eng



A kommunikáció története



Az ember ősidők óta késztetést érez, hogy kommunikáljon másokkal. Ennek legelterjedtebb módja a beszéd, bár, ha valaki mérföldekkel arrébb lakik, azzal ez elég nehéz. Később, az írásbeliség fejlődésével az ember jeleket írt papírra, kőre vagy bármi más könnyen elérhető dologra. Egyre több"közölnivalót" kellett papírra vetni. Ezt a problémát a nyomtatás feltalálá-sa oldotta meg.


Gutenberg találmányát széles körben úgy tartják számon, mint a tömegkommunikáció alapját - azt az első járható utat jelentette a nyugati kultúra számára, mely segítségével az információ eljuthatott a forrástól a tömegekhez. A nyomtatás jelentős hatással bírt az európai kultúra minden területén. Egyes történészek azt állítják, hogy a nyomtatás eszközként szolgált az összes nagyívű tudományos, vallási, politikai változáshoz, valamint azon általános gondolko-dásmód kialakításához, amely olyannyira jellemző a modern nyugati kultúrára.


Samuel Koenignek hívták azt az embert, aki a gőzüzemű nyomdaprést feltalálta. Ennek már volt egy hengerrésze, amely rágördítette a papírt a tintás felületű betűkre. Ez a fajta nyomdaprés jóval hatékonyabb volt, óránként akár 1000 darab lapot is tudott kinyomtatni. A mai modern gépek 110.000 ívet nyomtatnak óránként.


Az 1840 - es években az Egyesült Államokban egy Samuel Morse nevű ember találta fel a távírás rendszerét. A Morse - abc lényegében az abc betűinek egyszerű átírása vonalak és pon-tok segítségével. A távírász a hosszú és rövid impulzusokat egy távíró kód segítségével átalakítja elektromos jelekké, majd azokat betűkké formálja a távíró készüléken.


1878. januárjában a connecticut-i New Havenben, mindössze 21 előfizetővel megnyílt az első telefonközpont. Aztán 1884-ben Bostont "kapcsolták össze" a 300 mérföldre fekvő New Yorkkal, ami kb. 75 ezer dollárba került. 1900-ra már, csak az USA-ban, több mint egy millió telefont helyeztek üzembe. Mára az amerikai háztartások 99 %-ában van telefon.


A telefon, a számítógép és az internet feltalálása nagy hatással van társadalmunkra. A modern kommunikáció története még nem zárult le, a fejlődés folytatódik még a jövőben is.

Tudod-e?
- A görögök fonetikus abc-t használnak, melyet balról jobbra írnak.
- Az első enciklopédiát Szíriában írták.
- Az első fából készült nyomdapréseket Kínában találták fel.
- Henry Mill szabadalmaztatta az első írógépet.
- Thomas Edison szabadalmaztatta a stencilgépet.
- Alexander Graham Bell szabadalmaztatta a telefont.



Test yourself!
  • Mely kultúrának volt először tömegkommunikációra alkalmas eszköze? Válasz
  • Ki találta fel a gőzüzemű nyomdaprést? Válasz
  • Óránként hány lapot tud kinyomni a világ leghatékonyabb nyomdaprése? Válasz
  • Hány millió telefonkészülék volt az USA-ban 1900-ra? Válasz
  • Mit talált fel Gutenberg? Válasz
  • Ki találta fel a Morse - abc-t? Válasz
  • Mikor találta ezt fel? Válasz
  • Mikor helyezték üzembe az első telefonközpontot? Válasz
  • Az amerikai háztartások hány százalékában van telefon? Válasz
Támogatók:
SuliNET
ESZI
2005. október 31. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium