrzésében,

  • kapcsolattartás a lakossággal, környezetvédelmi tanácsadás.

Képzési adatok:

 • A képzésben 60% az elmélet aránya, és 40% a gyakorlat aránya

 • A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

  • Környezetvédelmi technikus

Kapcsolódó szakképesítés-elágazás:

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

OKJ 54 344 01

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

Végzettség utáni feladatai:

 • közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,

 • elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket

 • ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat

 • ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat

 • adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni

 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban

 • részt venni a befektetési döntések előkészítésében

 • pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni

 • könyvelési feladatokat ellátni

 • értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni

 • vezetni az analitikus nyilvántartásokat

 • elszámolni a termelési költségeket

 • közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében

 • közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában

 • számítógépes programcsomagokat használni

 • ellátni a projektek pénzügyi menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig

 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából

 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni

 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni

Tanulmányi területek:

 • 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

 • 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása

 • 11505-12 Könyvelés számítógépen

 • 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai

 • 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

 • 11501-12 Projektfinanszírozás

 • 11502-12 Projektfolyamatok követése

 • 11498-12 Foglalkoztatás I.

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Képzési adatok:

 • Képzési idő:

  • nappali tagozaton: 1 év (jelentkezési előfeltétel: Közgazdaság ismeretek ágazati szakmai érettségi)

 • A képzésben 70% az elmélet aránya, és 30% a gyakorlat aránya

 • A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

  • Pénzügyi asszisztens

  • Pénzügyi koordinátor

  • Pénzügyi referens

  • Pénztáros

  • Számlaellenőr

  • Bérszámfejtő

  • Bérügyi adminisztrátor

  • Főkönyvi könyvelő

  • Főkönyvi munkatárs

  • Számviteli előadó

  • Analitikus könyvelő

  • Analitikus nyilvántartó

  • Anyagkönyvelő

  • Banki könyvelő

  • Díjkönyvelő

  • Folyószámla könyvelő

  • Forgalmi könyvelő

  • Gépkönyvelő

  • Készletkönyvelő

  • Kontírozó könyvelő

  • Könyvelői adminisztrátor

  • Leíró könyvelő

  • Vállalati pénztáros

  • Pénzügyi nyilvántartó

  • Számlázási ügyintéző

  • Számviteli adminisztrátor

  • Irodai adminisztrátor

  • Iratkezelő

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

SZOFTVERFEJLESZTŐ

OKJ 54 213 05

Programozóinkat korszerű nyelvek, webes felületek, hálózatok használatára képezzük.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni;

 • szoftvereket telepíteni, használni;

 • irodai, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

 • munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végezni;

 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

 • erőforrást és időszükségletet meghatározni;

 • alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni;

 • feltérképezi az infokommunikációs környezetet;

 • programintegrációs feladatot végezni;

 • programozási feladatot ellátni (egyénileg és csoportban);

 • adatbázisokat tervezni és kezelni;

 • informatikai biztonsági eszközöket telepíteni és használni.

Tanulmányi területek:

 • 10815-16 Információtechnológiai alapok

 • 11997-16 Hálózati ismeretek I.

 • 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

 • 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv

 • 12011-16 Szoftverfejlesztés

 • 12012-16 Webfejlesztés I.

 • 11498-16 Foglalkoztatás I.

 • 11499-16 Foglalkoztatás II.

Képzési adatok:

 • Képzési idő:

  • nappali tagozaton: 2 év (jelentkezési előfeltétel: érettségi vizsga)

  • levelező tagozaton: 2 év (jelentkezési előfeltétel: érettségi vizsga)

 • A képzésben 40% az elmélet aránya, és 60% a gyakorlat aránya

 • Betölthető foglalkozás:

  • Szoftverfejlesztő

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

ÜGYVITELI TITKÁR

OKJ 54 346 02

Az ügyviteli titkár alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő adminisztrációs és szervezési feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére magyar és idegen nyelven. A vállalkozás iratait kezeli, iktatja; nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes szervezési műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és szervezi az ügyviteli munkafolyamatokat, irodatechnikai, infokommunikációs eszközöket kezel. Közreműködik a házipénztár kezelésben, készletgazdálkodási és reprezentációs feladatokat lát el.

Végzettség utáni feladatai:

 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven

 • leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven

 • ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven

 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven

 • feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni

 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni

 • ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani

 • ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat

 • ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat

 • vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat

 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni

 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni

Tanulmányi területek:

 • 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok

 • 10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés

 • 10070-12 Munkahelyi kommunikáció

 • 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven

 • 10073-12 Titkári ügyintézés

 • 10072-12 Rendezvény- és programszervezés

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Képzési adatok:

 • Képzési idő:

  • nappali tagozaton: 2 év (jelentkezési előfeltétel: érettségi)

  • esti tagozaton: 2 év, heti 4 nap délután (jelentkezési előfeltétel: érettségi)

 • A képzésben 40% az elmélet aránya, és 60% a gyakorlat aránya

 • Szakmai gyakorlat:

  • 2 éves képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 • A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

  • Személyi titkár

  • Adatrögzítő

  • Adatrögzítő adminisztrátor

  • Adminisztrációs ügyintéző

  • Alapítványi ügyintéző

  • Bírósági adminisztrátor

  • Bírósági írnok

  • Dokumentációs ügyintéző

  • Gépíróasszisztens

  • Hirdetési adminisztrátor

  • Iktatásirányító

  • Írnok

  • Irodai ügyvitel-irányító

  • Irodakoordinátor

  • Iskolatitkár

  • Munkaügyi nyilvántartó

  • Munkaügyi ügyintéző

  • Műhelyírnok

  • Office coordinator

  • Óvodatitkár

  • Pénzintézeti adatrögzítő

  • Sajtófigyelő adminisztrátor

  • Szállodai adminisztrátor

  • Számítógépes adatrögzítő

  • Számítógépes szövegszerkesztő

  • Személyi nyilvántartó

  • Személyiadat nyilvántartó

  • Személyzeti adminisztrátor

  • Szerkesztőségi titkár

  • Színházi titkár

  • Tagnyilvántartó

  • Tanfolyami adminisztrátor

  • Tanszéki adminisztrátor

  • Tanulmányi adminisztrátor

  • Tanuló nyilvántartó

  • Ügyészségi adminisztrátor

  • Üzemírnok

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (szakképesítés-ráépülés)

OKJ 55 850 03

A nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus a környezetvédelmi technikus szakképesítés ráépülése.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus atomerőművek üzemeltetésében, tanreaktorok üzemeltetésében, kísérleti energiatermelő üzemeltetésében, próbaüzemében részt vesz.

Javaslatokat tesz a technológiák korszerűsítésére, az energiatermelés környezetkímélőbb fejlesztésére, javaslatokat tesz a fűtőanyagok újrahasznosításának korszerűsítésére.

Részt vesz a nukleáris energia előállítása során alkalmazott legfontosabb gépi és villamosipari berendezések működtetésében, a hőenergiatermelés-és átalakítás gépeinek működtetésében, az egyen-és váltóáramú motorok működtetésében.

Javaslatokat tesz az energiaelosztás,- átalakítás lehetőségeire. Részt vesz a transzformátorok működtetésében. Javaslatokat tesz a nukleáris energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet károsító hatásainak csökkentésére.

Speciális mintavételeket végez (kenőanyagok, vízminták, levegőminták). Ellenőrzi a gázkibocsátásokat, a radioaktív nyomelemek határértékeit, a primerköri speciális víztisztító műtárgyak működését, a talajvíz minőségét, feltérképezi az esetleges szivárgásokat, a hulladékkezelést, hulladékgazdálkodást, a szekunderköri víznormákat.

A környezet sugárterheléséről, állapotáról összefoglalót készít. Anyag- és energiamérleget készít. Energetikai számításokat végez. Havaria esetén állapotjelzést ad a várható környezeti következményekről.

Képzési adatok:

 • Képzési idő:

  • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5 év

 • A képzésben 60% az elmélet, és 40% a gyakorlat aránya

 • A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

  • Környezetvédelmi technikus

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: környezetvédelmi technikus végzettség

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ

OKJ 54 481 06

Az informatikai rendszerüzemeltető felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Betölthető munkakörök:

 • Hálózatadminisztrátor (technikus)

 • Számítógép-telepítő

 • Számítógéphálózat-üzemeltető

 • Szoftvertelepítő

 • Helpdesk operátor

 • Rendszeradminisztrátor

 • Számítógépes rendszerkarbantartó

 • Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető

 • Számítástechnikai rendszerüzemeltető

 • Számítógépes hálózati technikus

 • Hálózati informatikus (webmester)

Képzési adatok:

 • Képzési idő: nappali és levelező tagozaton: 2 év

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga
  (Javasolt: angol nyelvből min. közepes érdemjegyre teljesített min. középszintű nyelvi érettségi vizsga.)

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

MECHATRONIKAI TECHNIKUS

OKJ 54 523 04

A mechatronikai technikus automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek, berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelét biztosítja.

Végzettség utáni feladatai:

 • a minőségirányítási rendszernek megfelelően hagyományos és automatizált gépek és berendezések üzemeltetését, karbantartását és javítását végezni

 • értelmezni és alkalmazni az (esetenként idegen nyelvű) üzemeltetési és szerviz dokumentációt, elvégezni és/vagy irányítani az installálási, beüzemelési, próbaüzemi munkafolyamatot

 • megvizsgálni a gépet, feltárni és behatárolni a hiba helyét és kiterjedését, elvégezni a javítást, vagy intézkedni a hiba elhárítására

 • szétszerelni a szerkezeti egységeket, kicserélni vagy kijavítani a hibás alkatrészeket, majd az összeszerelést követően kipróbálni, üzembe helyezni a mechatronikai berendezést

 • PLC vezérlésű automatizált rendszereket üzemeltetni, termelési paramétereket beállítani, hibákat behatárolni és javítani

 • a megmunkálógépre, gyártósorra szerszámot felfogni, készüléket telepíteni, beállítani, hibákat behatárolni, javítani

 • pneumatikus, hidraulikus, elektromechanikus vezérléseket üzemeltetni, karbantartani, javítani, ellenőrizni és felügyelni

 • folytonosan üzemelő, kritikus folyamatokat vezérlő rendszerek esetén felügyelni az ügyeleti naplók generálási folyamatát

Betölthető munkakörök:

 • Gépipari automatizálási technikus
 • Gépszerelő technikus

Képzési adatok:

 • Képzési idő: nappali és esti tagozaton: 2 év

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS

5 0715 10 06

Az energetikai ágazatban is fontos gépgyártás területére képezünk számítógéppel segített tervezésben és gyártásban jártas, kiváló elhelyezkedési lehetőségekkel bíró és anyagilag is megbecsült Gépgyártástechnológiai technikusokat.

Szakmára jellemző tevékenységek:

 • Műszaki rajz alapján, megtervezi az adott alkatrész forgácsolással, vagy forgácsnélküli alakítással való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket.

 • Technológiai tervezéshez használja a szükséges műszaki táblázatokat és CAD/CAM szoftvert használ.

 • Kézi és hagyományos gépi megmunkálással munkadarabot állít elő. CNC vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz és azt követően alkatrészt gyárt.

 • Egyszerűbb alkatrészek gyártására CNC programot ír és tesztel. Méreteket ellenőriz, azt mérési jegyzőkönyvben dokumentálja.

 • Hiba esetén korrekciózásokat hajt végre.

 • Gépek, műszaki rendszerek, pneumatikus és hidraulikus egységek üzemeltetését felügyeli, beállításukat és karbantartásukat elvégzi, szükség esetén intézkedik a javításról.

 • PLC vezérlőfelületet kezel. Robotot üzemeltet, működését felügyeli. Gyártás- és javítástechnikai, valamint gépi adatokat felvételez, értékel..

Képzési adatok:

 • Képzési idő:

  • nappali tagozaton: 2 év (jelentkezési előfeltétel: érettségi)

 • Vizsgák:

  • nappali 2 éves képzésen

   • első félév végén ágazati vizsga
   • 2. év végén szakmai vizsga
 • Betölthető foglalkozás:

  • Gépésztechnikus (FEOR szám: 3116)

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Cisco logo

ECDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

Hümér Energiavámirok

Határtalanul