Energetikai Technikum és Kollégium Paks

Skip to: site menu | section menu | main content

 

Csengetési rend

1. 07:50 - 08:35
2. 08:45 - 09:30
3. 09:40 - 10:25
4. 10:35 - 11:20
5. 11:40 - 12:25
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:30 - 15:15
9. 15:20 - 16:05


VERSENY-EREDMÉNYEK

ESZI facebook ESZI youtube csatorna
ESZIgram ESZI TikTok

Energetikai Technikum és Kollégium

 

Képzések érettségivel rendelkezőknek

Választható szakmák ágazati érettségivel

Az itt felsorolt lehetőségeket azoknak az érettségizett fiataloknak kínáljuk,
akik szakmacsoportos végzettségüknek megfelelő irányban kívánnak továbbtanulni.

Iskolarendszerű képzést kínálunk azoknak a fiataloknak, akik a jelentkezés évében töltik be a 24. életévüket, tanulói jogviszonnyal, napi kötelező iskolalátogatással, évközi értékelésekkel.

Meglévő szakmai alapozó képzettségük alapján az ESZI-ben
egyetlen szakképzési tanév elegendő ahhoz, hogy a szakmai vizsgát is megszerezzék!

A jelentkezés lehetősége független attól, hogy a szakmai alapozás az ESZI-ben, vagy más intézményben történt.

Választható szakmák érettségivel (előképzettség nélkül)

A szakmai oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár a második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg (nappali rendszerű képzésben).
Ebben az esetben a tanuló diákigazolványra és az ehhez kapcsolódó valamennyi kedvezményre, valamint első szakma esetén szakképzési ösztöndíjra jogosult. A 25 év felettiek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik.

A képzés megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul!

▼ Jelentkezés

Az ESZI által kiadott "Jelentkezési lap" kitöltése és elküldése előfeltétele a beiratkozásnak.
Jelentkezési lap 2023. augusztus 15-ig bármikor beküldhető.
2023. augusztus 22-ig minden jelentkezőt értesítünk a további tennivalókról.
Beiratkozás várhatóan 2023. augusztus végén.

Jelentkezési lap beszerezhető az iskola portáján, vagy letölthető itt:

Jelentkezés:

postán (7030 Paks Dózsa Gy. út 95.), e-mail-en (eszi@eszi.hu) elküldött,
vagy személyesen az iskola portáján leadott jelentkezési lappal.

Érdeklődni lehet a 75/519-311-es telefonszámon.

Képzési költségek

Az első két szakképzés/szakma megszerzése államilag finanszírozott!

Természetesen a tanulót terhelik a tankönyvek, iskolai felszerelések, étkezés, utazás, stb. költségei.

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

OKJ 54 523 02

Az energetika területén is jól hasznosítható, keresett szakképesítést adunk.
Analóg és digitális áramkörök építésében és mérésében, valamit az automatizálásban,
PLC és mikrokontroller programozásban szereznek jártasságot a képzést elvégzők.

Végzettség utáni feladatai:

 • elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni

 • villamos kapcsolásokat értelmezni

 • villamos méréseket végezni

 • mérési jegyzőkönyvet készíteni

 • áramköröket éleszteni, áramkör működését ellenőrizni, és elvégezni a javításokat

 • elektronikai áramköröket építeni, üzembe helyezni

 • feszültség alá helyezni az áramkört

 • ipari gyártórendszereket üzemeltetni, karbantartani

 • műszeres hibakeresést végezni és irányítani

 • kijavított áramkör működését méréssel ellenőrizni

 • irányítástechnikai rendszereket programozni

 • PLC programot írni, programot módosítani grafikus és szöveges programnyelveken

 • mikrovezérlőket (PIC-et) használni

 • mechatronikai rendszereket működtetni

 • elektronikai tervez?? programokat telepíteni, beállítani és használni

 • elektromechanikus vezérléseket megvalósítani, működésüket ellenőrizni

 • motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni

 • elektronikus vezérléseket szabályzásokat kezelni, működtetni

 • távvezérléseket alkalmazni, működtetni

 • karbantartási munkákat végezni és irányítani a karbantartási utasítás szerint

 • dokumentálni az üzemeltetési, karbantartási munkákat

Tanulmányi területek:

 • 10007-12 Informatikai és műszaki alapok

 • 10005-12 Villamosipari alaptevékenységek

 • 10013-12 Áramkör építése, üzemeltetése

 • 10015-12 Számítógép alkalmazása az elektronikában

 • 10003-12 Irányítástechnikai alapok

 • 10014-12 Mechatronikai rendszerek

Képzési adatok:

 • A képzésben 40% az elmélet aránya, és 60% a gyakorlat aránya, összevont szakmai gyakorlat az első évfolyam végén.

 • Betölthető foglalkozás:

  • Villamosipari technikus (energetikai technikus) (FEOR szám: 3121)

  • Villamosipari technikus (elektronikai technikus) (FEOR szám: 3122)

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

OKJ 54 522 01

Az erősáramú elektrotechnikus a vállalat, intézmény, szervezet műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése.

Végzettség utáni feladatai:

Felelősségi körébe tartozik a meddőgazdálkodás, egyszerűbb kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. Feladata az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció, villamosenergia rendszer, alállomások, védelmek teljes körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az üzemirányítási rendszer felépítését és feladatait. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Ismeri a hálózatok csillagpont kezelési megoldásait. Ismeri a hálózatok, alállomások védőföldelési megoldásait, szabványi előírásait. Ismeri a hálózatok feszültségminőségi jellemzőit. Ismeri a tarifákat és a B tarifához tartozó vezérlési megoldásokat. Ismeri a hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek felépítését és előírásait. Teljesítményelektronikai áramköröket üzemeltet. Programozható logikai vezérlőket alkalmaz.

A villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket kiválasztja, beköti, a mérési eredményeket rögzíti, a szükséges dokumentumokat elkészíti. Ismeri az alapvető villanyszerelői feladatokat, azokat elvégzi.

Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival. Munkájához szükséges műszaki rajzokat számítógéppel elkészíti, azokat alkalmazza. A munkavégzéshez szükséges dokumentumokat előkészíti, alkalmazza és az elvégzett munkát dokumentálja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás)

 • villamos és mechanikai kötéseket készíteni

 • egyszerű villamos kapcsolási rajzot készíteni

 • villamos kapcsolásokat értelmezni

 • villamos mérőműszereket kiválasztani

 • villamos mérőműszereket bekötni

 • villamos méréseket végezni

 • mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni

 • feszültség alá helyezni a berendezést

 • villamos berendezések feszültségmentesítését végezni

 • intelligens épületek erősáramú szerelését végezni

 • kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni

 • kialakítani a kommunális és lakóépületek elosztóit

 • felszerelni/összeszerelni a vezérlések készülékeit

 • felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit

 • motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni

 • energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni

 • mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végezni

 • villamos hálózatok, alállomások állapotát ellenőrizni és felmérni

 • villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni

 • villamos hálózatok, alállomások védelmi és automatika berendezésit üzemeltetni, ellenőrizni

 • villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni

 • kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveletekhez

 • számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerelni, üzemeltetni

 • rajzkészítő programot használni

 • betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési– avítási technológiára vonatkozó előírásokat

Tanulmányi területek:

 • 10007-16 Informatikai és műszaki alapok

 • 10005-16 Villamosipari alaptevékenységek

 • 10003-16 Irányítástechnikai alapok

 • 10018-16 Erősáramú szerelések

 • 10017-16 Erősáramú mérések

 • 10016-16 Erősáramú berendezések üzeme

Képzési adatok:

 • A képzésben 40% az elmélet aránya, és 60% a gyakorlat aránya, összevont szakmai gyakorlat 10. és 11. évfolyam végén.

 • Betölthető foglalkozás:

  • Villamosipari technikus (energetikai technikus) (FEOR szám: 3121)

  • Villamosipari technikus (elektronikai technikus) (FEOR szám: 3122)

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS

OKJ 54 521 03

Az energetikai ágazatban is fontos gépgyártás területére képezünk számítógéppel segített tervezésben és gyártásban jártas, kiváló elhelyezkedési lehetőségekkel bíró és anyagilag is megbecsült Gépgyártástechnológiai technikusokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártását, felhasználását, karbantartását és javítását műszakilag és minőségügyileg tervezni, irányítani és ellenőrizni az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében

 • a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeit, anyag- és munkaerő-szükségletét előzetesen tervezni

 • a rendelkezésre álló berendezések elhelyezését és rendszerbe illesztését irányítani, az új berendezéseket üzembe helyezni, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőzően beállítani

 • az üzemzavarok, minőségi problémáit megszüntetni és kivizsgálni

 • a zavartalan alapanyag-ellátást biztosítani és a gyártási feltételeket folyamatos fenntartani

 • az új termékek gyártását figyelemmel kísérni és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelezni, azokat kiküszöbölni

 • gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységeket végezni

 • új és módosított mechanikai berendezéseket, alkatrészeket, szerszámgépeket és vezérlőrendszereket, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszereket összeállítani és helyszínen szerelni

 • gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek

Tanulmányi területek:

 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

 • 10172-12 Mérőtermi feladatok

 • 10169-12 Forgácsoló technológia hagyományos és CNC szerszámgépeken

 • 10170-16 Gyártástervezés és gyártásirányítás

 • 10171-16 Karbantartás és üzemvitel

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

Képzési adatok:

 • A képzésben 50% az elmélet aránya, és 50% a gyakorlat aránya, összevont szakmai gyakorlat az első évfolyam végén.

 • Betölthető foglalkozás:

  • Gépésztechnikus (FEOR szám: 3116)

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

OKJ 54 850 01

A környezetvédelmi technikusnak három fő működési területe van: meg kell állapítania a környezetkárosítás mértékét és kiváltó okát, méréseket kell végeznie, és azokat ki kell értékelnie. Nagyobb építési munkálatoknál felügyeli, vagy tanácsadói szerepet kell vállalnia a környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében. Az üzemekben neki kell ellenőriznie azokat a berendezéseket, amelyek a levegőszennyezéstől vagy a zajártalomtól védenek, biztosítják a szennyvíz megtisztítását, a veszélyes hulladékok megsemmisítését és a sugárvédelmet. A környezetvédelmi technikusok az üzemekben, mint „káros anyagok kibocsátásával foglalkozó üzemi megbízott”, „vízvédelmi megbízott” vagy mint „hulladékkezeléssel foglalkozó üzemi megbízott” tevékenykednek. A megfelelő ismeretekkel rendelkező környezetvédelmi technikusokra a hatóságok is igényt tartanak, hogy végre tudják hajtani a számos törvényi előírást (környezetvédelmi felügyelőségek, szakhatóságok). További foglalkoztatási lehetőségeket kínálnak a mérnöki irodák, kutató- és fejlesztőintézetek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Gazdálkodó (ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltató) egységeknél:

  • üzemi környezetvédelmi megbízotti (felelősi) feladatok ellátása, a termelési folyamatok elemzése a környezetet károsító melléktermékek, hulladékok, a zajvédelem és rezgésellenőrzés szempontjából,

  • a különböző szennyezések (víz, levegő, talaj) és a hulladékok mennyiségi felmérése, analitikai vizsgálata, a mérési eredmények rögzítése, értékelése, a kármentesítés folyamatában való közreműködés,

  • a technológia szennyező forrásainak feltárása,

  • a melléktermékek, hulladékok mintavételezése, elemzése, intézkedés a hulladékok kezelése, tárolása, szállítása, ártalmatlanítása érdekében,

  • a minőségellenőrzési osztályokon környezetvédelmi elemzői, környezet-védelmi ellenőri feladatok ellátása,

  • közreműködés a környezetvédelmi jogszabályok és előírások helyi betartatásában,

  • közreműködés a munka-, tűz-, biztonságtechnikai előírások helyi betartatásában,

  • kapcsolattartás a környezet és természetvédelmi hatóságokkal, munka-védelmi szervezettel, részvétel a hatósági bejárásokon adatgyűjtés, adatfeldolgozás, az eredmények értékelése, számítógépes feldolgozása, beszámolók készítése, részvétel az engedélyezési eljárások előkészítésében.

 • Önkormányzati munkakörben:

  • a település területén lévő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó környezetvédelmi mérési adatok figyelemmel kísérése, nyilvántartása,

  • közreműködés a település környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak irányításában,

  • közreműködés a polgármester, a képviselő-testület és szervei, továbbá a jegyző és apparátusa környezetvédelmi feladatainak megoldásában,

  • közreműködés a települési környezetvédelmi döntések, előírások végrehajtásának ellenőrzésében,

  • kapcsolattartás a lakossággal, környezetvédelmi tanácsadás.

Képzési adatok:

 • A képzésben 60% az elmélet aránya, és 40% a gyakorlat aránya

 • A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

  • Környezetvédelmi technikus

Kapcsolódó szakképesítés-elágazás:

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

OKJ 54 344 01

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

Végzettség utáni feladatai:

 • közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,

 • elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket

 • ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat

 • ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat

 • adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni

 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban

 • részt venni a befektetési döntések előkészítésében

 • pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni

 • könyvelési feladatokat ellátni

 • értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni

 • vezetni az analitikus nyilvántartásokat

 • elszámolni a termelési költségeket

 • közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében

 • közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában

 • számítógépes programcsomagokat használni

 • ellátni a projektek pénzügyi menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig

 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából

 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni

 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni

Tanulmányi területek:

 • 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

 • 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása

 • 11505-12 Könyvelés számítógépen

 • 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai

 • 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

 • 11501-12 Projektfinanszírozás

 • 11502-12 Projektfolyamatok követése

 • 11498-12 Foglalkoztatás I.

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Képzési adatok:

 • A képzésben 70% az elmélet aránya, és 30% a gyakorlat aránya

 • A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

  • Pénzügyi asszisztens

  • Pénzügyi koordinátor

  • Pénzügyi referens

  • Pénztáros

  • Számlaellenőr

  • Bérszámfejtő

  • Bérügyi adminisztrátor

  • Főkönyvi könyvelő

  • Főkönyvi munkatárs

  • Számviteli előadó

  • Analitikus könyvelő

  • Analitikus nyilvántartó

  • Anyagkönyvelő

  • Banki könyvelő

  • Díjkönyvelő

  • Folyószámla könyvelő

  • Forgalmi könyvelő

  • Gépkönyvelő

  • Készletkönyvelő

  • Kontírozó könyvelő

  • Könyvelői adminisztrátor

  • Leíró könyvelő

  • Vállalati pénztáros

  • Pénzügyi nyilvántartó

  • Számlázási ügyintéző

  • Számviteli adminisztrátor

  • Irodai adminisztrátor

  • Iratkezelő

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

SZOFTVERFEJLESZTŐ

OKJ 54 213 05

Programozóinkat korszerű nyelvek, webes felületek, hálózatok használatára képezzük.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni;

 • szoftvereket telepíteni, használni;

 • irodai, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

 • munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végezni;

 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

 • erőforrást és időszükségletet meghatározni;

 • alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni;

 • feltérképezi az infokommunikációs környezetet;

 • programintegrációs feladatot végezni;

 • programozási feladatot ellátni (egyénileg és csoportban);

 • adatbázisokat tervezni és kezelni;

 • informatikai biztonsági eszközöket telepíteni és használni.

Tanulmányi területek:

 • 10815-16 Információtechnológiai alapok

 • 11997-16 Hálózati ismeretek I.

 • 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

 • 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv

 • 12011-16 Szoftverfejlesztés

 • 12012-16 Webfejlesztés I.

 • 11498-16 Foglalkoztatás I.

 • 11499-16 Foglalkoztatás II.

Képzési adatok:

 • A képzésben 40% az elmélet aránya, és 60% a gyakorlat aránya

 • Betölthető foglalkozás:

  • Szoftverfejlesztő

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

IRODAI TITKÁR

Feltöltés alatt...

WEBMESTER

OKJ 54 481 03 0010 54 07

Rendszergazdák, akik webes környezetben végzik feladataikat.
Keresett szakképesítés, képzésüket korszerű eszközök és módszerek alkalmazásával végezzük.

Végzettség utáni feladatai:

 • Web kiszolgáló telepítése, konfigurálása és tesztelése, jogosultságok beállítása

 • Web lap készítése és feltöltése

 • Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás feladatok ellátása

 • Informatikai biztonsági eszközök használata

 • Számítógép összeszerelése, üzembe helyezése, tesztelése,

 • Operációs rendszerek telepítése, perifériák csatlakoztatása

 • Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelése

Tanulmányi területek (vizsgamodulok):

 • 1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

 • 1143-06 Projekt menedzsment

 • 1167-06 Webmester

 • 1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok

Képzési adatok:

 • Informatikai rendszergazda szakképzés elágazása

 • A képzésben az elmélet és a gyakorlat aránya: 50% - 50%

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga, szakmacsoportos előképzettség

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS

5 0715 10 06

Az energetikai ágazatban is fontos gépgyártás területére képezünk számítógéppel segített tervezésben és gyártásban jártas, kiváló elhelyezkedési lehetőségekkel bíró és anyagilag is megbecsült Gépgyártástechnológiai technikusokat.

Szakmára jellemző tevékenységek:

 • Műszaki rajz alapján, megtervezi az adott alkatrész forgácsolással, vagy forgácsnélküli alakítással való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket.

 • Technológiai tervezéshez használja a szükséges műszaki táblázatokat és CAD/CAM szoftvert használ.

 • Kézi és hagyományos gépi megmunkálással munkadarabot állít elő. CNC vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz és azt követően alkatrészt gyárt.

 • Egyszerűbb alkatrészek gyártására CNC programot ír és tesztel. Méreteket ellenőriz, azt mérési jegyzőkönyvben dokumentálja.

 • Hiba esetén korrekciózásokat hajt végre.

 • Gépek, műszaki rendszerek, pneumatikus és hidraulikus egységek üzemeltetését felügyeli, beállításukat és karbantartásukat elvégzi, szükség esetén intézkedik a javításról.

 • PLC vezérlőfelületet kezel. Robotot üzemeltet, működését felügyeli. Gyártás- és javítástechnikai, valamint gépi adatokat felvételez, értékel..

Képzési adatok:

 • Vizsgák:

  • nappali 2 éves képzésen

   • első félév végén ágazati vizsga
   • 2. év végén szakmai vizsga
 • Betölthető foglalkozás:

  • Gépésztechnikus (FEOR szám: 3116)

Beiratkozás feltételei:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi vizsga

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

GÉPÉSZ TECHNIKUS

Szakma megnevezése: Gépész technikus

Szakma azonosító száma: 5 0715 10 05

Szakmairány: Ipar

Képzési idő: 2 év

Beneti feltétel: érettségi bizonyítvány

Képzési munkarend: jelentkezések függvényében nappali vagy esti

Cisco logo

ECDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

MATEHETSZ

Hümér Energiavámirok