Skip to: site menu | section menu | main content

 

Energetikai Szakgimnázium és Kollégium
Paks

 

Képzési kínálatunk

GÉPÉSZET

Az ESZI gépészet ágazatra jelentkezett tanulók a Gépgyártástechnológiai technikus szakmát sajátíthatják el. A gépészet ágazaton is meghatározó az energetikai iparhoz való kapcsolódás. A képzést átszövik az erőművek, elsősorban az atomerőmű technológiáját megismertető életszerű esetek bemutatása. Az ipar fejlődése a számítástechnika beépítését hozták a gyártás területén. A kisüzemekben és a nagy cégeknél egyaránt megnőtt az igény a modern ismeretekkel bíró gépész szakemberek iránt.

A Gépgyártástechnológiai technikus képzés gyakorlat orientált. A négy év folyamán a közismereti tantárgyak mellet műszaki alapozó elmélet és gyakorlati tantárgyakat tanulnak diákjaink: műszaki ábrázolás alapjait, az iparban használt anyagok és azok megmunkálási módjait. Számítógép alkalmazásával műszaki dokumentumokat készítenek. Mechanika és anyagok, és gépelemek tantárgyakon megismerkednek a gépek szerkezeti felépítésével, és működésével.

A gépi forgácsolás tantárgyon belül forgácsoló gépek szakszerű működtetésével ismerkednek és a már elkészített alkatrészeket össze is szerelik a szerelés tanóra keretein belül. A képzés során betekintést nyernek az elektromosság világába az elektrotechnika és az irányítástechnika tantárgyakkal. Gépészeti kötéseket készítenek, mint például: forrasztás, ragasztás, vagy hegesztés.

A kötelező szakmai érettségi megszerzése után diákjaink 13. évfolyamon választhatják a Gépgyártástechnológiai technikus képzést, vagy tovább tanulhatnak más felsőfokú intézményben.

A szakképzési évfolyamon speciális tantárgyakkal készülnek fel a szakmai vizsgára: számítógéppel tervezett gyártás (CAM) és tervezés (CAD), CNC szerszámgépek használata. Megismerkednek a robottechnikával, szerszámgépek karbantartásával, irányítástechnikával valamint a minőségbiztosítás alapjaival is. A gyakorlatokon nagy értékű szerszámgépek és mérőberendezések önálló kezelését tanulják meg.

Az önálló vállalkozás indításához is segítséget kapnak a munkajogi és vállalkozási ismeretek tantárgy keretében továbbá, magas óraszámban szakmai idegen nyelvet is tanulnak.

Diákjaink a technikusvizsga után is továbbtanulhatnak, valódi szakmai tudással felvértezve, így diplomát is biztosabban szerezhetnek. Tudásukat az ipar sok területén kamatoztathatják, hiszen az ESZI-ben a legmodernebb ismereteket sajátították el.

INFORMATIKA

Iskolánkban megalakulása óta van számítástechnikai képzés. Kezdetben programozókat képeztünk, igen magas színvonalon. 2006-tól - a választék bővítése és az energetikai ipar igényeinek megfelelően - bevezettük a szoftverüzemeltető, majd webmester és szoftverfejlesztő képzéseket is.

Az itt töltött négy-öt év során tanulóink megismerkednek a számítástechnika alapjaival, megtanulják beépíteni tudásukat a mindennapi életükbe, megkönnyítve ezzel későbbi, illetve már itteni munkájukat is.

Magas fokon elsajátítják a különböző irodai szoftverek kezelését: Word, Excel, Access, stb. és részletesen megismerkednek a számítógép felépítésével, működési elvével. Legtöbbjük, még nálunk sikeres ECDL vizsgát tesz.

Mindezekkel párhuzamosan megtanulnak programozni is. Programozás során elméletet, programtervezést tanulnak, ezen kívül több programozási nyelven is képesek lesznek a megoldások elkészítésére. (Pascal, C++, C#, PHP, HTML) Programozás során gyakorlatias, sokszor általuk is használható problémákat kell megoldaniuk az adott programozási nyelven.

Tanulóink külön tárgyként foglalkoznak számítógép-hálózatokkal, operációs rendszerekkel, számítógép összeszereléssel, szoftvertelepítésekkel, web programozással.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetvédelmi-vízgazdálkodási ágazati képzésben környezetvédelmi technikus szakképesítés megszerzésére van lehetőség. E képzés célja olyan szakemberek képzése, akik technikusi ismereteik révén a környezetvédelmi hatóságok, települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatköreit, a mezőgazdaság és az ipar környezetvédelmi technológiai feladatait ellátják, speciális ismereteik révén a nukleáris létesítmények feladataival is foglalkozhatnak, vagy munkatársként dolgoznak a víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos problémák megoldásában. Aktívan közreműködnek a társadalmi környezetvédelmi szemlélet kialakításában.

Megismerkednek az erőművek, elsősorban az atomerőmű vízelőkészítési, vízgazdálkodási kérdéseivel. Különös hangsúlyt kap az oktatásban az erőművek környezetvédelme illetve a környezetbe illesztése.

E cél érdekében magas szinten tanulnak kémiát, biológiát és a szakmát megalapozó tantárgyakat. Az egyszerű mérésektől kezdve a komplex műszeres méréseken át mindent el tudnak sajátítani a tanulók.

Modern sztereomikroszkópok és a szakma elismert minőségű műszerei teszik a munkát precízzé és igényessé.

Iskolánkban lehetőség van önállóan laboratóriumi gyakorlatok elvégzésére, természetvédelmi- és környezetvédelmi terepgyakorlatok elsajátítására, a szakma teljeskörű elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására.

KÖZGAZDASÁG ÉS ÜGYVITEL

A gazdasági–szolgáltatási területen közgazdasági és ügyviteli ágazaton folyik képzés.

A képzések magas színvonalú feltételeit teremti meg a korszerű taniroda és a számítógéptermek. Tanítványaink tanulmányaik során több évfolyamon az ágazatuknak megfelelő szakmai gyakorlaton vesznek részt.

Az ügyviteli ágazaton irodai titkár végzettség megszerzésére nyílik lehetőség. A képzés során gép- és gyorsírást, ügyfélszolgálati kommunikációt, dokumentum- és adatkezelést, levelezési ismereteket, gazdasági-, vállalkozási- és jogi ismereteket, rendezvény- és programszervezést, titkári ügyintézést, irodai szakmai idegen nyelvet és az informatikai ismeretek hatékony ügyfélszolgálati alkalmazásait sajátítják el.

A közgazdasági ágazati képzés kereteiben pénzügyi-számviteli ügyintézőként végezhetnek tanítványaink. Gazdasági-, jogi-, pénzügyi-, számviteli-, adózási és statisztikai ismeretek mellett a vállalkozások finanszírozásáról, a projektek tervezéséről, folyamataik követéséről és finanszírozásukról tanulnak, s emellett az elektronikus könyvelést és az elektronikus adóbevallások készítését is elsajátítják.

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA

Ezen a területen iskolánkban a megalakulás óta folyik képzés.

A szakon tanuló diákok a gyengeáramú elektronika szinte teljes palettájával megismerkednek. Az energetikai célú képzés keretében az elektrotechnikai alapoktól kezdve az egyszerű analóg és digitális áramkörökön át a komplex berendezések működésének megértéséig számtalan villamos áramköri ismeretet szereznek, mire eljutnak a szakmai, technikusi vizsgáig. Diákjaink nemcsak az elektronikát sajátítják el magas színvonalon, hanem napjaink követelményeinek megfelelően magas szintű számítástechnikai képzésben is részesülnek. Olyan tudásra tesznek szert a diákok, melyet az atomerőműben dolgozva is jól tudnak majd hasznosítani.

A közismereti informatikai oktatáson túl hardverközeli számítástechnikai ismereteket is szereznek a szakmai tárgyak keretein belül. Számos tanulónk leteszi az ECDL vizsgát tanórán kívüli tanfolyam keretében. Tanulóinknak a 12. évfolyam után lehetőségük van Elektronikai technikus szakképesítés megszerzésére. A sikeres technikusi vizsga után, a széleskörű szakmai ismereteknek köszönhetően az ipar szinte bármely területén el tudnak helyezkedni. Végzett tanulóink többsége nem elégszik meg a középfokú végzettséggel, hanem folytatja tanulmányait a felsőoktatásban, amelyhez jó alapot adnak az itt tanult ismeretek.

Cisco logo

ECDL

Europass

aiddtiszk

Kutató Diákok Mozgalma

Hümér Energiavámirok

Határtalanul